Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Aktivní a pasivní přístup ke sportu v Liberci

Aktivní a pasivní přístup ke sportu v Liberci

Mám rád(a), ale nemluvím o tom
Podělte se o své tajné oblíbence nejen z oblasti hudby, jídla a politiky

(veřejné výsledky 15. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Vintr
Šetření:25. 10. 2013 - 22. 11. 2013
Počet respondentů:21
Počet otázek (max/průměr):22 / 17.29
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:55,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Katedra geografie Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci řeší v letech 2011 - 2014 projekt Grantové agentury ČR P404/11/1811 pod názvem Urbánní a suburbánní kvalita života: geografický pohled, který je zaměřen na výzkum kvality života obyvatel Olomoucka. Součástí výzkumu je řada dotazníkových šetření, z nichž jedno je zaměřeno na problematiku sportu, v tomto případě ve městě Liberci, které bude sloužit ke komparaci s Olomoucí. Dotazníkové šetření je zajišťováno prostřednictvím tazatelů - studentů Katedry geografie. Prosíme o vyplnění pouze osoby bydlící trvale i přechodně v Liberci. Za ochotu odpovědět na naše dotazy Vám předem děkujeme.
Kontaktní adresa: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc., Katedra geografie Přírodovědecké fakulty UP, třída 17. listopadu 12 Olomouc 771 46 & Tomáš Vintr (tomas.vintr01@gmail.com).

Odpovědi respondentů

1. Věnujete se sportu včetně turistiky aktivně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1777,27 %80,95 %  
Ne522,73 %23,81 %  

Graf

A) Aktivní přístup

2. Kolik hodin týdně v průměru věnujete aktivnímu sportování?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5317,65 %14,29 %  
8211,76 %9,52 %  
2211,76 %9,52 %  
6211,76 %9,52 %  
3211,76 %9,52 %  
115,88 %4,76 %  
aktivnímu sportování se věnuji málo, spíše pouze o prázdninách15,88 %4,76 %  
415,88 %4,76 %  
915,88 %4,76 %  
3 hodiny15,88 %4,76 %  
ostatní odpovědi 10 15,88 %4,76 % 

Graf

3. Jakému konkrétnímu sportu se věnujete nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

běh

cyklistika

Fitness, kolo, in-line

florbal

fotbal

chůze

jízda na koni, spinning, plavání

krav maga (není sport, ale pohyb), squasch, kulečník

Kynologie,cyklistika,lyzovani

lyžování

Minigolf

motosport, bowling, lyzovani, plavani

Posilovna, plavání, chůze, Snowboard

squash

Tenis

turistice, rafty

turistika

4. Navštívil/a jste v posledním roce některé z níže uvedených sportovních zařízení z důvodu naplnění svých aktivních sportovních potřeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
posilovna/fitness847,06 %38,1 %  
cyklostezka847,06 %38,1 %  
sjezdová trať847,06 %38,1 %  
plavecká hala847,06 %38,1 %  
tělocvična741,18 %33,33 %  
atletický stadion741,18 %33,33 %  
přírodní koupaliště741,18 %33,33 %  
minigolf635,29 %28,57 %  
bowling/kuželky635,29 %28,57 %  
ledová plocha určená k bruslení pro veřejnost635,29 %28,57 %  
tenisové hřiště529,41 %23,81 %  
hokejový stadion423,53 %19,05 %  
fotbalové hřiště423,53 %19,05 %  
sportovní krytá hala317,65 %14,29 %  
volejbalové hřiště211,76 %9,52 %  
more, reku15,88 %4,76 %  
žádné15,88 %4,76 %  
golfové hřiště15,88 %4,76 %  
squash arena15,88 %4,76 %  
fitness15,88 %4,76 %  

Graf

5. Omezuje Vás vaše studium/zaměstnání ve Vašich sportovních aktivitách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1376,47 %61,9 %  
Ano423,53 %19,05 %  

Graf

6. pokud „ano“ o kolik hodin toto omezení snižuje chtěnou dobu týdenního sportování:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4375 %14,29 %  
cca 4125 %4,76 %  

Graf

7. Omezuje Vás lokalita Vašeho bydliště při naplňování sportovních aktivit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1588,24 %71,43 %  
Ano211,76 %9,52 %  

Graf

8. pokud „ano“ jak:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

nejsou zde upravené cyklostezky i stezky na běhání

nutnost dojíždět do města za jiným druhem sportu

tramvají, vlakem nebo autem

9. Jste nuceni pro naplnění svých sportovních aktivit dojíždět?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1058,82 %47,62 %  
Ne741,18 %33,33 %  

Graf

10. pokud „ano“ jakým dopravním prostředkem nejčastěji dojíždíte a jak dlouho Vám to trvá:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

30 minut

autem 15-20 minut

auto - 30minut

auto, pár minut

autobus 10-30 minut

autobus, 20 minut

Autobusem, 20 minut

busem, 15 minut

MHD, 20 minut

Pěšký, popřípadě autobusem MHD. Pěšky jde o 8-10 minut. Autobusem cca 2 minuty.

