Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Společnost versus homosexualita

Společnost versus homosexualita

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Zemanová
Šetření:16. 01. 2018 - 18. 01. 2018
Počet respondentů:418
Počet otázek (max/průměr):23 / 20
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

Chci Vás poprosit o co nejpravdivější vyplnění dotazníku, který se stane součástí výzkumu mé bakalářské práce na téma „Postavení homosexuálně orientovaných osob v dnešní společnosti“. Cílem je získat informace o tom, jak společnost na homosexualitu jako takovou nahlíží. Dotazník je zcela anonymní a je určen komukoliv, koho téma zaujme a já Vám za účast a spolupráci předem velice děkuji,

 

                                                    Studentka pedagogické fakulty Jana Evangelisty Purkyně.

Odpovědi respondentů

1. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 30 let25260,29 %60,29 %  
31 - 40 let9121,77 %21,77 %  
41 - 50 let4611 %11 %  
51 - 60 let194,55 %4,55 %  
61 - 70 let61,44 %1,44 %  
Méně než 18 let40,96 %0,96 %  

Graf

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské18544,26 %44,26 %  
Středoškolské maturitní16539,47 %39,47 %  
Vyučen/a5011,96 %11,96 %  
Základní184,31 %4,31 %  

Graf

3. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena35384,45 %84,45 %  
muž6515,55 %15,55 %  

Graf

4. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
heterosexuálně orientovaný/á38090,91 %90,91 %  
bisexuálně orientovaný/á245,74 %5,74 %  
homosexuálně orientovaný/á102,39 %2,39 %  
jinak sexuálně orientovaný/á40,96 %0,96 %  

Graf

5. Jaké máte osobní zkušenosti s homosexuály?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše pozitivní24959,57 %59,57 %  
Neutrální11828,23 %28,23 %  
Nemám osobní zkušenost409,57 %9,57 %  
Spíše negativní112,63 %2,63 %  

Graf

6. Dle mého názoru je homosexualita:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vrozená odchylka (genetická či získaná v prenatálním vývoji)34081,34 %81,34 %  
Získaná skrze homosexuální zkušenost348,13 %8,13 %  
Psychická porucha266,22 %6,22 %  
Získaná vlivem výchovy v rodině153,59 %3,59 %  
Vyvolaná traumatickým zážitkem (např. znásilněním)30,72 %0,72 %  

Graf

7. Co znamená coming out?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Proces poznání a akceptace vlastní sexuální orientace často spojený s oznámením této skutečnosti okolí.34081,34 %81,34 %  
Označuje první homosexuální zkušenosti, na jejichž základě přizná svou orientaci sobě i svému okolí.5613,4 %13,4 %  
Období, kdy se mohou ještě naposledy rozhodnout, zda budou heterosexuály či homosexuály.225,26 %5,26 %  

Graf

8. Pedofilně zaměřených osob je dle mého názoru mezi homosexuály:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zhruba stejně jako mezi heterosexuály26964,35 %64,35 %  
méně než mezi heterosexuály11327,03 %27,03 %  
více než mezi heterosexuály368,61 %8,61 %  

Graf

9. Dítěti vychovávanému homosexuály dle mého názoru v budoucnu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nehrozí ani zafixování nesprávného modelu rodiny ani homosexualita26262,68 %62,68 %  
Hrozí, že si zafixuje nesprávný rodinný model a bude mít problémy ve vztazích11527,51 %27,51 %  
Hrozí zafixování nesprávného rodinného modelu i homosexualita348,13 %8,13 %  
Hrozí, že by mohlo být homosexuální71,67 %1,67 %  

Graf

10. Jaký je váš názor na případné uzákonění manželství homosexuálů a adopcí dětí homosexuálním párem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím s obojím30071,77 %71,77 %  
Souhlasím jen s manželstvím, s adopcí nikoliv7317,46 %17,46 %  
Nesouhlasím ani s jedním4210,05 %10,05 %  
Souhlasím jen s adopcí, s manželstvím nikoliv30,72 %0,72 %  

