Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Společenská odpovědnost a uplatňování etických principů ve vs

Společenská odpovědnost a uplatňování etických principů ve vs

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Banszelová
Šetření:15. 12. 2015 - 31. 12. 2015
Počet respondentů:102
Počet otázek (max/průměr):24 / 24
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je určen především pro zaměstnance státní správy. Vybrala jsem si téma Diplomové práce "Společenská odpovědnost a uplatňování etických principů ve veřejné správě" a tento dotazník bude sloužit k získání informací o povědomí společensky odpovědného chování zaměstnanců veřejné správy.

 

Odpovědi respondentů

1. Uveďte věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 – 40 let5250,98 %50,98 %  
41 – 50 let2221,57 %21,57 %  
50 a více1817,65 %17,65 %  
do 25 let109,8 %9,8 %  

Graf

2. Uveďte pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8482,35 %82,35 %  
muž1817,65 %17,65 %  

Graf

3. Dokončené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední vzdělání s maturitní zkouškou4544,12 %44,12 %  
vysokoškolské magisterské2120,59 %20,59 %  
vyšší odborné2120,59 %20,59 %  
vysokoškolské bakalářské1514,71 %14,71 %  

Graf

4. Jak dlouho jste zaměstnancem úřadu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 5 let4544,12 %44,12 %  
5 až 10 let2625,49 %25,49 %  
11 až 20 let2120,59 %20,59 %  
21 a více let109,8 %9,8 %  

Graf

5. Uveďte vaše funkční postavení v organizaci:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odborný referent8987,25 %87,25 %  
vedoucí oddělení54,9 %4,9 %  
technický pracovník54,9 %4,9 %  
asistentka21,96 %1,96 %  
zástupce ředitele odboru10,98 %0,98 %  

Graf

6. Do současného zaměstnání jste byl/a přijat/a na základě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výběrového řízení5351,96 %51,96 %  
zveřejněného inzerátu2524,51 %24,51 %  
známosti se zaměstnancem úřadu1110,78 %10,78 %  
doporučení zaměstnanecké agentury popř. Úřadu práce98,82 %8,82 %  
jiné43,92 %3,92 %  

Graf

7. Setkali jste se již někdy s pojmem společenská odpovědnost či CSR (Corporate Social Responsibility?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6967,65 %67,65 %  
ne3332,35 %32,35 %  

Graf

8. Společenská odpovědnost firem je dobrovolný závazek firem chovat se odpovědně k:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prostředí i společnosti8078,43 %78,43 %  
nevím1211,76 %11,76 %  
přátelům65,88 %5,88 %  
rodině43,92 %3,92 %  

Graf

9. Společensky odpovědné chování firmy stojí na pilířích oblasti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ekonomické, sociální, environmentální7775,49 %75,49 %  
nevím1413,73 %13,73 %  
na žádné1110,78 %10,78 %  

Graf

10. Myslíte, že společensky odpovědné chování je výsadou podnikatelského sektoru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
všech institucí3837,25 %37,25 %  
ne2726,47 %26,47 %  
nevím1716,67 %16,67 %  
ano1413,73 %13,73 %  
ano, ale pouze velkých firem65,88 %5,88 %  

Graf

11. Za projev společenské odpovědnosti vašeho úřadu považujete nejvíce:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dodržování zákonných norem4241,18 %41,18 %  
maximalizaci efektivnosti činnosti2524,51 %24,51 %  
péči o zaměstnance1918,63 %18,63 %  
jiné98,82 %8,82 %  
šetrné chování k životnímu prostředí54,9 %4,9 %  
minimalizaci efektivnosti činnosti10,98 %0,98 %  
sponzoring10,98 %0,98 %  

Graf

12. Je veřejnost informována o společensky odpovědném chování vašeho úřadu, uveďte jak?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, prostřednictvím webové stránky úřadu2524,51 %24,51 %  
nevím2322,55 %22,55 %  
ano, prostřednictvím článků v novinách1615,69 %15,69 %  
ne, není informována1514,71 %14,71 %  
ano, prostřednictvím výročních zpráv1514,71 %14,71 %  
ano, prostřednictvím zápisů z porad87,84 %7,84 %  

