Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Společenská odpovědnost firmy DEZA, a.s.

Společenská odpovědnost firmy DEZA, a.s.

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alena Veličková
Šetření:28. 02. 2010 - 25. 03. 2010
Počet respondentů:130
Počet otázek (max/průměr):23 / 14.22
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je zaměřen na společenskou odpovědnost firmy DEZA, a.s. a pomáhá mi při zpracování diplomové práce. Dotazník je zcela anonymní a neobsahuje žádné sdělení osobních či citlivých údajů. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více než 5 minut času.

 

Předem Vám děkuji za ochotu a čas strávený při vyplňování dotazníku.

Bc. Alena Veličková, studentka VŠB-TU Ostrava. 

 

 

 

 

Odpovědi respondentů

1. Jste obyvatelem Valašského Meziříčí a jeho přilehlého okolí (popř. ve Valašském Meziříčí studujete nebo pracujete)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11487,69 %87,69 %  
ne1612,31 %12,31 %  

Graf

2. Víte, čím se firma DEZA, a.s. zabývá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10793,86 %82,31 %  
ne76,14 %5,38 %  

Graf

3. Změnil se nějakým způsobem Váš názor na firmu DEZA, a.s. v posledních deseti letech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8574,56 %65,38 %  
ano2925,44 %22,31 %  

Graf

4. Váš názor na firmu se v posledních deseti letech:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zhoršil1965,52 %14,62 %  
zlepšil1034,48 %7,69 %  

Graf

5. Dobrovolná otázka: proč se Váš názor na firmu zlepšil/zhoršil?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Čím je člověk starší a má více informací, tím je to horší. Všichni ví, že se firma DEZA normami až tak neřídí během celého roku.

Dříve jsem tyto věci neřešila, až nyní jsem si začala více uvědomovat zátěž na ŽP a pod.

Firma zkvalitňuje péči o své spoluzaměstnance, snižuje průběžně ekologickou zátěž (zejména ve formě emisí PAU), dlouhodobě dosahuje shody s odborovou organizací, průběžně zvyšuje technickou a technologickou úroveň výrobního zařízení, např. ve výrobě ftalanhydridu na světovou úroveň, podporuje sportovní a kulturní vyžití obyvatel reagionu, pečuje o své důchodce atp.

Když jedu kolem DEZY, tak to tam nevoní.

kvůli životnímu prostředí

Lepší komunikace s veřejností.

málo se věnují ekologii a dopadům emisí a škodlivin v rámci hodně zabydlené oblasti

mám za to, že se více dbá na ochranu životního prostředí

Měla jsem možnost hovořit s jedním z bývalých zaměstnanců, který mi osvětlil některé věci

Můj názor se velmi zlepšil, protože jsem se dostala k bližším informacím, a to, že DEZA nejenom neznečišťuje prostředí do takové míry, jak se tvrdí, ale dává velmi vysoké částky právě do ekologie.

Negativní dopad na životní prostředí

několikrát se provalily havárie,které se snažili ututlat a podle pracovníků dezy se i mnoho ututlalo

Osobní skušenost s udržbou zařízení ve firmě.

Ovzduší se mi zdá čistější

Protože ji chápu jako velkého zaměstnavatele v okrese.

přesycenost tématem DEZA při studiu

Vím, kolik finančních prostředků a energie věnuje firma do odstraňování škodlivých vlivů na životní prostředí. Vím, kolik negativních reakcí a informací je pouze politického, populistického, bulvárního či naivního charakteru

Vychází z ní více zápachu.

vzhledem k ovzduší

zaměstnanci pracuji v špatných podminkacha nejsou za ně správně finančně ohodnoceni

Zatěžování životního prostředí.

získané informace o vysoké míře znečištění ovzduší a možném dopadu na zdravotní stav obyvatel

6. Jste zaměstnaný/á ve společnosti DEZA, a.s.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10894,74 %83,08 %  
ano65,26 %4,62 %  

Graf

7. Jaké benefity, které Vám firma Deza, a.s. poskytuje, pokládáte za důležité (vyberte 2 benefity)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příspěvek na penzijní připojištění583,33 %3,85 %  
Příspěvek na závodní stravování466,67 %3,08 %  
Realizace zdravotních preventivních programů233,33 %1,54 %  
Příspěvky na sport, kulturu, zdraví, rekreaci233,33 %1,54 %  
Povinná školení a ostatní vzdělávání (jazykové a počítačové kurzy)116,67 %0,77 %  
Možnost zkrácení pracovní doby ve vybraných provozech116,67 %0,77 %  

Graf

8. Dobrovolná otázka: je něco, co Vám jako zaměstnanci firmy Deza, a.s. nevyhovuje, popř. co byste v přístupu firmy vůči Vám změnil/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ne

Ne

Rozhodně bych změnila přístup vedení v prosazování žen do vyšších pozic.

