Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spokojenost zaměstnanců - Job Satisfaction

Spokojenost zaměstnanců - Job Satisfaction

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Horáková
Šetření:11. 01. 2015 - 20. 01. 2015
Počet respondentů:130
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.25
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:62,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

 

ráda bych Vás požádala o vyplnění následujícího dotazníku, který je zcela anonymní. Dotazník poslouží jako podklad pro praktickou část mé diplomové práce, která se bude zabývat spokojeností zaměstnanců v sektoru služeb. Dotazník je tedy určen všem, kteří jsou v pracovním poměru (pracovní smlouva, DPP, DPČ,..) v jakémkoliv odvětví, jehož podstatou je poskytování služeb. 

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8766,92 %66,92 %  
Muž4333,08 %33,08 %  

Graf

2. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 25 let5542,31 %42,31 %  
26-303426,15 %26,15 %  
36-401410,77 %10,77 %  
31-35107,69 %7,69 %  
41-4586,15 %6,15 %  
46-5575,38 %5,38 %  
56 a více let21,54 %1,54 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské8968,46 %68,46 %  
Středoškolské3627,69 %27,69 %  
Vyučen(a) s maturitou53,85 %3,85 %  

Graf

4. Jak dlouho pracujete v dané společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-3 roky5038,46 %38,46 %  
4-6 let3325,38 %25,38 %  
do 1 roku2620 %20 %  
7-9 let96,92 %6,92 %  
13-15 let43,08 %3,08 %  
21 a více let32,31 %2,31 %  
16-20 let32,31 %2,31 %  
10-12 let21,54 %1,54 %  

Graf

5. Uveďte, do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky.

(1-rozhodně nesouhlasím, 2-spíše nesouhlasím, 3-ani nesouhlas, ani souhlas, 4-spíše souhlasím, 5-rozhodně souhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Myslím si, že mé platové ohodnocení odpovídá množství práce, kterou odvádím3.0771.84
V naší společnosti je jen malá šance na pracovní povýšení3.2312.224
Můj nadřízený dělá svou práci profesionálně3.3081.89
Nejsem spokojen(a) s výhodami, které dostávám2.6311.756
Pokud odvedu dobrou práci, dostane se mi uznání3.0921.699
Některá pravidla a postupy jsou překážkou v odvádění kvalitní práce2.9461.697
Mám rád(a) lidi, se kterými pracuji3.7081.361
Někdy mám pocit, že moje práce je bezvýznamná2.5621.739
V rámci naší společnosti funguje dobrá komunikace3.2381.628
Zvýšování platu probíhá jen velmi málo3.5771.921
Ti, kteří odvádí svoji práci velmi dobře, mají šanci na povýšení2.6231.789
Můj nadřízený je vůči mně nespravedlivý2.1081.573
Výhody, které dostáváme jsou stejně tak dobré, jako výhody, které nabízí většina organizací (stejného oboru)2.8461.422
Myslím si, že práce, kterou dělám, je nedoceněna2.7921.672
Mou snahu vykonávat dobrou práci často blokuje byrokracie2.6771.634
Musím dělat více práce, a to z důvodu neschopnosti lidí, se kterými pracuji2.7381.655
Baví mě má pracovní náplň3.71.302
Cíle naší společnosti mi nejsou zcela jasné2.2691.658
Vzhledem ke svému platu si připadám společností nedoceněn(a)2.7771.804
Rychlost kariérního růstu v naší společnosti je shodná s rychlostí kariérního růstu v jiných organizacích (stejného oboru)2.7541.386
Můj nadřízený neprojevuje téměř žádný zájem o pocity podřízených2.5772.013
Zaměstnanecké výhody, které máme, jsou spravedlivé3.21.683
Zaměstnancům je poskytováno málo odměn2.9151.693
Je po mně požadováno velké množství práce3.1691.433
Se svými kolegy si rozumíme3.9081.022
Často mám pocit, že nevím co se uvnitř naší společnosti děje2.7851.661
Jsem hrdý(á) na svou práci3.3691.679
Jsem spokojen(a) se svými šancemi na zvýšení platu2.5691.538
Nemáme takové výhody, jaké bychom měli mít2.8851.441
Jsem spokojen(a) se svým nadřízeným3.3851.991
Ve své práci mám mnoho papírování3.1151.994
Mám pocit, že mé úsilí není odměněno tak, jak by mělo být2.9851.6
Jsem spokojen(a) se svými šancemi na pracovní povýšení2.6771.603
V naší společnosti je mnoho sporů a nepřátelské atmosféry2.2851.557
Má práce je příjemná3.4851.296
Zadané pracovní úkoly nejsou zcela a jasně vysvětleny2.4311.491

