Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spokojenost studentů se vzděláním

Spokojenost studentů se vzděláním

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Josef Blecha
Šetření:16. 01. 2015 - 31. 01. 2015
Počet respondentů:175
Počet otázek (max/průměr):18 / 13.49
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:68,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník slouží ke zjištění úrovně spokojenosti studentů se vzděláváním na jejich školách.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena13376 %76 %  
Muž4224 %24 %  

Graf

2. Jste studentem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano14281,14 %81,14 %  
Ne3318,86 %18,86 %  

Graf

3. Jakou školu v nynější době navštěvujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Univerzita8056,34 %45,71 %  
Střední škola3927,46 %22,29 %  
Víceleté gymnázium117,75 %6,29 %  
Vyšší odborná škola96,34 %5,14 %  
Základní škola32,11 %1,71 %  

Graf

4. Jak dobře, dle Vašeho názoru, vyučují učitelé na vaší škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zálěží na konkrétním profesorovi6847,89 %38,86 %  
Dobře4128,87 %23,43 %  
Velmi dobře2114,79 %12 %  
Špatně128,45 %6,86 %  

Graf

5. V jakém stavu je zázemí a zařízení Vaší školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobrém5236,62 %29,71 %  
Ucházejícím3524,65 %20 %  
Velmi dobrém3323,24 %18,86 %  
Špatném128,45 %6,86 %  
Škola prochází postupnou renovací85,63 %4,57 %  
Dezolátním21,41 %1,14 %  

Graf

6. Jak nápomocný je Váš třídní učitel/ka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nápomocný - plní své povinnosti třídního učitele6042,25 %34,29 %  
Není nápomocný4330,28 %24,57 %  
Velmi nápomocný - pomáhá mi i nad rámec svých poviností3927,46 %22,29 %  

Graf

7. Jak bezpečně se ve své škole cítíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bezpečně7854,93 %44,57 %  
Velmi bezpečně5236,62 %29,71 %  
Musím se držet na pozoru96,34 %5,14 %  
Cítím se být ohrožený/á32,11 %1,71 %  

Graf

8. Jak jste spokojeni se stravováním ve školní jídelně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spokojen/a5438,03 %30,86 %  
Moje škola nemá školní jídelnu4330,28 %24,57 %  
Nespokojen/a3423,94 %19,43 %  
Velmi spokojen/a117,75 %6,29 %  

Graf

9. Jak jste spokojeni se studijními materiály dostupnými na Vaší škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spokojen/a8459,15 %48 %  
Velmi spokojen/a2618,31 %14,86 %  
Nespokojen/a2114,79 %12 %  
Škola, kterou navštěvuji nemá k dispozici studijní materiály - sháním si je sám/sama117,75 %6,29 %  

Graf

10. Nabízí Vaše škola nějaké mimoškolní aktivity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11480,28 %65,14 %  
Ne2819,72 %16 %  

Graf

11. Jak často pořádá Vaše škola mimoškolní aktivity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Často5548,25 %31,43 %  
Velmi často3127,19 %17,71 %  
Zřídkakdy2824,56 %16 %  

Graf

12. Jak spravedlivé je podle Vás známkování na Vaší škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Spravedlivéotázka č. 14, Nespravedlivéotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spravedlivé10573,94 %60 %  
Nespravedlivé3726,06 %21,14 %  

Graf

13. Proč je podle Vás známkování nespravedlivé?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Člověk, co se v průběhu semestru neukáže ve škole ani jednou je připuštěn ke zkouškám, ale člověk, který pravidelně dochází a je zapsán v docházce, nikoliv. Jistá protekce, rozdílné podmínky pro vykonání zkoušky.

Hodnocení je spíše subjektivní

Hodnocení je zpracováno pouze na základě průměru vygenerovaného počítačem.

Je vždy založeno na subjektivním hodnocení. Chybí alternativa test vs. ústní zkoušení.

jelikož často učitelé hodnotí dle svých subjektivních pocitů

jsou to hajzli. Všichni!!!

každý má za důležité, něco jiného

nadržují

Ne vždy je to výkon objektivně hodnocen.

nehodnotí skutečné schopnosti

Někdy mi vyučující nepřijdou objektivní, častou jsou přísní, někdy lehce povýšení až arogantní. Já mám tedy zatím jen pozitivní zkušenost a na škole se mi daří velmi dobře. Ale ne vždy mám pocit, že je to díky spravedlivému přístupu učitelů, ale spíše dílem náhody. A to mi nepřijde vždy spravedlivé.

