Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spokojenost se zdravotnictvím v ČR

Spokojenost se zdravotnictvím v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:David Kiss
Šetření:26. 02. 2012 - 10. 03. 2012
Počet respondentů:138
Počet otázek (max/průměr):23 / 13.5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den ,

Děkuji za vyplnění krátkého dotazníku ohledně spokojensti s naším zdravotnictvím.

Odpovědi respondentů

1. Jaký je váš věk ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-30 let8561,59 %61,59 %  
30-50 let2921,01 %21,01 %  
0-18 let1510,87 %10,87 %  
50 a více let96,52 %6,52 %  

Graf

2. pohlaví ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena11583,33 %83,33 %  
Muž2316,67 %16,67 %  

Graf

3. Dosažené vzdělání ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské7554,35 %54,35 %  
vysokoškolské4734,06 %34,06 %  
základní1611,59 %11,59 %  

Graf

4. V jakém kraji bydlíte ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha2719,57 %19,57 %  
Středočeský kraj2115,22 %15,22 %  
Jihomoravský kraj139,42 %9,42 %  
Zlínský kraj128,7 %8,7 %  
Moravskoslezský kraj96,52 %6,52 %  
Královehradecký kraj96,52 %6,52 %  
Pardubický kraj85,8 %5,8 %  
Olomoucký kraj75,07 %5,07 %  
Ústecký kraj75,07 %5,07 %  
Plzeňský kraj75,07 %5,07 %  
Karlovarský kraj64,35 %4,35 %  
Liberecký kraj53,62 %3,62 %  
Vysočina42,9 %2,9 %  
Jihočeský kraj32,17 %2,17 %  

Graf

5. Jak často za poslední rok jste navštívili lékaře ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ani jednouotázka č. 22, jednouotázka č. 6, 1-3 krátotázka č. 6, 4-10 krátotázka č. 6, 11 a více krátotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-3 krát5036,23 %36,23 %  
4-10 krát4230,43 %30,43 %  
jednou3122,46 %22,46 %  
11 a více krát96,52 %6,52 %  
ani jednou64,35 %4,35 %  

Graf

6. Jaké zdravotnické zařízení jste navštívili ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
státní i soukromé5743,18 %41,3 %  
státní5440,91 %39,13 %  
soukromé2115,91 %15,22 %  

Graf

7. Jakou zdravotní péči jste čerpal ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ambulantníotázka č. 8, hospitalizace - pro akutní onemocněníotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ambulantní12493,94 %89,86 %  
hospitalizace - pro akutní onemocnění86,06 %5,8 %  

Graf

8. V případě ,že jste absolvoval ambulantní péči , jednalo se o:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [praktický lékařotázka č. 22, specializovaná ambulanceotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
specializovaná ambulance6653,23 %47,83 %  
praktický lékař5846,77 %42,03 %  

Graf

9. Objednací doba na vyšetření do odborné ambulance:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2 týdny2740,91 %19,57 %  
3 týdny až měsíc1725,76 %12,32 %  
více než měsíc913,64 %6,52 %  
2-5 dní710,61 %5,07 %  
24 hodin69,09 %4,35 %  

Graf

10. Čekací doba na vyšetření v odborné ambulanci byla :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-1 hodiny5278,79 %37,68 %  
2-3 hodiny1218,18 %8,7 %  
4 a více hodin23,03 %1,45 %  

Graf

11. ohodnoťte známkou (1-nejlepší , 5- nejhorší) chování a přístup lékaře

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13045,45 %21,74 %  
21624,24 %11,59 %  
31421,21 %10,14 %  
434,55 %2,17 %  
534,55 %2,17 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.88
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.88
Směrodatná odchylka:0.94
Medián:2
Modus:1

Graf

12. Ohodnoťte známkou chování a přístup zdravotní sestry

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13248,48 %23,19 %  
21522,73 %10,87 %  
31116,67 %7,97 %  
4710,61 %5,07 %  
511,52 %0,72 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.87
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1
Směrodatná odchylka:1
Medián:2
Modus:1

Graf

13. Ohodnoťte známkou vybavení ambulance

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12842,42 %20,29 %  
22537,88 %18,12 %  
31116,67 %7,97 %  
523,03 %1,45 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.75
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.53
Směrodatná odchylka:0.73
Medián:2
Modus:1

