Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Společná evropská regulace ochrany osobních údajů – co vy na to?

Společná evropská regulace ochrany osobních údajů – co vy na to?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Mesárošová
Šetření:16. 06. 2015 - 23. 06. 2015
Počet respondentů:135
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.96
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vyšší ochranu soukromí občanů a jednodušší prostředí pro firmy působící v Evropě má přinést nová úprava ochrany osobních údajů, na níž se dnes shodli ministři spravedlnosti zemí EU. Jsou na ni české firmy připravené. Zajímá Vás názor českých manažerů na tuto problematiku? Ano? Pak anonymně odpovězte na otázky Safetica Technologies níže a pomozte nám získat pravdivější výsledky, o něž se s vámi rádi podělíme.

Odpovědi respondentů

1. Víte o plánu EU zavést jednotná evropská pravidla ochrany dat ve firmách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8260,74 %60,74 %  
Ano5339,26 %39,26 %  

Graf

2. Považujete takovou iniciativu za šťastnou? Posiluje ochranu soukromí občanů Evropské unie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6548,15 %48,15 %  
Nevím4533,33 %33,33 %  
Ne2518,52 %18,52 %  

Graf

3. Čeká vzhledem k těmto opatřením i Vaši firmu přehodnocení zabezpečení dat proti úniku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7857,78 %57,78 %  
Ne5742,22 %42,22 %  

Graf

4. Víte o chystaném opatření najmout tzv. Data Officer (inspektora ochrany osobních údajů) ve firmách nad 250 zaměstnanců napříč Evropskou unií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9368,89 %68,89 %  
Ano4231,11 %31,11 %  

Graf

5. Je chystaná pozice dle Vašeho názoru nutná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, je dobré mít specializovanou pozici na ochranu osobních dat ve firmách7656,3 %56,3 %  
Nevím3425,19 %25,19 %  
Ne, lze vnitrofiremně řešit v rámci stávajících organizačních struktur2518,52 %18,52 %  

Graf

6. Víte o možnosti uživatelů podat stížnost proti prohřeškům při zpracování jejich osobních údajů u národního regulátora, a to i když údaje jsou zpracovávány kdekoliv jinde v EU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9368,89 %68,89 %  
Ano4231,11 %31,11 %  

Graf

7. Je podle Vás dvouleté přechodné období do plné platnosti těchto opatření postačující pro update softwarových a jiných mechanizmů pro ochranu dat ve firmách?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne, české firmy v softwarových nástrojích tohoto typu pokulhávají4434,11 %32,59 %  
Ne4232,56 %31,11 %  
Spíše ano, české firmy jsou již nyní dobře připraveny2015,5 %14,81 %  
Nevím129,3 %8,89 %  
Ano118,53 %8,15 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Víte o plánu EU zavést jednotná evropská pravidla ochrany dat ve firmách?

  • odpověď Ne:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 7. Je podle Vás dvouleté přechodné období do plné platnosti těchto opatření postačující pro update softwarových a jiných mechanizmů pro ochranu dat ve firmách?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte o plánu EU zavést jednotná evropská pravidla ochrany dat ve firmách?

2. Považujete takovou iniciativu za šťastnou? Posiluje ochranu soukromí občanů Evropské unie?

3. Čeká vzhledem k těmto opatřením i Vaši firmu přehodnocení zabezpečení dat proti úniku?

4. Víte o chystaném opatření najmout tzv. Data Officer (inspektora ochrany osobních údajů) ve firmách nad 250 zaměstnanců napříč Evropskou unií?

5. Je chystaná pozice dle Vašeho názoru nutná?

6. Víte o možnosti uživatelů podat stížnost proti prohřeškům při zpracování jejich osobních údajů u národního regulátora, a to i když údaje jsou zpracovávány kdekoliv jinde v EU?

7. Je podle Vás dvouleté přechodné období do plné platnosti těchto opatření postačující pro update softwarových a jiných mechanizmů pro ochranu dat ve firmách?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte o plánu EU zavést jednotná evropská pravidla ochrany dat ve firmách?

2. Považujete takovou iniciativu za šťastnou? Posiluje ochranu soukromí občanů Evropské unie?

3. Čeká vzhledem k těmto opatřením i Vaši firmu přehodnocení zabezpečení dat proti úniku?

4. Víte o chystaném opatření najmout tzv. Data Officer (inspektora ochrany osobních údajů) ve firmách nad 250 zaměstnanců napříč Evropskou unií?

5. Je chystaná pozice dle Vašeho názoru nutná?

6. Víte o možnosti uživatelů podat stížnost proti prohřeškům při zpracování jejich osobních údajů u národního regulátora, a to i když údaje jsou zpracovávány kdekoliv jinde v EU?

7. Je podle Vás dvouleté přechodné období do plné platnosti těchto opatření postačující pro update softwarových a jiných mechanizmů pro ochranu dat ve firmách?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mesárošová, P.Společná evropská regulace ochrany osobních údajů – co vy na to? (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://spolecna-evropska-regulace-o.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.