Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Vyhnálková
Šetření:25. 10. 2014 - 01. 11. 2014
Počet respondentů:109
Počet otázek (max/průměr):20 / 20
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:49,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Jana Vyhnálková a jsem studentkou Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Touto cestou bych Vás ráda požádala o vyplnění dotazníku k mé diplomové práci na téma Společenská odpovědnost organizací. Dotazník je zaměřen na mobilní operátory v ČR a je zcela anonymní.

Děkuji za Váš čas a ochotu.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Společenská odpovědnost organizací neboli CSR je dobrovolný způsob řízení společnosti se závazkem odpovědného chování k okolnímu prostředí a zájmovým skupinám. Zahrnuje například ochranu životního prostředí, etické chování, podporu komunit, zdravotně postižených (ZTP), ochranu dětí nebo motivování zaměstnanců a zajištění bezpečnosti práce.

Odpovědi respondentů

1. Setkal(a) jste se již dříve s pojmem CSR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6055,05 %55,05 %  
ano4944,95 %44,95 %  

Graf

2. Máte zájem o zveřejňování CSR aktivit společnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7972,48 %72,48 %  
ne3027,52 %27,52 %  

Graf

3. Zajímají Vás CSR aktivity Vašeho mobilního operátora?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6155,96 %55,96 %  
ne4844,04 %44,04 %  

Graf

4. Který z mobilních operátorů na Vás působí jako nejvíce společensky odpovědný?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
O2 Czech Republic1.8990.66
T-mobile2.0830.608
Vodafone2.0180.715

Graf

5. Myslíte si, že jsou mobilní operátoři dostatečně odpovědní?

1-nejméně, 5-nejvíce

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
O2 Czech Rebublic2.8721.084
T-mobile2.8070.853
Vodafone2.8620.889

Graf

6. Přihlížel(a) jste při výběru mobilního operátora také na jeho chování v rámci CSR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10192,66 %92,66 %  
ano87,34 %7,34 %  

Graf

7. Pokud byste si vybíral(a) operátora nyní, co by pro Vás bylo nejdůležitější?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Cena služeb1.4860.727
Kvalita služeb1.890.483
Prozákaznický přístup2.9630.384
Společensky odpovědné chování3.6610.444

Graf

8. Kvůli čemu byste přestoupili k jinému operátorovi?

Možnost označit více možností

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výhodnější nabídka9486,24 %86,24 %  
Porušení etického chování vůči Vám5954,13 %54,13 %  
Kvalitnější přístup k zákazníkovi5853,21 %53,21 %  
Ignorace snižování dopadů jeho činnosti na ŽP1211,01 %11,01 %  
Nepodporování místních komunit a okolí32,75 %2,75 %  

Graf

9. Jaké oblasti by měli operátoři v rámci CSR věnovat nejvyšší pozornost?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Sociální interní (aktivity uvnitř- bezpečnost práce, motivace zaměstnanců, rovnost…)2.6421.294
Sociální externí (podpora ZTP, seniorů, dětí, neziskových organizací, podnikatelů, speciální aplikace/ produkty/ tarify pro tyto skupiny)2.3581.129
Environmentální (ochrana ŽP, využívání obnovitelných zdrojů, informování o dopadech činnosti na ŽP)2.6421.111
Ekonomická (etické chování k zákazníkům, zaměstnancům, dodavatelům, okolí…)2.3581.386

Graf

10. Jak moc důležité pro Vás je, aby mobilní operátor vykonával následující aktivity

1-nejméně, 5-nejvíce

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Podpora a ochrana dětí2.9721.953
Podpora studentů3.0831.727
Podpora začínajících podnikatelů3.0281.366
Podpora znevýhodněných (ZTP)3.1011.76
Speciální produkty pro ZTP/ seniory3.1741.649
Podpora neziskových organizací2.9451.373
Podpora dobrovolnictví zaměstnanců2.8721.415
Ochrana životního prostředí3.1651.606
Vedení zájmových skupin (zákazníci, dodavatelé, zaměstnanci...) k společensky odpovědnému chování2.9631.1
Ochrana osobních údajů3.4593.184
Zveřejňování hospodářských výsledků2.9171.452
Podpora vzniku nových aplikací, usnadňující/ zlepšující život lidí2.9911.404
Uvádění pravdivých a nezkreslených informací k produktům a službám3.442.724