V tuto chvíli mne odpověď nenapadá

9. Přijal/a byste nabídku, stát se zaměstnancem této firmy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6156,48 %46,92 %  
ano4743,52 %36,15 %  

Graf

10. Jaké důvody by převažovaly, pokud byste se rozhodl/a stát zaměstnancem této firmy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [mzdové (výše platu)otázka č. 13, nemzdové důvody (benefity)otázka č. 11, jiné důvody (např. nepříznivá doba k získání práce, nespokojenost se současným zaměstnáním apod.)otázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mzdové (výše platu) 3063,83 %23,08 %  
jiné důvody (např. nepříznivá doba k získání práce, nespokojenost se současným zaměstnáním apod.) 1634,04 %12,31 %  
nemzdové důvody (benefity)12,13 %0,77 %  

Graf

11. Vyberte pro Vás 2 stěžejní benefity:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příspěvek na rehabilitační léčbu1100 %0,77 %  
Možnost rozšířeného nároku na dovolenou1100 %0,77 %  

Graf

12. Z jakého důvodu byste nechtěl/a pracovat v této firmě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné zaměření profese2947,54 %22,31 %  
spokojenost se současným zaměstnáním2134,43 %16,15 %  
špatné jméno firmy69,84 %4,62 %  
nechci dostat rakovinu 11,64 %0,77 %  
Důchodce11,64 %0,77 %  
již jsem zde pracoval.11,64 %0,77 %  
jiná představa o mé budoucí práci11,64 %0,77 %  
nic11,64 %0,77 %  

Graf

13. Myslíte si, že obyvatelé města Valašského Meziříčí a jeho okolí dostávají od firmy DEZA, a.s. informace o jejím podnikání včetně dopadu na životní prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
částečně6153,51 %46,92 %  
ne4236,84 %32,31 %  
ano119,65 %8,46 %  

Graf

14. Myslíte si, že společnost DEZA, a.s. usiluje o snížení dopadů svého podnikání na životní prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 15, neotázka č. 16, částečněotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
částečně6153,51 %46,92 %  
ne2925,44 %22,31 %  
ano2421,05 %18,46 %  

Graf

15. Firma se snaží snížit dopad svého podnikání na životní prostředí pomocí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spolupráce firmy s městem Valašské Meziříčí na projektech monitorování imisního zatížení města a jeho okolí2934,12 %22,31 %  
výstavby společného podniku CS CABOT spol. s.r.o – tím je zajištěno ukončení potíží s imisemi sazí a znečišťování obytných domů v okolí podniku1112,94 %8,46 %  
investic do technologií čištění odpadních vod1011,76 %7,69 %  
plnění programu Odpovědné podnikání v chemii - Responsible Care1011,76 %7,69 %  
nevím78,24 %5,38 %  
výstavby ekologicky zabezpečené spalovny průmyslových odpadů78,24 %5,38 %  
minimalizace odpadu a recyklace55,88 %3,85 %  
nic22,35 %1,54 %  
nevím přesně11,18 %0,77 %  
vůbec netuším11,18 %0,77 %  
rekonstrukce a generálních oprav kanalizačních systémů11,18 %0,77 %  
nevím, nemám informace11,18 %0,77 %  

Graf

16. Víte o některých veřejných aktivitách, které firma DEZA finančně podporuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 17, neotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6355,26 %48,46 %  
ano5144,74 %39,23 %  

