Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spokojenost zaměstnanců

Spokojenost zaměstnanců

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Kellerová
Šetření:08. 01. 2014 - 16. 01. 2014
Počet respondentů:250
Počet otázek (max/průměr):18 / 18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, chtěla bych Vás touto cestou poprosit o vyplnění krátkého anonymního dotazníku, který se týká spokojenosti zaměstnanců. Tento dotazník slouží k mé vysokoškolské diplomové práci, která se zabývá péčí o zaměstnance.

Odpovědi respondentů

1. Jak jste spokojen/a se svou prací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše spokojen/a14056 %56 %  
velmi spokojen/a6224,8 %24,8 %  
spíše nespokojen/a4116,4 %16,4 %  
velmi nespokojen/a72,8 %2,8 %  

Graf

2. Doporučil/a byste zaměstnání v organizaci, kde pracujete i ostatním lidem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano19076 %76 %  
ne6024 %24 %  

Graf

3. Jak jste spokojen/a s péčí, kterou Vám zaměstnavatel poskytuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše spokojen/a12650,4 %50,4 %  
spíše nespokojen/a5622,4 %22,4 %  
velmi spokojen/a5321,2 %21,2 %  
velmi nespokojen/a156 %6 %  

Graf

4. Máte možnost vzdělávání v organizaci, kde pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15562 %62 %  
ne7530 %30 %  
nevím208 %8 %  

Graf

5. Umožňuje Vám organizace kariérně růst?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12048 %48 %  
ne8935,6 %35,6 %  
nevím4116,4 %16,4 %  

Graf

6. Dostáváte od svého zaměstnavatele benefity? (Příspěvky na stravování, služební telefon, služební automobil, služební notebook, dovolenou navíc, příspěvky na dovolenou, možnost práce z domova, zdravotní dny volna, příspěvky na životní pojištění, příspěvky na penzijní pojištění, příspěvky na dopravu, pružnou pracovní dobu, mzda navíc, odběr služeb, zboží od zaměstnavatele za snížené ceny, půjčky zaměstnancům, jiné)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano19678,4 %78,4 %  
ne5421,6 %21,6 %  

Graf

7. Motivují Vás výhody, které Vám zaměstnavatel poskytuje k lepšímu pracovnímu výkonu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano9036 %36 %  
spíše ne7730,8 %30,8 %  
určitě ano5020 %20 %  
určitě ne3313,2 %13,2 %  

Graf

8. Myslíte si, že přijímání, postup na vyšší pozice a hodnocení lidí v organizaci, kde pracujete, je spravedlivé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano8433,6 %33,6 %  
spíše ne5622,4 %22,4 %  
určitě ne4016 %16 %  
nevím3514 %14 %  
určitě ano3514 %14 %  

Graf

9. Jste spokojen/a se zásadami a pravidly odměňování, zvyšování platu a osobního ohodnocení, v organizaci, kde pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše spokojen/a11244,8 %44,8 %  
spíše nespokojen/a7630,4 %30,4 %  
velmi spokojen/a3112,4 %12,4 %  
velmi nespokojen/a3112,4 %12,4 %  

Graf

10. Jaký komunikační nástroj nejvíce v organizaci, kde pracujete, používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobní komunikace15160,4 %60,4 %  
telefon3514 %14 %  
týmové porady2811,2 %11,2 %  
intranet2710,8 %10,8 %  
jiné93,6 %3,6 %  

Graf

11. Má vliv na Vaší práci nedostatečné informování v organizaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne8534 %34 %  
určitě ano6827,2 %27,2 %  
spíše ano6526 %26 %  
určitě ne197,6 %7,6 %  
nevím135,2 %5,2 %  

Graf

12. Myslíte si, že jste dostatečně informován/a o cílech a směrech organizace, ve které pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano10642,4 %42,4 %  
určitě ano8333,2 %33,2 %  
spíše ne4618,4 %18,4 %  
určitě ne156 %6 %  

Graf

13. Převládá na Vašem pracovišti přátelská atmosféra?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano11746,8 %46,8 %  
určitě ano9738,8 %38,8 %  
spíše ne228,8 %8,8 %  
nevím93,6 %3,6 %  
určitě ne52 %2 %  

Graf

14. Jsou ochotni Vás vyslechnout Vaši nadřízení, když to potřebujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano11947,6 %47,6 %  
spíše ano9839,2 %39,2 %  
spíše ne2811,2 %11,2 %  
určitě ne52 %2 %  

Graf

15. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena15361,2 %61,2 %  
muž9738,8 %38,8 %  

Graf

16. Nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské14256,8 %56,8 %  
středoškolské9738,8 %38,8 %  
vyučen/a114,4 %4,4 %  

Graf

17. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 25 let10040 %40 %  
26-35 let8032 %32 %  
36-45 let3112,4 %12,4 %  
46-55 let218,4 %8,4 %  
Nad 56 let187,2 %7,2 %  

Graf

18. Délka pracovního poměru ve stávajícím zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-5 let11746,8 %46,8 %  
do 1 roku5421,6 %21,6 %  
6-10 let3413,6 %13,6 %  
nad 15 let2710,8 %10,8 %  
11-15 let187,2 %7,2 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Máte možnost vzdělávání v organizaci, kde pracujete?

