Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spokojenost se vzděláním

Spokojenost se vzděláním

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Herrmann
Šetření:09. 05. 2014 - 28. 05. 2014
Počet respondentů:164
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj lidi, zajímala by mě vaše spokojenost se vzdělám. Prosím vyplntě mi tento kratký dotazník.

Odpovědi respondentů

1. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12073,17 %73,17 %  
muž4426,83 %26,83 %  

Graf

2. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-309054,88 %54,88 %  
15-204125 %25 %  
31-401810,98 %10,98 %  
41-5095,49 %5,49 %  
více než 5042,44 %2,44 %  
méně než 1521,22 %1,22 %  

Graf

3. Jakého vzdělání jste dosáhli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokou školu7646,34 %46,34 %  
Střední školu4225,61 %25,61 %  
Gymnázium2917,68 %17,68 %  
Základní vzdělání1710,37 %10,37 %  

Graf

4. Jste se svým dosaženým vzděláním spokojeni?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8451,22 %51,22 %  
ne8048,78 %48,78 %  

Graf

5. Ovlivnilo vaše dosažené vzdělání výběr pracovního místa?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9054,88 %54,88 %  
ne7445,12 %45,12 %  

Graf

6. Využíváte svoje dosažené vzdělání ve svém aktuálním povolání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8753,05 %53,05 %  
ano7746,95 %46,95 %  

Graf

7. Co si myslíte o českém vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Průměrné6942,07 %42,07 %  
Celkem dobré6439,02 %39,02 %  
Špatné2615,85 %15,85 %  
Vynikající53,05 %3,05 %  

Graf

8. Jak by se podle Vás dalo české školství zlepšit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lepší učitelé5131,1 %31,1 %  
Větší nároky na studenty4326,22 %26,22 %  
Větší disciplína3320,12 %20,12 %  
Zákonné změny169,76 %9,76 %  
Více domácích úkolů10,61 %0,61 %  
dá se říci, že bych změnil celý tento systém školství.10,61 %0,61 %  
Zapojení praxe10,61 %0,61 %  
podporovat přirozenou zvídavost a nadšení, omezit dril a biflování. Celé překopat.10,61 %0,61 %  
individuální přístup učitelů, podporovat studenty v tom co oni sami chtějí, neučit nepoužitelné zbytečnosti10,61 %0,61 %  
vzdělání, vzdělání a vzdělání10,61 %0,61 %  
školní praxe10,61 %0,61 %  
více praxe10,61 %0,61 %  
učit samostatnému myšlení místo biflování10,61 %0,61 %  
odměny a motivace učitelů10,61 %0,61 %  
větší nároky na studenty, i zlepšení kvality pedagogů10,61 %0,61 %  
Zapálenější učitelé především na ZŠ a v určité míře i SŠ s tím by byla i lepší disciplína žáků. 10,61 %0,61 %  
větší propojení s praxí, větší důraz na schopnost "myslet vlastní hlavou" než na schopnost "memorovat údaje sdělené vyučujícím"10,61 %0,61 %  
ubrat bifování - přidat přemýšlení10,61 %0,61 %  
Zajímavější výuka10,61 %0,61 %  
úplně změnit metody výuky (hlavně na VŠ), více se zaměřit na praxi10,61 %0,61 %  
více praktických úkolů10,61 %0,61 %  
Lepší pedagogičtí pracovníci, větší možnost volby, vce praktických znalostí10,61 %0,61 %  
menší nároky na studenty, méně domácích úkolů, nebo bych místo nich zavedla dobrovolné domácí úkoly10,61 %0,61 %  
provázanost s praxí10,61 %0,61 %  
nastavit "vyšší laťku" pro studenty, zaplatit učitele a tím získat lepší10,61 %0,61 %  

