Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Společenská výchova a etické chování u Policie ČR

Společenská výchova a etické chování u Policie ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavla Linhartová
Šetření:01. 03. 2014 - 27. 03. 2014
Počet respondentů:122
Počet otázek (max/průměr):31 / 27.19
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník mapuje názory na společenskou výchovu u Policie ČR, názory na dodržování zásad slušného a etického chování u příslušníků Policie ČR a také názor na uniformy policistů. Dotazník může vyplnit každý.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8065,57 %65,57 %  
muž4234,43 %34,43 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24119,02 %9,02 %  
40108,2 %8,2 %  
2375,74 %5,74 %  
2564,92 %4,92 %  
3964,92 %4,92 %  
4464,92 %4,92 %  
4664,92 %4,92 %  
2254,1 %4,1 %  
2654,1 %4,1 %  
3643,28 %3,28 %  
ostatní odpovědi 37
27
21
48
42
49
33
30
43
20
50
31
34
41
32
28
999
67
59
61
35
45
38
47
60
29
18
16
5645,9 %45,9 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:33.95
Minimum:21
Maximum:50
Variační rozpětí:29
Rozptyl:79.81
Směrodatná odchylka:8.93
Medián:34.5
Modus:24

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou7561,98 %61,48 %  
vysokoškolské - Bc.2419,83 %19,67 %  
vysokoškolské - MUDr., MVDr., JUDr., Mgr., Ing. aj.129,92 %9,84 %  
vyšší odborné86,61 %6,56 %  
základní21,65 %1,64 %  

Graf

4. V jakém sektoru jste zaměstnán/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Státní správa či samospráva5444,26 %44,26 %  
Soukromý sektor – zaměstnanec3125,41 %25,41 %  
Student2621,31 %21,31 %  
Nezaměstnaný54,1 %4,1 %  
Soukromý sektor – zaměstnavatel ( OSVČ)54,1 %4,1 %  
Důchodce10,82 %0,82 %  

Graf

5. Po jaký časový interval jste v pracovním poměru?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 5 let3333,67 %27,05 %  
10 - 20 let2828,57 %22,95 %  
nad 20 let2222,45 %18,03 %  
5 - 10 let1515,31 %12,3 %  

Graf

II. část

6. 1. Policie ČR se v současné době mediálně prezentuje heslem „Pomáhat a chránit“. Jak na Vás toto heslo působí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ani pozitivně, ani negativně4940,16 %40,16 %  
Spíše pozitivně4234,43 %34,43 %  
Spíše negativně1814,75 %14,75 %  
Velmi pozitivně97,38 %7,38 %  
Velmi negativně43,28 %3,28 %  

Graf

7. Byl/a jste již někdy v kontaktu s Policií ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, jako poškozený4839,34 %39,34 %  
Ano, jako svědek3528,69 %28,69 %  
Ano, jako oznamovatel3327,05 %27,05 %  
Ne2520,49 %20,49 %  
Jsem policista/policistka2318,85 %18,85 %  
Ano, jako obviněný86,56 %6,56 %  

Graf

8. Pokud ano, jaký pocit ve Vás zanechal kontakt s Policií ČR?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chování policistů bylo spíše korektní, srozumitelné a profesionální.3535 %28,69 %  
Chování policistů bylo naprosto korektní, srozumitelné a profesionální.3333 %27,05 %  
Nevím, nedokážu posoudit.1313 %10,66 %  
Chování policistů bylo spíše nekorektní, chaotické a neprofesionální.1313 %10,66 %  
Chování policistů bylo naprosto nekorektní, chaotické a neprofesionální.66 %4,92 %  

Graf

9. Pokud jste se do kontaktu s Policií nedostali osobně, jak hodnotíte chování policistů k veřejnosti, např. z medií?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chování policistů je většinou korektní, srozumitelné a profesionální.6368,48 %51,64 %  
Chování policistů je většinou nekorektní, chaotické a neprofesionální.1415,22 %11,48 %  
Nevím, nedokážu posoudit.1010,87 %8,2 %  
Chování policistů je vždy korektní, srozumitelné a profesionální.44,35 %3,28 %  
Chování policistů je vždy nekorektní, chaotické a neprofesionální.11,09 %0,82 %  

Graf

10. Je stávající chování Policie k veřejnosti a na veřejnosti dle Vašeho mínění dostatečně profesionální?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano7460,66 %60,66 %  
Spíše ne2218,03 %18,03 %  
Určitě ano1613,11 %13,11 %  
Nevím64,92 %4,92 %  
Určitě ne43,28 %3,28 %  

Graf

11. Co byste si přál/a, aby se na chování policistů změnilo?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Aby dělali svou práci pro lidi a ne jen proto, aby si vydělali.

