Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spokojenost se službami bank po novele zákona

Spokojenost se službami bank po novele zákona

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Brabcová
Šetření:07. 02. 2010 - 19. 02. 2010
Počet respondentů:105
Počet otázek (max/průměr):14 / 11.17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
ráda bych Vás požádala o pomoc při vyplnění tohoto dotazníku týkající se
spokojenosti s bankovními službami. Výsledky dotazníku poslouží pro diplomovou práci.
Od 1. listopadu 2009 je v účinnosti nový zákon o platebním styku (zákon č. 284/2009 Sb.) . Zákon zavedl novinky, které se týkají nejenom bank , ale i jejich klientů.
Myslíte si, že novela pomohla zlepšit bankovní služby?
Jak jste se změnami spokojeni? Odpovídejte, prosím, zde :)
 

Odpovědi respondentů

1. Jakým způsobem jste se od banky dozvěděl/a o změnách v souvislosti s novým zákonem o platebním styku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
banka mě vůbec neinformovala5451,43 %51,43 %  
dopisem3432,38 %32,38 %  
e-mailem1615,24 %15,24 %  
telefonicky10,95 %0,95 %  

Graf

2. Jaká změna je pro vás nejdůležitější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zkrácená lhůta provádění platebních transakcí5855,24 %55,24 %  
blokace platební karty zdarma1413,33 %13,33 %  
výpisy měsíčně zdarma1413,33 %13,33 %  
spoluúčast majitele karty při ztrátě/odcizení do výše 150 EUR98,57 %8,57 %  
zrušení účtu zdarma76,67 %6,67 %  
informační povinnost21,9 %1,9 %  
Mikropodnikatel má stejná práva a povinnosti jako spotřebitel10,95 %0,95 %  

Graf

3. Pocítil/a jste tyto změny osobně? Pokud ano, jaké?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ani moc ne.

ani ne, přijde mi, že ty peníze jsou stejně pořád 3 dny

ano, po krádeži všech dokladů mi byla platební karta zdarma zablokována

ANO, trochu se mi snížili měsíční poplatky za vedení účtu

ano, v urychlení platby

Ano, zkrácená lhůta pro provádění platebních transakcí

Ano, ztratila jsem ji již několikrát, takže ušetřím .-))

měsíční výpisy

ne

NE

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

NE

NE

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne nepocítila,

Ne, v podstatě se nic nezměnilo. Poplatky mám ještě vyšší, protože sice některé byly zrušeny, ale jiné o to víc stouply a vznikly nové.

platby jsou připisovány rychle, někdy týž den, nejpozději druhý, usnadňuje mi to spoustu věcí

platební transakce

Rychlé vyřízení platebních transakcí se mi hodilo, ale bez něho by se také nic špatného nestalo.

tu co jsem uvedla...rychlejsi pripsani korun na ucet

Uspora peněz a lepší služby za tu sumu, kterou měsíčně člověk bance dá.

Všechny platební transakce skutečně proběhly v kratší lhůtě.

Zatím jsem tyto změny osobně nepocítila, v budoucnu se mne změny možná dotknou.

zatím ne

zatím ne

zatím nepocítila....uvidíme, až ztratím platební kartu:-)

Zavedl jsem si elektronické výpisy.

zkrácená lhůta platební TRN - po odeslání platby byly peníze připsané na účtu příjemce následující pracovní den.

zkrácení lhůty provádění platebních transakcí

Zkrácení lhůty provádění platebních transakcí je jistě zlepšením, nikoli však pro mě prioritním. Prozatím u mě nedošlo ke ztrátě platební karty, ani k nutnosti její blokace, výpisy využívám elektronické, rušit účet nechci a nepodnikám. Nemohu tedy uvést příklad dopadu změn související s novelou zákona na mou osobu. Každopádně všechny změny tohoto zákona jsou obratem k lepšímu, vycházejí vstříc spotřebitelům.