Někteří hodnotí podle sympatií.

někteří učitelé známkují tzv. "podle obličeje"=některým nadržují, jiným naopak

Neni objektivní

nevím

osobní sympatie

Pretože jeden žiak dostane za to isté inú znamku ako druhy, pretože ucitelia často znamkuju podľa toho akú majú náladu a aký vzťah k žiakovi majú, dávajú viac zabrať žiakom ktorý sú nadpriemerný a snažia sa a tým ktorý sú podpriemerný pozornosť nevenujú skoro vôbec, často sme neprávom hodnotení kolektívne. T.j. za chybu jedného doplatia všetci rovnako, čo je podľa mňa jednou z veci ktora žiakov demotivuje.

Profesoři si velmi zasedají na studenty

Protoze je moc studentu a ucitelé to nestíhají spravedlive oznámkovat.

převaha ústních zkoušek

Snaží se pomoci 5tkarum na 4 ale těm co můžou mít 1 ale test např pokazí, tak jim rovnou dají 2..

studium je hlavně o štěstí, sympatiích atd, bohužel na předchozí univerzitě tomu tak nebylo, mohu tedy srovnávat

Studuji na VOŠ obor, kde jsme v jedné třídě namíchaní napůl s těmi kteří obor studovali již na SŠ a napůl s lidmi např. z gymnázia. Tento systém je dle mého velice špatný a nelze zde nikdy zaručit spravedlivé známkování.

u některých učitelů hodně záleží na momentální náladě i předchozích zkušenostech s konkrétním studentem

Učitelé často pokládají otázky v závislosti na subjektivní oblibě studenta, často je jejich hodnocení ovlivněno jejich momentálním rozpoložením

učitelé mají své oblíbence a k těm jsou milejší, hodnější, dávají jim lepší známky než si zaslouží

učitelé nadržují šprtům a jsou kokoti

Učitelé nadržují určitým žákům.

Učitelé známkují často špatně jen proto, že nějakého studenta nemají v oblibě.

Učitelé žáky skoro neznají, záleží pouze na štěstí

umím a ze známek čumím

velice subjektivní

záleží na náladě vyučujícího, každý termín hodnotí jinak

zkoušky jsou spíš závody v psaní, než ohodnocení nakolik jsem předmět zvládnul někteří učitelé známkují "podle ksichtu" někteří učitelé si prostě musejí dokázat, že o tom vědí víc než student, takže dávají čím dál víc těžší otázky, dokud prostě nenarazí na něco co nevíte, jen aby vam mohli dát špqtnou známku, ikdyby to zkoušení mělo trvat 2x déle než u ostatních

Znamkuje se dle jmena studentu a ne dle znalosti

známkuje se podle jména... Já i spolužák jsme měli naprosto stejný test a on měl za čtyři a já jedničku...

Známkuje se podle oblíbenosti

14. Plánujete odejít z této školy před dokončením studia právě na této škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 15, Neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne12890,14 %73,14 %  
Ano149,86 %8 %  

Graf

15. Uveďte důvod předčasného ukončení studia na této škole.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

chci odjet studovat do zahraničí

konec studia

Nedostačující studium

nedostatek praxe

Nesplňuje moje ořekávání

nudné

Obor nemá pořádné uplatnění, výuka na škole je tristní, chci zkusit v létě přijímačky na univerzitu.

rozvrhy, laxnost učitelů, znechucení

Stěhování, ale i nespokojenost

Škola slibuje jiné učební plány než je realita. Použití naučné látky je nulové.

Těhotenství

ukončení bakalářského studia

už se hroutím

vadí mi spousta věcí

16. Doporučili byste tuto školu Vaším známým?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano5538,73 %31,43 %  
Určitě ano4833,8 %27,43 %  
Spíše ne2517,61 %14,29 %  
Určitě ne149,86 %8 %  

Graf

17. Co byste změnili na Vaší škole?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

- odstup vyučujících od studentů - odbornost, vědu, jako na ostatních VŠ, kde se dá můj obor studovat

---

-kvalitu vyučujících (respektive zájem o novinky a trendy, výuka současných informací), jelikož to tento obor vyžaduje

.

