Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sponzorování

Sponzorování

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Löblová
Šetření:16. 09. 2016 - 30. 09. 2016
Počet respondentů:12
Počet otázek (max/průměr):6 / 5.75
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:18,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
ráda bych Vás touto cestou požádala o vyplnění krátké ankety pro účely výzkumu do diplomové práce na téma Sponzorování příspěvkové organizace.

Výsledky poslouží jako podklad pro zhodnocení pracovních hypotéz.

 

Odpovědi respondentů

1. Poskytuje Vaše firma sponzorského dary?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano866,67 %66,67 %  
ne433,33 %33,33 %  

Graf

2. Jaké typy organizací v současné době sponzoruje/ nebo jste ochotni sponzorovat?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

koncerty

kulturní a sportovní

kulturní, humatitární

Nesponzoruji, byla bych ochotná sponzorovat ochranu zvířat/péči o ně a domácí hospic.

nezabýváme se sponzoringem

Příspěvkové organizace, které tyto peníze využívají na svůj provoz, případně na zlepšování a zkvalitňování jejich služeb.

Reseller Magazine, Channel World, Podpora tělesně postižených dětí, centrum popálenin

Sportovní

svetluska

Vzdelavaci

Žádné

3. Co od tohoto vztahu očekáváte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

***

Jako "odměnu" očekáváme od sponzorovaného uvedení naší společnosti jako sponzora například na jeho internetových stránkách

marketingovou podporu ze strany podpořené organizace

nic

Nic

nic

nic

Oboustrannou pomoc

Propagaci

reklama

Zvýšení povědomí o firmě, pomoc lidem v nesnázích

4. Preferujete dlouhodobé nebo jednorázové sponzorské vztahy?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dlouhodobé327,27 %25 %  
jednorázové218,18 %16,67 %  
oboji19,09 %8,33 %  
Ne19,09 %8,33 %  
Nebráníme se ani jednomu.19,09 %8,33 %  
***19,09 %8,33 %  
Jak kdy19,09 %8,33 %  
bez preference19,09 %8,33 %  

Graf

5. Jste-li v současné době sponzorem, poskytujte více finanční nebo materiální dary (vybavení škol, …)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finanční dar650 %50 %  
materiální dar650 %50 %  

Graf

6. V jaké finanční výši poskytujete / jste ochotni poskytovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 000-10 000 Kč758,33 %58,33 %  
méně než 1000 Kč216,67 %16,67 %  
1 000-2 000 Kč18,33 %8,33 %  
více než 10 000 Kč18,33 %8,33 %  
2 000-5 000 Kč18,33 %8,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Löblová, H.Sponzorování (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://sponzorovani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.