Graf

17. Vyberte jednu z aktivit, které firma podle Vás firma DEZA, a.s. nejvíce finančně podporuje:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
účast na lokálních sportovních či kulturních projektech 2447,06 %18,46 %  
sponzorská činnost 1529,41 %11,54 %  
podpora vzdělávání pomocí Studijního nadačního fondu a.s. DEZA815,69 %6,15 %  
charitativní dary 23,92 %1,54 %  
a jaký to má smysl k dopadu na životní prostředí?11,96 %0,77 %  
nevím přesně11,96 %0,77 %  

Graf

18. Odkud jste se o dané podpoře dozvěděli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tisk2345,1 %17,69 %  
od přátel a příbuzných1427,45 %10,77 %  
Internet35,88 %2,31 %  
TV11,96 %0,77 %  
osobní zkušenost11,96 %0,77 %  
bývalý zaměstnanec DEZY11,96 %0,77 %  
účast na akcích11,96 %0,77 %  
na hokeji11,96 %0,77 %  
z práce11,96 %0,77 %  
reklamy11,96 %0,77 %  
Jsem zaměstnanec CS CABOT11,96 %0,77 %  
reklama na sportovištích11,96 %0,77 %  
zaměstnanců Deza a.s.11,96 %0,77 %  
od docenta Vymětala11,96 %0,77 %  

Graf

19. Jakou oblast by podle Vás měla společnost DEZA, a.s. ve svém regionu podpořit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
životní prostředí 6355,26 %48,46 %  
vzdělávání a vědu 2017,54 %15,38 %  
zdravotnictví 1210,53 %9,23 %  
sociální oblast 65,26 %4,62 %  
sport 54,39 %3,85 %  
kulturu a umění 54,39 %3,85 %  
měli by to zavřít10,88 %0,77 %  
sport 10,88 %0,77 %  
protidrogové aktivity a prevence kriminality 10,88 %0,77 %  

Graf

20. Kdybyste měl/a peníze, co byste ve svém okolí zlepšil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výstavba odpovídajícího silničního napojení na Vsetín, Zlín, Olomouc, Ostravu a výstavba obchvatu Valašského Meziříčí5346,49 %40,77 %  
investice v rámci zkvalitnění ovzduší 2622,81 %20 %  
výstavba nových parkovacích míst na sídlištích1311,4 %10 %  
výstavba chodníků včetně zkvalitnění bezbariérového přístupu do veřejných prostor města (úřady, obchody apod.) 97,89 %6,92 %  
revitalizace zeleně v areálu bývalých kasáren a regenerace parku Botanika65,26 %4,62 %  
důkladné zajištění protipovodňových opatření43,51 %3,08 %  
výstavba chodníků včetně zkvalitnění bezbariérového přístupu do veřejných prostorů města (úřady, obchody apod.) 10,88 %0,77 %  
měli by to zavřít10,88 %0,77 %  
věcí by bylo více: parkovací místa, silniční napoj10,88 %0,77 %  

Graf

21. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7364,04 %56,15 %  
muž4135,96 %31,54 %  

Graf

22. Váš věk je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30 5951,75 %45,38 %  
41-50 2118,42 %16,15 %  
51-60 1714,91 %13,08 %  
31-40 1210,53 %9,23 %  
nad 61 43,51 %3,08 %  
do 20 10,88 %0,77 %  

Graf

23. Dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské5951,75 %45,38 %  
středoškolské4741,23 %36,15 %  
vyučen/a 87,02 %6,15 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Změnil se nějakým způsobem Váš názor na firmu DEZA, a.s. v posledních deseti letech?

 • odpověď ano:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi zhoršil na otázku 4. Váš názor na firmu se v posledních deseti letech:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi zlepšil na otázku 4. Váš názor na firmu se v posledních deseti letech:

9. Přijal/a byste nabídku, stát se zaměstnancem této firmy?

 • odpověď ano:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné důvody (např. nepříznivá doba k získání práce, nespokojenost se současným zaměstnáním apod.) na otázku 10. Jaké důvody by převažovaly, pokud byste se rozhodl/a stát zaměstnancem této firmy:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi mzdové (výše platu) na otázku 10. Jaké důvody by převažovaly, pokud byste se rozhodl/a stát zaměstnancem této firmy:
 • odpověď ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné zaměření profese na otázku 12. Z jakého důvodu byste nechtěl/a pracovat v této firmě:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi spokojenost se současným zaměstnáním na otázku 12. Z jakého důvodu byste nechtěl/a pracovat v této firmě:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 31-40 na otázku 22. Váš věk je:

16. Víte o některých veřejných aktivitách, které firma DEZA finančně podporuje?

 • odpověď ano:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi sponzorská činnost na otázku 17. Vyberte jednu z aktivit, které firma podle Vás firma DEZA, a.s. nejvíce finančně podporuje:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi účast na lokálních sportovních či kulturních projektech na otázku 17. Vyberte jednu z aktivit, které firma podle Vás firma DEZA, a.s. nejvíce finančně podporuje:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi od přátel a příbuzných na otázku 18. Odkud jste se o dané podpoře dozvěděli?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi tisk na otázku 18. Odkud jste se o dané podpoře dozvěděli?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste obyvatelem Valašského Meziříčí a jeho přilehlého okolí (popř. ve Valašském Meziříčí studujete nebo pracujete)?

2. Víte, čím se firma DEZA, a.s. zabývá?

3. Změnil se nějakým způsobem Váš názor na firmu DEZA, a.s. v posledních deseti letech?

4. Váš názor na firmu se v posledních deseti letech:

6. Jste zaměstnaný/á ve společnosti DEZA, a.s.?

9. Přijal/a byste nabídku, stát se zaměstnancem této firmy?

10. Jaké důvody by převažovaly, pokud byste se rozhodl/a stát zaměstnancem této firmy:

12. Z jakého důvodu byste nechtěl/a pracovat v této firmě:

13. Myslíte si, že obyvatelé města Valašského Meziříčí a jeho okolí dostávají od firmy DEZA, a.s. informace o jejím podnikání včetně dopadu na životní prostředí?

14. Myslíte si, že společnost DEZA, a.s. usiluje o snížení dopadů svého podnikání na životní prostředí?

15. Firma se snaží snížit dopad svého podnikání na životní prostředí pomocí:

16. Víte o některých veřejných aktivitách, které firma DEZA finančně podporuje?

17. Vyberte jednu z aktivit, které firma podle Vás firma DEZA, a.s. nejvíce finančně podporuje:

18. Odkud jste se o dané podpoře dozvěděli?

19. Jakou oblast by podle Vás měla společnost DEZA, a.s. ve svém regionu podpořit?

20. Kdybyste měl/a peníze, co byste ve svém okolí zlepšil/a?

21. Jste:

22. Váš věk je:

23. Dosažené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste obyvatelem Valašského Meziříčí a jeho přilehlého okolí (popř. ve Valašském Meziříčí studujete nebo pracujete)?

2. Víte, čím se firma DEZA, a.s. zabývá?

3. Změnil se nějakým způsobem Váš názor na firmu DEZA, a.s. v posledních deseti letech?

4. Váš názor na firmu se v posledních deseti letech:

6. Jste zaměstnaný/á ve společnosti DEZA, a.s.?

9. Přijal/a byste nabídku, stát se zaměstnancem této firmy?

10. Jaké důvody by převažovaly, pokud byste se rozhodl/a stát zaměstnancem této firmy:

12. Z jakého důvodu byste nechtěl/a pracovat v této firmě:

13. Myslíte si, že obyvatelé města Valašského Meziříčí a jeho okolí dostávají od firmy DEZA, a.s. informace o jejím podnikání včetně dopadu na životní prostředí?

14. Myslíte si, že společnost DEZA, a.s. usiluje o snížení dopadů svého podnikání na životní prostředí?

15. Firma se snaží snížit dopad svého podnikání na životní prostředí pomocí:

16. Víte o některých veřejných aktivitách, které firma DEZA finančně podporuje?

17. Vyberte jednu z aktivit, které firma podle Vás firma DEZA, a.s. nejvíce finančně podporuje:

18. Odkud jste se o dané podpoře dozvěděli?

19. Jakou oblast by podle Vás měla společnost DEZA, a.s. ve svém regionu podpořit?

20. Kdybyste měl/a peníze, co byste ve svém okolí zlepšil/a?

21. Jste:

22. Váš věk je:

23. Dosažené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Veličková, A.Společenská odpovědnost firmy DEZA, a.s. (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://spolecenska-odpovednost-firmy-deza.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.