.

.

..

...

0

Asi nic

Asi nic

Asi nic

Asi nic

Budova, kterou navštěvuji já, je starší - tudíž modernizaci - ovšem hlavní budova je krásná

celý koncept

častější zapojování do mezinárodních projektů

Dávání známek podle obličeje.

financování

hlavně některé učitele - větší profesionalita, schopnost něco naučit

Hudba misto zvonění.

Informační systém

Jediného pedagoga

koncept předmětů

Kromě všeho? Tak třeba namátkou - všechno.

Kvalifikace učitelů, jejich "věhlas"

Kvalitu učitelů. Pozor na tvorbu dotazníku. U typu školy jsem dala vysoká a pak se mi tu objevuje něco s třídním učitelem...

lepší složení studijních plánů, kvalitnější vyučující, nechuť k žádání o granty atd...

lepší vybavení

Méně vyžadované sebereflexe!

nahodila bych fasádu a snížila školné

Něco.

Některé učitele

některé vyučující nebo jejich přístup

nelidskost profesorů, povýšenost ředitele -> tedy přístup personálu školy ke studentům

nevím

nevim

Nevim

Nevím, nic mě nenapadá.

Nevím.

nic

Nic

nic

nic

nic

nic

nic

Nic

nic

nic

nic

nic

nic

Nic

nic

nic

nic

nic

Nic

nic

nic mě zrovna nenapadá

nic mne nenapadá

nič

Nové učitele. Je jich na naší škole velmi málo a jsou zahořklí a neznámkují spravedlivě. A mimo jiné i jídlo ve školní jídelně.

Od základov všetko. Od systému vyučovania, cez hygienu a stav školy po pristup vyučujúcich.

odstranila bych některé zbytečné (neefektivní) předměty

opravit záchody

pedagogy ivedení a kuchařky

Postoj k žákům a znamkovani

povedomi skolnich funkcionaru a profesoru o zneni studijniho a zkusebniho radu jelikoz ho neustale porusuji

pristup k jednotlivcum

Pristup nekterych ucitelu k vyuce Vice praxe ve vyuce,praktictejsi cviceni a seminare

Prostor ateliéru, komunikace s jinými obory, mladší pedagogové.

přehlednější webovou agendu

přístup

Přístup ke studentům

přístup některý učitelů, zejména těch starších, kteří navíc mnohdy pracují se zastaralými a nepřesnými informacemi. Jedná se však jen o minimum pedagogů, respektive tento problém je pouze u jednoho pedagoga na naší škole.

Přístup některých pedagogů

přístup některých profesorů

Přístup některých profesorů k výuce.

přístup některých profesorů, lepší vybavení,

Přístup některých učitelů.

Přístup některých učitelů...ale spíše přístup vedení.

Přístup studijního oddělení

Přistup učitelů

přístup učitelů

Přístup učitelů

Přístup učitelů na praktické výuce, kromě jedné mladé profesorky se všechny vyučující akorát nudí u stolu s mobilem, místo aby nám pomáhali s pracemi. Výuka na teorii je potom ve většině vedena dle mého málo kompetentními osobami, např. profesorka na první pomoc je již starší a jelikož já se v tomto oboru velmi orientuji (sama vedu kurzy první pomoci a neustále se v oboru vzdělávám) mohu říci, že profesorka evidentně nesleduje novinky v oboru a měla by se jako pedagog neustále samovzdělávat, navíc některé zastaralé postupy mohou v krajním případě ohrozit život.

Rozhodně bych nechala zkrátit vyučování alespoň o polovinu!!! Ne teď vážně. Ráda bych změnila přístup některých učitelů/profesorů k žákům, ale to je nemožné.

ředitelku

Skříňky

Spravedlivost a hodnocení studentů - někteří chodí do školy pravidelně a jsou hodnoceni stejně, jako ti, kteří se ukážou 1 za měsíc, pokud vůbec.

Stravování, přístup zaměstnanců

Styl učení, více výletů a méně zkoušení - více testů

Systém zkoušek., státnic

Tak celkově bych třeba změnila tabulky na tv a chtělo by to lepší pobyt na internátě. Ale hlavně větší teplo - vážně je tam zima.