Graf

11. Které z těchto projektů O2 znáte?

Možnost označit více možností

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
O2 Guru6256,88 %56,88 %  
Think Big4642,2 %42,2 %  
Nadace O23027,52 %27,52 %  
Podpora Linky bezpečí2119,27 %19,27 %  
Žádný1917,43 %17,43 %  
Daruj krev s O21513,76 %13,76 %  
Hovor pro neslyšící76,42 %6,42 %  

Graf

12. Kde jste tyto aktivity zaznamenal(a)?

Možnost označit více možností

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Reklama v televizi3834,86 %34,86 %  
Článek na internetu3733,94 %33,94 %  
Webová stránka operátora3330,28 %30,28 %  
Billboard3330,28 %30,28 %  
Reklama na internetu3229,36 %29,36 %  
Nikde jsem je nezaznamenal(a)1513,76 %13,76 %  
Článek v tisku1513,76 %13,76 %  
Jinde, uveďte kde43,67 %3,67 %  
nevím10,92 %0,92 %  
V práci :-)10,92 %0,92 %  
ve škole10,92 %0,92 %  
Think Big-přátelé10,92 %0,92 %  
nikde10,92 %0,92 %  
na produktu O210,92 %0,92 %  
setkal jsem se ním v reálu10,92 %0,92 %  
akce pro studenty podporovana O2, think big nekolikrat zmineno10,92 %0,92 %  
.10,92 %0,92 %  
vyúčtování služeb10,92 %0,92 %  
v prodejně10,92 %0,92 %  
Reklama v rádiu10,92 %0,92 %  
v obchodě10,92 %0,92 %  
ThinkBig podpořilo již dva mé projekty10,92 %0,92 %  
nezaznamenal jsem nikde10,92 %0,92 %  
pobočka10,92 %0,92 %  

Graf

13. Které z těchto projektů T-mobile znáte?

Možnost označit více možností

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádný8678,9 %78,9 %  
Rozjezdy1311,93 %11,93 %  
Mluvme spolu87,34 %7,34 %  
Fond T-mobile76,42 %6,42 %  
DarujemCZ76,42 %6,42 %  
Aplikace pro lepší svět32,75 %2,75 %  

Graf

14. Kde jste tyto aktivity zaznamenal(a)?

Možnost označit více možností

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikde jsem je nezaznamenal(a)7669,72 %69,72 %  
Webové stránky operátora1211,01 %11,01 %  
Článek na internetu87,34 %7,34 %  
Jinde, uveďte kde43,67 %3,67 %  
Reklama na internetu43,67 %3,67 %  
nikde32,75 %2,75 %  
Reklama v televizi32,75 %2,75 %  
Billboard21,83 %1,83 %  
Článek v tisku10,92 %0,92 %  
nno.ecn.cz10,92 %0,92 %  
.10,92 %0,92 %  
neznám10,92 %0,92 %  
Reklama v rádiu10,92 %0,92 %  
nepamatuju si10,92 %0,92 %  
nezaznamenal10,92 %0,92 %  

Graf

15. Které z těchto projektů Vodafone znáte?

Možnost označit více možností

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádný6458,72 %58,72 %  
Rok jinak3229,36 %29,36 %  
Nadace Vodafone2018,35 %18,35 %  
V pohybu1311,93 %11,93 %  
Dobrá aplikace54,59 %4,59 %  
Technologie pro společnost32,75 %2,75 %  

