Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sport na VŠE

Sport na VŠE

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vojtěch Schlesinger
Šetření:27. 11. 2009 - 04. 12. 2009
Počet respondentů:67
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník slouží pro zjištění, jak jsou studenti VŠE spokojeni s možnostmi sportování na VŠE. Jelikož řešíme v rámci semestrální práce problém volnočasových aktivit na VŠE, zajímá nás pohled studentů na oficiální i mimoškolní sportovní aktivity.

Odpovědi respondentů

1. Jste spokojeni s možnostmi sportovního vyžití na VŠE?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4059,7 %59,7 %  
ne2740,3 %40,3 %  

Graf

2. Máte zájem sportovat v rámci VŠE (tělocvik, letní a zimní kurzy, turnaje apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, uvítám jakoukoli aktivitu4161,19 %61,19 %  
Ano, pouze v rámci kurzů TV1420,9 %20,9 %  
Ne, ale musím, protože potřebuji zápočty811,94 %11,94 %  
Ne a zápočet nepotřebuji45,97 %5,97 %  

Graf

3. Stalo se vám někdy, že jste se nemohli zapsat do tělocviku, který jste chtěli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano víckrát3044,78 %44,78 %  
Ano 1x1928,36 %28,36 %  
Ne1826,87 %26,87 %  

Graf

4. Využíváte možnosti mimozápočtového tělocviku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2232,84 %32,84 %  
Ano, vím o tom, ale není místo1928,36 %28,36 %  
Ano, vím o tom, nevyužívám1420,9 %20,9 %  
Ano, vím o tom a využil jsem1217,91 %17,91 %  

Graf

5. Uvítali byste zavedení kreditů ECTS pro kurzy TV jako u ostatních předmětů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3856,72 %56,72 %  
ne1522,39 %22,39 %  
nevím1420,9 %20,9 %  

Graf

6. Uvítali byste při registraci kurzů TV znevýhodnění studentů, kteří potřebují zápočet, ale opakovaně ho nezískávají kvůli špatné docházce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3755,22 %55,22 %  
ne2131,34 %31,34 %  
nevím913,43 %13,43 %  

Graf

7. Uvítali byste zavedení centrálního portálu pro registrace a sledování oficiálních i mimoškolních sportovních aktivit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5176,12 %76,12 %  
ne811,94 %11,94 %  
nevím811,94 %11,94 %  

Graf

8. Potřebujete v současné době zápočet z TV?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2841,79 %41,79 %  
Ano, celkem 12638,81 %38,81 %  
Ano, celkem 21319,4 %19,4 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste spokojeni s možnostmi sportovního vyžití na VŠE?

2. Máte zájem sportovat v rámci VŠE (tělocvik, letní a zimní kurzy, turnaje apod.)?

3. Stalo se vám někdy, že jste se nemohli zapsat do tělocviku, který jste chtěli?

4. Využíváte možnosti mimozápočtového tělocviku?

5. Uvítali byste zavedení kreditů ECTS pro kurzy TV jako u ostatních předmětů?

6. Uvítali byste při registraci kurzů TV znevýhodnění studentů, kteří potřebují zápočet, ale opakovaně ho nezískávají kvůli špatné docházce?

7. Uvítali byste zavedení centrálního portálu pro registrace a sledování oficiálních i mimoškolních sportovních aktivit?

8. Potřebujete v současné době zápočet z TV?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste spokojeni s možnostmi sportovního vyžití na VŠE?

2. Máte zájem sportovat v rámci VŠE (tělocvik, letní a zimní kurzy, turnaje apod.)?

3. Stalo se vám někdy, že jste se nemohli zapsat do tělocviku, který jste chtěli?

4. Využíváte možnosti mimozápočtového tělocviku?

5. Uvítali byste zavedení kreditů ECTS pro kurzy TV jako u ostatních předmětů?

6. Uvítali byste při registraci kurzů TV znevýhodnění studentů, kteří potřebují zápočet, ale opakovaně ho nezískávají kvůli špatné docházce?

7. Uvítali byste zavedení centrálního portálu pro registrace a sledování oficiálních i mimoškolních sportovních aktivit?

8. Potřebujete v současné době zápočet z TV?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Schlesinger, V.Sport na VŠE (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://sport-na-vse.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.