Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sport a jeho vliv na člověka

Sport a jeho vliv na člověka

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Volfík
Šetření:29. 04. 2014 - 07. 05. 2014
Počet respondentů:109
Počet otázek (max/průměr):20 / 20
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, rád by jsem se vám položil pár otázek na téma sport a jeho vliv na člověka. Je to můj úkol do sociologie. Všechny odpověďi jsou anonymní.

Předem děkuji za vyplnění :)

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7568,81 %68,81 %  
muž3431,19 %31,19 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-265752,29 %52,29 %  
0-182422,02 %22,02 %  
27-401917,43 %17,43 %  
41 a více98,26 %8,26 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou4944,95 %44,95 %  
vysoká škola3633,03 %33,03 %  
základní2321,1 %21,1 %  
střední s výučním listem10,92 %0,92 %  

Graf

4. Jak často se věnujete sportu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
xkrát týdně5449,54 %49,54 %  
1xtýdně3330,28 %30,28 %  
nespočetněkrát1211,01 %11,01 %  
1x do měsíce109,17 %9,17 %  

Graf

5. Myslíte si, že sport pozitivně ovlivňuje zdraví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10697,25 %97,25 %  
nevím32,75 %2,75 %  

Graf

6. Dodržujete zdravý životní styl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5550,46 %50,46 %  
ne5449,54 %49,54 %  

Graf

7. Kontrolujete poměr živin v potravinách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy6458,72 %58,72 %  
nikdy, připadá mi to zbytečné3027,52 %27,52 %  
ano, vždy1513,76 %13,76 %  

Graf

8. Jaký máte pocit po sportovním výkonu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pozitivní - skvělý, naplňující8577,98 %77,98 %  
neutrální1715,6 %15,6 %  
negativní - vše mě bolí76,42 %6,42 %  

Graf

9. Pomohl Vám sport se zlepšením Vaší tělesné kondice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9889,91 %89,91 %  
ne1110,09 %10,09 %  

Graf

10. Cítíte při sportu nepříjemný pocit, někdy až bolest?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy7366,97 %66,97 %  
ano1412,84 %12,84 %  
nikdy1311,93 %11,93 %  
nepamatuju si98,26 %8,26 %  

Graf

11. Vyžaduje Váš sport finanční podporu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6256,88 %56,88 %  
ne4743,12 %43,12 %  

Graf

12. V jaké cenové míře se Váš sport pohybuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-2.500,-8477,06 %77,06 %  
2.500-4.000,-1614,68 %14,68 %  
4.100-více98,26 %8,26 %  

Graf

13. Jste jediným rodinným příslušníkem, který se věnuje sportu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8174,31 %74,31 %  
ano2825,69 %25,69 %  

Graf

14. Měl/a jste díky sportu nějaký zdravotní problém?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6559,63 %59,63 %  
ne4440,37 %40,37 %  

Graf

15. Ovlivnil nějak sport Váš osobní život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, trochu4541,28 %41,28 %  
ano, úplně2321,1 %21,1 %  
nevím2220,18 %20,18 %  
vůbec1917,43 %17,43 %  

Graf

16. Jak dlouho se sportu věnujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 a více let5752,29 %52,29 %  
0-2roky3532,11 %32,11 %  
3-5let1715,6 %15,6 %  

Graf

17. Patří Váš sport mezi tzv. adrenalinové sporty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8981,65 %81,65 %  
ano1311,93 %11,93 %  
netuším76,42 %6,42 %  

Graf

18. Odmítáte kvůli sportu konzumaci alkoholu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8577,98 %77,98 %  
ano2422,02 %22,02 %  

Graf

19. Odmítáte kvůli sportu kouření tabákových výrobků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5651,38 %51,38 %  
ano,úplně4339,45 %39,45 %  
ano, občas109,17 %9,17 %  

Graf

20. Jak dlouho plánujete daný sport provozovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dokud mě bude bavit8880,73 %80,73 %  
nevím1513,76 %13,76 %  
dokud ho budu potřebovat65,5 %5,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jaký je Váš věk?

  • odpověď 0-18:
    • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

6. Dodržujete zdravý životní styl?

  • odpověď ano:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, vždy na otázku 7. Kontrolujete poměr živin v potravinách?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jak často se věnujete sportu?

5. Myslíte si, že sport pozitivně ovlivňuje zdraví?

6. Dodržujete zdravý životní styl?

7. Kontrolujete poměr živin v potravinách?

8. Jaký máte pocit po sportovním výkonu?

9. Pomohl Vám sport se zlepšením Vaší tělesné kondice?

10. Cítíte při sportu nepříjemný pocit, někdy až bolest?

11. Vyžaduje Váš sport finanční podporu?

12. V jaké cenové míře se Váš sport pohybuje?

13. Jste jediným rodinným příslušníkem, který se věnuje sportu?

14. Měl/a jste díky sportu nějaký zdravotní problém?

15. Ovlivnil nějak sport Váš osobní život?

16. Jak dlouho se sportu věnujete?

17. Patří Váš sport mezi tzv. adrenalinové sporty?

18. Odmítáte kvůli sportu konzumaci alkoholu?

19. Odmítáte kvůli sportu kouření tabákových výrobků?

20. Jak dlouho plánujete daný sport provozovat?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jak často se věnujete sportu?

5. Myslíte si, že sport pozitivně ovlivňuje zdraví?

6. Dodržujete zdravý životní styl?

7. Kontrolujete poměr živin v potravinách?

8. Jaký máte pocit po sportovním výkonu?

9. Pomohl Vám sport se zlepšením Vaší tělesné kondice?

10. Cítíte při sportu nepříjemný pocit, někdy až bolest?

11. Vyžaduje Váš sport finanční podporu?

12. V jaké cenové míře se Váš sport pohybuje?

13. Jste jediným rodinným příslušníkem, který se věnuje sportu?

14. Měl/a jste díky sportu nějaký zdravotní problém?

15. Ovlivnil nějak sport Váš osobní život?

16. Jak dlouho se sportu věnujete?

17. Patří Váš sport mezi tzv. adrenalinové sporty?

18. Odmítáte kvůli sportu konzumaci alkoholu?

19. Odmítáte kvůli sportu kouření tabákových výrobků?

20. Jak dlouho plánujete daný sport provozovat?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Volfík, T.Sport a jeho vliv na člověka (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://sport-a-jeho-vliv-na-cloveka.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.