Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spokojenost se současným sociálním zabezpečením

Spokojenost se současným sociálním zabezpečením

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Bulková
Šetření:08. 02. 2009 - 01. 03. 2009
Počet respondentů:144
Počet otázek (max/průměr):17 / 17
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:25,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Milý respondente/ milá respondentko!

Dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, který se týká sociálního zabezpečení České republiky. Hlavním cílem dotazníku je zjištění spokojenosti občanů se současným sociálním zabezpečením. Dotazník je anonymní, obsahuje 17 otázek a slouží pouze pro praktickou část mé bakalářské práce. 
Při uzavřených otázkách je třeba označit pouze jednu odpověď z uvedených možností, pokud není uvedeno jinak.


 

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že výše odvodů na sociální pojištění pro zaměstnance (6,5 %) a zaměstnavatele (25 %) je vysoká?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, pro oba je vysoká5538,19 %38,19 %  
pro zaměstnance přijatelná, pro zaměstnavatele vysoká4934,03 %34,03 %  
ne, pro oba je přijatelná2013,89 %13,89 %  
nevím149,72 %9,72 %  
pro zaměstnavatele přijatelná, pro zaměstnance vysoká64,17 %4,17 %  

Graf

2. Považujete výši nemocenské dávky při dočasné pracovní neschopnosti za dostatečnou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6545,14 %45,14 %  
spíše ne3927,08 %27,08 %  
spíše ano2618,06 %18,06 %  
ano106,94 %6,94 %  
nevím42,78 %2,78 %  

Graf

3. Souhlasíte s odchodem do důchodu u mužů ve věku 63 let a u žen ve věku 59 – 63 let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, je vysoký7451,39 %51,39 %  
ano, je přijatelný6142,36 %42,36 %  
ne, je nízký64,17 %4,17 %  
nevím32,08 %2,08 %  

Graf

4. Myslíte si, že doba pro poskytování státní podpory v nezaměstnanosti je dostačující na znovu uplatnění se na trhu práce? (Doba poskytovaní dávky v nezaměstnanosti u osob do 50 let – 5 měsíců; u osob od 50 do 55 let – 8 měsíců; u osob nad 55 let – 11 měsíců)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, je dostačující8861,11 %61,11 %  
ne, je krátká3826,39 %26,39 %  
nevím128,33 %8,33 %  
ne, je dlouhá64,17 %4,17 %  

Graf

5. Je podle Vás výše porodného (13 000,– Kč) postačující na pokrytí výdajů spojených se zajištěním nezbytných potřeb novorozence?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, je postačující6545,14 %45,14 %  
ne, je nízká6444,44 %44,44 %  
ne, je vysoká117,64 %7,64 %  
nevím42,78 %2,78 %  

Graf

6. Považujete výši rodičovského příspěvku za dostatečnou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, měla by být vyšší6243,06 %43,06 %  
ano, je dostatečná5840,28 %40,28 %  
nevím149,72 %9,72 %  
ne, měla by být nižší106,94 %6,94 %  

Graf

7. Je podle Vašeho názoru výše přídavku na dítě dostačující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, měla by být vyšší7652,78 %52,78 %  
nevím3927,08 %27,08 %  
ano, je dostačující 2013,89 %13,89 %  
ne, měla by být nižší96,25 %6,25 %  

Graf

8. Jste spokojen(a) se zařízeními poskytujícími sociální služby (např. domovy pro seniory) ve Vašem místě bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím4833,33 %33,33 %  
ano, jsou kvalitní, ale je jich málo4732,64 %32,64 %  
ne, jsou nekvalitní a je jich málo3121,53 %21,53 %  
ano, jsou kvalitní a je jich dostatek1510,42 %10,42 %  
ne, jsou nekvalitní a je jich dostatek32,08 %2,08 %  

Graf

9. Myslíte si, že stát dostatečně pomáhá peněžitými dávkami zdravotně těžce postiženým osobám při zmírňovaní sociálních důsledků jejich postižení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne 5638,89 %38,89 %  
ne3927,08 %27,08 %  
nevím2618,06 %18,06 %  
spíše ano 2114,58 %14,58 %  
ano21,39 %1,39 %  