Topení a pár profesorů/profesorek

Transparentnější hospodaření (dochází k únikům).

učebnice

Učitele

učitele

Učitele a stravování

Učitele fyziky na Střední škole Spojů a Informatiky v Táboře, který terorizuje studenty jenž se nemohou bránit, zneužívá svých pravomocí a schazuje vše v okolí. Jmenuje se Mašek.

učitele, vybavení

Učitelku, jakou logiku ma zkouška, na níž vam zkousejici vezme přípravu a ptá se vas záměrně na to co tam nemáte? Hodnoceni probíhá pouze na základě obliceje

Určitě navrácení možností, které byli před mojím nastoupením - zbrojní průkaz, řidičský průkaz

Uvítala bych více volitelných předmětů v posledních ročnících.

vedení školy,některé učitele, kteří neumí učit

větší moderní vybavení, větší zabezpečení

Větší propojení z praxí

větší zaměření na praktické dovednosti

většinu vyučujících na katedře materiálů a strojírenské metalurgie

Více bych informovala prváky o průběhu studia, o tom, jak se připravovat, jak pracovat a postupovat během studia. Některé zkoušky jsou velmi časově náročné - především šestý semestr bakalářského studia. Tam bych nároky trochu pozměnila, pro pracující studenty je to velmi časově náročné.

Více učitelů z praxe

Více zamerenost na vynikající studenty

Vsechno

Vsechno

Vše

vše

Vše se mi líbí. Nemám ráda školní jídelnu a profesorku na fyziku.

Všechno je dobré, snad jen kolektiv v naší třídě :(

všechno, hlavně tu ředitelku... -_-

Vybavení mimo učebny. Myslím například prostředí chodeb. Staré a nemoderní věci bych nahradil něčím příjemným a promyšleným. Aby bylo fajn jenom tak sedět na chodbě... aby se mi chtělo být na chodbě... ne aby to byl pouze prostor k průchodu mezi třídami.

Vybavení tříd (lavice,židle)

vybavení, přístup vybraných vyučujících, havarijní technický stav objektu...

Vybavenost

Výku jazyka

vzdálenost od místa bydliště

za FF Jihočeské univerzity - nic

zapálil bych tu špeluňku

Zapojil bych více praktických věcí, co jsou potřeba do života, případně do práce v daném oboru, slovíčkaření ohledně teorie je k ničemu. Zařídit smlouvy s firmami, které mají zájem o absolventy a dají jim možnost pracovní praxe v oboru nebo poblíž.

zavádění studijního informačního systému v polovině roku

zázemí vybavenost školy ředitelku

Zázemí pro studenty

Zlepšení komunikace s vyučujícími

zmenil bych vsechny predmety u kterych je povinna dochazka a nic se tam nedela na dobrovolne, protože cesta do školy a zpět mě stojí 4,5 hodiny, přijedu tam, řeknu zde po tom, co přečtou moje jméno a oni mi na oplátku řeknou, že zadaní úkolu mám na intranetu a že se uvidíme příští týden...

Způsob jednání se studenty.

Způsob přípravy studentů na zkoušky

Způsob výuky Matematiky, rychlost vyučování.

zvýšila bych počet volitelných předmětů a snížila počet povinných, chybí mi možnost studovat více jazyků (povinná angličtina + němčina nebo francoužština - nelze studovat oba), zahraniční lektoři (stačilo by, pokud by dojížděli třeba 1 za 14 dní a byli k dispozici pro určitý počet zájemců)

zvýšit finanční podporu z ministerstva... pak by se třeba daly koupit židle a stoly, které nevržou hlasitěji než učitel přednáší :-)

18. Co byste na Vaší škole vychválili?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

- aktuálnost výuky - dostupnost studijních materiálů, e-learningovou podporu

-propojení s praxí (po dokončení studia mají studenti nějaký obsah CV i faktické znalosti a zkušenosti z praxe)

?

.

.

.

.

..

...

...

0

asi nic

budovu školy, několik učitelů, třídní kolektiv

dá se celkem v pohodě zvládat bez toho, abych cokoliv dělala

Design, prostředí, dostupnost (v centru), vedení, bezplatnost

Divadelní škola, slevy, kvalitní pedagogické vedení na ateliéru, snaha pomoci studentům s uplatněním se

dlouhá tradice, klidné prostředí

Dobrá příprava k maturitě a ochota učitelů pomoct.

