Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spokojenost sester se zdravotnictvím

Spokojenost sester se zdravotnictvím

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Sovova
Šetření:15. 01. 2014 - 31. 01. 2014
Počet respondentů:143
Počet otázek (max/průměr):13 / 13.06
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:62,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych tímto oslovila respondenty z řad zdravotních sester a zdravotnických asistentů, za účelem vyplnění dotazníku, pomocí něhož bych ráda zjistila spokojenost sester se současným stavem zdravotnictví v ČR a následně srovnala výsledky šetření s pruzkumy na stejné téma, prováděnými mezi liackou veřejností. Dotazník je zaměřen především na systém poskytování zdravotní péče a její kvalitu.

Výsledky výzkumu použiji ve své bakalářské práci, která se bude zabývat tématem spokojenosti všeobecných sester se současným stavem zdravotnictví. 

Otázky v dotazníku jsou převzaté z několika dotazníků z rozsáhlého výzkumu "naše společnost", který každoročně probíhá pod vedením Centra pro výzkum veřejného mínění. 

 

Odpovědi respondentů

1. Jak jste obecně spokojen/a se zdravotním systémem v ČR? Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nespokojen5739,58 %39,86 %  
spíše spokojen4229,17 %29,37 %  
nejsem ani spokojen ani nespokojen2920,14 %20,28 %  
rozhodně nespokojen149,72 %9,79 %  
rozhodně spokojen21,39 %1,4 %  

Graf

2. Kvalita zdravotní péče v České republice se podle Vašeho názoru v posledním roce..

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezměnila se7149,31 %49,65 %  
spíše se zhoršila3322,92 %23,08 %  
spíše se zlepšila2517,36 %17,48 %  
velmi se zhoršila96,25 %6,29 %  
velmi zlepšila64,17 %4,2 %  

Graf

3. Jak jste spokojen s lékařskou péčí ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše spokojen5840,28 %40,56 %  
ani spokojen, ani nespokojen4430,56 %30,77 %  
spíše nespokojen3423,61 %23,78 %  
rozhodně nespokojen64,17 %4,2 %  
rozhodně spokojen21,39 %1,4 %  

Graf

4. Poskytují podle Vás lékaři a Vy jako zdravotnický personál nemocným dostatek nebo nedostatek informací o jejich zdravotním stavu a možnostech léčby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše dostatek7149,31 %49,65 %  
spíše nedostatek5437,5 %37,76 %  
rozhodně dostatek117,64 %7,69 %  
rozhodně nedostatek85,56 %5,59 %  

Graf

5. Mají nebo nemají podle Vás pacienti v České republice možnost podílet se na rozhodování o léčbě své nemoci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nemají možnost6545,14 %45,45 %  
spíše mají možnost5739,58 %39,86 %  
rozhodně mají možnost1812,5 %12,59 %  
rozhodně nemají možnost42,78 %2,8 %  

Graf

6. Měl nebo neměl by se pacient podílet na rozhodování o léčbě své nemoci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně měl9263,89 %64,34 %  
spíše měl4833,33 %33,57 %  
spíše neměl32,08 %2,1 %  
rozhodně neměl10,69 %0,7 %  

Graf

1- žádné problémy v této oblasti nejsou, 2 - problémy v této oblasti jsou malé, 3- ano v této oblasti jsou velké problémy, 4- Ano v této oblastí jsou velmi velké problémy

7. Jsou nebo nejsou podle Vás problémy v následujících vybraných oblastech zdravotnictví?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Kvalita poskytování zdravotní péče2.5210.458
Financování veřeného zdravotnictví3.5970.574
vztah mezi lékaři a pacienty2.5970.532
dostupnost zdravotní péče2.1810.537
hospodaření v oblasti léků2.9790.618
objem služeb poskytoaných veřejným zdravotnictvím2.5350.693
fungování pojišťoven3.2850.634

Graf

1- rozhodně souhlasím, 2- spíše souhlasím, 3-Spíše nesouhlasím, 4- rozhodně nesouhlasím