4. Jakou formu výpisu u banky využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
elektronickou4744,76 %44,76 %  
papírovou3735,24 %35,24 %  
elektronickou i papírovou2120 %20 %  

Graf

5. Myslíte si, že po novele zákona se služby bank zlepšily?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím5350,48 %50,48 %  
ne3331,43 %31,43 %  
ano1918,1 %18,1 %  

Graf

6. Myslíte si, že novela zákona byla nutná? Proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ANO

ano

ANO

ano, ale měla být důslednější - banky vybírají příliš velké poplatky

ano, banky si dělají co chtějí, někdo je musel trošku usměrnit

Ano, dala klientům bank více práv. Klient je klient, ne dojná kráva.

ANO, protože banky si účtují v CR poplatky za služby, které v zahraničí jsou automaticky zdarma

ano, protože mi banky nepřipadají, že by mezi sebou soutěžily o klienty, spíš jsou domluvené a vydělávají nehorázné peníze

Ano, v našem bankovnictví je až moc nesmyslných poplatků

banky si vytvářejí vlastní pravidla, z hlediska logiky naprosto nepochopitelná

Každé zlepšení je ku prospěchu věci, proto shledávám novelu zákona jako nutnou. A vítanou.

Myslím si, že i po novele zákona na tom banky rozhodně nebudou tratné, jelikož si navýší poplatky jinde tak aby neprodělávali , ale z pohledu zákazníka by se mohlo mluvit o spokojenosti pokud má k účtu jednu platební kartu a účet nijak moc aktivně nevyužívá.

ne

Ne. Bankovní sektor v ČR je sektro s velmi nízkou elasticitou poptávky.

Nebyla

Nebyla vůbec nutná. Zasahování do produktů bank a poplatkové politiky vede k tomu že se celý systém využívá neefektivně - někteří klienti platí za služby které nevyužívají. Buduje se infrastruktura kteroá se nezaplatí. Veškeré operace s účty něco stojí a neví, proč bych měl doplácet na klienty, kteří ukončují účet, nebo ztrácejí karty. Měly by existovat stropy, aby poplatky příliš nepřesahovaly skutečné náklady.

Nemohu objektivně soudit.

nemyslím si

Nemyslím si to. Jenže EU poručila.

Nemyslím si, že byla nutná. I když byly banky donuceny zrušit některé poplatky, zvedly jiné poplatky anebo zavedly zcela nové.

neposuzuji

netuším,pro běžného klienta,to nemá až takový význam

nevím

nevím

Nevím

nevím

Nevím, zda byla změna zákona nutná, ale domnívám se, že banky reagovaly na skutečnost, že jejich klienti nebyli spokojeni s poskytováním některých služeb a dále také s placením některých poplatků.

novela by měla zasáhnou ještě další oblasti prohnilého bankovního systému (poplatky za příchozí platby, poplatky za vklady ...)

Novela měla být ještě tvrdší.

Novela svým způsobem nutná byla - banky v ČR silně využívaly až zneužívaly svého postavení na úkor zákazníka, např. doba převodu, poplatek za zrušení účtu, atd. Avšak o účinnosti si nejsem jistá - banky splní podmínky dané novelou, ale najdou způsob, jak si újmu kompenzovat.

přizpůsobení aktivit nové době, novým možnostem...internet...

spíš už neví coby, kdyby to fungovalo, tak by to bylo fajn

V takové formě NE.

Všechny změny (viz otázka č.2) měly být úž dávno. A co se týče výpisů zdarma, to by měla být samozřejmost. Stejně jako zrušení účtu.

Výpis z účtu zdarma je určitě věc, která by měla být samozřejmá pro všechny banky, novela nebyla přímo nutná, ale nejsem proti ní.

zbytečně dlouhá doba převodů peněz, zbytečné poplatky

7. Domníváte se, že ve Vaší bance v souvislosti s novelou zákona došlo ke zvýšení cen za poskytované služby?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím6561,9 %61,9 %  
ne3230,48 %30,48 %  
ano87,62 %7,62 %  

Graf

8. Pokud jste odpověděli na předchozí otázku ano, jmenujte, jaké ceny se zvýšily?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Nevím, zda došlo ke zvýšení cen za poskytované služby.

