Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Společenské postoje ke komunitní sociální práci

Společenské postoje ke komunitní sociální práci

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Pavlíková
Šetření:23. 08. 2015 - 06. 09. 2015
Počet respondentů:31
Počet otázek (max/průměr):19 / 17.77
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:38,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou dálkového studia pedagogické fakulty University J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Ke zpracování výzkumné části mé bakalářské práce vás prosím o vyplnění dotazníku, který se týká komunitních prací, nezebere vám to mnoho času. Cílem je zjistit názor veřejnosti na komunitní práce.
Pro zjednodušení vysvětlím co je komunita a komunitní práce.
Komunita - je společenství osob, žijících na geograficky vymezeném území, kteří mají určité spektrum potřeb nebo potencionálních potřeb vzhledem k sociálním službám.
Komunitní práce - je metoda směřující k vyvolání a podporování změny v rámci místního společenství.

Odpovědi respondentů

1. S komunitní sociální prací:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím1754,84 %54,84 %  
Nevím619,35 %19,35 %  
Nesouhlasím619,35 %19,35 %  
Podporuji26,45 %6,45 %  

Graf

2. Domníváte se, že komunitní centra v obcích pozitivně posilují pocit sounáležitosti obyvatel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně1135,48 %35,48 %  
Ne619,35 %19,35 %  
Ano619,35 %19,35 %  
Nezajímám se516,13 %16,13 %  
Nevím39,68 %9,68 %  

Graf

3. Uvítal byste zřízení komunitního centra ve vaší obci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1135,48 %35,48 %  
Ne825,81 %25,81 %  
Nevím722,58 %22,58 %  
Nezajímám se516,13 %16,13 %  

Graf

4. Zapojil byste se do fungování komunitního centra ve vaší obci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1238,71 %38,71 %  
Možná1135,48 %35,48 %  
Nevím516,13 %16,13 %  
Ano26,45 %6,45 %  
Nezajímám se13,23 %3,23 %  

Graf

5. Jakým způsobem byste byl ochoten se zapojit do fungování komunitního centra?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nezapojil bych se1341,94 %41,94 %  
Účast na nabízených programech1135,48 %35,48 %  
Spoluúčast na tvorbě programů1135,48 %35,48 %  

Graf

6. Komu jsou podle vás služby komunitní práce určeny?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

...

hmm..komunitě?:)

Komunity

lehkoživkům

lidem na sociálních dávkách

Lidem se sníženou schopností "života" praktického.

LIDEM V KRIZI

Menšinám

místním obyvatelům

Netuším a je mi to celkem jedno

nevim

Nevím.

osobám s různými životními problémy, v různých těžkých životních situacích

podpora pro sociálně vyčleněné skupiny lidí

pro lidi, kteří chtějí pomoc druhých, ale nepotřebují ji. Tedy nemakačenka, někteří z menšin, atp.

pro všechny chudé a společensky vyčleněné lidi

Proč je v předchozí otázce možnost volby jen jedné možnosti, vždyť se první dvě nevylučují?

Převážně rodinám s dětmi, seniorům a všem obyvatelům

Sociálně nezačleněným

sociálně vyloučeným, marginalizovaným skupinám

sociálně znevýhodněným rodinám, dětem z nepodnětného prostředí, drogově závislým, rodinám s postiženými dětmi, rodinám s dětmi v pěstounské péči, seniorům, duševně nemocným atd.

Tem co nemaji co delat, maji spoustu casu a nevi jak ho jinak smysluplneji vyuzit?

to je věc nazoru

to právě vůbec netuším

všem

všem potřebným

všem příslušníkům komunity

Všem, kdo o ně mají zájem.

Všem, zejména ale sociálně slabým

7. Znáte nějaké komunitní centrum ve vašem okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1858,06 %58,06 %  
Ano1032,26 %32,26 %  
Nezajímám se26,45 %6,45 %  
Nevím13,23 %3,23 %  

Graf

8. Pokud ano, jaké?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

člověk v tísni

chráněné bydlení

KC Zahrada Praha 4

Klinika - byť je postavená na jiném principu

KOCER

Palmovka

Romské

9. Myslíte si, že komunitní centra posilují podporu sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně1341,94 %41,94 %  
Ne722,58 %22,58 %  
Nevím619,35 %19,35 %  
Ano516,13 %16,13 %  

Graf

10. Myslíte si, že komunitní práce vyvolávají změny v rámci místního společenství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně1238,71 %38,71 %  
Ne929,03 %29,03 %  
Nevím516,13 %16,13 %  
Ano516,13 %16,13 %  

Graf

11. Myslíte si, že investované finanční prostředky do místních komunitních center odpovídají místním potřebám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1238,71 %38,71 %  
Nevím1135,48 %35,48 %  
Částečně412,9 %12,9 %  
Nezajímám se412,9 %12,9 %  

Graf

12. Myslíte si, že je veřejnost dostatečně informovaná o nabídkách a možnostech komunitních center?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2064,52 %64,52 %  
Částečně619,35 %19,35 %  
Nezajímám se39,68 %9,68 %  
Nevím13,23 %3,23 %  
Ano13,23 %3,23 %  

Graf

13. Ocitl jste se někdy v náročné životní situaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1238,71 %38,71 %  
Ne1238,71 %38,71 %  
Částečně722,58 %22,58 %  

Graf

14. Pokud ano, potřeboval jste vyhledat odbornou pomoc?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano a vyhledal844,44 %25,81 %  
Ano, potřeboval, ale nehledal jsem633,33 %19,35 %  
Ano, ale nevěděl jsem kam se obrátit422,22 %12,9 %  

Graf

15. Jak byste zhodnotil svoji socioekonomickou situaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Uspokojivá, dostačující1651,61 %51,61 %  
Špatná619,35 %19,35 %  
Dobrá619,35 %19,35 %  
Velmi dobrá39,68 %9,68 %  

Graf

16. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1754,84 %54,84 %  
Muž1445,16 %45,16 %  

Graf

17. Uveďte váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 271651,61 %51,61 %  
38 - 47722,58 %22,58 %  
28 - 37412,9 %12,9 %  
48 - 5726,45 %6,45 %  
Méně než 1813,23 %3,23 %  
58 - 6713,23 %3,23 %  

Graf

18. Uveďte vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolsé s maturitou1548,39 %48,39 %  
Vysokoškolské1238,71 %38,71 %  
Základní26,45 %6,45 %  
Vyučen13,23 %3,23 %  
Studuji vysokou školu13,23 %3,23 %  

Graf

19. Uveďte kraj vašeho bydliště:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha516,13 %16,13 %  
středočeský39,68 %9,68 %  
Karlovarský26,45 %6,45 %  
liberecký26,45 %6,45 %  
Ústecký26,45 %6,45 %  
moravskoslezský26,45 %6,45 %  
jihomoravský26,45 %6,45 %  
A13,23 %3,23 %  
Vysočina13,23 %3,23 %  
Hlavní město Praha13,23 %3,23 %  
ostatní odpovědi HMP
plzeň
jm
Pardubický
Plzensky
střední Čechy
PRG
olomoucký
Jihočeský - Českobudějovicko
zlínský
1032,26 %32,26 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pavlíková, M.Společenské postoje ke komunitní sociální práci (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://spolecenske-postoje-ke-komun.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.