Dobré profesory, úroveň.

Dostupnost materiálů

Dostupnost školy

erasmus, přístup ke studentům, stáže, mimoškolní aktivity (hromadné darování krve, sportovní dny..)

Excelentní studium španělštiny.

Historická budova

Chodím na moderní školu, krásná budova, z venku vypadá opravdu luxusně, nemám si na co stěžovat. Jen uvnitř už to tak skvělé není, ale to asi nikde :).

Je moznost dálkového studia

je tam teplo

Jídelnu a většinu profesorů/profesorek

Jsou tam živá zvířata o které se žáci mohou starat.

Kantory

katedru konstruování, 3D technologie

kroužky, ocenění

Kvalifikované vyučující

Kvalifikovanost učitelů

kvalifikovanost učitelů a pohodový přístup ke studentům

Kvalitní vybavení, bohužel zřídkakdy je použito. Reklama, která je sice samá lež, ale funguje skvěle. Velké sportovní zázemí, zejména nádherná tělocvična.

kvalitu učení

Kvalitu vyucovani

množství oborů

Modernizace budov

mohu zde kouřit

Na druhou stranu musím říci, že jsem na své škole získala široké znalosti a rozhled, bylo mi umožněno se vzdělávat v tom, co mě zajímá, svobodně si vybírat většinu předmětů, naučilo mě to samostatnosti a kritickému myšlení. Rozvinula také mé vyjadřovací schopnosti a práci s textem a to především odborným. Nelituji, že jsem si pro bakalářské studium vybrala právě tuto školu, i když jsem měla více možností.

Naprostá individualita studentů, ochota lektorů pomoci, studentský kolektiv složený z různorodých lidí z celého světa, mezinárodní prestiž (studuji ČVUT)

Něco jiného.

některé konkrétní učitele

některé obětavé učitele

Některé profesory

Některé profesory a možnost e-learningu

některé profesory, kteří si nemusejí nic dokazovat

Některé učitele, vybavení některých učeben. Mimočkolní aktivity

Nekteré z profesorek

někteří kantoři dělají dobré méno škole, personál studijního oddělení je příjemný a rád mi poradí

Někteří učitelé, zázemí, barevnost.

Nenapada ma nič. Možno zopár projektov do ktorých škola nedobrovoľne hrnie žiakov len kvoli reprezentácii školy.

nevím

Nevim

nevim

NIC

nic

Nic

Nic

Nic

nic

nic mě nenapadá

Nic mne nenapada

nic nicoucí

Normalni škola :D

objektivní přístup, možnost vlastního rozvoje a prezentování vlastních názorů

Odbornost

odbornost některých vyučujících

Odbornost vyučujících

odbornou úroveň

Ochotu učitelů, odborné předměty, snahu nás stále upozorňovat na dodržování bezpečnosti a to, že se snaží nás co nejvíce ochránit (nepřizpůsobiví občané z okolí školy, cizí lidé...), pohotové změny v Bakalářích, které se k nám rychle dostanou atd.

organizace, dostupné učební materiály

osobní přístup, bufet, školní jídelna, šatna (velké a prostorné skříňky)

Ostatní učitelé jsou naprosto senzační.

ped. sbor, jazyková škola, ŠVP

pedagogy

pedagogy

Pouze již zmíněnou paní profesorku na praktickou výuku, je vidět, že ji práce baví a nechodí do práce jen vydělávat. Sem tam některé přístroje v laboratořích, které byly nově zakoupeny.

praktickou výuku

Pravděpodobně nic

Prijemne prostředí, uzasní učitele, podmínky školy.

Profesory

Prostor

Prostory univerzity

prostředí

prostředí

Prostředí

Prostředí, odbornost některých vyučujících

přátelské prostředí

přátelský přístup

příjemný rozvrh, fajn lektoři, ochotní studenti

příprava k maturitě

Připravenost vyučujících.

přístup některých učitelů

Přístup pár učitelek

Přístup učitelů a nová budova

přístup učitelů, poskytování materiálů

přístup učitelů, zázemí pro studenty, náplň učiva

přístup vyučujících

přístup vyučujících, rodinnou atmosféru

rozmanitost předmětů a mimoškolních aktivit

siroka nabidka oboru

situování (vše pohromadě), státní škola, kvalita výuky

Skvělé odborné učebny ošetřovatelství

Skvělý přístup učitelů

studijni prostory

Školní jídelna, mimoškolní aktivity

školní knihovnu

Špičkové vybavení pro autoservis, kde se mohou studenti učit

Technologické zázemí a sportovní zázemí.

