Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Společnost VSP DATA a.s.

Společnost VSP DATA a.s.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Wernerová
Šetření:03. 12. 2012 - 09. 12. 2012
Počet respondentů:156
Počet otázek (max/průměr):6 / 5.09
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, 

cílem tohoto krátkého dotazníku je analyzovat povědomí o společnosti VSP DATA a.s. a jaký je nejčastější způsob opravy elektronických zařízení po uplynutí záruční lhůty. Respondentem může být i osoba, která se se společností dosud nesetkala. Výsledky budou využity jako podklad pro seminární práci na vysoké škole.

Předem děkuji za čas věnovaný tomuto dotazníku.

Petra Wernerová

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12378,85 %78,85 %  
muž3321,15 %21,15 %  

Graf

2. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student14089,74 %89,74 %  
zaměstnaný138,33 %8,33 %  
nezaměstnaný21,28 %1,28 %  
důchodce10,64 %0,64 %  

Graf

3. Z jakého jste kraje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jihočeský kraj7648,72 %48,72 %  
Vysočina1710,9 %10,9 %  
Středočeský kraj1610,26 %10,26 %  
Plzeňský kraj1610,26 %10,26 %  
Moravskoslezský kraj74,49 %4,49 %  
Karlovarský kraj53,21 %3,21 %  
Jihomoravský kraj53,21 %3,21 %  
Praha42,56 %2,56 %  
Liberecký kraj31,92 %1,92 %  
Pardubický kraj31,92 %1,92 %  
Ústecký kraj21,28 %1,28 %  
Zlínský kraj10,64 %0,64 %  
Královehradecký kraj10,64 %0,64 %  

Graf

4. Znáte společnost VSP DATA a.s.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14291,03 %91,03 %  
ano148,97 %8,97 %  

Graf

5. Jak jste se s touto společností seznámil/a?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

bydlím nedaleko

díky školnímu "projektu" =D

Kamarád pracuje na pobočce v Táboře.

na vysoké škole během školního projektu

Nemůžu říct, že tuto společnost znám, vím, že existuje, protože v ní pracovala maminka mé spolužačky ze střední školy.

nevím

Přes školní projekt.

Přes zaměstnance

přes známé

Při opravě fotoaparátu

reklamace HTC

Sídlí v okolí.

V soutěži BBA.

Z predeslych oprav

6. Kde si necháváte po uplynutí záruční lhůty v případě potřeby opravit elektronická zařízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
u prodejce5333,97 %33,97 %  
v autorizovaném servisu dané značky5233,33 %33,33 %  
zboží již neopravujete2415,38 %15,38 %  
opravujete si zařízení sami1710,9 %10,9 %  
ve VSP DATA10,64 %0,64 %  
podle situace10,64 %0,64 %  
Opravuje taťka :)10,64 %0,64 %  
u známých 10,64 %0,64 %  
v autorizovaném servisu10,64 %0,64 %  
u kamarádů/známých "elektrikářů"10,64 %0,64 %  
u známé10,64 %0,64 %  
jak kdy10,64 %0,64 %  
když to jde, opravu svěřím někomu z rodiny, mám štěstí na odborníky :-)10,64 %0,64 %  
záleží na typu zboží10,64 %0,64 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Z jakého jste kraje?

  • odpověď Jihočeský kraj:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Znáte společnost VSP DATA a.s.?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

3. Z jakého jste kraje?

4. Znáte společnost VSP DATA a.s.?

6. Kde si necháváte po uplynutí záruční lhůty v případě potřeby opravit elektronická zařízení?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

3. Z jakého jste kraje?

4. Znáte společnost VSP DATA a.s.?

6. Kde si necháváte po uplynutí záruční lhůty v případě potřeby opravit elektronická zařízení?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Wernerová, P.Společnost VSP DATA a.s. (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://spolecnost-vsp-data-a-s.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.