Graf

13. Má váš úřad zpracovaný etický kodex, v případě že ano, víte, kde jej najdete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, na intranetu3938,24 %38,24 %  
ano, na webových stránkách úřadu3938,24 %38,24 %  
nevím1918,63 %18,63 %  
ne54,9 %4,9 %  

Graf

14. Byl jste při svém nástupu do zaměstnání seznámen s obsahem etického kodexu úřadu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, přečetl jsem si ho3837,25 %37,25 %  
ano, formou přednášky či školení3029,41 %29,41 %  
ano, jinou formou2423,53 %23,53 %  
ne109,8 %9,8 %  

Graf

15. Účelem Etického kodexu je vymezit a podporovat žádoucí standardy chování zaměstnance Úřadu ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům, snažíte se stanovy Etického kodexu dodržovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8583,33 %83,33 %  
ne98,82 %8,82 %  
nevidím důvod87,84 %7,84 %  

Graf

16. Už se vám stalo, že se váš kolega nezachoval korektně k veřejnosti nebo ke svým spolupracovníkům, pokud ano, jak jste reagovala?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3130,39 %30,39 %  
ano, snažil/a jsem se věc řešit2827,45 %27,45 %  
nevšiml/a jsem si2524,51 %24,51 %  
ano, ignoroval/a jsem to1817,65 %17,65 %  

Graf

17. Při jednání s veřejností poskytujete maximální informace, aby účastníkovi řízení nevznikaly vyšší finanční náklady, než je nezbytně nutné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, vždy5553,92 %53,92 %  
spíše ano3635,29 %35,29 %  
spíše ne76,86 %6,86 %  
ne, nikdy43,92 %3,92 %  

Graf

18. Co je vaší prioritou při výkonu pracovní činnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zájem veřejnosti4645,1 %45,1 %  
zájem úřadu2928,43 %28,43 %  
jiné1211,76 %11,76 %  
rodina1110,78 %10,78 %  
známí32,94 %2,94 %  
právnické nebo fyzické osoby, s nimiž mám obchodní či jiné vztahy10,98 %0,98 %  

Graf

19. Stala se vám v souvislosti s výkonem vaší pracovní činnosti situace, kdy jste dostal/a nabídku dárku či jiného zvýhodnění pro sebe či někoho blízkého.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6058,82 %58,82 %  
ano3231,37 %31,37 %  
nevzpomínám si109,8 %9,8 %  

Graf

20. Má váš úřad interní protikorupční program?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6058,82 %58,82 %  
nevím3029,41 %29,41 %  
ne1211,76 %11,76 %  

Graf

21. Víte, co je cílem tohoto programu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odstranit nebo v maximální možné míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v rámci úřadu4241,18 %41,18 %  
ne, nevím2221,57 %21,57 %  
v souvislosti se zjištěnými korupčními riziky definovat zásadní systémové postupy a opatření k jejich minimalizaci2120,59 %20,59 %  
vytipovat riziková místa, funkce a činnosti a vymezit oblasti činností, při kterých by mohlo docházet ke vzniku korupce1716,67 %16,67 %  

Graf

22. Má váš úřad protikorupční emailovou adresu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4948,04 %48,04 %  
nevím4544,12 %44,12 %  
ne87,84 %7,84 %  

Graf

23. Vzděláváte se pravidelně v rámci vaší profese?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, několikrát ročně4241,18 %41,18 %  
ano, jednou do roka3433,33 %33,33 %  
méně než jednou ročně1615,69 %15,69 %  
ne109,8 %9,8 %  

Graf

24. Jakou formou dochází ve vaší organizaci ke vzdělávání či získávání informací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
školení4342,16 %42,16 %  
porady2827,45 %27,45 %  
jinak98,82 %8,82 %  
e-learning98,82 %8,82 %  
prostřednictvím nadřízeného98,82 %8,82 %  
webové stránky43,92 %3,92 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Setkali jste se již někdy s pojmem společenská odpovědnost či CSR (Corporate Social Responsibility?

