Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > SPORT V ČR

SPORT V ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lukáš Švadlenka
Šetření:10. 04. 2016 - 30. 04. 2016
Počet respondentů:44
Počet otázek (max/průměr):17 / 14.39
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:70,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník má za úkol zjistit informovanost populace ČR o sportu. Druhý účelem je zjištění procentuálního zastoupení různých druhů sportů v ČR.

Odpovědi respondentů

1. Sportujete aktivně nebo pasivně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Aktivněotázka č. 2, Pasivněotázka č. 2, Nesportujiotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Aktivně2761,36 %61,36 %  
Pasivně1329,55 %29,55 %  
Nesportuji49,09 %9,09 %  

Graf

2. Jste muž nebo žena?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2256,41 %50 %  
Muž1743,59 %38,64 %  

Graf

3. Jste ve věku?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-30 let2771,05 %61,36 %  
30-50 let821,05 %18,18 %  
3-15 let25,26 %4,55 %  
16-18 let12,63 %2,27 %  

Graf

4. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské1947,5 %43,18 %  
Vysokoškolské1640 %36,36 %  
Základní410 %9,09 %  
Výuční list12,5 %2,27 %  

Graf

5. Jak často sportujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x-2x týdně2152,5 %47,73 %  
3-5x týdně1742,5 %38,64 %  
5x a více týdně25 %4,55 %  

Graf

6. Proč nesportujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nemám s kým sportovatotázka č. 8, Nedostatek financíotázka č. 8, Zdravotní důvodyotázka č. 8, Sebekázeň a vůleotázka č. 8, Nedostatečná nabídka sportovišť v okolí trvalého bydlištěotázka č. 8, Nedostatek časuotázka č. 8, Jiný důvodotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sebekázeň a vůle250 %4,55 %  
Jiný důvod250 %4,55 %  

Graf

7. Jaké sporty provozujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiný sport3177,5 %70,45 %  
Plavání820 %18,18 %  
Kulturistika717,5 %15,91 %  
Badminton615 %13,64 %  
Fotbal410 %9,09 %  
Silový trojboj37,5 %6,82 %  
Zumba37,5 %6,82 %  
Aerobic25 %4,55 %  
Strongman25 %4,55 %  
Volejbal25 %4,55 %  
Tenis25 %4,55 %  
Squash25 %4,55 %  

Graf

8. Jaké sporty sledujete v TV?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiný sport3375 %75 %  
Hokej2556,82 %56,82 %  
Fotbal2045,45 %45,45 %  
Tenis1431,82 %31,82 %  
Kulturistika613,64 %13,64 %  
Strongman49,09 %9,09 %  
Basketbal49,09 %9,09 %  
Plavání49,09 %9,09 %  
Volejbal36,82 %6,82 %  
Badminton12,27 %2,27 %  

Graf

9. Souhlasíte s užíváním dopingu ve sportu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3681,82 %81,82 %  
Ano613,64 %13,64 %  
Nevím24,55 %4,55 %  

Graf

10. Jste členem sportovního klubu nebo federace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2659,09 %59,09 %  
Ano1840,91 %40,91 %  

Graf

11. Uveďte prosím sportovní odvětví ve kterém jste členem klubu nebo federace

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Hokejotázka č. 12, Fotbalotázka č. 12, Kulturistikaotázka č. 12, Silový trojbojotázka č. 12, Tenisotázka č. 12, Basketbalotázka č. 12, Jinéotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiné1477,78 %31,82 %  
Silový trojboj211,11 %4,55 %  
Fotbal15,56 %2,27 %  
Kulturistika15,56 %2,27 %  

Graf

12. Kolik činí poplatek za roční členství (Kč)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-300633,33 %13,64 %  
301-1 000527,78 %11,36 %  
1 001-3000527,78 %11,36 %  
5000 a více316,67 %6,82 %  

Graf

13. Jakou finanční částku měsíčně vložíte do sportu (Kč)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-5002659,09 %59,09 %  
501-1 000920,45 %20,45 %  
1 001-3 000715,91 %15,91 %  
5000 a více24,55 %4,55 %  
3 001-5 00012,27 %2,27 %  

Graf

14. Dojíždíte za sportem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2659,09 %59,09 %  
Ano1840,91 %40,91 %  

Graf

15. Proč sportujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiný důvod2556,82 %56,82 %  
Zpevnění těla2250 %50 %  
Nabraní svalové hmoty1840,91 %40,91 %  
Redukce tuku1636,36 %36,36 %  
Přebytek volného času715,91 %15,91 %  
Seznámení se s novými lidmi613,64 %13,64 %  
Tlak okolí36,82 %6,82 %  
Doporučení lékaře36,82 %6,82 %  

Graf

16. Dodržujete v rámci sportu speciální jídelníček?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3886,36 %86,36 %  
Ano613,64 %13,64 %  

Graf

17. Užíváte doplňky výživy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3375 %75 %  
Ano1125 %25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Sportujete aktivně nebo pasivně?

 • odpověď Aktivně:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 10. Jste členem sportovního klubu nebo federace?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiné na otázku 11. Uveďte prosím sportovní odvětví ve kterém jste členem klubu nebo federace

10. Jste členem sportovního klubu nebo federace?

 • odpověď Ano:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiné na otázku 11. Uveďte prosím sportovní odvětví ve kterém jste členem klubu nebo federace
 • odpověď Ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pasivně na otázku 1. Sportujete aktivně nebo pasivně?

13. Jakou finanční částku měsíčně vložíte do sportu (Kč)?

 • odpověď 0-500:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pasivně na otázku 1. Sportujete aktivně nebo pasivně?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Sportujete aktivně nebo pasivně?

2. Jste muž nebo žena?

3. Jste ve věku?

4. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Jak často sportujete?

7. Jaké sporty provozujete?

8. Jaké sporty sledujete v TV?

9. Souhlasíte s užíváním dopingu ve sportu?

10. Jste členem sportovního klubu nebo federace?

11. Uveďte prosím sportovní odvětví ve kterém jste členem klubu nebo federace

13. Jakou finanční částku měsíčně vložíte do sportu (Kč)?

14. Dojíždíte za sportem?

15. Proč sportujete?

16. Dodržujete v rámci sportu speciální jídelníček?

17. Užíváte doplňky výživy?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Sportujete aktivně nebo pasivně?

2. Jste muž nebo žena?

3. Jste ve věku?

4. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Jak často sportujete?

7. Jaké sporty provozujete?

8. Jaké sporty sledujete v TV?

9. Souhlasíte s užíváním dopingu ve sportu?

10. Jste členem sportovního klubu nebo federace?

11. Uveďte prosím sportovní odvětví ve kterém jste členem klubu nebo federace

13. Jakou finanční částku měsíčně vložíte do sportu (Kč)?

14. Dojíždíte za sportem?

15. Proč sportujete?

16. Dodržujete v rámci sportu speciální jídelníček?

17. Užíváte doplňky výživy?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Švadlenka, L.SPORT V ČR (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://sport-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.