Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Společenská odpovědnost a její vnímání spotřebiteli

Společenská odpovědnost a její vnímání spotřebiteli

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Řezníková
Šetření:26. 06. 2021 - 27. 06. 2021
Počet respondentů:143
Počet otázek (max/průměr):18 / 15.72
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:51,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti, 

ráda bych Vás poprosila o vyplění dotazníku k diplomové práci na téma Společenská odpovědnost a její vnímání spotřebiteli. Cílem práce je zjistit, které skupiny lidí (věk, pohlaví, vzdělání) se zajímají o problematiku CSR obchodních řetězců. 

Moc děkuji za Váš čas,
Lenka Řezníková
studenkta VŠE, Fakulta Managementu

Odpovědi respondentů

1. V jakém roce jste se narodil/a?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1998149,72 %9,79 %  
1996117,64 %7,69 %  
1995117,64 %7,69 %  
200096,25 %6,29 %  
199496,25 %6,29 %  
199764,17 %4,2 %  
199964,17 %4,2 %  
199264,17 %4,2 %  
199353,47 %3,5 %  
197142,78 %2,8 %  
ostatní odpovědi 1968
1987
1986
1978
1974
2001
1989
1969
1965
1966
1991
1970
1973
1967
1976
1980
1972
1988
2003
71
97
1984
1983
1979
1985
1975
98
1990
1977
1958
1964
1945
6343,75 %44,06 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1987.82
Minimum:1965
Maximum:2000
Variační rozpětí:35
Rozptyl:123.34
Směrodatná odchylka:11.11
Medián:1993
Modus:1998

Graf

2. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Mužotázka č. 3, Ženaotázka č. 3, Nechci uvádět/Jiné → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10270,83 %71,33 %  
Muž4128,47 %28,67 %  
Nechci uvádět/Jiné10,69 %0,7 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské6243,36 %43,36 %  
Středoškolské s maturitou5639,16 %39,16 %  
Středoškolské1913,29 %13,29 %  
Základní64,2 %4,2 %  

Graf

4. Slyšel/a jste někdy pojem Společenská odpovědnost/Corporate Social Responsibility/CSR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7854,55 %54,55 %  
Ano6545,45 %45,45 %  

Graf

5. Pokud ano, pokuste se popsat tento koncept vlastními slovy:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ano, jsou to aktivity , kterě dělají firmy nebo podniky v prospěch společnosti . Zlepšuje to jejich imidž a někdy i celkové tržby.

Dobrovolné společenské/environmentální aktivity vůči stakeholders

Dobrovolne zahrnuti spolecensky a ekologickych principu

Firmy by měli podnikat odpovědne vůči životnímu prostředí a lidem.

firmy se chovají odpovědně k prostředí, ve kterém působí

Firmy se chovaji zodpovedne k prostredi i spolecnosti

Firmy se podílí na zlepšení kvality prostředí bez očekávání zisku

Firmy se snazi delat neco pro zivotni prostredi

Firmy v rámci svého podnikání soustředí na společnost a ekologii

Firmy zohledňují při své činnosti sociální i ekologické faktory. Tedy berou ohledy na své zaměstnance i na životní prostředí.

Chovat se zodpovědně k prostředí a společnosti

Chybí více českých výrobků v obchodech od soukromníků.

Jakési moralní zásady společnosti, které se prolínají se společenským fungováním

Je odpovědnost za svou osobu vůči blahu společnosti, například třídění odpadu

Je to dobrovolné sloučení sociálních a ekologických hledisek uplatňovaných k dosažení zisku podniku.

Je to vlastně odpovědnost firem, co se týče všech oblastí, od ekologie až po etické kodexy

Je to vlastně strategie řízení firmy, která spočívá v komunikaci a budování vztahů s partnery, čímž se následně zvýší nejen profit podniku, ale i jeho důvěryhodnost. Jde zejména o odpovědné chování firmy vůči prostředí i společnosti

Jedná se o dobrovolný závazek firem, aby se chovali při své činnosti odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají.

Jednání firem, které má pozitivní vliv na společnost a ostatní subjekty

Jsou to aktivity, které firmy vyvíjí nad rámec zákonných povinností, které vedou ke zlepšení např. životního prostředí, vztahu se zákazníky, zaměstnanci atd.