Graf

14. Byl jste seznámen se svým zdravotním stavem ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5075,76 %36,23 %  
částečně 1522,73 %10,87 %  
Ne11,52 %0,72 %  

Graf

15. Dokumentace o vašem zdravotním stavu je vedena správně

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2233,33 %15,94 %  
spíše souhlasím2131,82 %15,22 %  
souhlasím1928,79 %13,77 %  
nesouhlasím23,03 %1,45 %  
spíše nesouhlasím23,03 %1,45 %  

Graf

16. Jak dlouho jste čekal na přijetí k hospitalizaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-1 hodin562,5 %3,62 %  
2-3 hodin337,5 %2,17 %  

Graf

17. Ohodnoťte známkou čistotu a zařízení vašeho pokoje

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2337,5 %2,17 %  
1225 %1,45 %  
3112,5 %0,72 %  
5112,5 %0,72 %  
4112,5 %0,72 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2.5
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:2
Směrodatná odchylka:1.41
Medián:2
Modus:2

Graf

18. Jak jste byl spokojen se stravováním v zařízení ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kvalita stravy byla průměrná450 %2,9 %  
byl jsem spokojen337,5 %2,17 %  
nebyl jsem spokojen112,5 %0,72 %  

Graf

19. Byl jste spokojen s chováním a přístupem lékaře ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne450 %2,9 %  
ano450 %2,9 %  

Graf

20. S přístupem a chováním sestry jsem byl spokojen

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím450 %2,9 %  
souhlasím225 %1,45 %  
nesouhlasím112,5 %0,72 %  
nevím112,5 %0,72 %  

Graf

21. Po hospitalizaci se váš zdravotní stav :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zlepšil787,5 %5,07 %  
nezměnil112,5 %0,72 %  

Graf

22. Jste spokojen se současnou situací českého zdravotnictví ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10676,81 %76,81 %  
ano3223,19 %23,19 %  

Graf

23. Co byste na našem zdravotnictví změnili ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- pozice NE-MOCného a MOCného (dr.) - mám malé děti, takže se mě velmi dotýká sféra porodnictví, resp. netolerance a nerespektování přání rodičky/matky (at už volba místa porodu, tak přístup k ženě i dítěti v porodnici - nátlak, vyhrožování, vydírání, protizákonné postupy /např. "zákaz" ambulatního porodu/....) - dobrovolnost očkování - nelíbí se mi, že před zdravím člověka má přednost lobby, peníze - nemám důvěru v lékaře

..

1) Metodu financování - pouze jednu státní zdravotní pojišťovnu se silnou kontrolou, která by nesměla tvořit zisk, pouze rezervy. 2) první 3 dny nemocenské jsou hnus -> pro mě jako astmatika s častými obtížemi silně snižují příjem rodiny ! 3) dokroři by měli být 100% zodpovědni za svojí práci 4) jeich platy by se neměly vzdalovat od běžných platů -> roztáčí to příjmovou spirálu a ničí ekonomiku 5) doktor by měl mít možnost i odvahu poslat člověka na pořídné vyšetření i když to bude drahé (nemá být ovlivněn svým "rozpočtem")

Aby u lékařů byla priorita pacienta vyléčit a ne na něm co nejvíce vydělat.

asi nic

celkem nic

Celkem nic, poplatek 30 korun je podle mě adekvátní.

Celkový přístup lékařů a odbiorného personálu k pacientovi - chování, ochota informovat a diskutovat o problémech a řešeních, respektování názoru pacienta (když ty potravinové doplňky ap. nechci tak je opravdu nechci), ochota konzultovat zdravotní problémy i u pacienta, kterého má v péči kolega ap.

dále zlepšovat kvalitu a postupy v rámci hrazené péče, rozšířit množství částečně hrazených výkonů

Dlouhá čekací doba na operativní zákroky. Drahé léky, a doplatky za úkony. Poplatky za ležení v nemocnicích a návštěvy u lékařů..

doktoři by měli pracovat a ne stávkovat!

