Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spokojenost účastníků s Assessment centrem

Spokojenost účastníků s Assessment centrem

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iveta Sládková
Šetření:16. 12. 2011 - 14. 01. 2012
Počet respondentů:42
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:21,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, 

 

ráda bych Vás požádala o vyplnění tohoto dotazníku, který bude použit v mé diplomové práci.

 

Vyplnění zabere jen pár minutek, moc Vám děkuji za ochotu a Váš čas!!

Odpovědi respondentů

1. Kolikrát jste se assessment centra zúčastnil(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x2764,29 %64,29 %  
2x819,05 %19,05 %  
vícekrát716,67 %16,67 %  

Graf

2. Připravoval(a) jste se nějakým způsobem na průběh assessment centra?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nechal(a) jsem to náhodě2150 %50 %  
ano, zajímal(a) jsem se o to, čím budu procházet1433,33 %33,33 %  
assessment centrum jsem již někdy v minulosti absolvoval(a), takže jsem věděl(a), co čekat716,67 %16,67 %  

Graf

3. Byl(a) jste před assessment centrem nervózní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, byl(a) jsem ve stresu1638,1 %38,1 %  
neřešil(a) jsem to, chtěl(a) jsem si to spíše jen vyzkoušet1433,33 %33,33 %  
ne, spíše jsem se těšil(a)1228,57 %28,57 %  

Graf

4. Myslíte si, že by se účastníci během assessment centra chovali uvolněněji, kdyby předtím prošli elektronickým předvýběrem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nic by se nezměnilo2252,38 %52,38 %  
ano, přibližně by věděli, co mají očekávat2047,62 %47,62 %  

Graf

5. O jakou pozici jste se v rámci assessment centra ucházel(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední ( manažerská pozice.......)2354,76 %54,76 %  
nízká ( call centrum, dispečink.......)1433,33 %33,33 %  
vyšší ( vedoucí pozice...............)1228,57 %28,57 %  

Graf

6. Byl(a) jste na základě některého assessment centra přijat(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2252,38 %52,38 %  
ano2047,62 %47,62 %  

Graf

7. Jak byste ohodnotil(a) assessment centrum z hlediska spravedlnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný1126,19 %26,19 %  
dobrý1023,81 %23,81 %  
dostatečný819,05 %19,05 %  
nedostatečný716,67 %16,67 %  
výborný614,29 %14,29 %  

Graf

8. Myslíte si, že je assessment centrum pro společnosti spolehlivější nástroj výběru pracovníků než ostatní metody výběru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1535,71 %35,71 %  
spíše ne1228,57 %28,57 %  
ne921,43 %21,43 %  
ano614,29 %14,29 %  

Graf

9. Vaše pohlaví je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2661,9 %61,9 %  
muž1638,1 %38,1 %  

Graf

10. Patříte do věkové kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-401842,86 %42,86 %  
15-251740,48 %40,48 %  
41-5049,52 %9,52 %  
51 a více37,14 %7,14 %  

Graf

11. Dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VOŠ, VŠ2866,67 %66,67 %  
SŠ, SOU ( s maturitou)819,05 %19,05 %  
511,9 %11,9 %  
SOU ( bez maturity)12,38 %2,38 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolikrát jste se assessment centra zúčastnil(a)?

2. Připravoval(a) jste se nějakým způsobem na průběh assessment centra?

3. Byl(a) jste před assessment centrem nervózní?

4. Myslíte si, že by se účastníci během assessment centra chovali uvolněněji, kdyby předtím prošli elektronickým předvýběrem

5. O jakou pozici jste se v rámci assessment centra ucházel(a)?

6. Byl(a) jste na základě některého assessment centra přijat(a)?

7. Jak byste ohodnotil(a) assessment centrum z hlediska spravedlnosti?

8. Myslíte si, že je assessment centrum pro společnosti spolehlivější nástroj výběru pracovníků než ostatní metody výběru?

9. Vaše pohlaví je:

10. Patříte do věkové kategorie:

11. Dosažené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolikrát jste se assessment centra zúčastnil(a)?

2. Připravoval(a) jste se nějakým způsobem na průběh assessment centra?

3. Byl(a) jste před assessment centrem nervózní?

4. Myslíte si, že by se účastníci během assessment centra chovali uvolněněji, kdyby předtím prošli elektronickým předvýběrem

5. O jakou pozici jste se v rámci assessment centra ucházel(a)?

6. Byl(a) jste na základě některého assessment centra přijat(a)?

7. Jak byste ohodnotil(a) assessment centrum z hlediska spravedlnosti?

8. Myslíte si, že je assessment centrum pro společnosti spolehlivější nástroj výběru pracovníků než ostatní metody výběru?

9. Vaše pohlaví je:

10. Patříte do věkové kategorie:

11. Dosažené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sládková, I.Spokojenost účastníků s Assessment centrem (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://spokojenost-ucastniku-s-asse.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.