8. Do jaké míry souhlasíte s následujícími návrhy a opatřeními?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Snížit počet lůžek v nemocnicích3.3260.706
Více připlácet na léky v závislosti na jejich ceně2.6670.917
Platit poplatek za návštěvu u lékaře2.4311.19
Ušetřit snížením počtu specializovaných zdravotnických pracovišť3.4860.611
Rozdělit péči na tzv. standard a nadstandard2.8191.051
Platit za návštěvu u specialisty, pokud jeho návštěva nebyla doporučena praktickým lékařem2.4720.985
Platit jednotný poplatek za recept v lékárně2.7781.312
Při pobytu v nemocnici připlácet na stravu a lůžko2.2361.111
Rizikovým skupinám, např. kuřákům, alkoholikům, lidem s výraznou nadváhou, zvýšit zdravotní pojištění2.2641.25
Zřídit pouze jednu zdravotní pojišťovnu2.4721.221

Graf

9. jsem..

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena13694,44 %95,1 %  
muž85,56 %5,59 %  

Graf

10. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-35 let6545,14 %45,45 %  
do 25 let3322,92 %23,08 %  
36-45 let3222,22 %22,38 %  
50 let a více149,72 %9,79 %  

Graf

11. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5739,58 %39,86 %  
SŠ - všeobecná sestra3927,08 %27,27 %  
VOŠ3524,31 %24,48 %  
SŠ - zdravotnický asistent139,03 %9,09 %  

Graf

12. V jakém typu provozu pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
standardní oddělení7653,15 %53,15 %  
ARO/JIP4732,87 %32,87 %  
Ambulantní péče2013,99 %13,99 %  

Graf

13. Jaká je délka Vaší praxe?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 5 let4431,21 %30,77 %  
5-10 let4028,37 %27,97 %  
20 let a více3021,28 %20,98 %  
11-15let1712,06 %11,89 %  
16-20 let107,09 %6,99 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Jsou nebo nejsou podle Vás problémy v následujících vybraných oblastech zdravotnictví?

  • odpověď fungování pojišťoven=4:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi objem služeb poskytoaných veřejným zdravotnictvím=4 na otázku 7. Jsou nebo nejsou podle Vás problémy v následujících vybraných oblastech zdravotnictví?

13. Jaká je délka Vaší praxe?

  • odpověď 20 let a více:
    • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 50 let a více na otázku 10. Do jaké věkové kategorie patříte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak jste obecně spokojen/a se zdravotním systémem v ČR? Jste:

2. Kvalita zdravotní péče v České republice se podle Vašeho názoru v posledním roce..

3. Jak jste spokojen s lékařskou péčí ?

4. Poskytují podle Vás lékaři a Vy jako zdravotnický personál nemocným dostatek nebo nedostatek informací o jejich zdravotním stavu a možnostech léčby?

5. Mají nebo nemají podle Vás pacienti v České republice možnost podílet se na rozhodování o léčbě své nemoci?

6. Měl nebo neměl by se pacient podílet na rozhodování o léčbě své nemoci?

7. Jsou nebo nejsou podle Vás problémy v následujících vybraných oblastech zdravotnictví?

8. Do jaké míry souhlasíte s následujícími návrhy a opatřeními?

9. jsem..

10. Do jaké věkové kategorie patříte?

11. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

12. V jakém typu provozu pracujete?

13. Jaká je délka Vaší praxe?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak jste obecně spokojen/a se zdravotním systémem v ČR? Jste:

2. Kvalita zdravotní péče v České republice se podle Vašeho názoru v posledním roce..

3. Jak jste spokojen s lékařskou péčí ?

4. Poskytují podle Vás lékaři a Vy jako zdravotnický personál nemocným dostatek nebo nedostatek informací o jejich zdravotním stavu a možnostech léčby?

5. Mají nebo nemají podle Vás pacienti v České republice možnost podílet se na rozhodování o léčbě své nemoci?

6. Měl nebo neměl by se pacient podílet na rozhodování o léčbě své nemoci?

7. Jsou nebo nejsou podle Vás problémy v následujících vybraných oblastech zdravotnictví?

8. Do jaké míry souhlasíte s následujícími návrhy a opatřeními?

9. jsem..

10. Do jaké věkové kategorie patříte?

11. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

12. V jakém typu provozu pracujete?

13. Jaká je délka Vaší praxe?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sovova, J.Spokojenost sester se zdravotnictvím (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://spokojenost-sester-se-zdravo.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.