Graf

16. Kde jste tyto aktivity zaznamenal(a)?

Možnost označit více možností

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikde jsem je nezaznamenal(a)5449,54 %49,54 %  
Článek na internetu2220,18 %20,18 %  
Reklama v televizi1614,68 %14,68 %  
Webové stránky operátora1311,93 %11,93 %  
Reklama na internetu1211,01 %11,01 %  
Článek v tisku1110,09 %10,09 %  
Billboard87,34 %7,34 %  
Jinde, uveďte kde43,67 %3,67 %  
nikde21,83 %1,83 %  
Reklama v rádiu21,83 %1,83 %  
nevím10,92 %0,92 %  
zmínky na twitteru10,92 %0,92 %  
vlastní zkušenost s projektem10,92 %0,92 %  
.10,92 %0,92 %  
neznám10,92 %0,92 %  
už nevím10,92 %0,92 %  
nezaznanenal10,92 %0,92 %  

Graf

17. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6660,55 %60,55 %  
Muž4339,45 %39,45 %  

Graf

18. Věková kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-307165,14 %65,14 %  
31-451816,51 %16,51 %  
46-601110,09 %10,09 %  
61 a více87,34 %7,34 %  
Do 18 let10,92 %0,92 %  

Graf

19. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské6458,72 %58,72 %  
Středoškolské s maturitou3027,52 %27,52 %  
Středoškolské bez maturity76,42 %6,42 %  
Vyšší odborné43,67 %3,67 %  
Základní43,67 %3,67 %  

Graf

20. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnaný5247,71 %47,71 %  
Student3532,11 %32,11 %  
OSVČ87,34 %7,34 %  
Důchodce76,42 %6,42 %  
Nezaměstnaný43,67 %3,67 %  
Na mateřské dovolené32,75 %2,75 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 9 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Setkal(a) jste se již dříve s pojmem CSR?

 • odpověď ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Reklama na internetu na otázku 16. Kde jste tyto aktivity zaznamenal(a)?
 • odpověď ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 46-60 na otázku 18. Věková kategorie:

3. Zajímají Vás CSR aktivity Vašeho mobilního operátora?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Webové stránky operátora na otázku 14. Kde jste tyto aktivity zaznamenal(a)?

7. Pokud byste si vybíral(a) operátora nyní, co by pro Vás bylo nejdůležitější?

 • odpověď Kvalita služeb=1:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cena služeb=2 na otázku 7. Pokud byste si vybíral(a) operátora nyní, co by pro Vás bylo nejdůležitější?

8. Kvůli čemu byste přestoupili k jinému operátorovi?

 • odpověď Porušení etického chování vůči Vám:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ignorace snižování dopadů jeho činnosti na ŽP na otázku 8. Kvůli čemu byste přestoupili k jinému operátorovi?

10. Jak moc důležité pro Vás je, aby mobilní operátor vykonával následující aktivity

 • odpověď Ochrana osobních údajů=1:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Uvádění pravdivých a nezkreslených informací k produktům a službám=1 na otázku 10. Jak moc důležité pro Vás je, aby mobilní operátor vykonával následující aktivity
 • odpověď Ochrana osobních údajů=5:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podpora studentů=5 na otázku 10. Jak moc důležité pro Vás je, aby mobilní operátor vykonával následující aktivity
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podpora vzniku nových aplikací, usnadňující/ zlepšující život lidí=5 na otázku 10. Jak moc důležité pro Vás je, aby mobilní operátor vykonával následující aktivity
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zveřejňování hospodářských výsledků=5 na otázku 10. Jak moc důležité pro Vás je, aby mobilní operátor vykonával následující aktivity
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Speciální produkty pro ZTP/ seniory=5 na otázku 10. Jak moc důležité pro Vás je, aby mobilní operátor vykonával následující aktivity
 • odpověď Podpora znevýhodněných (ZTP)=1:
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Speciální produkty pro ZTP/ seniory=1 na otázku 10. Jak moc důležité pro Vás je, aby mobilní operátor vykonával následující aktivity