B) Pasivní přístup

11. Pasivní vztah ke sportu nejčastěji realizujete prostřednictvím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [televizeotázka č. 12, internetuotázka č. 12, jinými sdělovacími prostředky (tisk, rádio)otázka č. 12, přímou účastí na sportovních událostechotázka č. 12, sport nesledujiotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internetu836,36 %38,1 %  
sport nesleduji627,27 %28,57 %  
televize522,73 %23,81 %  
přímou účastí na sportovních událostech313,64 %14,29 %  

Graf

12. Jak často navštěvujete jako divák sportovní klání (uveďte zhruba počet návštěv během jednoho roku):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [nenavštěvujiotázka č. 16, 1 - 2 návštěvyotázka č. 13, 3 - 6otázka č. 13, 7 - 12otázka č. 13, 13 - 24otázka č. 13, 25 a víceotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nenavštěvuji637,5 %28,57 %  
7 - 12425 %19,05 %  
3 - 6318,75 %14,29 %  
1 - 2 návštěvy212,5 %9,52 %  
25 a více16,25 %4,76 %  

Graf

13. Které sportovní odvětví při svých návštěvách nejvíce preferujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
fotbal545,45 %23,81 %  
hokej327,27 %14,29 %  
zavody motorek, aut19,09 %4,76 %  
florbal19,09 %4,76 %  
klasické lyžování/skoky na lyžích19,09 %4,76 %  

Graf

14. Jako divák při návštěvě sportovního klání přihlížíte k (možno vybrat více odpovědí):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výši (kvalitě) soutěže770 %33,33 %  
úrovni soupeře/obsazení770 %33,33 %  
ceně vstupného550 %23,81 %  
dostupnosti sportoviště220 %9,52 %  
diváckému zázemí sportoviště110 %4,76 %  

Graf

15. Pro návštěvu sportovního klání nejčastěji volíte (v případě kombinace více možností zaškrtněte všechny):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
automobil770 %33,33 %  
chůzi440 %19,05 %  
MHD440 %19,05 %  
ČSD110 %4,76 %  

Graf

C) Identifikační údaje

16. Věková kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 24836,36 %38,1 %  
25 - 34522,73 %23,81 %  
15 - 19418,18 %19,05 %  
35 - 49418,18 %19,05 %  
65+14,55 %4,76 %  

Graf

17. Dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou1150 %52,38 %  
vysokoškolské731,82 %33,33 %  
střední bez maturity313,64 %14,29 %  
základní14,55 %4,76 %  

Graf

18. Zaměstnání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student940,91 %42,86 %  
ostatní836,36 %38,1 %  
žena na mateřské dovolené14,55 %4,76 %  
průmysl14,55 %4,76 %  
invalidní důchodce14,55 %4,76 %  
stavebnictví14,55 %4,76 %  
nezaměstnaný14,55 %4,76 %  

Graf

19. Rodinný stav:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodný/svobodná1463,64 %66,67 %  
ženatý/vdaná836,36 %38,1 %  

Graf

20. Počet dětí ve věku 0 - 14 let v domácnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
01672,73 %76,19 %  
1313,64 %14,29 %  
3 a více29,09 %9,52 %  
214,55 %4,76 %  

Graf

21. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1254,55 %57,14 %  
muž1045,45 %47,62 %  

Graf

22. Bydliště:

Napište, ve které Liberecké čtvrti trvalé nebo přechodně bydlíte. Nejste-li si jisti, napište ulici a číslo popisné.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

a

ANI PRD NENAPISU :d

Harcov

Harcov!

Kateřinky

Králův Háj.

Kunratická sídliště

Liberec

Liberec Staré Město

na nivách

Nové Město

Perštýn

Praha

Rochlice

Rochlice

Rochlice

Ruprechtice

Staré Město

Straz nad nisou

Vratislavice nad Nisou

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vintr, T.Aktivní a pasivní přístup ke sportu v Liberci (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://sport-liberec.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.