Graf

6. Uveďte míru souhlasu, či nesouhlasu s následujícími výroky

(1-rozhodně nesouhlasím, 2-spíše nesouhlasím, 3-ani nesouhlas, ani souhlas, 4-spíše souhlasím, 5-rozhodně souhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Z vlastní vůle bych svou práci neopustil(a) za žádných okolností2.81.883
Váhal(a) bych, zda opustit tuto společnost3.0541.789
Plánuji zůstat v této práci tak dlouho, jak to bude možné3.21.883
Plánuji opustit tuto společnost co nejdříve2.3692.141

Graf

7. Pokud jste v předchozí otázce odpověděli, že plánujete odchod ze stávajícího zaměstnání, změnilo by se Vaše rozhodnutí, pokud by se zvýšil Váš měsíční plat?

V případě, že o odchodu ze stávajícího zaměstnání neuvažujete, označte odpověď "Nebudu odpovídat" a ukončete dotazník

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Ne → konec dotazníku, Nebudu odpovídat → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nebudu odpovídat6146,92 %46,92 %  
Ne3627,69 %27,69 %  
Ano3325,38 %25,38 %  

Graf

8. O kolik by se musel Váš měsíční plat zvýšit, aby se Vaše rozhodnutí o odchodu z práce změnilo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
o 4 000 Kč - 6 000 Kč1854,55 %13,85 %  
o 10 000 Kč a více824,24 %6,15 %  
o 1 000 Kč - 3 000 Kč412,12 %3,08 %  
o 7 000 Kč - 9 000 Kč39,09 %2,31 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Uveďte, do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky.

 • odpověď Můj nadřízený je vůči mně nespravedlivý=1:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem spokojen(a) se svým nadřízeným=5 na otázku 5. Uveďte, do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky.
 • odpověď Zvýšování platu probíhá jen velmi málo=5:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Musím dělat více práce, a to z důvodu neschopnosti lidí, se kterými pracuji=5 na otázku 5. Uveďte, do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky.

6. Uveďte míru souhlasu, či nesouhlasu s následujícími výroky

 • odpověď Plánuji opustit tuto společnost co nejdříve=1:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Váhal(a) bych, zda opustit tuto společnost=5 na otázku 6. Uveďte míru souhlasu, či nesouhlasu s následujícími výroky
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Z vlastní vůle bych svou práci neopustil(a) za žádných okolností=5 na otázku 6. Uveďte míru souhlasu, či nesouhlasu s následujícími výroky
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Plánuji zůstat v této práci tak dlouho, jak to bude možné=5 na otázku 6. Uveďte míru souhlasu, či nesouhlasu s následujícími výroky

7. Pokud jste v předchozí otázce odpověděli, že plánujete odchod ze stávajícího zaměstnání, změnilo by se Vaše rozhodnutí, pokud by se zvýšil Váš měsíční plat?

 • odpověď Ano:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi o 4 000 Kč - 6 000 Kč na otázku 8. O kolik by se musel Váš měsíční plat zvýšit, aby se Vaše rozhodnutí o odchodu z práce změnilo?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví

2. Váš věk

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

4. Jak dlouho pracujete v dané společnosti?

5. Uveďte, do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky.

6. Uveďte míru souhlasu, či nesouhlasu s následujícími výroky

7. Pokud jste v předchozí otázce odpověděli, že plánujete odchod ze stávajícího zaměstnání, změnilo by se Vaše rozhodnutí, pokud by se zvýšil Váš měsíční plat?

8. O kolik by se musel Váš měsíční plat zvýšit, aby se Vaše rozhodnutí o odchodu z práce změnilo?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví

2. Váš věk

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

4. Jak dlouho pracujete v dané společnosti?

5. Uveďte, do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky.

6. Uveďte míru souhlasu, či nesouhlasu s následujícími výroky

7. Pokud jste v předchozí otázce odpověděli, že plánujete odchod ze stávajícího zaměstnání, změnilo by se Vaše rozhodnutí, pokud by se zvýšil Váš měsíční plat?

8. O kolik by se musel Váš měsíční plat zvýšit, aby se Vaše rozhodnutí o odchodu z práce změnilo?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Horáková, P.Spokojenost zaměstnanců - Job Satisfaction (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://spokojenost-zamestnancu-job.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.