Když firmy investují například do nemocnic a dělají si tak dobré jmeno(?)

Kromě ekonomické také společenská a ekonomická zodpovědnost firmy

Kromě zisku, jak se obchodník chová ke všemu ostatnímu

Např. Pomáhání ekologii ve firmách

Ne

Odpovědné a udržitelné schovaní společností

Odpovědné chování k přírodě a spotřebiteli.

Odpovědnost k životnímu prostředí, udržitelnosti a podpora rozvoje společnosti :)

Odpovědnost každého jednotlivého člena, za chod celé společnosti. Například třídění odpadu.

Odpovědnost každého z nás za to, abychom se chovali tak, aby tu po nás příští generace mohli žít

Odpovědnost společnosti jako celku za různé oblasti (životní prostředí, kriminalita...)

Odpovědnost za společné cíle, které jsou však pro mě volitelné. Například volby, znečišťování ovzduší, podpora sociálně slabých.

Odpovědnost za vlastní činy

Odpovědnost za vliv a dopady firmy na prostředí a obyvatele

Ochrana přírodní zdrojů, šetrná produkce, ekologická politika uvnitř firmy- recyklace, využívání recyklovaných materiálu, posuzování vrátnici obalu Dodržování lidských prav, dodržování pracovních standardů Fair play, podpora duševního zdravi, transparentní účetnictví

Recyklace, prostředí, nahraditelné zdroje

Recyklovatelné obaly , vzdělávání zaměstnanců, obnovitelné zdroje

Samoregulace procesu (sociální a environmentální hl.)

Schopnost spolecnosti, brat ohled na ostatni a adekvatne se adaptatovat na ruzne situace

Slyšela ,ale neumím popsat

Snaha o fér a zodpovědné chování k okolí

Společenská odpovědnost firem vůči společnosti, životnímu prostředí, lidem

Společenská odpovědnost firem…jak se starají firmy o životní prostředí atd…

Společenská odpovědnost, ekologická odpovědnost firem - aktivity, které pomáhají zlepšit prostředí v těchto směrech (ekologie, společnost,..)

Společensky odpovědné chování ze strany firmy

Společnost je zodpovědná za životní styl..za životní prostředí ve kterém žijeme...

Starost firem o neziskové projekt, dělání aktivit, které nevedou jen k vytvareni zisku, ale ke zlepšení společenské situace

Starost řetězců o vše, kromě zisku .

To co se děje mimo zisk v obchodě

Trojí zodpovědnost: Ekonomická oblast Sociální oblast Environmentální oblast

Udržitelnost firmy, jak z pohledu udržitelnosti životního prostředí a fungování v něm, tak udržitelnost všech stakeholderů a rozvíjení vzájemného vztahu.

Určité zásady, které musí podnik dodržovat.

Zajímám se, jak se firma, od které chci zakoupit zboží/službu chová. K lidem, které zaměstnává, jaké materiály při výrobě využívá, kde/jak získává tyto zdroje na výrobu. Tak daleko ale abych sledovala třeba i to, jak nakládá s odpadem, zatím nejsem. A jsem ráda, když firma to sama prezentuje a já to nemusím složitě hledat.

Zásady, které by měla firma dodržovat.

závazek firmy dělat něco užitečného pro společnost nebo pro životní prostředí nad rámec zákonných povinností

Ze by meli firmy take myslet např. na zivotni prostredi, efektivni zpracování odpadů (mozne vyrobky z nich, např. Obaly, dalsi prodej pilin atd.) - tyka se to vice tech velkych firem podle mne, protože mají velkou spotrebu např. vody, pri vyrobe daleko vice pousteji do vduchu skodlive plyny, proto by meli investovat do zlepseni a snizeni skodliveho prostredi.

Zodpovědné a morální jednání firmy s jejím okolím

Zodpovědné chování

Zodpovedne chovani firem ke spolecnosti

Zodpovědnost ke svému okolí.

Zodpovědnost firem vůči společnosti. Většinou dnes probíhá tak, že firma přispívá neziskovkám, nebo na nějaké projekty. (Firma z toho pak má i reklamu)

Zodpovědnost ke společnosti přírodě

Zodpovědnost ke svému okolí, přírodě, lidem.