  • odpověď ne:
    • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 9. Společensky odpovědné chování firmy stojí na pilířích oblasti:

22. Má váš úřad protikorupční emailovou adresu?

  • odpověď nevím:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, nevím na otázku 21. Víte, co je cílem tohoto programu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Uveďte věk:

2. Uveďte pohlaví:

3. Dokončené vzdělání:

4. Jak dlouho jste zaměstnancem úřadu?

5. Uveďte vaše funkční postavení v organizaci:

6. Do současného zaměstnání jste byl/a přijat/a na základě:

7. Setkali jste se již někdy s pojmem společenská odpovědnost či CSR (Corporate Social Responsibility?

8. Společenská odpovědnost firem je dobrovolný závazek firem chovat se odpovědně k:

9. Společensky odpovědné chování firmy stojí na pilířích oblasti:

10. Myslíte, že společensky odpovědné chování je výsadou podnikatelského sektoru?

11. Za projev společenské odpovědnosti vašeho úřadu považujete nejvíce:

12. Je veřejnost informována o společensky odpovědném chování vašeho úřadu, uveďte jak?

13. Má váš úřad zpracovaný etický kodex, v případě že ano, víte, kde jej najdete?

14. Byl jste při svém nástupu do zaměstnání seznámen s obsahem etického kodexu úřadu?

15. Účelem Etického kodexu je vymezit a podporovat žádoucí standardy chování zaměstnance Úřadu ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům, snažíte se stanovy Etického kodexu dodržovat?

16. Už se vám stalo, že se váš kolega nezachoval korektně k veřejnosti nebo ke svým spolupracovníkům, pokud ano, jak jste reagovala?

17. Při jednání s veřejností poskytujete maximální informace, aby účastníkovi řízení nevznikaly vyšší finanční náklady, než je nezbytně nutné?

18. Co je vaší prioritou při výkonu pracovní činnosti?

19. Stala se vám v souvislosti s výkonem vaší pracovní činnosti situace, kdy jste dostal/a nabídku dárku či jiného zvýhodnění pro sebe či někoho blízkého.

20. Má váš úřad interní protikorupční program?

21. Víte, co je cílem tohoto programu?

22. Má váš úřad protikorupční emailovou adresu?

23. Vzděláváte se pravidelně v rámci vaší profese?

24. Jakou formou dochází ve vaší organizaci ke vzdělávání či získávání informací?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Uveďte věk:

2. Uveďte pohlaví:

3. Dokončené vzdělání:

4. Jak dlouho jste zaměstnancem úřadu?

5. Uveďte vaše funkční postavení v organizaci:

6. Do současného zaměstnání jste byl/a přijat/a na základě:

7. Setkali jste se již někdy s pojmem společenská odpovědnost či CSR (Corporate Social Responsibility?

8. Společenská odpovědnost firem je dobrovolný závazek firem chovat se odpovědně k:

9. Společensky odpovědné chování firmy stojí na pilířích oblasti:

10. Myslíte, že společensky odpovědné chování je výsadou podnikatelského sektoru?

11. Za projev společenské odpovědnosti vašeho úřadu považujete nejvíce:

12. Je veřejnost informována o společensky odpovědném chování vašeho úřadu, uveďte jak?

13. Má váš úřad zpracovaný etický kodex, v případě že ano, víte, kde jej najdete?

14. Byl jste při svém nástupu do zaměstnání seznámen s obsahem etického kodexu úřadu?

15. Účelem Etického kodexu je vymezit a podporovat žádoucí standardy chování zaměstnance Úřadu ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům, snažíte se stanovy Etického kodexu dodržovat?

16. Už se vám stalo, že se váš kolega nezachoval korektně k veřejnosti nebo ke svým spolupracovníkům, pokud ano, jak jste reagovala?

17. Při jednání s veřejností poskytujete maximální informace, aby účastníkovi řízení nevznikaly vyšší finanční náklady, než je nezbytně nutné?

18. Co je vaší prioritou při výkonu pracovní činnosti?

19. Stala se vám v souvislosti s výkonem vaší pracovní činnosti situace, kdy jste dostal/a nabídku dárku či jiného zvýhodnění pro sebe či někoho blízkého.

20. Má váš úřad interní protikorupční program?

21. Víte, co je cílem tohoto programu?

22. Má váš úřad protikorupční emailovou adresu?

23. Vzděláváte se pravidelně v rámci vaší profese?

24. Jakou formou dochází ve vaší organizaci ke vzdělávání či získávání informací?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Banszelová, L.Společenská odpovědnost a uplatňování etických principů ve vs (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://spolecenska-odpovednost-2015.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.