Aby dopravní policisté byli více přísní a nekompromisní vůči řidičům, kteří jezdí na silnici jako blázni a ohrožují bezpečnost provozu. Aby zkrátka za každý nebezpečný přestupek okamžitě přišli doživotně o řidičák, protože tohle neudělá normální člověk (aby jel jako blázen 160 km/h v drahým autě na dálnici a vytlačoval ostatní, slušně a bezpečně jedoucí řidiče).

Aby konečně dělali to, za co je platím.

aby nezneužívali svou moc a řešili opravdu závažné přestupky

aby řešili skutečně důležité záležitosti

bylo by dobré, kdyby se nevyhýbali lokalit, která jsou známá jako nebezpečná

chování k lidem, otevřenost, profesionalita, zdvořilost!

Já bych spíše přála policistům, aby měli větší pravomoce a dále více možností dělat svoji práci tak kvalitně, jak by dnešní poznatky umožňovaly.

Je to individuální. Někdo se chová normálně, profesionálně, někdo se chová jako hovado.

jejich občasná nadřazenost nad ostatními.

Měli by více používat mozek a diplomacii než svaly a vyhrožování.

musel by se změnit celý systém, snad i společnost, je to prostě v lidech a lidi se nějak chovají a je jedno v jaké profesi

Na chování bych nic neměla, chovají se podle toho jak jim nadřízení nařídí. Dala bych jim v některých případech větší pravomoce. Jen v případě mladších policistů bych řešila jestli mají dostatečnou praxi v jednání s pachatelem a obětí. Občas se oběť stává šikanovanou slovním atakem ze strany policistů - nebyl to můj případ, ale byla jsem svědkem toho jak známá, kterou manžel napadl byla policistou oslovena slovem, který je hodný spíše do 4. cenové skupiny. Známá je velmi distingovaná dáma a po napadení vypadala jak "herečka", ale přístup policisty byl absolutně nevhodný.

Navýšení nároků na fyzickou kondici a vzdělání.

nic

ochota

Policisté by měli být více vstřícnější k občanům a občané by měli konečně pochopit, že policie je tady pro ně, ne proti nim.

Profesionalita

Přál bych si, aby Policie ČR dodržovala zákony ČR

Přístup k lidem

řekl bych že tak 10 - 20% policistů nemá vůbec zkušenosti ani vzdělání o tom jak se v určitých situacích zachovat

Uvědomit si, že jsou tady pro lidi a pokud je tato práce nebaví, tak by měli odejít.

Větší autorita

Větší důraz na výkon služby - policista (policistka) by měl(a) mít respekt.

větší profesionalita

Větší zájem o opravdové zločiny, rychlost a profesionalita při oznámení

Víc chodit, aby byli vidět - a nejen v autech, ta přejedou a darebáci opět nastoupí.

Více empatie.

Více pomáhat lidem, získat si takto autoritu, aby byli nestranní a objektivní

vice sebevedomi

Více vstřícného chování

Vstřícnost, ohleduplnost

vystupování, bez arogance

Zdvořilost, pozornost, ochota, kompetence....

III. část

12. Myslíte si, že by k vystupování Policie ČR na veřejnosti přispěla osvěta o pravidlech slušného chování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano4032,79 %32,79 %  
Spíše ano3528,69 %28,69 %  
Spíše ne2621,31 %21,31 %  
Nevím129,84 %9,84 %  
Určitě ne97,38 %7,38 %  

Graf

13. Domníváte se, že policisté by se v rámci své základní odborné přípravy měli učit také společenské výchově, etice a pravidlům slušného chování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano6351,64 %51,64 %  
Spíše ano3226,23 %26,23 %  
Spíše ne1713,93 %13,93 %  
Nevím, nedokážu posoudit75,74 %5,74 %  
Určitě ne32,46 %2,46 %  

Graf

14. Pokud ne, z jakého důvodu se tak domníváte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
není to potřeba1346,43 %10,66 %  
nepomohlo by to828,57 %6,56 %  
jiné725 %5,74 %  