Doktoři vydělávají na nemocích, takže nemají potřebu je léčit - snížit léky farmaceutických firem, začít využívat hypnózu či bylinky k léčbě některých méně vážných nemocí, a aby očkování bylo dobrovolné

dostupnost (nesouhlasím s omezováním počtu lůžek v nemocnicích), přístup personálu v nemocnicích (na doktory jsem zatím měla štěstí, zato sestry byly všechny do jediné velmi arogantní a neochotné), financování, zredukovala bych počet zdravotních pojišťoven (peníze ze zdravotního pojištění by měly jít na úhradu lékařské péče a ne na vybavení úředních budov a platy zaměstnanců a manažerů pojišťoven), platy nelékařských profesí bych zvýšila, podmínky nastupujících lékařů bez atestace zlepšila (aby čeští zaměstnanci těchto profesí byli motivování pracovat v ČR a neodcházeli do zahraničí a jejich místa zde nebyla obsazována pracovníky z východoevropských zemí)

důkladnější péči o pacienty

etiku lékařů, více informací od lékařů a jejich "lidské" jednání

financování, prosazovat ne jen léky určitých firem, neřešit vše antibiotiky, vstřícnější přístup lékařů

finanční ohodnocení práce zdravotníků, hrazení některých výkonů soukromých zařízení pojišťovnami

Chování a přístup lékařů k pacientům. Přestože věřím, že jsou mezi námi simulanti, tak jsou zde i opravdu nemocní lidé. Sama řeším problém 10 let a teprve po těžkém kolapsu přímo v ordinaci, mi lékař konečně uvěřil.

Chtěl bych, aby všechny peníze tekly tam, kam mají

chtěla bych kvalitnější a rachlejší služby nebo omezení poplatků pacientem, myslím, že by měla být placená nemocenská i v prvních dnech, protože nynější systém často nutí zaměstnance přecházet nemoci, což poškozuje jejich zdraví a následná léčba může být mnohem komplikovanější a nákladnější

individuální přístup k pacientům, pro všechny možnost nejlepší dostupné péče.

klientelismus

kompetence zdravotních sester, přístupy v porodnictví

kvalita, přístup personálu

Kvalitnější péče, informovanost

kvalitu obvodních praktickývh lékařů. U nás důchodci a na většinu potíží pacientů odpovídají jako pan Hrušínský ve filmu Vesničko má středisková - to mám taky

kvalitu péče

lépe bych zaplatila lékaře a zdravotní sestry, zároveň bych byla ráda, kdyby pracovali pouze na jeden úvazek; přístup některých zdravotníků by se měl k pacientům zlepšit; někdy mám také pocit, že někteří lékaři dají málo na subjektivní pocity pacientů a jedou pouze podle zažitých regulí

lepší financování

lepší přístup k pacientům, větší množství lékařů, levnější léky

lidi

Lidi.. to je jednoduché. Lidská blbost se dostane všude.

lze ušetřit více peněz - příliš mnoho zařízení má špičkové vybavení

Méně poplatků

menší poplatky, lepší péče v nemocničních zařízeních

mnohdy dlouhé čekací doby jak v ordinaci tak objednací, několikrát se mi stalo, že mě odmítli vyšetřit v jiném městě než mám trvalé bydliště s akutním případem (konkrétně v Praze)

mnoho toho :-( od základu změnit

Na některých odděleních více doktorů, aby lidé nemuseli například na chiurgii čekat 2hodiny, než na ně přijde řada. Změnila bych také ceny, aby si operace a jiné služby mohli dovolit i normální lidé a ne jenom politici.

ne, poplatky platím i za zpětné kontroly, dlouhé fronty

Nechápu, jak může někdo stanovit, že špatný zrak je do 8 dioptrií kosmetická vada!!! Velmi bych to tomu inteligentovi přála zažít! Nebo v těhotenství triple test - jediný, který pojišťovna proplácí a který má přitom nejvíc pozitivních falešných výsledků (žena tak může jít na "potrat" až v pátém měsíci)! Zatímco za kombinovaný test, kterým se případné postižení dá zachytit daleko dříve, ten se neproplácí! Či léčba vzácných onemocnění, kdy si léky musí lidé platit sami, přičemž často ani nemohou díky své nemoci pracovat. Řadu důležitých věcí pojišťovna neproplácí, naopak řadu nepodstatných, které si lidi způsobili sami, proplácí v pohodě.