Téměř všichni učitelé jsou hodní a umí vysvětlit učivo, dá se s nimi normálně bavit

Téměř všichni učitelé jsou hodní a umí vysvětlit učivo, dá se s nimi normálně bavit

Třídní profesorku, školní jídelna.

učitelé

učitelé

Učítele

učitelé se nasazují nad rámec svých povinností

učitelský sbor

úroveň vědomostí

vedeckou uroven

Vsechno

Vstřícnost

vše

vše, rovný přístup ke studentům, kvalitní úroveň kurzů

všechno

všechno

všestrannost, dostupnost MHD, přináležející Akademickou knihovnu.

Vubec nic

vybavení

vybavení učeben, někteří vyučující jsou dost kvalitní

Výborný areál

Vysoký standard vzdělání.

vyučující, prostředí, vyučované předměty

vzhled školy

vzhled školy

zázemí

Znalosti profesorů - ví, o čem mluví, co učí.

způsob výuky jednotlivých učitelů, lidské jednání a rodinné prostředí, strava v jídelně

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jakou školu v nynější době navštěvujete?

 • odpověď Univerzita:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi dobře na otázku 4. Jak dobře, dle Vašeho názoru, vyučují učitelé na vaší škole?

10. Nabízí Vaše škola nějaké mimoškolní aktivity?

 • odpověď Ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Často na otázku 11. Jak často pořádá Vaše škola mimoškolní aktivity?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi často na otázku 11. Jak často pořádá Vaše škola mimoškolní aktivity?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zřídkakdy na otázku 11. Jak často pořádá Vaše škola mimoškolní aktivity?

12. Jak spravedlivé je podle Vás známkování na Vaší škole?

 • odpověď Spravedlivé:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nic na otázku 17. Co byste změnili na Vaší škole?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Určitě ano na otázku 16. Doporučili byste tuto školu Vaším známým?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi nápomocný - pomáhá mi i nad rámec svých poviností na otázku 6. Jak nápomocný je Váš třídní učitel/ka?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Jste studentem?

3. Jakou školu v nynější době navštěvujete?

4. Jak dobře, dle Vašeho názoru, vyučují učitelé na vaší škole?

5. V jakém stavu je zázemí a zařízení Vaší školy?

6. Jak nápomocný je Váš třídní učitel/ka?

7. Jak bezpečně se ve své škole cítíte?

8. Jak jste spokojeni se stravováním ve školní jídelně?

9. Jak jste spokojeni se studijními materiály dostupnými na Vaší škole?

10. Nabízí Vaše škola nějaké mimoškolní aktivity?

11. Jak často pořádá Vaše škola mimoškolní aktivity?

12. Jak spravedlivé je podle Vás známkování na Vaší škole?

14. Plánujete odejít z této školy před dokončením studia právě na této škole?

16. Doporučili byste tuto školu Vaším známým?

17. Co byste změnili na Vaší škole?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Jste studentem?

3. Jakou školu v nynější době navštěvujete?

4. Jak dobře, dle Vašeho názoru, vyučují učitelé na vaší škole?

5. V jakém stavu je zázemí a zařízení Vaší školy?

6. Jak nápomocný je Váš třídní učitel/ka?

7. Jak bezpečně se ve své škole cítíte?

8. Jak jste spokojeni se stravováním ve školní jídelně?

9. Jak jste spokojeni se studijními materiály dostupnými na Vaší škole?

10. Nabízí Vaše škola nějaké mimoškolní aktivity?

11. Jak často pořádá Vaše škola mimoškolní aktivity?

12. Jak spravedlivé je podle Vás známkování na Vaší škole?

14. Plánujete odejít z této školy před dokončením studia právě na této škole?

16. Doporučili byste tuto školu Vaším známým?

17. Co byste změnili na Vaší škole?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Blecha, J.Spokojenost studentů se vzděláním (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://spokojenost-studentu-se-vzde.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.