Způsob vedení a budování vztahů

Zvýšení důvěryhodnosti v podniku

6. Základní vysvětlení pojmu: Pojem společenská odpovědnost firem je vymezen jako dobrovolný závazek firem chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají. Firmy se zabývají sociálními, environmentálními i ekonomickými oblastmi.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přečetl/a jsem si základní vysvětlení pojmu.143100 %100 %  

Graf

7. Nyní se zaměříme na CSR obchodních řetězců. Prosím, označte obchodní řetězce, ve kterých nejčastěji nakupujete (3-5).

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 3).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lidl11278,32 %78,32 %  
Albert9062,94 %62,94 %  
Tesco6847,55 %47,55 %  
Billa6646,15 %46,15 %  
Kaufland6646,15 %46,15 %  
Penny Market3826,57 %26,57 %  
Coop2416,78 %16,78 %  
Globus1510,49 %10,49 %  
Makro53,5 %3,5 %  
Norma32,1 %2,1 %  
Iceland21,4 %1,4 %  

Graf

8. Označte všechny obchodní řetězce, o kterých víte, že se zabývají CSR:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím6344,06 %44,06 %  
Lidl5739,86 %39,86 %  
Albert4330,07 %30,07 %  
Kaufland3625,17 %25,17 %  
Billa3020,98 %20,98 %  
Globus2718,88 %18,88 %  
Tesco2618,18 %18,18 %  
Penny Market2013,99 %13,99 %  
Makro128,39 %8,39 %  
Coop96,29 %6,29 %  
Norma64,2 %4,2 %  
Iceland21,4 %1,4 %  

Graf

9. Zabývá se CSR některý z Vámi navštěvovaných řetězců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Neotázka č. 10, Nevímotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím8559,44 %59,44 %  
Ano5840,56 %40,56 %  

Graf

10. Jakými společenskými aktivitami se podle Vás obchodní řetězce zabývají? Zaškrtněte 5 nejdůležitějších:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 5).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Udržování vztahů se zákazníky11177,62 %77,62 %  
Ekonomický zisk10976,22 %76,22 %  
Recyklace10472,73 %72,73 %  
Ochrana životního prostředí10372,03 %72,03 %  
Udržitelnost9465,73 %65,73 %  
Dodržování lidských práv zaměstnanců9062,94 %62,94 %  
Zdraví společnosti5739,86 %39,86 %  
Vzdělávání2517,48 %17,48 %  
Dobrovolnictví1711,89 %11,89 %  
Řetězce jsou masovka. Jejich zájem je přece jen na ekonomickém zisku.10,7 %0,7 %  
Zisk.. nejlevněji koupit … nejdráž prodat 10,7 %0,7 %  
5 odpovědí je až dost10,7 %0,7 %  
Doopravdy se nezabývají životním prostředím, ale tento populární názor je jim prostředkem ke zvýšení zisku. Čili rádi navenek etiku ochrany ŽP přijmou.10,7 %0,7 %  
Pomoc občanské společnosti 10,7 %0,7 %  

Graf

11. Je pro Vás důležité, aby obchodní řetězec, ve kterém nakupujete, uplatňoval principy CSR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 13, Neotázka č. 12, Nevímotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7048,95 %48,95 %  
Nevím4632,17 %32,17 %  
Ne2718,88 %18,88 %  

Graf

12. Pokud ne, co je pro Vás při nákupu důležitější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kvalita2281,48 %15,38 %  
Cena1555,56 %10,49 %  
Původ829,63 %5,59 %  
Značka311,11 %2,1 %  

Graf

13. Z jakého důvodu se podle Vás obchodní řetězce zabývají problematikou společenské odpovědnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobré jméno v očích veřejnosti9465,73 %65,73 %  
Marketingový tah8861,54 %61,54 %  
Konkurenční výhoda4833,57 %33,57 %  
Tvorba zisku3826,57 %26,57 %  
Z povinnosti3222,38 %22,38 %  
Dobrovolnost1711,89 %11,89 %  
Nevím 10,7 %0,7 %  