Nejlépe všechno :)

neléčit zbytečně a lépe se starat o peníze ve zdravotnictví

Nelíbí se mi nedostatek informací od lékaře o způsobu léčby.

Nevhodná kombinace plateb prostřednictvím daní a zároveň doplatky jednotlivými pacienty. Absurdní je nemožnost využít svobodné volby lékaře (ústavní právo) z důvodu neuzavření smlouvy pojišťovnou. Pojištěncem je pacient, musí za něj být zaplaceno libovolnému lékaři, který poskytne péči, k níž je oprávněn. Stav, kdy pojišťovna rozhoduje, komu bude hrazeno a koho si nesmí pacient vybrat aniž by platil ze svého, je irelevantní.

nevím

nevím

nevím

nevim

Nevím

nevím

nevím

nic

nic

nic

Nic

nic

Nic moc

Nic, ve srovnání se světem nevíme, co máme

Ochota pomoct, ne vydělat peníze

Ochotně si připlatím za nadstandart - přijetí v danou hodinu a kratší objednací lhůty, lékaře domů, slušnější pokoj v nemocnici...

ordinační hodiny, přísup, informovanost

otevírací dobu

péči

Platy lékařů jsou k smíchu. Není tedy divu, že až nepříjemně vysoké procento mladých lékařů odchází do ciziny, kde nalézají lepší pracovní i platové podmínky. Celkový průměrný věk lékařské populace u nás se zvyšuje, starší lékaři jsou častěji nepříjemní, mohou být hůře informovaní o moderních způsobech léčby. Také velké množství z nich odchází do důchodu a poček lékařů stále klesá. Nových pracovníků je méně a o to více přesčasů musejí napracovat, o to horší jsou pro ně podmínky v práci, o to větší je samozřejmě i jejich chybovost. Celý systém potřebuje více peněz. Ano, hezky se to povídá, nicméně opravdu to tak je. A to ani nemluvím o nepřijatelných atestačních podmínkách. Chtělo by to větší investice ze strany státu, ale i větší finanční podíl samotných pacientů. Ano, lékařská péče má být zdaram, to si uvědomuji. Ale myšlenka nadstandardu mi připadá vynikající. Jde o to, že když budou lidé sami více na svou lékařskou péči přizpívat, budou ji spíše využívat v nutnějších případech - není pochyb, že když si někdo zlomí nohu, 30 korun na návštěvu lékaře rád dá. Málokdo si ale půjde k lékaři za 30 korun pouze popovídat - tím se tedy zvyšuje efektivita celého zdravotnického systému, tedy i tyto poplatky schvaluji.

platy sester

Platy zdravotníků, ochota personálu

Platy zdravotním sestrám v nemocnicích jsou nízké!

platy, dát větší prostor sestrám pro péči o pacienty než vysedávat nad papírama

Plno věcí...Je zde příliš mnoho nekvalitní péče.. Změnila bych poplatky...

Poplatky

poplatky

poplatky

poplatky u lékaře

Poskytování služeb, jednání personálu, vybavenost, dostupnost, finance

Privatizace nemocnic, možnost zvolit si vlastní zdravotní pojištění, případně připojištění podle svého uvážení.

především bych nenechala ordinovat neschopné doktory

přidali na platech sestrám a lékařům

Přísnější dohled nákupu od dodavatelů spotřebního materiálu, léků, zdravotnické techniky, služeb poskytovaných ve ZZ a jejich zpětná kontrola ve vykazování..

přístup a zájem o pacienta

Přístup k pacientům - citlivější, individuálnější, neponižující pro pacienta. Také poplatky ve zdravotnictví - základní péče by měla být dostupná všem bez nutnosti plateb, od čeho je jinak zdravotní pojištění.

