Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spokojenost studentů s menzou ČZU

Spokojenost studentů s menzou ČZU

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Vašková
Šetření:19. 11. 2013 - 26. 11. 2013
Počet respondentů:106
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

chtěly bychom Vás poprosit o vyplnění krátkého dotazníku na téma "Spokojenost studentů s menzou ČZU". Výsledky jsou anonymní a budou použity pouze pro zpracování seminární práce.

 

Předem děkujeme za Vaši ochotu a Váš čas

Lucie Dolníčková, Kateřina Vašková, Anastasia Bystritskaya

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5955,66 %55,66 %  
muž4744,34 %44,34 %  

Graf

2. Jaký ročník studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
první5652,83 %52,83 %  
čtvrtý2220,75 %20,75 %  
třetí1514,15 %14,15 %  
pátý98,49 %8,49 %  
druhý43,77 %3,77 %  

Graf

3. Vyhovuje Vám otevírací doba menzy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7974,53 %74,53 %  
ne2725,47 %25,47 %  

Graf

4. Jak často navštěvujete menzu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
často (min. 1x týdně)4138,68 %38,68 %  
pravidelně (několikrát do týdne)3230,19 %30,19 %  
občas (min. 1x měsíčně)2624,53 %24,53 %  
nikdy76,6 %6,6 %  

Graf

5. Rozhodujete se pro návštěvu podle denní nabídky jídel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7671,7 %71,7 %  
ne3028,3 %28,3 %  

Graf

6. Kdy chodíte do menzy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze na obědy7166,98 %66,98 %  
obědy i večeře3331,13 %31,13 %  
pouze na večeře21,89 %1,89 %  

Graf

7. Jak jste spokojeni s kapacitou menzy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše spokojen/a6864,15 %64,15 %  
velmi spokojen/a1816,98 %16,98 %  
spíše nespokojen/a1716,04 %16,04 %  
velmi nespokojen/a32,83 %2,83 %  

Graf

8. Myslíte si, že je nabídka jídel v menze dostatečná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7873,58 %73,58 %  
ne2826,42 %26,42 %  

Graf

9. Jste spokojen/a s kvalitou jídel v menze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše spokojen/a4542,45 %42,45 %  
spíše nespokojen/a3432,08 %32,08 %  
velmi nespokojen/a1716,04 %16,04 %  
velmi spokojen/a109,43 %9,43 %  

Graf

10. Jste spokojen/a s cenou jídel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6056,6 %56,6 %  
ano4643,4 %43,4 %  

Graf

11. Jsou podle Vás porce vzhledem k ceně dostatečně velké?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5955,66 %55,66 %  
ano4744,34 %44,34 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jaký ročník studujete?

  • odpověď první:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi velmi spokojen/a na otázku 9. Jste spokojen/a s kvalitou jídel v menze?

10. Jste spokojen/a s cenou jídel?

  • odpověď ne:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi velmi nespokojen/a na otázku 9. Jste spokojen/a s kvalitou jídel v menze?
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi třetí na otázku 2. Jaký ročník studujete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký ročník studujete?

3. Vyhovuje Vám otevírací doba menzy?

4. Jak často navštěvujete menzu?

5. Rozhodujete se pro návštěvu podle denní nabídky jídel?

6. Kdy chodíte do menzy?

7. Jak jste spokojeni s kapacitou menzy?

8. Myslíte si, že je nabídka jídel v menze dostatečná?

9. Jste spokojen/a s kvalitou jídel v menze?

10. Jste spokojen/a s cenou jídel?

11. Jsou podle Vás porce vzhledem k ceně dostatečně velké?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký ročník studujete?

3. Vyhovuje Vám otevírací doba menzy?

4. Jak často navštěvujete menzu?

5. Rozhodujete se pro návštěvu podle denní nabídky jídel?

6. Kdy chodíte do menzy?

7. Jak jste spokojeni s kapacitou menzy?

8. Myslíte si, že je nabídka jídel v menze dostatečná?

9. Jste spokojen/a s kvalitou jídel v menze?

10. Jste spokojen/a s cenou jídel?

11. Jsou podle Vás porce vzhledem k ceně dostatečně velké?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vašková, K.Spokojenost studentů s menzou ČZU (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://spokojenost-studentu-s-menzo.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.