15. Které z těchto projektů Vodafone znáte?

 • odpověď Rok jinak:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Webové stránky operátora na otázku 16. Kde jste tyto aktivity zaznamenal(a)?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Článek v tisku na otázku 16. Kde jste tyto aktivity zaznamenal(a)?
 • odpověď Žádný:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikde jsem je nezaznamenal(a) na otázku 16. Kde jste tyto aktivity zaznamenal(a)?

17. Jsem:

 • odpověď Žena:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi V pohybu na otázku 15. Které z těchto projektů Vodafone znáte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Článek v tisku na otázku 16. Kde jste tyto aktivity zaznamenal(a)?

19. Nejvyšší dosažené vzdělání

 • odpověď Vysokoškolské:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ignorace snižování dopadů jeho činnosti na ŽP na otázku 8. Kvůli čemu byste přestoupili k jinému operátorovi?

20. Jsem

 • odpověď Zaměstnaný:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 46-60 na otázku 18. Věková kategorie:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkal(a) jste se již dříve s pojmem CSR?

2. Máte zájem o zveřejňování CSR aktivit společnosti?

3. Zajímají Vás CSR aktivity Vašeho mobilního operátora?

4. Který z mobilních operátorů na Vás působí jako nejvíce společensky odpovědný?

5. Myslíte si, že jsou mobilní operátoři dostatečně odpovědní?

6. Přihlížel(a) jste při výběru mobilního operátora také na jeho chování v rámci CSR?

7. Pokud byste si vybíral(a) operátora nyní, co by pro Vás bylo nejdůležitější?

8. Kvůli čemu byste přestoupili k jinému operátorovi?

9. Jaké oblasti by měli operátoři v rámci CSR věnovat nejvyšší pozornost?

10. Jak moc důležité pro Vás je, aby mobilní operátor vykonával následující aktivity

11. Které z těchto projektů O2 znáte?

12. Kde jste tyto aktivity zaznamenal(a)?

13. Které z těchto projektů T-mobile znáte?

14. Kde jste tyto aktivity zaznamenal(a)?

15. Které z těchto projektů Vodafone znáte?

16. Kde jste tyto aktivity zaznamenal(a)?

17. Jsem:

18. Věková kategorie:

19. Nejvyšší dosažené vzdělání

20. Jsem

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkal(a) jste se již dříve s pojmem CSR?

2. Máte zájem o zveřejňování CSR aktivit společnosti?

3. Zajímají Vás CSR aktivity Vašeho mobilního operátora?

4. Který z mobilních operátorů na Vás působí jako nejvíce společensky odpovědný?

5. Myslíte si, že jsou mobilní operátoři dostatečně odpovědní?

6. Přihlížel(a) jste při výběru mobilního operátora také na jeho chování v rámci CSR?

7. Pokud byste si vybíral(a) operátora nyní, co by pro Vás bylo nejdůležitější?

8. Kvůli čemu byste přestoupili k jinému operátorovi?

9. Jaké oblasti by měli operátoři v rámci CSR věnovat nejvyšší pozornost?

10. Jak moc důležité pro Vás je, aby mobilní operátor vykonával následující aktivity

11. Které z těchto projektů O2 znáte?

12. Kde jste tyto aktivity zaznamenal(a)?

13. Které z těchto projektů T-mobile znáte?

14. Kde jste tyto aktivity zaznamenal(a)?

15. Které z těchto projektů Vodafone znáte?

16. Kde jste tyto aktivity zaznamenal(a)?

17. Jsem:

18. Věková kategorie:

19. Nejvyšší dosažené vzdělání

20. Jsem

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vyhnálková, J.Společenská odpovědnost (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://spolecenska-odpovednost-orga.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.