Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Společné jmění manželů

Společné jmění manželů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Košťálová
Šetření:27. 02. 2012 - 18. 03. 2012
Počet respondentů:24
Počet otázek (max/průměr):22 / 9.5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům


Vážení respondenti,


tento dotazník doplňuje mou bakalářskou práci na téma Společné jmění manželů z pohledu fyzické osoby podnikatele. Analýzou výsledků tohoto dotazníku bych ráda zjistila právní povědomí mezi podnikajícími osobami a jejich manžely z pohledu společného jmění manželů a použití majetku ve společném jmění manželů k podnikatelské činnosti. Ráda bych Vás proto poprosila o zamyšlení a chvilku Vašeho času na jeho vyplnění.

S díky
Simona Košťálová
--
Bankovní institut vysoká škola, Právní administrativa v podnikatelské praxi
Použité zkratky : SJM – společné jmění manželů, FOP – fyzická osoba podnikatel

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

 Použité zkratky : SJM – společné jmění manželů, FOP – fyzická osoba podnikatel

Odpovědi respondentů

1. Jaký je váš věk ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-30 let1145,83 %45,83 %  
31-45 let937,5 %37,5 %  
46-60 let416,67 %16,67 %  

Graf

2. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1458,33 %58,33 %  
Muž1041,67 %41,67 %  

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské1458,33 %58,33 %  
Vysokoškolské937,5 %37,5 %  
Základní14,17 %4,17 %  

Graf

4. Víte, jaký je rozdíl v právní úpravě bezpodílového vlastnictví manželů a společného jmění manželů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1770,83 %70,83 %  
Ano729,17 %29,17 %  

Graf

5. Pokud ano, můžete vypsat základní rozdíly ?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

rozdíl není, společné jmění nahradilo výraz bezpodílové vlastnictví

Spolecne jmeni manzelu je souhrnne oznaceni pro veskery majetek nabyty manzely (s vyjimkami napr. dar jednomu z manzelu) - muze byt zuzeno. Bezpodilove vlastnictvi je napr. u druzstevniho bytu

6. Je Váš manžel/manželka fyzickou osobou podnikatelem ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 12, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1666,67 %66,67 %  
Ano833,33 %33,33 %  

Graf

7. Jste fyzickou osobou podnikatelem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1062,5 %41,67 %  
Ano637,5 %25 %  

Graf

8. Jak dlouho podnikáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2120 %4,17 %  
3120 %4,17 %  
9120 %4,17 %  
12120 %4,17 %  
18120 %4,17 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:8.8
Minimum:2
Maximum:18
Variační rozpětí:16
Rozptyl:43.7
Směrodatná odchylka:6.61
Medián:9
Modus:2

Graf

9. Pro FOP: Myslíte si, že potřebujete souhlas manžela s použitím majetku v SJM k podnikání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano466,67 %16,67 %  
Ne233,33 %8,33 %  

Graf

10. Pro FOP : Myslíte si, že majetek, který používáte k podnikatelské činnosti, patří pouze Vám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano583,33 %20,83 %  
Ne116,67 %4,17 %  

Graf

11. Pro FOP : Měl by Váš manžel/manželka při rozvodu a rozdělení SJM nárok na podíl Vašeho podniku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne466,67 %16,67 %  
Ano233,33 %8,33 %  

Graf

12. Pro manžele FOP: Myslíte si, že váš podnikající manžel potřebuje váš souhlas s použitím majetku v SJM k podnikání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8100 %33,33 %  

Graf

13. Pro manžele FOP : Myslíte si, že majetek, který váš manžel/manželka používá ke své podnikatelské činnosti, patří pouze jemu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne562,5 %20,83 %  
Ano337,5 %12,5 %  

Graf

14. Pro manžele FOP : Myslíte si, že majetek, který váš manžel/manželka používá ke své podnikatelské činnosti, patří do SJM, resp. i Vám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano562,5 %20,83 %  
Ne337,5 %12,5 %  

Graf

15. Pro manžele FOP: Měl/a byste při vypořádání SJM nárok na podíl z podniku Vašeho podnikajícího manžela/manželky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano787,5 %29,17 %  
Ne112,5 %4,17 %  

Graf

16. Pro manžele FOP : Měl/a byste jako manžel/manželka fyzické osoby podnikatele při rozvodu a rozdělení SJM nárok na podíl jeho/jejího podniku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano675 %25 %  
Ne225 %8,33 %  

Graf

17. Jste fyzickou osobou podnikatelem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 18, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne450 %16,67 %  
Ano450 %16,67 %  

Graf

18. Jak dlouho podnikáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18133,33 %4,17 %  
12133,33 %4,17 %  
22133,33 %4,17 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:17.33
Minimum:12
Maximum:22
Variační rozpětí:10
Rozptyl:25.33
Směrodatná odchylka:5.03
Medián:18
Modus:18

Graf

19. Pro FOP: Myslíte si, že potřebujete souhlas manžela s použitím majetku v SJM k podnikání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4100 %16,67 %  

Graf

20. Pro FOP : Myslíte si, že majetek, který používáte k podnikatelské činnosti, patří pouze Vám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne250 %8,33 %  
Ano250 %8,33 %  

Graf

21. Pro FOP : Myslíte si, že majetek, který používáte k podnikatelské činnosti, patří do SJM?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano375 %12,5 %  
Ne125 %4,17 %  

Graf

22. Pro FOP : Měl by Váš manžel/manželka při rozvodu a rozdělení SJM nárok na podíl Vašeho podniku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano375 %12,5 %  
Ne125 %4,17 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Košťálová, K.Společné jmění manželů (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://spolecne-jmeni-manzelu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.