Graf

9. Myslíte, že lze dokázat, aby byla škola hrou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8150 %49,39 %  
ano53,09 %3,05 %  
nevím31,85 %1,83 %  
.21,23 %1,22 %  
ucitelem10,62 %0,61 %  
prostřednictvím IT10,62 %0,61 %  
podle Komenského didaktických principů10,62 %0,61 %  
zábavnou formou10,62 %0,61 %  
začít používat poznatků moderní neurologie a psychologie místo komunistických a tereziánských doměnek10,62 %0,61 %  
Změnit přístup učitelů. Většinou je výklad pro studenty nudný a nezajímavý, málokterý učitel ho umí oživit.10,62 %0,61 %  
montesori10,62 %0,61 %  
Workshopy pro učitele, naučit je pracovat s dětmi.10,62 %0,61 %  
bééé10,62 %0,61 %  
hrou? :-)10,62 %0,61 %  
Naprosto změnit školský systém 10,62 %0,61 %  
spousta příkladů z praxe, učit by měli odborníci z praxe10,62 %0,61 %  
Kreativní učitel10,62 %0,61 %  
vice obrazku, videi, delani vyuky zajimavejsi pomoci prezentaci , materialu k danemu tematu (ne holy text v ucebnici)10,62 %0,61 %  
hrou10,62 %0,61 %  
...10,62 %0,61 %  
nevím jak10,62 %0,61 %  
přístup učitelů10,62 %0,61 %  
Nakoupit do tříd hry!!!10,62 %0,61 %  
To záleží na učitelích a jejich podpoře (státem, ředitelem, pomůckami, méně papírování...)10,62 %0,61 %  
m,.10,62 %0,61 %  
Lepší prací učitelů10,62 %0,61 %  
to záleží na učitelích?10,62 %0,61 %  
přístupem pedagogů10,62 %0,61 %  
Ano napriklsd vyuka s ipady10,62 %0,61 %  
Nevšední forma výuky10,62 %0,61 %  
předvádění v praxi10,62 %0,61 %  
přístupem učitelů10,62 %0,61 %  
Upusštěním od memoriálního typu vzdělávání. 10,62 %0,61 %  
více praktické výuky, názorné pomůcky10,62 %0,61 %  
více praktické části10,62 %0,61 %  
stačilo by změnit přístup většiny učitelů a škola by bavila určitě mnohem více dětí10,62 %0,61 %  
záleží na osobnosti učitele10,62 %0,61 %  
Věci nbememorovat, ale osahat, ozkoušet, prozkoumat.10,62 %0,61 %  
To nevím.10,62 %0,61 %  
Více praktických cvičení, méně zbytečné a zahlcující teorie10,62 %0,61 %  
motivace pedagogických studentů - aby je bavilo učit10,62 %0,61 %  
zatím nevím10,62 %0,61 %  
zapojit hry do výuky10,62 %0,61 %  
lepší výuka10,62 %0,61 %  
-10,62 %0,61 %  
vše si zkusit, pokusy, využití v běžném životě10,62 %0,61 %  
neučit se memorováním ale používáním10,62 %0,61 %  
používáním názorných ukázek, využíváním kritického myšlení, větší zapojení žáků a studentů do výuky (možnost vyjádřit se k tématu, prezentovat své názory), ..10,62 %0,61 %  
Gamifikace10,62 %0,61 %  
Důležítí jsou správní učitelé10,62 %0,61 %  
Možná by stačil výklad se zájmem, ne jen splnění povinnosti ze strany učitele. 10,62 %0,61 %  
hrami10,62 %0,61 %  
Je hodně o biflování, to není dobře. Logika a tvořivost je potřebná, vyvolat zájem u žáků a studentů.10,62 %0,61 %  
inovativní metody, ale stále řád10,62 %0,61 %  
Změna přístupu učitelů10,62 %0,61 %  
normálně10,62 %0,61 %  
lepším vzděláváním a lepším finančním ohodnocením pedagogů10,62 %0,61 %  
soutěží10,62 %0,61 %  
ano, když člověk chce10,62 %0,61 %  
dělat projekty formou her a soutěžení mezi týmy (např. pomocí počítačových programů)10,62 %0,61 %  
Lepšími pedagogickými pracovníky; Více studenty vtahovat do výuky, diskutovat; Udělat výuku zábavnější, interaktivnější.10,62 %0,61 %  
Přístup učitele10,62 %0,61 %  
záleží to na učiteli, třeba sem tam nějaká doplňovačka, poslech CD a filmy, v biole třeba výlet do přírody (ale děcka nesmí být hajzli, kteří si nic takového nezaslouží :D)10,62 %0,61 %  
Rozsháhlý problém10,62 %0,61 %  
Pozitivní motivací10,62 %0,61 %  
motivovat s samostatnému poznávání spíše než pouhé předávání poznatků10,62 %0,61 %  
projekty, cokoliv dělat prakticky10,62 %0,61 %  
Víc praxe, méně učení nazpaměť.10,62 %0,61 %  
Finta Komenský10,62 %0,61 %  
Zapojit kreativitu10,62 %0,61 %  
snaha a přístup učitelů10,62 %0,61 %  
méně žáků ve třídách, nezařazovat podprůměrné žáky mezi normální10,62 %0,61 %  
učit děti né předmět10,62 %0,61 %  
Ano s ipady10,62 %0,61 %  
změnou celého systému školství10,62 %0,61 %  