Graf

11. Kdybyste se dozvěděl(a) o homosexualitě svého blízkého /z rodiny, kamarád/

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nic by se na našem vztahu nezměnilo a měl by mou podporu32778,23 %78,23 %  
Snažil(a) bych se, aby se náš vztah nezměnil, ale nejsem si zcela jist(a), jestli bych ho nezačal(a) vnímat odlišně6515,55 %15,55 %  
Nejspíš bych měl(a) problém se s touto skutečností srovnat, ale věřím, že bych si zvykl(a)194,55 %4,55 %  
Držel(a) bych se nejspíš dál, s tím bych se asi nesmířil(a)71,67 %1,67 %  

Graf

12. Řada známých a oblíbených osobností zveřejnila svou homosexualitu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Myslím, že pro homosexuální menšinu je prospěšné, pokud je slavní a známí příslušníci komunity veřejně reprezentují, skrze pozitivní obraz oblíbených osobností se může zlepšit náhled společnost na homosexualitu30272,25 %72,25 %  
Myslím, že by bylo lepší, kdyby se k homosexualitě veřejně nehlásili, je to ryze soukromá věc, neuznávám to, ale nemám s homosexualitou obecně problém7317,46 %17,46 %  
Veřejně známé homosexuální osobnosti vnímám spíš jako propagaci homosexuality. Například v komerčních TV mám pocit, že si je vybírají snad přednostně a nelíbí se mi to4310,29 %10,29 %  

Graf

13. Kdyby byl vaším spolupracovníkem, sousedem či spolužákem homosexuál:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám s tím problém, sexuální orientace vliv na mé vztahy s ostatními nemá32577,75 %77,75 %  
Nemám s tím problém, ale nevím, jestli by to moje chování k němu nějak neovlivnilo4310,29 %10,29 %  
Nemám s tím problém, mám homosexuální známé a rád s nimi trávím čas419,81 %9,81 %  
Mám s tím problém, homosexuály moc nemusím, ale zkousl(a) bych to61,44 %1,44 %  
Mám s tím problém, nezkousl(a) bych to a musel(a) bych to nějak řešit, asi bych se mu vyhýbal(a)30,72 %0,72 %  

Graf

14. Legislativa v ČR zvýhodňuje heterosexuální páry, např. možnost manželství, adopce, umělého oplodnění, daňové úlevy aj. homosexuální páry nemají:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesouhlasím s tím, všichni bychom měli mít stejná práva a možnosti28568,18 %68,18 %  
Souhlasím s tím, heterosexuální vztahy jsou základem společnosti a tím mají i větší váhu12229,19 %29,19 %  
Souhlasím s tím, homosexuální svazky neuznávám112,63 %2,63 %  

Graf

15. Zvolte ANO či NE u každého tvrzení, ANO pokud s ním souhlasíte, NE pokud nesouhlasíte:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

16. Zvolte ANO či NE u každého tvrzení, ANO pokud s ním souhlasíte, NE pokud nesouhlasíte:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

17. Zvolte ANO či NE u každého tvrzení, ANO pokud s ním souhlasíte, NE pokud nesouhlasíte:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

18. Zvolte ANO či NE u každého tvrzení, ANO pokud s ním souhlasíte, NE pokud nesouhlasíte:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

19. Byl jste někdy svědkem diskriminace homosexuální osoby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne34482,3 %82,3 %  
Ano, ve školství409,57 %9,57 %  
Ano, v zaměstnání215,02 %5,02 %  
Ano, na úřadě81,91 %1,91 %  
Ano, v armádě51,2 %1,2 %  
v rodině30,72 %0,72 %  
v církvi10,24 %0,24 %  
kdekoliv10,24 %0,24 %  
Mezi přáteli rodinou a znamymi10,24 %0,24 %  
Internet, Prague pride10,24 %0,24 %  
Mez přáteli10,24 %0,24 %  
mezi homosexuálními přáteli ve společnosti (v kavárně) - jiní heterosexuálové je uráželi10,24 %0,24 %  
V hotelu10,24 %0,24 %  
Ve skole10,24 %0,24 %  
v ulicích10,24 %0,24 %  
u nás doma10,24 %0,24 %  
na veřejnosti10,24 %0,24 %  
Bar, park10,24 %0,24 %  
v baru10,24 %0,24 %  

