Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sport, kolektivní sport

Sport, kolektivní sport

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alexandr Cisovsky
Šetření:26. 02. 2024 - 20. 03. 2024
Počet respondentů:20
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:33,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tenhle dotazník je součástí mé maturitní práce na téme marketingový výzkum.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž1155 %55 %  
Žena945 %45 %  

Graf

2. Kolik vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-30525 %25 %  
31-39525 %25 %  
40 a více let420 %20 %  
19-24315 %15 %  
13-18315 %15 %  

Graf

3. Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Maturitní vysvědčení1260 %60 %  
Základní vzdělaní420 %20 %  
Výuční list315 %15 %  
Výuční list a maturitní vysvědčení15 %5 %  

Graf

4. Děláte nějaký kolektivní sport?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1260 %60 %  
Ano840 %40 %  

Graf

5. K jakému kolektivnímu sportu máte nejblíže, popřípadě ho sami vykonáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiné1050 %50 %  
Fotbal315 %15 %  
Basketbal315 %15 %  
Hokej210 %10 %  
Házená15 %5 %  
Volejbal15 %5 %  

Graf

6. Děláte daný sport na amatérské, profesionální úrovni nebo jen rekreačně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sportuju jen rekreačně a nijak pravidelně1470 %70 %  
Sportuju pravidelně na amatérské úrovni525 %25 %  
Sportuju profesionálně15 %5 %  

Graf

7. Kolikrát do týdne takto sportujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou až dvakrát týdně945 %45 %  
Nesportuju vůbec840 %40 %  
Čtyřikrát týdně210 %10 %  
Třikrát týdně15 %5 %  

Graf

8. Děláte tento sport kvůli Vašemu zdraví nebo ho považujete za formu zábavy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obě z možností1365 %65 %  
Tento kolektivní sport je pro mě forma zábavy525 %25 %  
Tento kolektivní sport dělám kvůli svému zdraví a abych se udržel/a v dobré fyzické kondici210 %10 %  

Graf

9. Berete jakýkoliv kolektivní sport s přáteli jako formu rekreace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1575 %75 %  
Ne525 %25 %  

Graf

10. Držíte nějaký druh diety spojený se sportem který vykonáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1890 %90 %  
Ano210 %10 %  

Graf

11. Myslíte si že kolektivní sporty jsou dobré pro děti před dosažením puberty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1890 %90 %  
Ne210 %10 %  

Graf

12. Pokud jste v dětství vykonával/a daný sport tzv. „závodně“ a dnes už na téhle úrovni nejste, v kolika letech jste s tímto sportem skončil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy jsem neskončil a na stejné/vyšší úrovni jsem dodnes1155 %55 %  
V 10-13 letech420 %20 %  
V 19 letech a více210 %10 %  
Ve 14-16 letech210 %10 %  
V 17-18 letech15 %5 %  

Graf

13. Pokud jste skončil/a s daným sportem, z jakých důvodů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Moje zájmy a cíle se kompletně změnily a na sport už nezbyl čas/prostor630 %30 %  
Nikdy jsem neskončil/a a na stejné vyšší úrovni jsem dodnes630 %30 %  
Jiné či osobní důvody525 %25 %  
Přestal mě tento sport naplňovat a bavit315 %15 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Cisovsky, A.Sport, kolektivní sport (výsledky průzkumu), 2024. Dostupné online na https://sport-kolektivni-sport.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.