Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sport - Sportovní výživa

Sport - Sportovní výživa

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Mates Tkáč
Šetření:09. 04. 2014 - 13. 04. 2014
Počet respondentů:53
Počet otázek (max/průměr):10 / 5.51
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:85,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti, 

Tímto bych Vás chtěl požádat o vyplnění krátkého dotazníku s tematikou sportovní výživy, jehož výsledky poslouží k dokončení mé diplomové práce. 

Předem děkuji za vyplnění,

MT

Odpovědi respondentů

1. Do jaké věkové kategorie spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 253260,38 %60,38 %  
méně než 201018,87 %18,87 %  
25 - 30611,32 %11,32 %  
více než 3059,43 %9,43 %  

Graf

2. Jakou sportovní činnost vykonáváte?

vyberte nejvhodnější

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [žádnou → konec dotazníku, chůze/procházkaotázka č. 3, běh/lehké cvičeníotázka č. 3, posilovna/náročný tréninkotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
běh/lehké cvičení2139,62 %39,62 %  
posilovna/náročný trénink1528,3 %28,3 %  
chůze/procházka1426,42 %26,42 %  
žádnou35,66 %5,66 %  

Graf

3. Jak často se vaší činnosti věnujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2x týdně2244 %41,51 %  
více než 3x týdně1734 %32,08 %  
3x týdně918 %16,98 %  
maximálně 1x týdně24 %3,77 %  

Graf

4. Užíváte při fyzickém výkonu sportovní výživu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3570 %66,04 %  
ano1530 %28,3 %  

Graf

5. Kolik různých produktů ze sportovní výživy používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
maximálně 21173,33 %20,75 %  
3-4426,67 %7,55 %  

Graf

6. Kolik jste ochotni měsíčně utratit za sportovní výživu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 1000 Kč1280 %22,64 %  
1000-3000 Kč320 %5,66 %  

Graf

7. Jste si vždy jistí, že užíváte správnou sportovní výživu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [nevím jistěotázka č. 9, anootázka č. 8, vždy se s někým poradímotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano853,33 %15,09 %  
nevím jistě426,67 %7,55 %  
vždy se s někým poradím320 %5,66 %  

Graf

8. Cítíte nějakou změnu při změně sportovního doplňku stejného druhu?

Např: Změna gaineru, který používáte dlouhodobě za gainer od jiného výrobce.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mírná změna, ale produkt mi nevadí654,55 %11,32 %  
zatím beze změny545,45 %9,43 %  

Graf

9. Jaký je podle vás nejvhodnější způsob nabírání svalové hmoty nebo snížění hmotnosti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
fyzická aktivita960 %16,98 %  
zdravé stravování533,33 %9,43 %  
sportovní výživa bez fyzické aktivity16,67 %1,89 %  

Graf

10. Kde nakupujete sportovní výživu nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na internetu960 %16,98 %  
v obchodech se sport.výživou320 %5,66 %  
jiné místo213,33 %3,77 %  
v lékárně16,67 %1,89 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Užíváte při fyzickém výkonu sportovní výživu?

  • odpověď ano:
    • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi maximálně 2 na otázku 5. Kolik různých produktů ze sportovní výživy používáte?
    • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 1000 Kč na otázku 6. Kolik jste ochotni měsíčně utratit za sportovní výživu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Do jaké věkové kategorie spadáte?

2. Jakou sportovní činnost vykonáváte?

3. Jak často se vaší činnosti věnujete?

4. Užíváte při fyzickém výkonu sportovní výživu?

5. Kolik různých produktů ze sportovní výživy používáte?

6. Kolik jste ochotni měsíčně utratit za sportovní výživu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Do jaké věkové kategorie spadáte?

2. Jakou sportovní činnost vykonáváte?

3. Jak často se vaší činnosti věnujete?

4. Užíváte při fyzickém výkonu sportovní výživu?

5. Kolik různých produktů ze sportovní výživy používáte?

6. Kolik jste ochotni měsíčně utratit za sportovní výživu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Tkáč, M.Sport - Sportovní výživa (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://sport-sportovni-vyziva.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.