Graf

10. Vedete své děti ke studiu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám děti13280,49 %80,49 %  
Ano, vedu2917,68 %17,68 %  
Ne, je to jejich život31,83 %1,83 %  

Graf

11. Byli jste, Vy, vedeni ke studiu svými rodiči?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13682,93 %82,93 %  
ne2817,07 %17,07 %  

Graf

12. Jak byste hodnotili české školství? (10 je nejlépe)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
73018,29 %18,29 %  
53018,29 %18,29 %  
62917,68 %17,68 %  
82012,2 %12,2 %  
41911,59 %11,59 %  
3169,76 %9,76 %  
284,88 %4,88 %  
163,66 %3,66 %  
953,05 %3,05 %  
1010,61 %0,61 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.5
Minimum:2
Maximum:8
Variační rozpětí:6
Rozptyl:2.8
Směrodatná odchylka:1.67
Medián:6
Modus:7

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Co si myslíte o českém vzdělání?

  • odpověď Celkem dobré:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 8 na otázku 12. Jak byste hodnotili české školství? (10 je nejlépe)
  • odpověď Průměrné:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 na otázku 12. Jak byste hodnotili české školství? (10 je nejlépe)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste?

2. Váš věk?

3. Jakého vzdělání jste dosáhli?

4. Jste se svým dosaženým vzděláním spokojeni?

5. Ovlivnilo vaše dosažené vzdělání výběr pracovního místa?

6. Využíváte svoje dosažené vzdělání ve svém aktuálním povolání?

7. Co si myslíte o českém vzdělání?

8. Jak by se podle Vás dalo české školství zlepšit?

9. Myslíte, že lze dokázat, aby byla škola hrou?

10. Vedete své děti ke studiu?

11. Byli jste, Vy, vedeni ke studiu svými rodiči?

12. Jak byste hodnotili české školství? (10 je nejlépe)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste?

2. Váš věk?

3. Jakého vzdělání jste dosáhli?

4. Jste se svým dosaženým vzděláním spokojeni?

5. Ovlivnilo vaše dosažené vzdělání výběr pracovního místa?

6. Využíváte svoje dosažené vzdělání ve svém aktuálním povolání?

7. Co si myslíte o českém vzdělání?

8. Jak by se podle Vás dalo české školství zlepšit?

9. Myslíte, že lze dokázat, aby byla škola hrou?

10. Vedete své děti ke studiu?

11. Byli jste, Vy, vedeni ke studiu svými rodiči?

12. Jak byste hodnotili české školství? (10 je nejlépe)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Herrmann, J.Spokojenost se vzděláním (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://spokojenost-se-vzdelanim.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.