Graf

15. Myslíte si, že pokud budou mladí policisté vedeni k pravidlům slušného chování, zlepší se jejich vystupování na veřejnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4839,34 %39,34 %  
Určitě ano4234,43 %34,43 %  
Spíše ne2117,21 %17,21 %  
Nevím, nedokážu posoudit108,2 %8,2 %  
Určitě ne10,82 %0,82 %  

Graf

16. Myslíte si, že nadřízení policisté jsou svým chováním k veřejnosti dobrým vzorem pro své podřízené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne4335,25 %35,25 %  
Spíše ano3931,97 %31,97 %  
Nevím, nedokážu posoudit2318,85 %18,85 %  
Určitě ne97,38 %7,38 %  
Určitě ano86,56 %6,56 %  

Graf

IV. část

 

Jiří Stanislav Guth-Jarkovský byl představitelem pravidel slušného chování za první republiky v letech 1918-1939. Mimo jiné působil jako ceremoniář kanceláře prezidenta T. G. Masaryka (dnes je tato funkce známá jako vedoucí diplomatického protokolu). Ve svých dílech vykládá pravidla a normy správného chování ve všech oblastech života, včetně společenského chování vyžadovaného od tehdejšího četnictva. Kladl důraz na slušnost, čestnost, zdvořilost, skromnost a vzájemnou úctu.

17. Myslíte si, že jsou pravidla slušného chování J. S. Gutha-Jarkovského přínosná i pro dnešní příslušníky Policie ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4536,89 %36,89 %  
Určitě ano4436,07 %36,07 %  
Spíše ne2016,39 %16,39 %  
Nevím119,02 %9,02 %  
Určitě ne21,64 %1,64 %  

Graf

18. Myslíte si, že by se měl odbor vzdělání na Ministerstvu vnitra zaobírat myšlenkami společenské výchovy podle J. S. Gutha-Jarkovského?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4940,16 %40,16 %  
Určitě ano3226,23 %26,23 %  
Spíše ne2218,03 %18,03 %  
Nevím1411,48 %11,48 %  
Určitě ne54,1 %4,1 %  

Graf

19. Má podle Vašeho názoru policista při vystupování na veřejnosti v uniformě povinnost dodržovat pravidla slušného chování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano10384,43 %84,43 %  
Spíše ano1814,75 %14,75 %  
Nevím10,82 %0,82 %  

Graf

20. Má podle Vašeho názoru policista povinnost dodržovat pravidla slušného chování, i když zrovna není ve výkonu služby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano7662,3 %62,3 %  
Spíše ano3831,15 %31,15 %  
Nevím54,1 %4,1 %  
Spíše ne32,46 %2,46 %  

Graf

21. Myslíte si, že policisté v současné době dodržují pravidla slušného chování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano7964,75 %64,75 %  
Spíše ne2419,67 %19,67 %  
Nevím119,02 %9,02 %  
Určitě ano43,28 %3,28 %  
Určitě ne43,28 %3,28 %  

Graf

22. Pokud ne, napište prosím konkrétní příklad, jak policisté pravidla slušného chování nedodržují:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

arogance vůči občanům, třeba používání majáku bez zvukové signalizace a potom vožení se po lidech, když dojde k nehodě

Bohužel nemohu určitý případ popsat, jelikož do dnešního dne není ukončeno trestní stíhání. Ale přístup těchto policistů byl naprosto šokující, neadekvátní k dané situaci. Pro obviněné to byl naprosto šok!!!!

Ignorují zákony, šikanují oznamovatele, pravděpodobně proto, aby si vše příště rozmyslel a policisty už "neobtěžoval", nedodržují či neznají zákony, například "kontrola občanských průkazů" - takový služební úkon neexistuje, je to kravina. Mohou zjišťovat totožnost, ovšem ne, jak se jim zamane ale jen z vyjmenovaných důvodů, které nesmí měnit jako ponožky, respektive několikrát do minuty.

ironičtí, namyšlení

Jak jsem uvedla výše, občas by bylo vhodné aby odlišovali jednání k oběti a pachatelovi.

Jsou to lidi ... každý byl mladý a hloupý...