Poplatek za přišlou platbu, poplatek za přímý vklad na vlastní účet.

poplatky za balíčky

poplatky za vedení účtu poplatek za změnu data splatnosti i při elektronickém provedení a další poplatky za služby

Zavedení poměrně vysokého poplatku při vkladu hotovosti na účet.

9. Jste spokojen/a se službami své banky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím6561,9 %61,9 %  
spíše nesouhlasím1918,1 %18,1 %  
souhlasím1413,33 %13,33 %  
nevím65,71 %5,71 %  
nesouhlasím10,95 %0,95 %  

Graf

10. S čím konkrétně nejste v bance spokojen/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- cena - nespolehlivé informace

bankovní poplatky

Doba přistupného stavu účtu by měla být delší, poplatky za vyzvednutí z archivu by mohly být, ale v řádu korun.

fiksní poplatky

Hodně věcí jsem schopna vyřešit a zjistit přímo přes internetové bankovnictví. Pokud něco vyřizuji přímo na pobočce, většinou jsou ochotní a snaží se vyjít vstříc. Jednou se mi stalo, že jsem poslala peníze s jiným variabilním symbolem - opět se moc snažili, aby bylo vše v pořádku tam, kde to být skutečně mělo :)

Jsem vcelku spokojena

klientský přístup

Mám výpisy na internetu. Pokud se něco mění, informace je též na internetu dopředu. Výpisy jsou dostupné 90 dní zpět. Jednoduchá obsluha aplikace. Osobní bankéř je mi k dispozici.

nedávají mi 100% servis

Neinformovanost klientů,vnucování pro klient y nevýhodných tzv.balíčků nebo tzv.osobní konto,neustálé zvyšování poplatků!

někdy vázne komunikace, musela sem tam jít 2x abych měla elektronický výpis, taky na malém městě mě tam všichni znají, chtěla bych více soukromí, nebo aspoň nedávat najevo, že jsem ta a ta s takovou a makouvou částkou na účtě

nelze převádět finanční prostředky ze spořícího účtu prostřednictvím internetu

nemám poplatky za vedení účtu ani za běžné platební transakce

Neustále mě pracovníci u přepážky upozorňují na jméno mého osobního bankéře a že bych měla služby které potřebuji konzultovat s ním...proč?Je mi uplně jedno kdo je můj bankéř a kdo mě obslouží, hlavně že udělá co já chci.Navíc se mi již stalo, že můj osobní bankéř byl odejit a mým novým se stal nějaký pracovník z uplně jiné pobočky...nechci hledat svého bankéře po celém LBC.

Nevydává cestovní šeky. V jiných bankách, kde jsem se na ně ptala, mi je sice vydali, ale musela jsem si je objednat. Některé paní na přepážkách se moc nevyznají ve službách, které banka poskytuje. Nejsem spokojena s bankovními poplatky. Byla jsem v různých zemích a to, co se děje tady, jsem ještě nezažila. Za to, že bance poskytnu možnost nakládat s mými finančními prostředky, jsem každý měsíc chudší cca o 60 Kč

Nevyhovuje mi způsob nabízení produktů přepážkovými pracovníky. Konkrétně, mám-li zájem o vklad určité částky na účet, nezajímá nabídka stavebního a životního spoření (apod.). Mám-li zájem o konkrétní produkt, jednám s finančním poradcem. Zde připomínka č. 2, finanční poradci jsou tak zavalení klienty a množstvím produktů, že se v nich sami velmi často dostatečně neorientují, podávají neúplné a zavádějící informace, jsou pod tlakem a jimi poskytované služby nejsou 100%. Dochází k nedorozuměním mezi klienty a bankou.

Občas nefunguje internetové bankovnictví.

