Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sport ve volném čase

Sport ve volném čase

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Jandová
Šetření:20. 11. 2010 - 01. 12. 2010
Počet respondentů:70
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.81
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
moc bych Vás chtěla poprosit o pomoc při vyplňování dotazníku, který bude dále využit jako podklad pro seminární práci.
Jsem studentkou 2. ročníku Vyšší odborné školy Cestovního ruchu v Českých Budějovicích. Dotazník má za úkol zjistit, jak často lidé sportují v závislosti na svém volném čase.
Děkuji Vám za Vaši ochotu.
 

Eva Jandová

Odpovědi respondentů

1. Ke sportu Vás

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jste se dostal/a sám/sama3448,57 %48,57 %  
vedli od dětství3347,14 %47,14 %  
nemám vztah (ani pasivně - v TV)68,57 %8,57 %  

Graf

2. Sport je pro Vás:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [koníčekotázka č. 3, zpestřeníotázka č. 3, zdroj obživyotázka č. 3, nic Vám to neříká → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
koníček4158,57 %58,57 %  
zpestření2738,57 %38,57 %  
nic Vám to neříká11,43 %1,43 %  
zdroj obživy11,43 %1,43 %  

Graf

3. Jaký typ sportu je Vám nejbližší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [zimní sporty (pokračujte otázkou č. 4, otázku č. 5 vynechte)otázka č. 4, letní sporty (pokračujte otázkou č. 5, otázku č. 4 vynechte)otázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
letní sporty (pokračujte otázkou č. 5, otázku č. 4 vynechte)5072,46 %71,43 %  
zimní sporty (pokračujte otázkou č. 4, otázku č. 5 vynechte)1927,54 %27,14 %  

Graf

4. Pokud jsou Vám blízké zimní sporty, pak který nejvíc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lyžování1052,63 %14,29 %  
hokej631,58 %8,57 %  
bruslení15,26 %1,43 %  
krasobrusení15,26 %1,43 %  
běžky15,26 %1,43 %  

Graf

5. Pokud jsou Vám blízké letní sporty, pak který nejvíc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
fitness (zahrnuje i nové styly jako jsou zumba, jumping, pilates,..)2448 %34,29 %  
fotbal816 %11,43 %  
volejbal510 %7,14 %  
atletika24 %2,86 %  
tenis24 %2,86 %  
inline12 %1,43 %  
beach volejbal12 %1,43 %  
plavání12 %1,43 %  
kolo12 %1,43 %  
vodáctví12 %1,43 %  
kolo, tenis12 %1,43 %  
gymnastika12 %1,43 %  
jízda na koni - drezura12 %1,43 %  
basketbal12 %1,43 %  

Graf

6. Provozujete tento sport (uvedený v předchozích otázkách)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
aktivně (tréninky, lekce, hodiny)6086,96 %85,71 %  
pasivně (jsem jenom divák, fanoušek)913,04 %12,86 %  

Graf

7. Je tento sport Vašim koníčkem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6188,41 %87,14 %  
ne811,59 %11,43 %  

Graf

8. Kolik volného času máte přes týden?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přibližně na to, abych si odpočinul/a3753,62 %52,86 %  
mám docela hodně volna2333,33 %32,86 %  
každý den tak 5 hodin volna68,7 %8,57 %  
vůbec nemám volný čas34,35 %4,29 %  

Graf

9. Využíváte svůj volný čas ke sportování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale ne všechen5782,61 %81,43 %  
ne811,59 %11,43 %  
ano, sportuji každou volnou chvíli45,8 %5,71 %  

Graf

10. Chtěli byste se sportováním živit?/Živíte se sportováním?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5681,16 %80 %  
ano1318,84 %18,57 %  

Graf

11. Sportujete raději sám/sama nebo kolektivně?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kolektivně4666,67 %65,71 %  
sám/sama2333,33 %32,86 %  

Graf

12. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5072,46 %71,43 %  
muž1927,54 %27,14 %  

Graf

13. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 305275,36 %74,29 %  
15 - 201318,84 %18,57 %  
31 - 4045,8 %5,71 %  

Graf

14. Místo bydlište má:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 10 000 obyvatel2536,76 %35,71 %  
nad 100 000 obyvatel1725 %24,29 %  
do 3 000 obyvatel1217,65 %17,14 %  
do 100 000 obyvatel710,29 %10 %  
do 50 000 obyvatel710,29 %10 %  

Graf

15. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student4362,32 %61,43 %  
pracující2637,68 %37,14 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jaký typ sportu je Vám nejbližší?

  • odpověď zimní sporty (pokračujte otázkou č. 4, otázku č. 5 vynechte):
    • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi lyžování na otázku 4. Pokud jsou Vám blízké zimní sporty, pak který nejvíc?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Ke sportu Vás

2. Sport je pro Vás:

3. Jaký typ sportu je Vám nejbližší?

4. Pokud jsou Vám blízké zimní sporty, pak který nejvíc?

5. Pokud jsou Vám blízké letní sporty, pak který nejvíc?

6. Provozujete tento sport (uvedený v předchozích otázkách)

7. Je tento sport Vašim koníčkem?

8. Kolik volného času máte přes týden?

9. Využíváte svůj volný čas ke sportování?

10. Chtěli byste se sportováním živit?/Živíte se sportováním?

11. Sportujete raději sám/sama nebo kolektivně?

12. Vaše pohlaví:

13. Kolik Vám je let?

14. Místo bydlište má:

15. Jste:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Ke sportu Vás

2. Sport je pro Vás:

3. Jaký typ sportu je Vám nejbližší?

4. Pokud jsou Vám blízké zimní sporty, pak který nejvíc?

5. Pokud jsou Vám blízké letní sporty, pak který nejvíc?

6. Provozujete tento sport (uvedený v předchozích otázkách)

7. Je tento sport Vašim koníčkem?

8. Kolik volného času máte přes týden?

9. Využíváte svůj volný čas ke sportování?

10. Chtěli byste se sportováním živit?/Živíte se sportováním?

11. Sportujete raději sám/sama nebo kolektivně?

12. Vaše pohlaví:

13. Kolik Vám je let?

14. Místo bydlište má:

15. Jste:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Jandová, E.Sport ve volném čase (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://sport-ve-volnem-case.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.