Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spokojenost v NP České Švýcarsko

Spokojenost v NP České Švýcarsko

Mám rád(a), ale nemluvím o tom
Podělte se o své tajné oblíbence nejen z oblasti hudby, jídla a politiky

(veřejné výsledky 15. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Sandra Cechlová
Šetření:25. 02. 2012 - 17. 03. 2012
Počet respondentů:5
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Tímto dotazníkem bych ráda shromáždila Vaše postřehy a názory na téma Dopady cestovního ruchu na NP České Švýcarsko. Výsledky šetření použiji ve své bakalářské práci.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena480 %80 %  
Muž120 %20 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 30 let480 %80 %  
31 - 60 let120 %20 %  

Graf

3. Jste zaměstnán(a) ve sféře cestovního ruchu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne480 %80 %  
Ano, mé zaměstnání souvisí s cestovním ruchem120 %20 %  

Graf

4. Setkali jste se / souhlasíte s názorem, že obyvatelé NP, kteří nejsou zaměstnáni ve sféře cestovního ruchu, jsou "vytlačováni" na okraj společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nikdy jsem se s tímto problémem nesetkal(a)360 %60 %  
Ano, ale nepovažuji to za důležité120 %20 %  
Ne, je to nesmysl120 %20 %  

Graf

5. Zaznamenáváte v okolí NP tyto jevy? (1 = ano, zaznamenávám; 5 = ne, vůbec nezaznamenávám)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Devastace prostředí31.2
Prostituce41.2
Kriminalita3.20.56
Toxikomanie4.20.56
Cenová diskriminace3.21.36

Graf

6. Vyvolal ve Vás někdy příliv návštěvníků do NP obavu z cizinců, jiných ras nebo turistů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne360 %60 %  
Ano120 %20 %  
Částečně když jich je mnoho120 %20 %  

Graf

7. Jste ochotni přizpůsobovat Váš životní styl životnímu stylu turistů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne360 %60 %  
Ano240 %40 %  

Graf

8. Myslíte si, že dochází v okolí NP k nadměrnému využívání prostranství a infrastruktury (budovy, silnice...) ze strany turistů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne360 %60 %  
Ano120 %20 %  
nevím120 %20 %  

Graf

9. Zdají se Vám ceny za zboží a služby v okolí NP vyšší kvůli zvýšenému množství turistů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ceny jsou vyšší360 %60 %  
cena je rovna kvalitě120 %20 %  
Ne120 %20 %  

Graf

10. Setkáváte se při přívalu turistů se sníženou dostupností (případně nedostupností) zboží běžné denní spotřeby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale jedná se pouze o sezónní charakter240 %40 %  
nemohu posoudit120 %20 %  
Nevím, asi jak kde120 %20 %  
Ne120 %20 %  

Graf

11. Stává se, že se původně funkční prostory (např. obytné) přeměňují na prostory využitelné pro cestovní ruch?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano360 %60 %  
Ne240 %40 %  

Graf

12. Máte zájem se více zapojit do poskytování služeb cestovního ruchu a do rozvoje NP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano360 %60 %  
poskytování služeb je mé povolání120 %20 %  
Ne120 %20 %  

Graf

13. Máte zájem o větší medializaci NP (televize, rozhlas, internet, tisk...)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano480 %80 %  
Ne120 %20 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Cechlová, S.Spokojenost v NP České Švýcarsko (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://spokojenost-v-np-ceske-svyca.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.