Graf

10. Postačují podle Vás příspěvky na řešení hmotné nouze na pokrytí základních životních nákladů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, měli by být vyšší6243,06 %43,06 %  
nevím5538,19 %38,19 %  
ano, jsou dostatečné2215,28 %15,28 %  
ne, měli by být nižší53,47 %3,47 %  

Graf

11. Vynakládá podle Vás stát dostatečné prostředky na sociální politiku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne4329,86 %29,86 %  
spíše ano2920,14 %20,14 %  
ne2718,75 %18,75 %  
ano2718,75 %18,75 %  
nevím1812,5 %12,5 %  

Graf

12. V čem vidíte největší nedostatky současného sociálního systému? ( V případě, pokud chcete označit více odpovědí, dejte možnost jiné a tam jejich rozpíšte)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve výši dávek5034,72 %34,72 %  
v odvodovým zatížení3725,69 %25,69 %  
v povinné účasti na sociálním pojištění2215,28 %15,28 %  
nízká kontrola toho zda jsou peníze využity na to,10,69 %0,69 %  
vybrané peníze se používají na jiné než sociální o10,69 %0,69 %  
opravdu nevím10,69 %0,69 %  
odvodové zatížení a způsobu přidělování soc. dávek10,69 %0,69 %  
ve výši dávek a v odvodovém zatížení10,69 %0,69 %  
zkrácené úvazky10,69 %0,69 %  
Není dostatečně stimulující10,69 %0,69 %  
moznost zneuzivani10,69 %0,69 %  
ve výši dávek, v povinné účasti na sociálním pojiš10,69 %0,69 %  
systém nevede občany k přebrání vl.zodpovědnosti10,69 %0,69 %  
v systému rozdělování10,69 %0,69 %  
vsechny tri varianty...10,69 %0,69 %  
vse plus zneuzivani10,69 %0,69 %  
nelíbí se mi, že jsou zneužívany soc. dávky 10,69 %0,69 %  
odvodové zatížení, hlavně nekoncepčnost! systému10,69 %0,69 %  
Stát dává mnoho, někteří si na to už zvykli 10,69 %0,69 %  
neefektivnost přerozdělování10,69 %0,69 %  
špatné hospodaření, dává tam kde by měl ubrat10,69 %0,69 %  
ve výši dávek a zainteresovanosti žádajících10,69 %0,69 %  
Nesouhlasím s rozložením dávek.10,69 %0,69 %  
zneužívání systému lidmi, kteří pomoc nepotřebují10,69 %0,69 %  
dlouhodobá péče a podpora10,69 %0,69 %  
ve všem10,69 %0,69 %  
příliš hustá sociální síť10,69 %0,69 %  
výše dávek - jsou moc vysoké10,69 %0,69 %  
nerozlišuje schopnost a ochotu pracovat10,69 %0,69 %  
je příliš benevolentní10,69 %0,69 %  
velmi štědrý10,69 %0,69 %  
všechny výše uvedené možnosti10,69 %0,69 %  
neefektivita (byrokracie->vysoké náklady)10,69 %0,69 %  
neefektivita úřadů a plýtvání prostředky10,69 %0,69 %  
nepřehlednost systému10,69 %0,69 %  
špatné rozdělení dávek i pro líné lidi10,69 %0,69 %  
naprostá fin. nedostatečnost výše invalidního důch10,69 %0,69 %  
je příliš často zneužívám10,69 %0,69 %  

Graf

13. Jste se současným sociálním zabezpečením spokojen(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne5940,97 %40,97 %  
spíše ano3725,69 %25,69 %  
ne3725,69 %25,69 %  
ano64,17 %4,17 %  
nevím53,47 %3,47 %  

Graf

14. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12788,19 %88,19 %  
muž1711,81 %11,81 %  

Graf

15. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 40 let9565,97 %65,97 %  
do 25 let3121,53 %21,53 %  
41 - 50 let139,03 %9,03 %  
51 - 63 let42,78 %2,78 %  
více než 63 let10,69 %0,69 %  

Graf

16. Dokončené vzdělaní

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úplné středoškolské9263,89 %63,89 %  
vysokoškolské3927,08 %27,08 %  
vyučen85,56 %5,56 %  
základní53,47 %3,47 %  

Graf

17. Bydliště - kraj

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha3423,61 %23,61 %  
Středočeský1711,81 %11,81 %  
Ústecký1611,11 %11,11 %  
Jihomoravský1510,42 %10,42 %  
Jihočeský106,94 %6,94 %  
Moravskoslezský96,25 %6,25 %  
Zlínsky85,56 %5,56 %  
Královéhradecký85,56 %5,56 %  
Plzeňský74,86 %4,86 %  
Olomoucký64,17 %4,17 %  
Liberecký53,47 %3,47 %  
Pardubický42,78 %2,78 %  
Vysočina42,78 %2,78 %  
Karlovarský10,69 %0,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že výše odvodů na sociální pojištění pro zaměstnance (6,5 %) a zaměstnavatele (25 %) je vysoká?