Graf

20. Znáte nějaký konkrétní případ, kdy byla v rámci pozitivní diskriminace zvýhodněna homosexuální osoba?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, neznám40596,89 %96,89 %  
Báli jsme se při propouštění, aby nám následně neječeli aktivisti, tak jsme raději vyhodili při snižování stavů heterosexuála. Kdo mohl tehdy tušit, není jižního typu, ale rom. Tudíž nám ječeli aktivisti.....10,24 %0,24 %  
Divadlo 10,24 %0,24 %  
Nechci upřesnit 10,24 %0,24 %  
veřejno právní média, soudy, úřady10,24 %0,24 %  
Uvedení do funkce vedoucího vlasového salonu10,24 %0,24 %  
Hledání ubytování - žena dala přednost homosexuálnímu páru (2 muži) před jedním heterosexuálem (mužem)10,24 %0,24 %  
Sef gay. Uprednostnuje jako zamestnance gaye.10,24 %0,24 %  
Četla jsem článek o tom, že křesťanský manželský pár pracující jako pekaři odmítl upéct svatební dort dvěma lesbám/budoucím manželkám. Po dvou letech souzení je tento pekařský manželský pár nucen zaplatit několikamilionovou pokutu za diskriminaci homosexuálů. Odehrálo se to v USA.10,24 %0,24 %  
Ve škole - utahování že svého spolužáka gaye, se kterým jsem nikdy neměla problém. Spis jsme se ho snažila chránit když ho nikdo nechápal.10,24 %0,24 %  
Uprednostnovani homosexualu v nahradni peci a adopci ve Velke Britanii, kde jsem zila 10 let.10,24 %0,24 %  
v lehčí práci protože je zženštilý10,24 %0,24 %  
Jeden nejmenovany pan docent, ktery je homosexualne orientovany, opakovane na akademicke pude zvyhodnoval stejne orientovaneho studenta. Nam to tedy nevadilo, ale ne vsichni se k tomu staveli pozitivne.10,24 %0,24 %  
šoubyznys10,24 %0,24 %  

Graf

21. Znáte nějaký konkrétní případ, kdy byla v rámci pozitivní diskriminace zvýhodněna homosexuální osoba? [odvozená]

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

22. Znáte nějaký konkrétní případ, kdy byla v rámci pozitivní diskriminace zvýhodněna homosexuální osoba? [odvozená] [odvozená]

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

23. Znáte nějaký konkrétní případ, kdy byla v rámci pozitivní diskriminace zvýhodněna homosexuální osoba? [odvozená] [odvozená]

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Jaké máte osobní zkušenosti s homosexuály?

 • odpověď Spíše pozitivní:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám s tím problém, mám homosexuální známé a rád s nimi trávím čas na otázku 13. Kdyby byl vaším spolupracovníkem, sousedem či spolužákem homosexuál:

10. Jaký je váš názor na případné uzákonění manželství homosexuálů a adopcí dětí homosexuálním párem?

 • odpověď Nesouhlasím ani s jedním:
  • 9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše negativní na otázku 5. Jaké máte osobní zkušenosti s homosexuály?
  • 9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Souhlasím s tím, homosexuální svazky neuznávám na otázku 14. Legislativa v ČR zvýhodňuje heterosexuální páry, např. možnost manželství, adopce, umělého oplodnění, daňové úlevy aj. homosexuální páry nemají:

15. Zvolte ANO či NE u každého tvrzení, ANO pokud s ním souhlasíte, NE pokud nesouhlasíte:

 • odpověď Některé profese jsou pro homosexuály vhodnější např. designér, kadeřník atp.=Ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Homosexuálové mohou pracovat v jakémkoliv odvětví=Ne na otázku 15. Zvolte ANO či NE u každého tvrzení, ANO pokud s ním souhlasíte, NE pokud nesouhlasíte:

17. Zvolte ANO či NE u každého tvrzení, ANO pokud s ním souhlasíte, NE pokud nesouhlasíte:

 • odpověď Dítě má vyůstat jen s heterosexuálními rodiči=Ano:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše negativní na otázku 5. Jaké máte osobní zkušenosti s homosexuály?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Souhlasím s tím, homosexuální svazky neuznávám na otázku 14. Legislativa v ČR zvýhodňuje heterosexuální páry, např. možnost manželství, adopce, umělého oplodnění, daňové úlevy aj. homosexuální páry nemají:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesouhlasím ani s jedním na otázku 10. Jaký je váš názor na případné uzákonění manželství homosexuálů a adopcí dětí homosexuálním párem?
 • odpověď Erotika mezi dvěma muži ve filmu mi nijak nevadí=Ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Souhlasím s tím, homosexuální svazky neuznávám na otázku 14. Legislativa v ČR zvýhodňuje heterosexuální páry, např. možnost manželství, adopce, umělého oplodnění, daňové úlevy aj. homosexuální páry nemají:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Homosexuální sklony lze léčit vhodnou terapií=Ano na otázku 18. Zvolte ANO či NE u každého tvrzení, ANO pokud s ním souhlasíte, NE pokud nesouhlasíte:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Psychická porucha na otázku 6. Dle mého názoru je homosexualita:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše negativní na otázku 5. Jaké máte osobní zkušenosti s homosexuály?
 • odpověď Uznávám jen sexuální náklonnost mezi mužem a ženou=Ano:
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Souhlasím s tím, homosexuální svazky neuznávám na otázku 14. Legislativa v ČR zvýhodňuje heterosexuální páry, např. možnost manželství, adopce, umělého oplodnění, daňové úlevy aj. homosexuální páry nemají:
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše negativní na otázku 5. Jaké máte osobní zkušenosti s homosexuály?

18. Zvolte ANO či NE u každého tvrzení, ANO pokud s ním souhlasíte, NE pokud nesouhlasíte:

 • odpověď Mnoho lidí se přihlásí k homosexuální orientaci jen proto, že je to dnes moderní=Ano:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše negativní na otázku 5. Jaké máte osobní zkušenosti s homosexuály?
 • odpověď Většina homosexuálů se ráda zviditelňuje a dává na odiv svou homosexualitu=Ano:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše negativní na otázku 5. Jaké máte osobní zkušenosti s homosexuály?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je Váš věk?

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

3. Jste:

5. Jaké máte osobní zkušenosti s homosexuály?

6. Dle mého názoru je homosexualita:

7. Co znamená coming out?

8. Pedofilně zaměřených osob je dle mého názoru mezi homosexuály:

9. Dítěti vychovávanému homosexuály dle mého názoru v budoucnu:

10. Jaký je váš názor na případné uzákonění manželství homosexuálů a adopcí dětí homosexuálním párem?

11. Kdybyste se dozvěděl(a) o homosexualitě svého blízkého /z rodiny, kamarád/

12. Řada známých a oblíbených osobností zveřejnila svou homosexualitu:

13. Kdyby byl vaším spolupracovníkem, sousedem či spolužákem homosexuál:

14. Legislativa v ČR zvýhodňuje heterosexuální páry, např. možnost manželství, adopce, umělého oplodnění, daňové úlevy aj. homosexuální páry nemají:

15. Zvolte ANO či NE u každého tvrzení, ANO pokud s ním souhlasíte, NE pokud nesouhlasíte:

19. Byl jste někdy svědkem diskriminace homosexuální osoby?

20. Znáte nějaký konkrétní případ, kdy byla v rámci pozitivní diskriminace zvýhodněna homosexuální osoba?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je Váš věk?

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

3. Jste:

5. Jaké máte osobní zkušenosti s homosexuály?

6. Dle mého názoru je homosexualita:

7. Co znamená coming out?

8. Pedofilně zaměřených osob je dle mého názoru mezi homosexuály:

9. Dítěti vychovávanému homosexuály dle mého názoru v budoucnu:

10. Jaký je váš názor na případné uzákonění manželství homosexuálů a adopcí dětí homosexuálním párem?

11. Kdybyste se dozvěděl(a) o homosexualitě svého blízkého /z rodiny, kamarád/

12. Řada známých a oblíbených osobností zveřejnila svou homosexualitu:

13. Kdyby byl vaším spolupracovníkem, sousedem či spolužákem homosexuál:

14. Legislativa v ČR zvýhodňuje heterosexuální páry, např. možnost manželství, adopce, umělého oplodnění, daňové úlevy aj. homosexuální páry nemají:

15. Zvolte ANO či NE u každého tvrzení, ANO pokud s ním souhlasíte, NE pokud nesouhlasíte:

19. Byl jste někdy svědkem diskriminace homosexuální osoby?

20. Znáte nějaký konkrétní případ, kdy byla v rámci pozitivní diskriminace zvýhodněna homosexuální osoba?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Zemanová, K.Společnost versus homosexualita (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://spolecnost-versus-homosexual.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.