Graf

14. Přestal/a byste v daném obchodním řetězci nakupovat, pokud byste zjistil/a, že k CSR zaujímá negativní postoj?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6142,66 %42,66 %  
Nevím5437,76 %37,76 %  
Ano2819,58 %19,58 %  

Graf

15. Byl/a byste ochotný/á si připlatit za produkt, který bude nabízen v obchodních řetězce zabývajícím se CSR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 16, Neotázka č. 17, Nevímotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5840,56 %40,56 %  
Ne4632,17 %32,17 %  
Nevím3927,27 %27,27 %  

Graf

16. Kolik % z hodnoty produktu byste byl/a ochoten/na připlatit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-5%5253,61 %36,36 %  
6-10%3334,02 %23,08 %  
11-15%99,28 %6,29 %  
15-20%22,06 %1,4 %  
více jak 30%11,03 %0,7 %  

Graf

17. Jakým způsobem jste získal/a nebo získáváte informace ohledně CSR obchodních řetězců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sociální sítě5135,66 %35,66 %  
Letáky4833,57 %33,57 %  
Přímo při nákupu4833,57 %33,57 %  
Webové stránky3625,17 %25,17 %  
Televize/rádio3524,48 %24,48 %  
Přátelé/známí2215,38 %15,38 %  
Nezískávam 21,4 %1,4 %  
Žádným způsobem10,7 %0,7 %  
Výroční zprávy10,7 %0,7 %  
Tímto dotazníken10,7 %0,7 %  
Tento dotazník 10,7 %0,7 %  
Informace nemám10,7 %0,7 %  
Vůbec neřeším 10,7 %0,7 %  
Pracuji v reklamní agenture10,7 %0,7 %  
Nezískal10,7 %0,7 %  