Mnozí z nich neumí ani pozdravit

například tykání při řešení určitých situací, zbytečné používání násilí, nedokáží dobře vyhodnotit daný problém

Nekomunikovali jako rovní s rovným, ale z pozice síly, nadřazeně i ve chvíli, kdy to nebylo nutné

neochota

Nevhodná mluva, ignorování názorů všech

nezdvořilost

parkují v zákazu

Policisté jsou velmi zdvořilí, jejich práce není jednoduchá, ale velmi důležitá pro slušné občany. Bohužel, dnešní doba je tak zvrácená, že média se kolikrát zastávají zločince a haní policisty...(Ale to je všeobecně známo, že média lžou a jsou zaujatá).

Připadá vám slušné, když policista jako první odpověď na oznámení o krádeži odpoví "Ale to hlásíte zbytečně, stejně vám za měsíc pošleme oznámení, že případ byl odložen."?

Tím že lidi volně pohybující se kolem sebe, vyzývají k věcem které nejsou v souladu se slušným chováním.

úplatky, vycházení vstříc známým oproti cizím lidem za stejný prohřešek, brutalita, neprofesionalita, laxnost, řešení prkotin místo závažných věcí

využívají svého postavení upřednostnění svých zájmů

Zneužívají svých pravomocí, např. parkování v zákazu.

23. Myslíte si, že v minulosti policisté dodržovali pravidla slušného chování více než dnes?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím3226,23 %26,23 %  
Spíše ano3125,41 %25,41 %  
Spíše ne3024,59 %24,59 %  
Určitě ano1512,3 %12,3 %  
Určitě ne1411,48 %11,48 %  

Graf

24. Ve kterém období podle Vašeho názoru policisté nejvíce dodržovali pravidla slušného chování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1918-19486049,18 %49,18 %  
Nevím4839,34 %39,34 %  
1989-201497,38 %7,38 %  
1948-198954,1 %4,1 %  

Graf

25. Jak by měla podle Vás společenská výchova u Policie ČR probíhat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Všichni policisté by měli projít několika denním kurzem.5343,44 %43,44 %  
Nevím, jak technicky provést školení.1915,57 %15,57 %  
Všichni policisté by měli projít několika hodinovým kurzem.1915,57 %15,57 %  
Kurzem by měli projít vedoucí a ti poté proškolit své podřízené.1310,66 %10,66 %  
je to zbytečné, základy slušného chování mají mít již z domova, od svých rodičů. nevidím důvod, proč by se mělo se zločinci a vrahy jednat jako v bavlnce, ti patří rovnou do chládku. 10,82 %0,82 %  
a proč jen u policie?10,82 %0,82 %  
Měli by se průběžně vzdělávat10,82 %0,82 %  
vzor v nadřízeném, pravidelné působení na policisty10,82 %0,82 %  
když to nemají naučené do doby, než nastoupí k policii, tak už se to nenaučí.. 10,82 %0,82 %  
neměla by probíhat vůbec10,82 %0,82 %  
Nepřijímat k policii ty, jenž se chovat přirozeně neumí. 10,82 %0,82 %  
policisté by měli být školeni průběžně, nacvičit si určité situace, které budou muset řešit, aby potom zachovali chladnou hlavu10,82 %0,82 %  
základy slušného chování jsou v rámci základní odborné přípravy10,82 %0,82 %  
nijak, povaha práce policie vylučuje účast slušných lidí10,82 %0,82 %  
trvalá součást vzdělávání10,82 %0,82 %  
myslim, ze je trochu pozde nekoho vychovavat ke slusnemu chovani v dobe, kdy je jiz prijat do sluzebniho pomeru. Kdo se neumi chovat nemel by byt prijat. Jenze to u nekterych utvaru odporuje zpusobu a logice naboru, kdy se ocekava predevsim plneni rozkazu10,82 %0,82 %  
dlouhodobé, soustavné opakování10,82 %0,82 %  
Nejlépe nějaký nedlouhý, ale pravidelný kurz10,82 %0,82 %  
společenská výchova by se měla vyučovat již na ZŠ, ne až s nástupem na pracovní pozici10,82 %0,82 %  
každý týden povinné přednášky10,82 %0,82 %  
určena pouze pro specifické posty nebo útvary, které toto mohou využít v primární náplni své práce10,82 %0,82 %  
kurz plus opakování10,82 %0,82 %  

Graf

V. část

26. Jakým způsobem hodnotíte současný vzhled uniformy příslušníka Policie ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše pozitivně8771,31 %71,31 %  
Velmi pozitivně1512,3 %12,3 %  
Nevím129,84 %9,84 %  
Spíše negativně86,56 %6,56 %  

