Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > spolupráce rodiny se školou

spolupráce rodiny se školou

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Pomichálek
Šetření:17. 01. 2014 - 24. 01. 2014
Počet respondentů:63
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.76
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den!

Pro svoji práci, týkající se vztahů rodiny se školou využívám následující anketu.

Pozor, anketa je určena rodičům, nikoli žákům.

Děkuji Vám za Váš čas potřebný k vyplnění ankety.

Bc. Jan Pomichálek

 

Odpovědi respondentů

1. Vybírali jste pro své děti určitou (vhodnou) školu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, škola je v místě bydliště.2031,75 %31,75 %  
Ano, standardní školu.1828,57 %28,57 %  
Rozhodovali jsme se.1219,05 %19,05 %  
Ano, alternativní školu.711,11 %11,11 %  
Ne, vybraly si ji děti samy.69,52 %9,52 %  

Graf

2. Podle čeho jste se při výběru školy rozhodovali?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Byli jsme ve škole (např. při dni otevřených dveří).3050,85 %47,62 %  
Doporučení známých nebo studentů.2338,98 %36,51 %  
Jen podle zaměření školy.1932,2 %30,16 %  
Podle odborných referencí.1220,34 %19,05 %  
Vybraly si ji děti samy.1220,34 %19,05 %  
Jiné, netuším.610,17 %9,52 %  
Podle ŠVP.58,47 %7,94 %  

Graf

3. Zapojil(a) jste se jako rodič do dění školy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jen formálně ("rodičák" apod.)3961,9 %61,9 %  
Ano, jsem aktivní a ve škole vypomáhám.1117,46 %17,46 %  
Řeším pouze přístup učitelů k výuce mých dětí.57,94 %7,94 %  
Ne, ale zvažoval jsem aktivní účast.46,35 %6,35 %  
Ne, nemusím být všude aktivní.34,76 %4,76 %  
Nevzpomínám si.11,59 %1,59 %  

Graf

4. Jaká forma komunikace se školou Vám vyhovuje?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Elektronická aktivní komunikace (mail, facebook apod.).3555,56 %55,56 %  
Webové stránky, pasivní prohlížení.2539,68 %39,68 %  
Pouze formální ("rodičák").2336,51 %36,51 %  
Osobní návštěvy školy, dost pravidelně.2336,51 %36,51 %  
Organizace volného času -zájezdy, výstavy apod.46,35 %6,35 %  
Nemám potřebu komunikace se školou.34,76 %4,76 %  
Nemohu se rozhodnout.11,59 %1,59 %  

Graf

5. Která škola se podle Vás více věnuje dětem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je to jedno, záleží na osobnostech.3860,32 %60,32 %  
Soukromá škola1015,87 %15,87 %  
Alternativní škola.914,29 %14,29 %  
Nedokáži posoudit.914,29 %14,29 %  
Církevní škola.711,11 %11,11 %  
Standardní (státní) škola.57,94 %7,94 %  

Graf

6. A která škola podle Vás více naučí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Záleží na vyučujícím, nikoli na škole.4571,43 %71,43 %  
Standardní škola.1828,57 %28,57 %  
Alternativní škola.711,11 %11,11 %  
Soukromá škola.711,11 %11,11 %  
Církevní škola.23,17 %3,17 %  
Opravdu netuším.11,59 %1,59 %  

Graf

7. Ještě jedna podobná otázka. Která škola nejvíce připraví dítě do života?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám tušení.2542,37 %39,68 %  
Standardní škola.2135,59 %33,33 %  
Soukromá škola.1118,64 %17,46 %  
Alternativní škola.711,86 %11,11 %  
Církevní škola.46,78 %6,35 %  

Graf

8. Učitel:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jak který.2641,94 %41,27 %  
Je-li potřeba, komunikuje i mimo školu.2641,94 %41,27 %  
Ve škole se mi vždy a dostatečně dlouho věnuje.2133,87 %33,33 %  
Poznám jej jen z třídních schůzek.1219,35 %19,05 %  
Nedokáži se rozhodnout.46,45 %6,35 %  
Ve škole se mě snaží rychle zbavit.34,84 %4,76 %  

Graf

9. Začleňování sociálně slabých a zdravotně postižených dětí do třídy se standardní výukou:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám s tím žádný problém.3760,66 %58,73 %  
Nedokáži posoudit.1118,03 %17,46 %  
Nevidím to zrovna jako vhodné řešení.69,84 %9,52 %  
Spíše ne, je to složitá odpověď.46,56 %6,35 %  
Pro dítě samotné to není vhodná varianta.34,92 %4,76 %  

Graf

10. Výchova dětí (ne výuka):

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní slovo ve výchově mají rodiče, ale škola musí také pomoci.2845,9 %44,44 %  
Vychovávat musí všichni naplno, rodiče i škola.1829,51 %28,57 %  
Vychovávat mají rodiče! Učitelé učit.1524,59 %23,81 %  

Graf

11. Poslední otázka. Pokud byste vybírali školu znovu:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zachovám se stejně jako doposud.4472,13 %69,84 %  
Budu pečlivěji školu vybírat (osobní návštěva, reference apod.)813,11 %12,7 %  
Prověřím si vstřícnost školy k rodičům.711,48 %11,11 %  
Více bych se zaměřil(a) na sociální prostředí školy.11,64 %1,59 %  
Netuším.11,64 %1,59 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vybírali jste pro své děti určitou (vhodnou) školu?

2. Podle čeho jste se při výběru školy rozhodovali?

3. Zapojil(a) jste se jako rodič do dění školy?

4. Jaká forma komunikace se školou Vám vyhovuje?

5. Která škola se podle Vás více věnuje dětem?

6. A která škola podle Vás více naučí?

7. Ještě jedna podobná otázka. Která škola nejvíce připraví dítě do života?

8. Učitel:

9. Začleňování sociálně slabých a zdravotně postižených dětí do třídy se standardní výukou:

10. Výchova dětí (ne výuka):

11. Poslední otázka. Pokud byste vybírali školu znovu:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vybírali jste pro své děti určitou (vhodnou) školu?

2. Podle čeho jste se při výběru školy rozhodovali?

3. Zapojil(a) jste se jako rodič do dění školy?

4. Jaká forma komunikace se školou Vám vyhovuje?

5. Která škola se podle Vás více věnuje dětem?

6. A která škola podle Vás více naučí?

7. Ještě jedna podobná otázka. Která škola nejvíce připraví dítě do života?

8. Učitel:

9. Začleňování sociálně slabých a zdravotně postižených dětí do třídy se standardní výukou:

10. Výchova dětí (ne výuka):

11. Poslední otázka. Pokud byste vybírali školu znovu:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pomichálek, J.spolupráce rodiny se školou (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://spoluprace-rodiny-se-skolou.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.