Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spokojenost zaměstnanců společnosti

Spokojenost zaměstnanců společnosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Krupičková
Šetření:15. 03. 2011 - 22. 03. 2011
Počet respondentů:52
Počet otázek (max/průměr):23 / 23
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:49,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Důvodem vzniku tohoto dotazníku je má bakalářská práce, která se zabývá motivačním program podniku. Cílem tohoto výzkumu je zjistit, jak jsou zaměstnanci společnosti  spokojení a s kterými body jsou spokojeni nejvíc a nejméně.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž2955,77 %55,77 %  
žena2344,23 %44,23 %  

Graf

2. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ nebo SOŠ3771,15 %71,15 %  
1223,08 %23,08 %  
základní škola35,77 %5,77 %  

Graf

3. Vaše pracovní pozice

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
crew3261,54 %61,54 %  
manager2038,46 %38,46 %  

Graf

4. Doba zaměstnání u společnosti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-5 let2955,77 %55,77 %  
do 1 roku1121,15 %21,15 %  
6-10 let917,31 %17,31 %  
méně než 3 měsíce23,85 %3,85 %  
11 let a více11,92 %1,92 %  

Graf

5. U společnosti pracuji na úvazek

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
plný úvazek (plný zkrácený, plný)3057,69 %57,69 %  
částečný (brigádní)2242,31 %42,31 %  

Graf

6. Vím, co se ode mě v práci očekává

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3771,15 %71,15 %  
spíše souhlasím1223,08 %23,08 %  
nevím35,77 %5,77 %  

Graf

7. Jasně rozumím svým úkolům a cílům

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2751,92 %51,92 %  
spíše souhlasím2344,23 %44,23 %  
nevím23,85 %3,85 %  

Graf

8. Požadavky, které jsou na mě kladeny, odpovídají mým schopnostem a dovednostem

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2650 %50 %  
spíše souhlasím1834,62 %34,62 %  
nesouhlasím59,62 %9,62 %  
spíše nesouhlasím35,77 %5,77 %  

Graf

9. Mám veškeré informace potřebné k tomu,a bych svoji práci mohla dělat dobře

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2140,38 %40,38 %  
souhlasím1936,54 %36,54 %  
spíše nesouhlasím713,46 %13,46 %  
nesouhlasím35,77 %5,77 %  
nevím23,85 %3,85 %  

Graf

10. Čiinnosti a cíle společnosti mi dávají pocit, že je moje práce důležitá

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1732,69 %32,69 %  
spíše nesouhlasím1019,23 %19,23 %  
souhlasím1019,23 %19,23 %  
nevím917,31 %17,31 %  
nesouhlasím611,54 %11,54 %  

Graf

11. jsem hrdá na to, že pracuji pro tuto společnost

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1936,54 %36,54 %  
spíše nesouhlasím1223,08 %23,08 %  
souhlasím815,38 %15,38 %  
nesouhlasím713,46 %13,46 %  
nevím611,54 %11,54 %  

Graf

12. S prací ve společnosti jsem celkově spokojena

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2548,08 %48,08 %  
spíše nesouhlasím1121,15 %21,15 %  
souhlasím1019,23 %19,23 %  
nesouhlasím47,69 %7,69 %  
nevím23,85 %3,85 %  

Graf

13. Jako zaměstnanec této společnosti se cítím být doceněný

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1325 %25 %  
spíše nesouhlasím1325 %25 %  
nevím1019,23 %19,23 %  
nesouhlasím917,31 %17,31 %  
souhlasím713,46 %13,46 %  

Graf

14. Za dobře odvedenou práci jsem pochválen a oceněn

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1732,69 %32,69 %  
spíše souhlasím1426,92 %26,92 %  
souhlasím917,31 %17,31 %  
nesouhlasím611,54 %11,54 %  
nevím611,54 %11,54 %  

Graf

15. V našem kolektivu se vzájemně respektujeme

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2344,23 %44,23 %  
souhlasím1834,62 %34,62 %  
spíše nesouhlasím59,62 %9,62 %  
nevím47,69 %7,69 %  
nesouhlasím23,85 %3,85 %  

Graf

16. Informace, které dostáváme, jsou jednotné a přesné

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2344,23 %44,23 %  
spíše nesouhlasím1528,85 %28,85 %  
nevím59,62 %9,62 %  
souhlasím59,62 %9,62 %  
nesouhlasím47,69 %7,69 %  

Graf

17. Moje práce je plánovaná tak, jak potřebuji

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3057,69 %57,69 %  
souhlasím1019,23 %19,23 %  
spíše nesouhlasím713,46 %13,46 %  
nesouhlasím35,77 %5,77 %  
nevím23,85 %3,85 %  

Graf

18. Pravidla a firemní zásady jsou uplatňovány spravedlivě a důsledně

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2140,38 %40,38 %  
spíše nesouhlasím1630,77 %30,77 %  
souhlasím713,46 %13,46 %  
nevím59,62 %9,62 %  
nesouhlasím35,77 %5,77 %  