Graf

18. Vybavíte si nějaký konkrétní příklad CSR aktivity obchodních řetězců? Stručně napište.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne610,91 %4,2 %  
Recyklace47,27 %2,8 %  
Lidl Srdce dětem 23,64 %1,4 %  
Udržitelnost23,64 %1,4 %  
Papirove tasky23,64 %1,4 %  
Sbírka potravin23,64 %1,4 %  
Tesco pomaha11,82 %0,7 %  
Spolu dětem11,82 %0,7 %  
Národní potravinová sbírka11,82 %0,7 %  
Vrácení lahví11,82 %0,7 %  
Podpora místních produktů11,82 %0,7 %  
Dobrocinne sbirky pro postizene, detske domovy11,82 %0,7 %  
Sbírky potravin11,82 %0,7 %  
Vzdělávání zaměstnanců 11,82 %0,7 %  
Vychova zákazníků i zaměstnanců ke zdravejsimu zivotnimu stylu11,82 %0,7 %  
Recyklace odpadu11,82 %0,7 %  
Zdravé produkty 11,82 %0,7 %  
Pomoc při tornádu na Moravě - Lidl 11,82 %0,7 %  
Rakosnickovo hřiště - Lidl11,82 %0,7 %  
Papírové tašky místo plastových11,82 %0,7 %  
Férové platy zaměstnancům11,82 %0,7 %  
Znovupoužitelné sáčky11,82 %0,7 %  
Tesco vybrat projekt na který přispívá11,82 %0,7 %  
Srdce dětem Lidl11,82 %0,7 %  
Konec plastových tašek11,82 %0,7 %  
Hřiště dětské Lidl11,82 %0,7 %  
Lidl plasty11,82 %0,7 %  
Billa plasty11,82 %0,7 %  
Makro udržitelné obaly11,82 %0,7 %  
Makro transport a cerstvost11,82 %0,7 %  
Využívají recyklované a dále i recyklovatelná balicí materiály pro zaslání poštou 11,82 %0,7 %  
Sacky na vice pouziti11,82 %0,7 %  
Lokální produkty11,82 %0,7 %  
Recyklovatelné nákupní tašky 11,82 %0,7 %  
eko tašky11,82 %0,7 %  
E.ON - staví dětské hřiště11,82 %0,7 %  
Některé retezce za nějaký nákup vysazuji zelené stromy11,82 %0,7 %  
Nejake procento nakupu jde nemocnym a postizenym11,82 %0,7 %  
Veřejné poděkování zaměstnancům v TV11,82 %0,7 %  
Používání ekologických obalů 11,82 %0,7 %  
Zavedení technologií, které pomohou rychlejší pomoc zákazníkovi 11,82 %0,7 %  
Zboží má ochranné známky (fair trade apod.) 11,82 %0,7 %  
Papírové tašky místo igelitovych11,82 %0,7 %  
Výrobky od farmářů a místních firem11,82 %0,7 %  
Slevy proslych potravin, místo jejich vyhozeni11,82 %0,7 %  
Využívání recyklovaných obalů 11,82 %0,7 %  
Třídění odpadu11,82 %0,7 %  
Etický kodex ve firmě11,82 %0,7 %  
Ochrana životního prostředí ( papírové tašky místo plastových)11,82 %0,7 %  
Vysazeni stromu 11,82 %0,7 %  
Výstavba dětských hřišť 11,82 %0,7 %  
Nadace11,82 %0,7 %  
Prospěšnost výrobku-zdravi11,82 %0,7 %  
Sbírky11,82 %0,7 %  
Třídění plastu11,82 %0,7 %  
Pouze papírové tašky 11,82 %0,7 %  
Odlehčené PET lahve11,82 %0,7 %  
Menší obaly 11,82 %0,7 %  
Eko produkty11,82 %0,7 %  
Charitativni sbirky, běh 11,82 %0,7 %  
Tesco výběr produktu. Na které se přispěje11,82 %0,7 %  
Bohužel nevím11,82 %0,7 %  
Snížení plýtvání11,82 %0,7 %  
Penny- nákup od místních dodavatelů 11,82 %0,7 %  
Globus - možnost koupit zboží bez obalu 11,82 %0,7 %  
Lidl - spot v rádiu, kde děkují zaměstnancům za dobrou práci. 11,82 %0,7 %  
Nevybavuji11,82 %0,7 %  
Nevím 11,82 %0,7 %  
Výběr peněz pro konkrétní účel - nemocné děti11,82 %0,7 %  
Snaha chránit životní prostředí - omezení igelitových pytlíků11,82 %0,7 %  
Nabízení různých slevových akcí11,82 %0,7 %  
Nevybavim11,82 %0,7 %  
Billa vysazovala stromy v Řicanech11,82 %0,7 %  
Billa podporuje záchranné stanice pro zvirata11,82 %0,7 %  
Lidl ma v sortimentu klimaticky neutrální výrobky, koupí se přispívá k ochraně klimatu 11,82 %0,7 %  
Billa spolupracuje s potravinovou bankou11,82 %0,7 %  
péče o zaměstnance11,82 %0,7 %  
U Nike je to recyklace plastů a výroba tenisek z recyklovaného materiálu.11,82 %0,7 %  
Řada firem uplatňuje zákon absolutní výhody a tím se vlastně chová přívětivě i ke svému okolí.11,82 %0,7 %  
Lidl -potravinová sbírka11,82 %0,7 %  
Lidl - udržitelnost výrobků - zdroje 11,82 %0,7 %  
Kaufland - Loono 11,82 %0,7 %  
Kaufland - Nemoc motýlích křídel 11,82 %0,7 %  
Tesco - snižování odpadu (až o 50%) , recyklovatelné obaly 11,82 %0,7 %  
Potravinové sbírky 11,82 %0,7 %  
Dávání peněz na projekty 11,82 %0,7 %  
Albert - stojí za to jíst lépe - Dodávky ovoce a zeleniny od lokálních dodavatelú11,82 %0,7 %  
Kaufland - Moje první volba - zvýhodněné ceny lokálních produktú11,82 %0,7 %  
Lidl - velké množství aktivit v oblasti ochrany životního prostředí11,82 %0,7 %  
Kaufland - možnost darovat krev - pouze zaměstnanci11,82 %0,7 %  
Penny - nakupujte hezky česky - Propagace českých potravin11,82 %0,7 %  
Lokalni dodavatele11,82 %0,7 %  
Potravinova sbírka 11,82 %0,7 %  
Lidl srdce detem11,82 %0,7 %  
Lidl detem11,82 %0,7 %  
Tesco příspěvky na vybrané aktivity nakupujicimy11,82 %0,7 %  
Podpora hendikepovaných11,82 %0,7 %  
Zvyšování kvality11,82 %0,7 %  
Zvyšování kvality zbozi11,82 %0,7 %  
Ekologicka likvidace odpadu11,82 %0,7 %  
Zřizování dětských hřišť.11,82 %0,7 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Označte všechny obchodní řetězce, o kterých víte, že se zabývají CSR:

