Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Společenská odpovědnost a nákupní chování

Společenská odpovědnost a nákupní chování

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Sedláčková
Šetření:31. 01. 2011 - 28. 02. 2011
Počet respondentů:322
Počet otázek (max/průměr):6 / 6
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto krátkého dotazníku je zjistit, zda má na nákupní chování vliv fakt, že je konkrétní produkt či služba "společensky odpovědná", tedy že je například šetrná k životnímu prostředí. Získané výsledky potom použiji ve své bakalářské práci, jejímž tématem bude koncept společenské odpovědnosti firem. Dotazník proto prosím vyplňujte pravdivě dle svého nejlepšího svědomí.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena24676,4 %76,4 %  
muž7623,6 %23,6 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
224915,22 %15,22 %  
21268,07 %8,07 %  
23175,28 %5,28 %  
20154,66 %4,66 %  
32123,73 %3,73 %  
24113,42 %3,42 %  
33103,11 %3,11 %  
2792,8 %2,8 %  
3692,8 %2,8 %  
2882,48 %2,48 %  
ostatní odpovědi 29
31
18
34
30
26
55
54
58
19
37
60
25
38
43
62
35
40
17
50
46
51
52
68
48
49
59
41
63
39
47
56
44
45
66
42
15
61
53
70
57
15648,45 %48,45 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:31.81
Minimum:19
Maximum:60
Variační rozpětí:41
Rozptyl:135.67
Směrodatná odchylka:11.65
Medián:28
Modus:22

Graf

3. Vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou15548,14 %48,14 %  
14946,27 %46,27 %  
123,73 %3,73 %  
SŠ bez maturity61,86 %1,86 %  

Graf

4. Koupil jste někdy vědomě a právě z toho důvodu produkt či službu, která byla šetrná k životnímu prostředí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano22971,12 %71,12 %  
ne9328,88 %28,88 %  

Graf

5. Koupil jste někdy vědomě a právě z toho důvodu produkt či službu, z jehož prodeje byla část zisku věnována na podporu dobré věci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano28387,89 %87,89 %  
ne3912,11 %12,11 %  

Graf

6. Koupil jste někdy vědomě a právě z toho důvodu produkt či službu, která byla vyrobena firmou, jež podporuje neziskové organizace nebo přímo znevýhodněné skupiny lidí (senioři, zdravotně postižení atd.)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano23673,29 %73,29 %  
ne8626,71 %26,71 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Věk:

  • odpověď < 15 - 22 >:
    • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi na otázku 3. Vzdělání:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Vzdělání:

4. Koupil jste někdy vědomě a právě z toho důvodu produkt či službu, která byla šetrná k životnímu prostředí?

5. Koupil jste někdy vědomě a právě z toho důvodu produkt či službu, z jehož prodeje byla část zisku věnována na podporu dobré věci?

6. Koupil jste někdy vědomě a právě z toho důvodu produkt či službu, která byla vyrobena firmou, jež podporuje neziskové organizace nebo přímo znevýhodněné skupiny lidí (senioři, zdravotně postižení atd.)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Vzdělání:

4. Koupil jste někdy vědomě a právě z toho důvodu produkt či službu, která byla šetrná k životnímu prostředí?

5. Koupil jste někdy vědomě a právě z toho důvodu produkt či službu, z jehož prodeje byla část zisku věnována na podporu dobré věci?

6. Koupil jste někdy vědomě a právě z toho důvodu produkt či službu, která byla vyrobena firmou, jež podporuje neziskové organizace nebo přímo znevýhodněné skupiny lidí (senioři, zdravotně postižení atd.)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sedláčková, M.Společenská odpovědnost a nákupní chování (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://spolecenska-odpovednost-a-na.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.