Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Společnost a senioři

Společnost a senioři

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Milan Havránek
Šetření:19. 04. 2015 - 04. 05. 2015
Počet respondentů:1142
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:88,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-8 PDF-9 PDF-10 PDF-11 PDF-12 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

jmenuji se Milan Havránek a jsem studentem Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Vaše vyplněné dotazníky budu zpracovávat pro seminární práci do předmětu Metody sociologického výzkumu. Předem děkuji za Váš drahocenný čas.

Milan Havránek

student

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena87276,36 %76,36 %  
Muž27023,64 %23,64 %  

Graf

2. Váš věk je (dotazník je omezen do 65 let)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 -3060853,24 %53,24 %  
31- 4527724,26 %24,26 %  
46 - 6425722,5 %22,5 %  

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou57150 %50 %  
Vysokoškolské43638,18 %38,18 %  
Vyučen746,48 %6,48 %  
Základní615,34 %5,34 %  

Graf

4. Jaká je dle Vašeho názoru výše průměrného důchodu?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1000028825,22 %25,22 %  
800013311,65 %11,65 %  
1200013111,47 %11,47 %  
90001018,84 %8,84 %  
11000877,62 %7,62 %  
7000302,63 %2,63 %  
15000272,36 %2,36 %  
8500262,28 %2,28 %  
9500252,19 %2,19 %  
65221,93 %1,93 %  
ostatní odpovědi 10500
13000
7500
6000
14000
10.000
5000
60
11500
6500
11.000
12500
9.000
1
70
20000
10800
62
12.000
8.500
67
4000
55
11300
9700
16000
7200
8600
15
8900
11100
9800
10200
18000
10.200
5160
500000000
2000
9200
1000
11256
6800
6300
14.000
3000
10900
6200
80
10.950
56
12600
13.000
5000.00
11200
1200
66
9400
5500
12800
20
800
100000
10.080
90
8.000
10897
17000
24000
7800
9698
9850
7.000
8700
50
9365
9250
10.400
13880
300
12200
11.200
15.000
25000
10550
9999
68
15600
27223,82 %23,82 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:9251.45
Minimum:60
Maximum:13000
Variační rozpětí:12940
Rozptyl:6739359.68
Směrodatná odchylka:2596.03
Medián:10000
Modus:10000

Graf

5. Pustili byste v autobuse sednou na Vaše místo cizího seniora?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano110696,85 %96,85 %  
Ne363,15 %3,15 %  

Graf

6. Jak často navštěvujete své prarodiče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám prarodiče44138,62 %38,62 %  
Méně než jedenkrát týdně40235,2 %35,2 %  
1x týdně18616,29 %16,29 %  
Denně615,34 %5,34 %  
3x týdně524,55 %4,55 %  

Graf

7. Pomohli jste někdy cizímu seniorovi, který se ocitl v obtížné situaci (schody, přejít silnici apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano102289,49 %89,49 %  
Ne12010,51 %10,51 %  

Graf

8. Myslíte si, že budování nových zařízení pro seniory je důležité?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano92781,17 %81,17 %  
Nedokážu posoudit19016,64 %16,64 %  
Ne252,19 %2,19 %  

Graf

9. Který typ péče o nemohoucí rodiče preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Domácí péče52646,06 %46,06 %  
Nedokážu posoudit31027,15 %27,15 %  
Umístit je v soukromém zařízení20918,3 %18,3 %  
Umístit je ve státním zařízení978,49 %8,49 %  

Graf

10. Setkali jste se s pácháním násilí (fyzické, psychické týrání apod.) na seniorech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne nesetkal58351,05 %51,05 %  
Ano, z doslechu45940,19 %40,19 %  
Ano, ve svém okolí1008,76 %8,76 %  

Graf

11. Setkali jste se snahou okrást nebo podvést seniora?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, z doslechu56749,65 %49,65 %  
Ne nesetkal30826,97 %26,97 %  
Ano, ve svém okolí26723,38 %23,38 %  

Graf

12. Kdo by se měl postarat o materiální zabezpečení seniorů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rodina, děti, příbuzní58250,96 %50,96 %  
Stát, město, obec46540,72 %40,72 %  
Každý by se měl postarat sám o sebe958,32 %8,32 %  

Graf

13. Kdo by se o Vás měl postarat v případě Vaší bezmocnosti ve stáří?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rodina, děti, příbuzní71162,26 %62,26 %  
Komerční zařízení pro seniory21819,09 %19,09 %  
Nemocnice, nebo jiná státní zařízení21318,65 %18,65 %  

Graf

14. Myslíte si, že jsou senioři příliš důvěřiví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, jsou88177,15 %77,15 %  
Nedokážu posoudit21618,91 %18,91 %  
Ne, nejsou453,94 %3,94 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Váš věk je (dotazník je omezen do 65 let)?

  • odpověď 18 -30:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví je?

2. Váš věk je (dotazník je omezen do 65 let)?

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaká je dle Vašeho názoru výše průměrného důchodu?

5. Pustili byste v autobuse sednou na Vaše místo cizího seniora?

6. Jak často navštěvujete své prarodiče?

7. Pomohli jste někdy cizímu seniorovi, který se ocitl v obtížné situaci (schody, přejít silnici apod.)?

8. Myslíte si, že budování nových zařízení pro seniory je důležité?

9. Který typ péče o nemohoucí rodiče preferujete?

10. Setkali jste se s pácháním násilí (fyzické, psychické týrání apod.) na seniorech?

11. Setkali jste se snahou okrást nebo podvést seniora?

12. Kdo by se měl postarat o materiální zabezpečení seniorů?

13. Kdo by se o Vás měl postarat v případě Vaší bezmocnosti ve stáří?

14. Myslíte si, že jsou senioři příliš důvěřiví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví je?

2. Váš věk je (dotazník je omezen do 65 let)?

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaká je dle Vašeho názoru výše průměrného důchodu?

5. Pustili byste v autobuse sednou na Vaše místo cizího seniora?

6. Jak často navštěvujete své prarodiče?

7. Pomohli jste někdy cizímu seniorovi, který se ocitl v obtížné situaci (schody, přejít silnici apod.)?

8. Myslíte si, že budování nových zařízení pro seniory je důležité?

9. Který typ péče o nemohoucí rodiče preferujete?

10. Setkali jste se s pácháním násilí (fyzické, psychické týrání apod.) na seniorech?

11. Setkali jste se snahou okrást nebo podvést seniora?

12. Kdo by se měl postarat o materiální zabezpečení seniorů?

13. Kdo by se o Vás měl postarat v případě Vaší bezmocnosti ve stáří?

14. Myslíte si, že jsou senioři příliš důvěřiví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Havránek, M.Společnost a senioři (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://spolecnost-a-seniori.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.