  • odpověď Lidl:
    • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Makro na otázku 8. Označte všechny obchodní řetězce, o kterých víte, že se zabývají CSR:

11. Je pro Vás důležité, aby obchodní řetězec, ve kterém nakupujete, uplatňoval principy CSR?

  • odpověď Ne:
    • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cena na otázku 12. Pokud ne, co je pro Vás při nákupu důležitější?
    • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kvalita na otázku 12. Pokud ne, co je pro Vás při nákupu důležitější?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. V jakém roce jste se narodil/a?

2. Jaké je Vaše pohlaví?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Slyšel/a jste někdy pojem Společenská odpovědnost/Corporate Social Responsibility/CSR?

6. Základní vysvětlení pojmu: Pojem společenská odpovědnost firem je vymezen jako dobrovolný závazek firem chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají. Firmy se zabývají sociálními, environmentálními i ekonomickými oblastmi.

7. Nyní se zaměříme na CSR obchodních řetězců. Prosím, označte obchodní řetězce, ve kterých nejčastěji nakupujete (3-5).

8. Označte všechny obchodní řetězce, o kterých víte, že se zabývají CSR:

9. Zabývá se CSR některý z Vámi navštěvovaných řetězců?

10. Jakými společenskými aktivitami se podle Vás obchodní řetězce zabývají? Zaškrtněte 5 nejdůležitějších:

11. Je pro Vás důležité, aby obchodní řetězec, ve kterém nakupujete, uplatňoval principy CSR?

12. Pokud ne, co je pro Vás při nákupu důležitější?

13. Z jakého důvodu se podle Vás obchodní řetězce zabývají problematikou společenské odpovědnosti?

14. Přestal/a byste v daném obchodním řetězci nakupovat, pokud byste zjistil/a, že k CSR zaujímá negativní postoj?

15. Byl/a byste ochotný/á si připlatit za produkt, který bude nabízen v obchodních řetězce zabývajícím se CSR?

16. Kolik % z hodnoty produktu byste byl/a ochoten/na připlatit?

17. Jakým způsobem jste získal/a nebo získáváte informace ohledně CSR obchodních řetězců?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. V jakém roce jste se narodil/a?

2. Jaké je Vaše pohlaví?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Slyšel/a jste někdy pojem Společenská odpovědnost/Corporate Social Responsibility/CSR?

6. Základní vysvětlení pojmu: Pojem společenská odpovědnost firem je vymezen jako dobrovolný závazek firem chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají. Firmy se zabývají sociálními, environmentálními i ekonomickými oblastmi.

7. Nyní se zaměříme na CSR obchodních řetězců. Prosím, označte obchodní řetězce, ve kterých nejčastěji nakupujete (3-5).

8. Označte všechny obchodní řetězce, o kterých víte, že se zabývají CSR:

9. Zabývá se CSR některý z Vámi navštěvovaných řetězců?

10. Jakými společenskými aktivitami se podle Vás obchodní řetězce zabývají? Zaškrtněte 5 nejdůležitějších:

11. Je pro Vás důležité, aby obchodní řetězec, ve kterém nakupujete, uplatňoval principy CSR?

12. Pokud ne, co je pro Vás při nákupu důležitější?

13. Z jakého důvodu se podle Vás obchodní řetězce zabývají problematikou společenské odpovědnosti?

14. Přestal/a byste v daném obchodním řetězci nakupovat, pokud byste zjistil/a, že k CSR zaujímá negativní postoj?

15. Byl/a byste ochotný/á si připlatit za produkt, který bude nabízen v obchodních řetězce zabývajícím se CSR?

16. Kolik % z hodnoty produktu byste byl/a ochoten/na připlatit?

17. Jakým způsobem jste získal/a nebo získáváte informace ohledně CSR obchodních řetězců?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Řezníková, L.Společenská odpovědnost a její vnímání spotřebiteli (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://spolecenska-odpovednost-a-je.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.