Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spoření českých domácností

Spoření českých domácností

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Nalevajkova
Šetření:12. 07. 2010 - 24. 07. 2010
Počet respondentů:68
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Na základě dotazníku bych chtěla zjistit, jakým způsobem zhodnocují  průměrné české domácnosti své peníze. Výsledky dotazníku budou použity v mé diplomové práci.

Odpovědi respondentů

1. Kolik procent z rodinného příjmu v průměru ročně ušetříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 10%2333,82 %33,82 %  
více než 20%1725 %25 %  
do 20%1623,53 %23,53 %  
utratíme celý náš příjem1217,65 %17,65 %  

Graf

2. Čistý měsíční příjem Váš/Vaší rodiny činí v Kč

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 50.000 2739,71 %39,71 %  
do 30.000 2333,82 %33,82 %  
do 100.000 913,24 %13,24 %  
do 20.000 .710,29 %10,29 %  
nad 100.00022,94 %2,94 %  

Graf

3. Jak nakládáte se svými volnými finančními prostředky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Využívám stavební spoření4363,24 %63,24 %  
Úspory nechávám na běžném účtu 3145,59 %45,59 %  
Volné prostředky mám na spořícím účtu 3044,12 %44,12 %  
Investuji v penzijních fondech1522,06 %22,06 %  
Jiným způsobem913,24 %13,24 %  
Investuji v podílových nebo investičních fondech 811,76 %11,76 %  
Peníze ukládám na terminované vklady 811,76 %11,76 %  
Využívám kapitálové životní pojištění710,29 %10,29 %  
Všechno co našetřím, mám schované doma 710,29 %10,29 %  
Využívám kapitálové životní pojištění710,29 %10,29 %  
Obchoduji s akciemi34,41 %4,41 %  
Investuji do dluhopisů11,47 %1,47 %  

Graf

4. Za jakým účelem spoříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spořím na koupi movité věci např. nová kuchyň, auto3957,35 %57,35 %  
Chci zhodnotit naše peněžní přebytky2638,24 %38,24 %  
Plánuji koupi nemovitosti1826,47 %26,47 %  

Graf

5. Co u Vás rozhoduje při výběru vhodného spořícího produktu

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Možnost kdykoli bez sankce disponovat s vkladem 4769,12 %69,12 %  
Výše předpokládaného výnosu3247,06 %47,06 %  
Pověst finanční instituce2942,65 %42,65 %  
Založení a ovládání účtu po internetu 2130,88 %30,88 %  
Doporučení přátel či rodinného příslušníka1319,12 %19,12 %  
Jiné68,82 %8,82 %  

Graf

6. Sledujete vývoj na finančním trhu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesleduji3754,41 %54,41 %  
pasivně – vím, jak lépe peníze zhodnotit, ale nepřizpůsobím se1826,47 %26,47 %  
aktivně – investuji své peníze tam,kde je to podle aktuální nabídky nejvýhodnější (v rámci svých finančních možností)1319,12 %19,12 %  

Graf

7. Ovlivnila finanční krize Vaše rozhodování o investování peněz?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4870,59 %70,59 %  
jsem ted mnohem konzervativnější, využívám pouze naprosto bezrizikové formy zhodnocování peněz913,24 %13,24 %  
nemám důvěru v žádnou finanční instituci710,29 %10,29 %  
začal jsem investovat do akcií s vidinou růstu trhů45,88 %5,88 %  

Graf

8. . Přemýšlel jste někdy o přímém investování do akcíi, pokud ano, co Vás od toho odrazuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepřemýšlel2435,29 %35,29 %  
nerozumím problematice a nemám čas na sledování vývoje trhů2333,82 %33,82 %  
odrazuje mě riziko možné ztráty – nemám garantovaný výnos2333,82 %33,82 %  
nedůvěřuji investičním poradcům1319,12 %19,12 %  
již investuji57,35 %7,35 %  

Graf

9. Nejvyšší dosažené vzdělání ve Vaší domácnosti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské3348,53 %48,53 %  
středoškolské3247,06 %47,06 %  
vyšší odborné34,41 %4,41 %  

Graf

10. Váš stav

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodný3957,35 %57,35 %  
ženatý/vdaná2942,65 %42,65 %  

Graf

11. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 30 let včetně3348,53 %48,53 %  
31 - 40 let2536,76 %36,76 %  
51 let a výše57,35 %7,35 %  
41- 50 let57,35 %7,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jak nakládáte se svými volnými finančními prostředky?

  • odpověď Využívám stavební spoření:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi aktivně – investuji své peníze tam,kde je to podle aktuální nabídky nejvýhodnější (v rámci svých finančních možností) na otázku 6. Sledujete vývoj na finančním trhu?

6. Sledujete vývoj na finančním trhu?

  • odpověď nesleduji:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi utratíme celý náš příjem na otázku 1. Kolik procent z rodinného příjmu v průměru ročně ušetříte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik procent z rodinného příjmu v průměru ročně ušetříte?

2. Čistý měsíční příjem Váš/Vaší rodiny činí v Kč

3. Jak nakládáte se svými volnými finančními prostředky?

4. Za jakým účelem spoříte?

5. Co u Vás rozhoduje při výběru vhodného spořícího produktu

6. Sledujete vývoj na finančním trhu?

7. Ovlivnila finanční krize Vaše rozhodování o investování peněz?

8. . Přemýšlel jste někdy o přímém investování do akcíi, pokud ano, co Vás od toho odrazuje?

9. Nejvyšší dosažené vzdělání ve Vaší domácnosti

10. Váš stav

11. Váš věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik procent z rodinného příjmu v průměru ročně ušetříte?

2. Čistý měsíční příjem Váš/Vaší rodiny činí v Kč

3. Jak nakládáte se svými volnými finančními prostředky?

4. Za jakým účelem spoříte?

5. Co u Vás rozhoduje při výběru vhodného spořícího produktu

6. Sledujete vývoj na finančním trhu?

7. Ovlivnila finanční krize Vaše rozhodování o investování peněz?

8. . Přemýšlel jste někdy o přímém investování do akcíi, pokud ano, co Vás od toho odrazuje?

9. Nejvyšší dosažené vzdělání ve Vaší domácnosti

10. Váš stav

11. Váš věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Nalevajkova, Z.Spoření českých domácností (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://sporeni-ceskych-domacnosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.