Graf

19. Můj nadřízený podporuje můj trénink a rozvoj

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1834,62 %34,62 %  
souhlasím1121,15 %21,15 %  
spíše nesouhlasím1019,23 %19,23 %  
nesouhlasím713,46 %13,46 %  
nevím611,54 %11,54 %  

Graf

20. Chyby a nepříjemnosti jsou řešeny férově

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1630,77 %30,77 %  
spíše nesouhlasím1528,85 %28,85 %  
souhlasím1223,08 %23,08 %  
nevím59,62 %9,62 %  
nesouhlasím47,69 %7,69 %  

Graf

21. Jsem spokojen s pracovními podmínkami

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2548,08 %48,08 %  
souhlasím917,31 %17,31 %  
spíše nesouhlasím815,38 %15,38 %  
nevím611,54 %11,54 %  
nesouhlasím47,69 %7,69 %  

Graf

22. Se současným způsobem odměňování jsem spokojen

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1936,54 %36,54 %  
spíše nesouhlasím1630,77 %30,77 %  
nesouhlasím917,31 %17,31 %  
souhlasím713,46 %13,46 %  
nevím11,92 %1,92 %  

Graf

23. Společnost zaměstnancům nabízí zajímavé podnikové výhody (sleva na jídlo, crew akce, variabilní složka, profesní růst, ...)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1630,77 %30,77 %  
souhlasím1223,08 %23,08 %  
spíše nesouhlasím1019,23 %19,23 %  
nesouhlasím917,31 %17,31 %  
nevím59,62 %9,62 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. U společnosti pracuji na úvazek

  • odpověď plný úvazek (plný zkrácený, plný):
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi manager na otázku 3. Vaše pracovní pozice

7. Jasně rozumím svým úkolům a cílům

  • odpověď souhlasím:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 20. Chyby a nepříjemnosti jsou řešeny férově
  • odpověď spíše souhlasím:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 6. Vím, co se ode mě v práci očekává

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

3. Vaše pracovní pozice

4. Doba zaměstnání u společnosti

5. U společnosti pracuji na úvazek

6. Vím, co se ode mě v práci očekává

7. Jasně rozumím svým úkolům a cílům

8. Požadavky, které jsou na mě kladeny, odpovídají mým schopnostem a dovednostem

9. Mám veškeré informace potřebné k tomu,a bych svoji práci mohla dělat dobře

10. Čiinnosti a cíle společnosti mi dávají pocit, že je moje práce důležitá

11. jsem hrdá na to, že pracuji pro tuto společnost

12. S prací ve společnosti jsem celkově spokojena

13. Jako zaměstnanec této společnosti se cítím být doceněný

14. Za dobře odvedenou práci jsem pochválen a oceněn

15. V našem kolektivu se vzájemně respektujeme

16. Informace, které dostáváme, jsou jednotné a přesné

17. Moje práce je plánovaná tak, jak potřebuji

18. Pravidla a firemní zásady jsou uplatňovány spravedlivě a důsledně

19. Můj nadřízený podporuje můj trénink a rozvoj

20. Chyby a nepříjemnosti jsou řešeny férově

21. Jsem spokojen s pracovními podmínkami

22. Se současným způsobem odměňování jsem spokojen

23. Společnost zaměstnancům nabízí zajímavé podnikové výhody (sleva na jídlo, crew akce, variabilní složka, profesní růst, ...)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

3. Vaše pracovní pozice

4. Doba zaměstnání u společnosti

5. U společnosti pracuji na úvazek

6. Vím, co se ode mě v práci očekává

7. Jasně rozumím svým úkolům a cílům

8. Požadavky, které jsou na mě kladeny, odpovídají mým schopnostem a dovednostem

9. Mám veškeré informace potřebné k tomu,a bych svoji práci mohla dělat dobře

10. Čiinnosti a cíle společnosti mi dávají pocit, že je moje práce důležitá

11. jsem hrdá na to, že pracuji pro tuto společnost

12. S prací ve společnosti jsem celkově spokojena

13. Jako zaměstnanec této společnosti se cítím být doceněný

14. Za dobře odvedenou práci jsem pochválen a oceněn

15. V našem kolektivu se vzájemně respektujeme

16. Informace, které dostáváme, jsou jednotné a přesné

17. Moje práce je plánovaná tak, jak potřebuji

18. Pravidla a firemní zásady jsou uplatňovány spravedlivě a důsledně

19. Můj nadřízený podporuje můj trénink a rozvoj

20. Chyby a nepříjemnosti jsou řešeny férově

21. Jsem spokojen s pracovními podmínkami

22. Se současným způsobem odměňování jsem spokojen

23. Společnost zaměstnancům nabízí zajímavé podnikové výhody (sleva na jídlo, crew akce, variabilní složka, profesní růst, ...)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Krupičková, B.Spokojenost zaměstnanců společnosti (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://spokojenost-zamestnancu-spol.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.