Přístup lékařů k pacientů.

přístup lékařů k pacientům

přístup lékařů k pacientům

Přístup lékařů k pacientům. Nejsme kusy masa. Neléčit jen důsledky, léčit příčiny.

přístup lékařů, čekací doby, informovanost

přístup personálu

přístup personálu k pacientům, zlepšení vybavení ordinací u státních lékařů, lepší péči

přístup personálu v nemocnicích

přístup samotných lékařů

Přístup zdravotnického personálu k pacientům.

přístup, investování financí

Přístupy k pacientům

Rychlejší zavádění nejnověších metod léčení do běžné praxe. Výrazné omezení počtu pojišťoven, maximálně 5. Zlepšení kontroly proplácených úkonů se skutečně provedenými.

rychlost

Snažil bych se zaměřit na výchovu zdravotníků již od školních let, aby nedocházelo k pochybení při poskytování lékařských služeb. Zároveň bych změnil systém objednávání pacientů, aby nedocházelo ke zbytečnému čekání a ztrátě času při čekání v ordinaci i přesto, že je pacient řádně objednán.

souhlasím s příplatkem za nadstandard

spoustu věcí

systém zadávání veřejných zakázek (např. nákup zdravotnické techniky), přerozdělování financí

to nejde zmenit, je to v lidech a pokud lidi budou chtit hrabat prachy nebude u nas zdravotni pece za nic

ubrat peněz a přidat práce

V některých zdravotních zařízeních bych změnila chování zdravotnických pracovníků (lékařů, sester, ale také ošetřovatelů).

V první řadě zajistit, aby se personál ve všech zdravotnických zařízeních vždy choval 100 % profesionálně a příjemně.

větší komunikace s pacientem; lékařská etika - ne nadřazené chování lékaře, lidský přístup; neodsuzování přírodní medicíny

větší zájem doktora o pacienta, nepodceňování určitých zdravotních neduhů

více doktorů, aby byly menší čekací doby, ale na to, jak jinak, nejsou peníze

Více informací a nabídky prevencí a vyšetření na které je právo

vice informaci pro pacienty,

Více lidí do zdravotnictví, lékaři i sestry bývají unavení ačkoliv to nedávají znát. Není uměním ušetřit tím, že lidé obdrží výpovědi. Dá se šetřit i jinak.

vse

vše

všechno

všechno

všechno

všechno hlavně přístup chování k lidem

vybavení nemocnic

vybavení nemocnic, přístup doktorů, možnost výběru alternativního druhu léčby

Vybavení nemocnic. Některé nemocnice nemají ani základní vybavení k provozu zdravotnictví.

vyměnil ministra , je to slibotechna.

výši poplatků

Vyšší platy pro pracovníky ve zdravotnictví, lepší výbava.

vytvořila bych jednotnou síť, do které by své záznamy dávali všichni lékaři, tzn. veškerá dokumentace pacienta by byla přístupná všem lékařům na jednom místě, případně i pacientovi samotnému

zatím nic

zdravotní péče na stejné úrovni pro všechny

zlepšení péče o pacienty

Zlepšení vybavení nemocnic, chování sester, větší zájem o pacienta, více terapií pro pacienty

Způsob financování zdravotní péče - redukce pojišťoven, pak zejména průhlednost zakázek u služeb a nákupu a servisu zdravotnických prostředků (odtud uniká obrovské množství financí), zrušit zbytečné registrace zdravotních pracovníků

způsob financování, zvýšení míry spoluúčasti pacientů

zrušení nebo snížení poplatků, lepší péče

zrušení poplatků

zrušení poplatků, aby lékaři chodili včas, neobjednávali si více pacientů na jeden čas

zrušila bych 30 korunový poplatek

Zrušila bych poplatky, péče o zdraví by měla být placená z daní.

zvýšené poplatky za pobyt v nemocnici

zvýšil platy zdravotnickému personálu, tyto peníze by se vybraly od pacientů, někteří navštěvují zdravotnická zařízení aniž by jim něco závažného bylo, a obírají tím o čas zdravotníky

zvýšila bych platy doktorů

Zvýšili plat sestrám. Jsou to těžce pracující ženy, které by si zasloužili víc než mají. Jejich práce je směnná, jsou přetěžované a stát se k nim chová nevybíravě.

Zvýšit kvalitu lékařů, snížit lobby farmaceutických firem.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jaký je váš věk ?

