Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spokojenost studentů s Národními srovnávacími zkouškami

Spokojenost studentů s Národními srovnávacími zkouškami

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ondřej Bradáč
Šetření:20. 03. 2011 - 22. 03. 2011
Počet respondentů:58
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.41
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Cílem tohoto dotazníku je zjistit, jak jsou studenti vysokých škol spokojeni s  Národními srovnávacími zkouškami. Výsledky průzkumu budou součástí mé seminární práce.

Odpovědi respondentů

1. Setkal(a) jste se při přijímacím řízení na VŠ s Národními srovnávacími zkouškami?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5391,38 %91,38 %  
ne58,62 %8,62 %  

Graf

2. Kolikrát jste se pokusil(a) o úspěšné složení NSZ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-4x3763,79 %63,79 %  
1x1424,14 %24,14 %  
jiná odpověď712,07 %12,07 %  

Graf

3. Z jakého počtu předmětů jste absolvoval(a) NSZ?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12545,45 %43,1 %  
21934,55 %32,76 %  
3814,55 %13,79 %  
523,64 %3,45 %  
411,82 %1,72 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.75
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.63
Směrodatná odchylka:0.8
Medián:2
Modus:1

Graf

4. O jaké předměty se jednalo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obecné studijní předpoklady5191,07 %87,93 %  
základy společenských věd1832,14 %31,03 %  
matematika1119,64 %18,97 %  
anglický jazyk58,93 %8,62 %  
přírodní vědy35,36 %5,17 %  
německý jazyk23,57 %3,45 %  
nic11,79 %1,72 %  

Graf

5. Byl(a) jste s tímto druhem přijímacích zkoušek spokojen(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2746,55 %46,55 %  
ano2644,83 %44,83 %  
nevím58,62 %8,62 %  

Graf

6. Z jakého důvodu jste byl(a) nespokojen(a)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finanční náročnost2052,63 %34,48 %  
nespokojenost s typem otázek821,05 %13,79 %  
jiná odpověď718,42 %12,07 %  
neúspěch při přijímacím řízení37,89 %5,17 %  

Graf

7. Kdybyste se znovu hlásil(a) na vysokou školu, jaký druh přijímacích zkoušek byste upřednostnil(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlastní přijímací zkoušky VŠ - písemnou formou2848,28 %48,28 %  
NSZ2339,66 %39,66 %  
vlastní přijímací zkoušky VŠ - ústní pohovor712,07 %12,07 %  

Graf

8. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4475,86 %75,86 %  
muž1424,14 %24,14 %  

Graf

9. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
202339,66 %39,66 %  
211118,97 %18,97 %  
19712,07 %12,07 %  
22712,07 %12,07 %  
2358,62 %8,62 %  
2723,45 %3,45 %  
1823,45 %3,45 %  
2611,72 %1,72 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:20.72
Minimum:19
Maximum:26
Variační rozpětí:7
Rozptyl:1.86
Směrodatná odchylka:1.37
Medián:20
Modus:20

Graf

10. Jakou vysokou školu studujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VŠE510,2 %8,62 %  
Univerzita Palackého v Olomouci48,16 %6,9 %  
UPOL48,16 %6,9 %  
UP24,08 %3,45 %  
UK Praha24,08 %3,45 %  
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně24,08 %3,45 %  
MU12,04 %1,72 %  
Univerzita Tomáše Bati - FAME12,04 %1,72 %  
Ostravská univerzita12,04 %1,72 %  
UTB12,04 %1,72 %  
ostatní odpovědi UTB ve Zlíně (FMK a FaME)
Univerzita Karlova, Univerzita Palackého
Unierzita Palackého v Olomouci
Vysoká škola ekonomická
Ostravská univerzita v Ostravě
Bankovní institut
Univerzita Palackého
VŠB báňská - TU Ostrava
VŠB-TU OSTRAVA
FF UP
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
ZČU
česká zemědělská univerzita
marketing
ZČU - FEK
MU stavebni
UTB - FaME
opf-slu
FSS MU v Brně
masarykovu unuverzitu
Univerzita Palackého v Olomouci- právnická fakulta
to ještě nevim..snad to bude zdravotní :)
Mendelu
OU
zatím ještě žádnou
vút brno, fakulta podnikatelská
2653,06 %44,83 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Byl(a) jste s tímto druhem přijímacích zkoušek spokojen(a)?

  • odpověď ano:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi NSZ na otázku 7. Kdybyste se znovu hlásil(a) na vysokou školu, jaký druh přijímacích zkoušek byste upřednostnil(a)?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkal(a) jste se při přijímacím řízení na VŠ s Národními srovnávacími zkouškami?

2. Kolikrát jste se pokusil(a) o úspěšné složení NSZ?

3. Z jakého počtu předmětů jste absolvoval(a) NSZ?

4. O jaké předměty se jednalo?

5. Byl(a) jste s tímto druhem přijímacích zkoušek spokojen(a)?

6. Z jakého důvodu jste byl(a) nespokojen(a)?

7. Kdybyste se znovu hlásil(a) na vysokou školu, jaký druh přijímacích zkoušek byste upřednostnil(a)?

8. Pohlaví:

9. Věk:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkal(a) jste se při přijímacím řízení na VŠ s Národními srovnávacími zkouškami?

2. Kolikrát jste se pokusil(a) o úspěšné složení NSZ?

3. Z jakého počtu předmětů jste absolvoval(a) NSZ?

4. O jaké předměty se jednalo?

5. Byl(a) jste s tímto druhem přijímacích zkoušek spokojen(a)?

6. Z jakého důvodu jste byl(a) nespokojen(a)?

7. Kdybyste se znovu hlásil(a) na vysokou školu, jaký druh přijímacích zkoušek byste upřednostnil(a)?

8. Pohlaví:

9. Věk:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bradáč, O.Spokojenost studentů s Národními srovnávacími zkouškami (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://spokojenost-studentu-s-produ.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.