Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spolupráce rodičů a MŠ při výskytu problémového chování

Spolupráce rodičů a MŠ při výskytu problémového chování

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Večeřová
Šetření:28. 03. 2015 - 30. 03. 2015
Počet respondentů:30
Počet otázek (max/průměr):22 / 22
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou 2. ročníku navazujícího magisterského studia předškolní pedagogiky a pedagogiky 1. stupně. Touto cestou si Vás dovoluji požádat o vyplnění dotazníku, který je dobrovolný a anonymní. Vyplnění dotazníku by Vám nemělo zabart více jak 10 minut.

Děkuji Vám za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Onačte prosím Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2583,33 %83,33 %  
muž516,67 %16,67 %  

Graf

2. Označte prosím Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31-49 let2376,67 %76,67 %  
20-30 let723,33 %23,33 %  

Graf

3. V jaké rodině žijete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Úplná2686,67 %86,67 %  
Neúplná413,33 %13,33 %  

Graf

4. Kolik máte dětí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22066,67 %66,67 %  
1826,67 %26,67 %  
3 a více26,67 %6,67 %  

Graf

5. Jaký výchovný styl u Vás převažuje při výchově Vašich dětí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Demokratický - méně přikazování, vedení k samostatnosti, iniciativě dítěte, působení vlastním příkladem.2066,67 %66,67 %  
Autoritářský - především příkazy, tresty, malý prostor pro vlastní rozhodování a jednání dětí.26,67 %6,67 %  
Od každého něco.13,33 %3,33 %  
Demokratického a autoritářského13,33 %3,33 %  
Kombinace všech.13,33 %3,33 %  
Liberální - děti jsou řízeny mále nebo vůbec, nejsou na ně kladeny téměř žádné požadavky.13,33 %3,33 %  
všech13,33 %3,33 %  
demokratický, autoritářský13,33 %3,33 %  
demokratický - autoritářský13,33 %3,33 %  
Demokratického a autoritářského, v přiměřené míře13,33 %3,33 %  

Graf

6. Do které skupiny řadíte své děti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
snadno vychovatelné2066,67 %66,67 %  
obtížně vychovatelné620 %20 %  
hůře se přizpůsobující413,33 %13,33 %  

Graf

7. S kým byste řešili problémové chování svého dítěte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s pedagogicko-psychologickou poradnou1550 %50 %  
s pedagogy MŠ1033,33 %33,33 %  
psycholog, neurolog, foniatr13,33 %3,33 %  
s nikým13,33 %3,33 %  
s psychologem13,33 %3,33 %  
psychologem13,33 %3,33 %  
S prarodiči13,33 %3,33 %  

Graf

8. Domníváte se, že když má dítě v MŠ větší problémy v chování, je i větší zájem o spolupráci ze strany rodičů:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1550 %50 %  
spíše ne620 %20 %  
rozhodně ano516,67 %16,67 %  
ano310 %10 %  
rozhodně ne13,33 %3,33 %  

Graf

9. Domníváte se, že by Vaše spolupráce s MŠ byla při výskytu problémového chování u Vašeho dítěte vyšší:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2996,67 %96,67 %  
ne13,33 %3,33 %  

Graf

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské1550 %50 %  
Střední (s výučním listem nebo maturitou)1446,67 %46,67 %  
Základní13,33 %3,33 %  

Graf

11. Domníváte se, že čím vyšší vzdělání rodiče mají, tím vyšší je i zájem problémové chování dítěte řešit:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1963,33 %63,33 %  
ano1136,67 %36,67 %  

Graf

12. Myslíte si, že úroveň vzdělání rodičů ovlivňuje spolupráci s MŠ při problémovém chování dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1136,67 %36,67 %  
spíše ne826,67 %26,67 %  
rozhodně ne413,33 %13,33 %  
ano413,33 %13,33 %  
rozhodně ano310 %10 %  

Graf

13. Myslíte si, že rodiče dětí s problémovým chováním mají menší zájem o spolupráci s MŠ:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1860 %60 %  
ano1240 %40 %  

Graf

14. Myslíte si, že problémové chování dětí ovlivňuje zájem o spolupráci rodičů s MŠ:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, zájem o spolupráci rodičů s MŠ není ovlivněn výskytem problémového chování u jeho dětí2273,33 %73,33 %  
ano, pokud se u dítěte vyskytuje problémové chování, rodič zájem o spolupráci s MŠ nemá413,33 %13,33 %  
záleží na lidech13,33 %3,33 %  
ano, rodič zájem o spolupráci s MŠ má13,33 %3,33 %  
když jsou s dítětem problémy, rodiče jsou nuceni více spolupracovat s MŠ.13,33 %3,33 %  
Velmi záleží na přístupu pedagogů v MŠ.13,33 %3,33 %  

Graf

15. Myslíte si, že se zvyšujícím se problémovým chováním dítěte se zvyšuje i zájem rodičů o spolupráci s učiteli MŠ:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2066,67 %66,67 %  
ne1033,33 %33,33 %  

Graf

16. Domnávíte se, že zájem o spolupráci rodičů s pedagogy souvisí se zvyšujícím se problémovým chováním dítěte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1343,33 %43,33 %  
spíše ne723,33 %23,33 %  
rozhodně ne413,33 %13,33 %  
ano413,33 %13,33 %  
rozhodně ano26,67 %6,67 %  

Graf

17. Jakou třídu v MŠ Vaše dítě navštěvuje:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
věkově smíšenou2066,67 %66,67 %  
věkově stejnorodou1033,33 %33,33 %  

Graf

18. Domníváte se, že u některého pohlaví se vyskytují projevy problémového chování častěji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemyslím si, že by se u některého pohlaví vyskytovaly projevy problémového chování častěji1756,67 %56,67 %  
ano, u chlapců1136,67 %36,67 %  
ano, u dívěk26,67 %6,67 %  

Graf

19. Kdo je podle Vás pro dítě největším vzorem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodič2893,33 %93,33 %  
Rodič a sourozenec13,33 %3,33 %  
Abú Bakr al-Bagdádí13,33 %3,33 %  

Graf

20. Zajímáte se jako rodič o chování svého dítěte v MŠ:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2893,33 %93,33 %  
ne26,67 %6,67 %  

Graf

21. Jste dostatečně informování o projevech chování svého dítěte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2686,67 %86,67 %  
ne413,33 %13,33 %  

Graf

22. Jste spokojeni s přístupem učitelů z MŠ k Vašim dětem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše spokojen1240 %40 %  
velmi spokojen1136,67 %36,67 %  
přiměřeně spokojen723,33 %23,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Večeřová, L.Spolupráce rodičů a MŠ při výskytu problémového chování (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://spoluprace-rodicu-a-ms-pri-v.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.