Graf

27. Změnil/a byste nějak uniformy příslušníků Policie ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7158,2 %58,2 %  
Nevím3024,59 %24,59 %  
Ano2117,21 %17,21 %  

Graf

28. Pokud ano, jakým způsobem byste uniformy změnil/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Aby jejich uniforma byla výraznější na první pohled na veřejnosti(Německo,Nizozemí,Švýcarsko.)

hlavně materiály a střih - teď vypadají jako panáci na módní přehlídce a né jako policajti

Lepší materiál

Lepší materiál, na léto kraťase

měla by být pohodlná a měla by být rozlišena pro reprezentaci při společnských akcí a pro výkon služby

použití jiných materiálů

praktičtější + lépe vypadající - hlavně policistkám uniformy často nepadnou. ačkoliv se to může zdát hloupé, oblečení příspívá k respektu a důveryhodnosti policisty.

Především lepší kvalitou materiálu, co se týče savosti potu, pohodlnosti oděvu, nepromokavosti, odolnosti proti celkové nepřízni počasí a v některých případech i barvy.

Státní znak na levé paži působí staromódně a odznak na tzv. CDčkách (čepice) také.

Uniformy by měly policistům sedět a ne vypadat, že jsou o několik čísel větší

Více barviček, žlutá a zelená.

Více pohodlí a navození autority.

vychytávky městské policie

vyšší kvalita, jiný materiál s lepšími funkčními vlastnosti

Z modré na černou

zlepšit kvalitu zpracování

Změnila bych materiál na košile, nedá se to žehlit :(

zrušit vesty

Ženám by určitě slušela uniforma, která více podtrhuje ženskost (vypasové bundy a lépe tvarované kalhoty).

29. Vzbuzuje ve Vás uniforma příslušníka Policie ČR respekt či úctu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano6956,56 %56,56 %  
Spíše ne2117,21 %17,21 %  
Rozhodně ano1814,75 %14,75 %  
Nevím86,56 %6,56 %  
Rozhodně ne64,92 %4,92 %  

Graf

30. Vzbuzuje ve vás uniforma příslušníka Policie ČR pocit bezpečí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano5746,72 %46,72 %  
Spíše ne3528,69 %28,69 %  
Nevím1310,66 %10,66 %  
Rozhodně ano108,2 %8,2 %  
Rozhodně ne75,74 %5,74 %  

Graf

31. Vzbuzuje ve vás uniforma příslušníka Policie ČR pocit represe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne4536,89 %36,89 %  
Nevím3024,59 %24,59 %  
Spíše ano2419,67 %19,67 %  
Rozhodně ne1613,11 %13,11 %  
Rozhodně ano75,74 %5,74 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jste:

  • odpověď žena:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 21. Myslíte si, že policisté v současné době dodržují pravidla slušného chování?

27. Změnil/a byste nějak uniformy příslušníků Policie ČR?

  • odpověď Ne:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi pozitivně na otázku 26. Jakým způsobem hodnotíte současný vzhled uniformy příslušníka Policie ČR?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. V jakém sektoru jste zaměstnán/a?

5. Po jaký časový interval jste v pracovním poměru?

6. 1. Policie ČR se v současné době mediálně prezentuje heslem „Pomáhat a chránit“. Jak na Vás toto heslo působí?

7. Byl/a jste již někdy v kontaktu s Policií ČR?

8. Pokud ano, jaký pocit ve Vás zanechal kontakt s Policií ČR?

9. Pokud jste se do kontaktu s Policií nedostali osobně, jak hodnotíte chování policistů k veřejnosti, např. z medií?

10. Je stávající chování Policie k veřejnosti a na veřejnosti dle Vašeho mínění dostatečně profesionální?

12. Myslíte si, že by k vystupování Policie ČR na veřejnosti přispěla osvěta o pravidlech slušného chování?

13. Domníváte se, že policisté by se v rámci své základní odborné přípravy měli učit také společenské výchově, etice a pravidlům slušného chování?

14. Pokud ne, z jakého důvodu se tak domníváte?

15. Myslíte si, že pokud budou mladí policisté vedeni k pravidlům slušného chování, zlepší se jejich vystupování na veřejnosti?