Obtěžuje mne, když je mi nabízen určitý produkt telefonicky.

ochota personálu,

otvírací doba

platba za příchozí platby

poplatky

poplatky

poplatky bank

poplatky téměř za všechno, čekám kdy vznikne poplate jen za vstoupení na území banky

poplatky za vedení účtu a při výběru z bankomatu

příliš okaté obstrukce, zajišťující provize bance na úkor zákazníka

S cenami za transakce

S poplatky

s poplatky za služby a produkty u kterých banka nemá v podstatě žádné náklady (příchozí platby, výběr u jiných bankomatů). Dále s tlakem na prodej produktů, je krajně nepříjemné když se bankovní poradce při každé návštěvě ptá jestli mám zájem o to či ono...

S poplatky za vedení účtu, nízké úroky

s úrokama na účtě, i když na účtě máme milion, tak jsou poplatky několikanásobně vyšší než úroky.......ale když je to opačně, tak nás banka pěkně oškube

s výší poplatků za služby, nejasně definovatelné položky

s výší poplatků za vedení účtu

Se současnými poplatky, např. za vedení účtu.

Se zavedením poměrně vysokého poplatku při vkladu hotovosti na účet.

Výše poplatků. Hlavně za vedení účtu a příchozí platby (jsou to moje peníze, proč za to mám ještě platit)

z prvního hlediska to jsou kurvy ... ala kdyz neco pojebete vy, zaplatite jak mourovati, kdyz banka, tak nic

11. Účet, který nejčastěji používáte je veden u

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ČS3836,19 %36,19 %  
KB2523,81 %23,81 %  
ČSOB2019,05 %19,05 %  
mBank109,52 %9,52 %  
UniCredit Bank54,76 %4,76 %  
Jiná banka43,81 %3,81 %  
Raiffeisenbank32,86 %2,86 %  

Graf

12. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-305148,57 %48,57 %  
31-403735,24 %35,24 %  
více než 5198,57 %8,57 %  
41-5076,67 %6,67 %  
méně než 2010,95 %0,95 %  

Graf

13. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7167,62 %67,62 %  
muž3432,38 %32,38 %  

Graf

14. Jste podnikatel?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10095,24 %95,24 %  
ano54,76 %4,76 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jakou formu výpisu u banky využíváte?

  • odpověď elektronickou:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi mBank na otázku 11. Účet, který nejčastěji používáte je veden u

7. Domníváte se, že ve Vaší bance v souvislosti s novelou zákona došlo ke zvýšení cen za poskytované služby?

  • odpověď ne:
    • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi mBank na otázku 11. Účet, který nejčastěji používáte je veden u

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakým způsobem jste se od banky dozvěděl/a o změnách v souvislosti s novým zákonem o platebním styku?

2. Jaká změna je pro vás nejdůležitější?

3. Pocítil/a jste tyto změny osobně? Pokud ano, jaké?

4. Jakou formu výpisu u banky využíváte?

5. Myslíte si, že po novele zákona se služby bank zlepšily?

7. Domníváte se, že ve Vaší bance v souvislosti s novelou zákona došlo ke zvýšení cen za poskytované služby?

9. Jste spokojen/a se službami své banky?

11. Účet, který nejčastěji používáte je veden u

12. Věk

13. Pohlaví

14. Jste podnikatel?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakým způsobem jste se od banky dozvěděl/a o změnách v souvislosti s novým zákonem o platebním styku?

2. Jaká změna je pro vás nejdůležitější?

3. Pocítil/a jste tyto změny osobně? Pokud ano, jaké?

4. Jakou formu výpisu u banky využíváte?

5. Myslíte si, že po novele zákona se služby bank zlepšily?

7. Domníváte se, že ve Vaší bance v souvislosti s novelou zákona došlo ke zvýšení cen za poskytované služby?

9. Jste spokojen/a se službami své banky?

11. Účet, který nejčastěji používáte je veden u

12. Věk

13. Pohlaví

14. Jste podnikatel?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Brabcová, M.Spokojenost se službami bank po novele zákona (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://spokojenost-se-sluzbami-bank-po-novele-zakona.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.