Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spokojenost zaměstnanců Univerzity obrany

Spokojenost zaměstnanců Univerzity obrany

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nikola Průchová
Šetření:08. 04. 2010 - 15. 04. 2010
Počet respondentů:62
Počet otázek (max/průměr):14 / 12.34
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:54,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený pane/ Vážená paní,
jsem studentka 3. ročníku Fakulty managementu a ekonomiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a v rámci své bakalářské práce se zabývám spokojeností zaměstnanců UO. U každé otázky označte prosím odpověď. Dotazník je zcela anonymní a zabere pouze 5 minut Vašeho času. Děkuji Vám předem za pochopení, ochotu a čas, který jste věnoval/a vyplněním tohoto dotazníku.
 

Odpovědi respondentů

1. Jste seznámen/á se všemi aspekty odměňování a zaměstnaneckými benefity na UO?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z části2946,77 %46,77 %  
Ano2540,32 %40,32 %  
Ne812,9 %12,9 %  

Graf

2. Které zaměstnanecké benefity využíváte nejčastěji? (možnost více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stravenky4572,58 %72,58 %  
Příspěvek na rekreaci4166,13 %66,13 %  
Příspěvek na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce2641,94 %41,94 %  
Vitamínové prostředky a ochranné očkování1219,35 %19,35 %  
Půjčky1219,35 %19,35 %  
Jiné711,29 %11,29 %  

Graf

3. Jste spokojeni s nabídkou, která je Vám poskytovaná prostřednictvím FKSP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Rozhodně anootázka č. 5, Spíše anootázka č. 5, Spíše neotázka č. 4, Rozhodně něotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4470,97 %70,97 %  
Rozhodně ano914,52 %14,52 %  
Spíše ne711,29 %11,29 %  
Rozhodně ně23,23 %3,23 %  

Graf

4. V případě, že jste odpověděl/a ne, jaká doporučení navrhujete pro zlepšení?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyšší příspěvek na rekreaci111,11 %1,61 %  
Spravedlivý výběr účastníků na atraktivní akce 111,11 %1,61 %  
kulturní vyžití111,11 %1,61 %  
větší důraz na hodnocení jedinců zvýší motivaci111,11 %1,61 %  
víc peněz, větší informovanost111,11 %1,61 %  
FKSP REALIZOVAT I PRO ZAMĚSTNANCE MIMO BRNO A VYŠK111,11 %1,61 %  
složitá administrativa111,11 %1,61 %  
větší informovanost o možnostech využítí fksp111,11 %1,61 %  
větší příspěvky na rekreaci111,11 %1,61 %  

Graf

5. Motivují Vás podmínky odměňování a možnosti UO k lepšímu výkonu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2845,16 %45,16 %  
Spíše ne2235,48 %35,48 %  
Rozhodně ne711,29 %11,29 %  
Rozhodně ano58,06 %8,06 %  

Graf

6. Myslíte si, že tento systém odměňování je spravedlivý?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4267,74 %67,74 %  
Ne2032,26 %32,26 %  

Graf

7. Pokud jste odpověděli ne, jaké návrhy byste doporučil/a na vylepšení situace?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobního hodnocení ve větším rozpětí16,67 %1,61 %  
Hodnotit podle výsledků evaluace 16,67 %1,61 %  
porovnat fond pracovní doby s množstvím výstupů16,67 %1,61 %  
Odstranit nepřiměř. plat. zvýhodnění akad.prac.16,67 %1,61 %  
Hodnocení práce jednotlivců16,67 %1,61 %  
rovný přístup16,67 %1,61 %  
průhlednost udělení odměn16,67 %1,61 %  
více se věnovat odměňování jednotlivých zaměst.16,67 %1,61 %  
odměňovat dle prac. výsledků 16,67 %1,61 %  
Podle odparcované doby u zaměstnavatele16,67 %1,61 %  
ostatní odpovědi HOVOŘIT O NÁVRZÍCH S LIDMI, NE JEN S VEDOUCÍMI
více se soustředit na osobní ohodnocení jedince
zaměřit se na jednotlivce
individuální odměňování
odměny za odvedenou práci
533,33 %8,06 % 

Graf

8. Jak jste v současné době spokojen/a se svým současným zaměstnáním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spokojen/a3658,06 %58,06 %  
Nespokojen/a1422,58 %22,58 %  
Velmi spokojen/a1219,35 %19,35 %  

Graf

9. Umožňuje Vám zaměstnavatel studovat během pracovního poměru na UO?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4572,58 %72,58 %  
Ne1727,42 %27,42 %  

Graf

10. Nabízí Vám zaměstnavatel možnost profesního růstu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4877,42 %77,42 %  
Ne1422,58 %22,58 %  

Graf

11. Myslíte si, že Vaše mzda odpovídá Vašemu odvedenému výkonu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4064,52 %64,52 %  
Spíše ne1016,13 %16,13 %  
Určitě ano914,52 %14,52 %  
Určitě ne34,84 %4,84 %  

Graf

12. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž4064,52 %64,52 %  
Žena2235,48 %35,48 %  

Graf

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zakončené maturitou1727,42 %27,42 %  
Vysokoškolské (Mgr., Ing.)1727,42 %27,42 %  
Vysokoškolské (PhD. doc. a výše)1524,19 %24,19 %  
Vysokoškolské (Bc.)1320,97 %20,97 %  

Graf

14. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občanský zaměstnanec3152,54 %50 %  
Voják z povolání2847,46 %45,16 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste seznámen/á se všemi aspekty odměňování a zaměstnaneckými benefity na UO?

2. Které zaměstnanecké benefity využíváte nejčastěji? (možnost více odpovědí)

3. Jste spokojeni s nabídkou, která je Vám poskytovaná prostřednictvím FKSP?

5. Motivují Vás podmínky odměňování a možnosti UO k lepšímu výkonu?

6. Myslíte si, že tento systém odměňování je spravedlivý?

8. Jak jste v současné době spokojen/a se svým současným zaměstnáním?

9. Umožňuje Vám zaměstnavatel studovat během pracovního poměru na UO?

10. Nabízí Vám zaměstnavatel možnost profesního růstu?

11. Myslíte si, že Vaše mzda odpovídá Vašemu odvedenému výkonu?

12. Vaše pohlaví?

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

14. Jste?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste seznámen/á se všemi aspekty odměňování a zaměstnaneckými benefity na UO?

2. Které zaměstnanecké benefity využíváte nejčastěji? (možnost více odpovědí)

3. Jste spokojeni s nabídkou, která je Vám poskytovaná prostřednictvím FKSP?

5. Motivují Vás podmínky odměňování a možnosti UO k lepšímu výkonu?

6. Myslíte si, že tento systém odměňování je spravedlivý?

8. Jak jste v současné době spokojen/a se svým současným zaměstnáním?

9. Umožňuje Vám zaměstnavatel studovat během pracovního poměru na UO?

10. Nabízí Vám zaměstnavatel možnost profesního růstu?

11. Myslíte si, že Vaše mzda odpovídá Vašemu odvedenému výkonu?

12. Vaše pohlaví?

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

14. Jste?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Průchová, N.Spokojenost zaměstnanců Univerzity obrany (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://spokojenost-zamestnancu-univerzity-obrany.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.