  • odpověď ne:
    • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi velmi nespokojen/a na otázku 3. Jak jste spokojen/a s péčí, kterou Vám zaměstnavatel poskytuje?

5. Umožňuje Vám organizace kariérně růst?

  • odpověď ne:
    • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi velmi nespokojen/a na otázku 3. Jak jste spokojen/a s péčí, kterou Vám zaměstnavatel poskytuje?

10. Jaký komunikační nástroj nejvíce v organizaci, kde pracujete, používáte?

  • odpověď osobní komunikace:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyučen/a na otázku 16. Nejvyšší dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak jste spokojen/a se svou prací?

2. Doporučil/a byste zaměstnání v organizaci, kde pracujete i ostatním lidem?

3. Jak jste spokojen/a s péčí, kterou Vám zaměstnavatel poskytuje?

4. Máte možnost vzdělávání v organizaci, kde pracujete?

5. Umožňuje Vám organizace kariérně růst?

6. Dostáváte od svého zaměstnavatele benefity? (Příspěvky na stravování, služební telefon, služební automobil, služební notebook, dovolenou navíc, příspěvky na dovolenou, možnost práce z domova, zdravotní dny volna, příspěvky na životní pojištění, příspěvky na penzijní pojištění, příspěvky na dopravu, pružnou pracovní dobu, mzda navíc, odběr služeb, zboží od zaměstnavatele za snížené ceny, půjčky zaměstnancům, jiné)

7. Motivují Vás výhody, které Vám zaměstnavatel poskytuje k lepšímu pracovnímu výkonu?

8. Myslíte si, že přijímání, postup na vyšší pozice a hodnocení lidí v organizaci, kde pracujete, je spravedlivé?

9. Jste spokojen/a se zásadami a pravidly odměňování, zvyšování platu a osobního ohodnocení, v organizaci, kde pracujete?

10. Jaký komunikační nástroj nejvíce v organizaci, kde pracujete, používáte?

11. Má vliv na Vaší práci nedostatečné informování v organizaci?

12. Myslíte si, že jste dostatečně informován/a o cílech a směrech organizace, ve které pracujete?

13. Převládá na Vašem pracovišti přátelská atmosféra?

14. Jsou ochotni Vás vyslechnout Vaši nadřízení, když to potřebujete?

15. Pohlaví:

16. Nejvyšší dosažené vzdělání?

17. Váš věk?

18. Délka pracovního poměru ve stávajícím zaměstnání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak jste spokojen/a se svou prací?

2. Doporučil/a byste zaměstnání v organizaci, kde pracujete i ostatním lidem?

3. Jak jste spokojen/a s péčí, kterou Vám zaměstnavatel poskytuje?

4. Máte možnost vzdělávání v organizaci, kde pracujete?

5. Umožňuje Vám organizace kariérně růst?

6. Dostáváte od svého zaměstnavatele benefity? (Příspěvky na stravování, služební telefon, služební automobil, služební notebook, dovolenou navíc, příspěvky na dovolenou, možnost práce z domova, zdravotní dny volna, příspěvky na životní pojištění, příspěvky na penzijní pojištění, příspěvky na dopravu, pružnou pracovní dobu, mzda navíc, odběr služeb, zboží od zaměstnavatele za snížené ceny, půjčky zaměstnancům, jiné)

7. Motivují Vás výhody, které Vám zaměstnavatel poskytuje k lepšímu pracovnímu výkonu?

8. Myslíte si, že přijímání, postup na vyšší pozice a hodnocení lidí v organizaci, kde pracujete, je spravedlivé?

9. Jste spokojen/a se zásadami a pravidly odměňování, zvyšování platu a osobního ohodnocení, v organizaci, kde pracujete?

10. Jaký komunikační nástroj nejvíce v organizaci, kde pracujete, používáte?

11. Má vliv na Vaší práci nedostatečné informování v organizaci?

12. Myslíte si, že jste dostatečně informován/a o cílech a směrech organizace, ve které pracujete?

13. Převládá na Vašem pracovišti přátelská atmosféra?

14. Jsou ochotni Vás vyslechnout Vaši nadřízení, když to potřebujete?

15. Pohlaví:

16. Nejvyšší dosažené vzdělání?

17. Váš věk?

18. Délka pracovního poměru ve stávajícím zaměstnání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kellerová, K.Spokojenost zaměstnanců (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://spokojenost-zamestnancu-v-or.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.