16. Myslíte si, že nadřízení policisté jsou svým chováním k veřejnosti dobrým vzorem pro své podřízené?

17. Myslíte si, že jsou pravidla slušného chování J. S. Gutha-Jarkovského přínosná i pro dnešní příslušníky Policie ČR?

18. Myslíte si, že by se měl odbor vzdělání na Ministerstvu vnitra zaobírat myšlenkami společenské výchovy podle J. S. Gutha-Jarkovského?

19. Má podle Vašeho názoru policista při vystupování na veřejnosti v uniformě povinnost dodržovat pravidla slušného chování?

20. Má podle Vašeho názoru policista povinnost dodržovat pravidla slušného chování, i když zrovna není ve výkonu služby?

21. Myslíte si, že policisté v současné době dodržují pravidla slušného chování?

23. Myslíte si, že v minulosti policisté dodržovali pravidla slušného chování více než dnes?

24. Ve kterém období podle Vašeho názoru policisté nejvíce dodržovali pravidla slušného chování?

25. Jak by měla podle Vás společenská výchova u Policie ČR probíhat?

26. Jakým způsobem hodnotíte současný vzhled uniformy příslušníka Policie ČR?

27. Změnil/a byste nějak uniformy příslušníků Policie ČR?

29. Vzbuzuje ve Vás uniforma příslušníka Policie ČR respekt či úctu?

30. Vzbuzuje ve vás uniforma příslušníka Policie ČR pocit bezpečí?

31. Vzbuzuje ve vás uniforma příslušníka Policie ČR pocit represe?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. V jakém sektoru jste zaměstnán/a?

5. Po jaký časový interval jste v pracovním poměru?

6. 1. Policie ČR se v současné době mediálně prezentuje heslem „Pomáhat a chránit“. Jak na Vás toto heslo působí?

7. Byl/a jste již někdy v kontaktu s Policií ČR?

8. Pokud ano, jaký pocit ve Vás zanechal kontakt s Policií ČR?

9. Pokud jste se do kontaktu s Policií nedostali osobně, jak hodnotíte chování policistů k veřejnosti, např. z medií?

10. Je stávající chování Policie k veřejnosti a na veřejnosti dle Vašeho mínění dostatečně profesionální?

12. Myslíte si, že by k vystupování Policie ČR na veřejnosti přispěla osvěta o pravidlech slušného chování?

13. Domníváte se, že policisté by se v rámci své základní odborné přípravy měli učit také společenské výchově, etice a pravidlům slušného chování?

14. Pokud ne, z jakého důvodu se tak domníváte?

15. Myslíte si, že pokud budou mladí policisté vedeni k pravidlům slušného chování, zlepší se jejich vystupování na veřejnosti?

16. Myslíte si, že nadřízení policisté jsou svým chováním k veřejnosti dobrým vzorem pro své podřízené?

17. Myslíte si, že jsou pravidla slušného chování J. S. Gutha-Jarkovského přínosná i pro dnešní příslušníky Policie ČR?

18. Myslíte si, že by se měl odbor vzdělání na Ministerstvu vnitra zaobírat myšlenkami společenské výchovy podle J. S. Gutha-Jarkovského?

19. Má podle Vašeho názoru policista při vystupování na veřejnosti v uniformě povinnost dodržovat pravidla slušného chování?

20. Má podle Vašeho názoru policista povinnost dodržovat pravidla slušného chování, i když zrovna není ve výkonu služby?

21. Myslíte si, že policisté v současné době dodržují pravidla slušného chování?

23. Myslíte si, že v minulosti policisté dodržovali pravidla slušného chování více než dnes?

24. Ve kterém období podle Vašeho názoru policisté nejvíce dodržovali pravidla slušného chování?

25. Jak by měla podle Vás společenská výchova u Policie ČR probíhat?

26. Jakým způsobem hodnotíte současný vzhled uniformy příslušníka Policie ČR?

27. Změnil/a byste nějak uniformy příslušníků Policie ČR?

29. Vzbuzuje ve Vás uniforma příslušníka Policie ČR respekt či úctu?

30. Vzbuzuje ve vás uniforma příslušníka Policie ČR pocit bezpečí?

31. Vzbuzuje ve vás uniforma příslušníka Policie ČR pocit represe?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Linhartová, P.Společenská výchova a etické chování u Policie ČR (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://spolecenska-vychova-a-eticke.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.