2. Považujete výši nemocenské dávky při dočasné pracovní neschopnosti za dostatečnou?

3. Souhlasíte s odchodem do důchodu u mužů ve věku 63 let a u žen ve věku 59 – 63 let?

4. Myslíte si, že doba pro poskytování státní podpory v nezaměstnanosti je dostačující na znovu uplatnění se na trhu práce? (Doba poskytovaní dávky v nezaměstnanosti u osob do 50 let – 5 měsíců; u osob od 50 do 55 let – 8 měsíců; u osob nad 55 let – 11 měsíců)

5. Je podle Vás výše porodného (13 000,– Kč) postačující na pokrytí výdajů spojených se zajištěním nezbytných potřeb novorozence?

6. Považujete výši rodičovského příspěvku za dostatečnou?

7. Je podle Vašeho názoru výše přídavku na dítě dostačující?

8. Jste spokojen(a) se zařízeními poskytujícími sociální služby (např. domovy pro seniory) ve Vašem místě bydliště?

9. Myslíte si, že stát dostatečně pomáhá peněžitými dávkami zdravotně těžce postiženým osobám při zmírňovaní sociálních důsledků jejich postižení?

10. Postačují podle Vás příspěvky na řešení hmotné nouze na pokrytí základních životních nákladů?

11. Vynakládá podle Vás stát dostatečné prostředky na sociální politiku?

12. V čem vidíte největší nedostatky současného sociálního systému? ( V případě, pokud chcete označit více odpovědí, dejte možnost jiné a tam jejich rozpíšte)

13. Jste se současným sociálním zabezpečením spokojen(a)?

14. Pohlaví

15. Věk

16. Dokončené vzdělaní

17. Bydliště - kraj

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že výše odvodů na sociální pojištění pro zaměstnance (6,5 %) a zaměstnavatele (25 %) je vysoká?

2. Považujete výši nemocenské dávky při dočasné pracovní neschopnosti za dostatečnou?

3. Souhlasíte s odchodem do důchodu u mužů ve věku 63 let a u žen ve věku 59 – 63 let?

4. Myslíte si, že doba pro poskytování státní podpory v nezaměstnanosti je dostačující na znovu uplatnění se na trhu práce? (Doba poskytovaní dávky v nezaměstnanosti u osob do 50 let – 5 měsíců; u osob od 50 do 55 let – 8 měsíců; u osob nad 55 let – 11 měsíců)

5. Je podle Vás výše porodného (13 000,– Kč) postačující na pokrytí výdajů spojených se zajištěním nezbytných potřeb novorozence?

6. Považujete výši rodičovského příspěvku za dostatečnou?

7. Je podle Vašeho názoru výše přídavku na dítě dostačující?

8. Jste spokojen(a) se zařízeními poskytujícími sociální služby (např. domovy pro seniory) ve Vašem místě bydliště?

9. Myslíte si, že stát dostatečně pomáhá peněžitými dávkami zdravotně těžce postiženým osobám při zmírňovaní sociálních důsledků jejich postižení?

10. Postačují podle Vás příspěvky na řešení hmotné nouze na pokrytí základních životních nákladů?

11. Vynakládá podle Vás stát dostatečné prostředky na sociální politiku?

12. V čem vidíte největší nedostatky současného sociálního systému? ( V případě, pokud chcete označit více odpovědí, dejte možnost jiné a tam jejich rozpíšte)

13. Jste se současným sociálním zabezpečením spokojen(a)?

14. Pohlaví

15. Věk

16. Dokončené vzdělaní

17. Bydliště - kraj

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Bulková, M.Spokojenost se současným sociálním zabezpečením (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://spokojenost-se-soucasnym-socialnim-zabezpecenim.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.