 • odpověď 19-30 let:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 11. ohodnoťte známkou (1-nejlepší , 5- nejhorší) chování a přístup lékaře

8. V případě ,že jste absolvoval ambulantní péči , jednalo se o:

 • odpověď specializovaná ambulance:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0-1 hodiny na otázku 10. Čekací doba na vyšetření v odborné ambulanci byla :
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2-3 hodiny na otázku 10. Čekací doba na vyšetření v odborné ambulanci byla :
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 11. ohodnoťte známkou (1-nejlepší , 5- nejhorší) chování a přístup lékaře
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 11. ohodnoťte známkou (1-nejlepší , 5- nejhorší) chování a přístup lékaře
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 11. ohodnoťte známkou (1-nejlepší , 5- nejhorší) chování a přístup lékaře
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1-2 týdny na otázku 9. Objednací doba na vyšetření do odborné ambulance:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 12. Ohodnoťte známkou chování a přístup zdravotní sestry
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 12. Ohodnoťte známkou chování a přístup zdravotní sestry
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 12. Ohodnoťte známkou chování a přístup zdravotní sestry
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 13. Ohodnoťte známkou vybavení ambulance
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 13. Ohodnoťte známkou vybavení ambulance
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 13. Ohodnoťte známkou vybavení ambulance
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 14. Byl jste seznámen se svým zdravotním stavem ?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi částečně na otázku 14. Byl jste seznámen se svým zdravotním stavem ?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 15. Dokumentace o vašem zdravotním stavu je vedena správně
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 15. Dokumentace o vašem zdravotním stavu je vedena správně
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 15. Dokumentace o vašem zdravotním stavu je vedena správně
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 týdny až měsíc na otázku 9. Objednací doba na vyšetření do odborné ambulance:

10. Čekací doba na vyšetření v odborné ambulanci byla :

 • odpověď 0-1 hodiny:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 12. Ohodnoťte známkou chování a přístup zdravotní sestry
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 11. ohodnoťte známkou (1-nejlepší , 5- nejhorší) chování a přístup lékaře

14. Byl jste seznámen se svým zdravotním stavem ?

 • odpověď Ano:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 15. Dokumentace o vašem zdravotním stavu je vedena správně
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 11. ohodnoťte známkou (1-nejlepší , 5- nejhorší) chování a přístup lékaře

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je váš věk ?

2. pohlaví ?

3. Dosažené vzdělání ?

4. V jakém kraji bydlíte ?

5. Jak často za poslední rok jste navštívili lékaře ?

6. Jaké zdravotnické zařízení jste navštívili ?

7. Jakou zdravotní péči jste čerpal ?

8. V případě ,že jste absolvoval ambulantní péči , jednalo se o:

9. Objednací doba na vyšetření do odborné ambulance:

10. Čekací doba na vyšetření v odborné ambulanci byla :

11. ohodnoťte známkou (1-nejlepší , 5- nejhorší) chování a přístup lékaře

12. Ohodnoťte známkou chování a přístup zdravotní sestry

13. Ohodnoťte známkou vybavení ambulance

14. Byl jste seznámen se svým zdravotním stavem ?

15. Dokumentace o vašem zdravotním stavu je vedena správně

22. Jste spokojen se současnou situací českého zdravotnictví ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je váš věk ?

2. pohlaví ?

3. Dosažené vzdělání ?

4. V jakém kraji bydlíte ?

5. Jak často za poslední rok jste navštívili lékaře ?

6. Jaké zdravotnické zařízení jste navštívili ?

7. Jakou zdravotní péči jste čerpal ?

8. V případě ,že jste absolvoval ambulantní péči , jednalo se o:

9. Objednací doba na vyšetření do odborné ambulance:

10. Čekací doba na vyšetření v odborné ambulanci byla :

11. ohodnoťte známkou (1-nejlepší , 5- nejhorší) chování a přístup lékaře

12. Ohodnoťte známkou chování a přístup zdravotní sestry

13. Ohodnoťte známkou vybavení ambulance

14. Byl jste seznámen se svým zdravotním stavem ?

15. Dokumentace o vašem zdravotním stavu je vedena správně

22. Jste spokojen se současnou situací českého zdravotnictví ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kiss, D.Spokojenost se zdravotnictvím v ČR (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://spokojenost-se-zdravotnictvi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.