Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sport žen

Sport žen

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Kouřil
Šetření:11. 11. 2012 - 13. 11. 2012
Počet respondentů:150
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.52
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:82,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,


předem děkujeme za Váš čas a ochotu vyplnit tento dotazník. Dotazník poslouží jako podklad pro naši semestrální práci na téma "Poptávka po ženském sportu".

Odpovědi respondentů

1. Jste sportovně aktivní??

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11677,33 %77,33 %  
ne3422,67 %22,67 %  

Graf

2. Jak často sledujete sportovní soutěže??

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [pravidelně/každý denotázka č. 3, nepravidelně/ jedenkrát týdněotázka č. 3, pouze příležitostněotázka č. 3, vůbecotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze příležitostně4832 %32 %  
pravidelně/každý den3926 %26 %  
nepravidelně/ jedenkrát týdně3926 %26 %  
vůbec2416 %16 %  

Graf

3. Ženské sportovní soutěže sleduji

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výjimečně (MS, olympiáda)8063,49 %53,33 %  
příležitostně3830,16 %25,33 %  
vůbec43,17 %2,67 %  
pravidelně43,17 %2,67 %  

Graf

4. Jaký je váš nejoblíbenější ženský sport??

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tenis4132,54 %27,33 %  
atletika2519,84 %16,67 %  
beach volejbal1612,7 %10,67 %  
krasobruslení1612,7 %10,67 %  
volejbal64,76 %4 %  
fotbal53,97 %3,33 %  
házená43,17 %2,67 %  
basketbal32,38 %2 %  
Žádný21,59 %1,33 %  
gymnastika21,59 %1,33 %  
jezdectví10,79 %0,67 %  
cheerleading10,79 %0,67 %  
jezdectví - drezura10,79 %0,67 %  
cyklistika10,79 %0,67 %  
florbal10,79 %0,67 %  
Hasičstvi10,79 %0,67 %  

Graf

5. Důvodem proč sleduji ženský sport je??

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prestižnost akce5543,65 %36,67 %  
kvalita zápasu3527,78 %23,33 %  
fyzický vzhled2015,87 %13,33 %  
oblíbenost sportovkyně1612,7 %10,67 %  

Graf

6. Kvalita ženských sportovních výkonů je srovnatelná s kvalitou mužských výkonů??

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne5335,33 %35,33 %  
určitě ano3624 %24 %  
spíše ano3523,33 %23,33 %  
určitě ne2617,33 %17,33 %  

Graf

7. Dle mého názoru je ženský sport v médiích dostatečně zastoupen??

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano6744,67 %44,67 %  
spíše ne5536,67 %36,67 %  
určitě ano2617,33 %17,33 %  
určitě ne21,33 %1,33 %  

Graf

8. Se zastoupením žen v bojových sportech či sportech, kde se často používá nepřiměřená fyzická síla (př. rugby) souhlasím??

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5335,33 %35,33 %  
spíše ne4731,33 %31,33 %  
určitě ne2718 %18 %  
určitě ano2315,33 %15,33 %  

Graf

9. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8959,33 %59,33 %  
muž6140,67 %40,67 %  

Graf

10. Věková skupina

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-26 let10670,67 %70,67 %  
27-39 let3322 %22 %  
40-55 let85,33 %5,33 %  
56 a starší32 %2 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Jsem

  • odpověď žena:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec na otázku 2. Jak často sledujete sportovní soutěže??

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste sportovně aktivní??

2. Jak často sledujete sportovní soutěže??

3. Ženské sportovní soutěže sleduji

4. Jaký je váš nejoblíbenější ženský sport??

5. Důvodem proč sleduji ženský sport je??

6. Kvalita ženských sportovních výkonů je srovnatelná s kvalitou mužských výkonů??

7. Dle mého názoru je ženský sport v médiích dostatečně zastoupen??

8. Se zastoupením žen v bojových sportech či sportech, kde se často používá nepřiměřená fyzická síla (př. rugby) souhlasím??

9. Jsem

10. Věková skupina

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste sportovně aktivní??

2. Jak často sledujete sportovní soutěže??

3. Ženské sportovní soutěže sleduji

4. Jaký je váš nejoblíbenější ženský sport??

5. Důvodem proč sleduji ženský sport je??

6. Kvalita ženských sportovních výkonů je srovnatelná s kvalitou mužských výkonů??

7. Dle mého názoru je ženský sport v médiích dostatečně zastoupen??

8. Se zastoupením žen v bojových sportech či sportech, kde se často používá nepřiměřená fyzická síla (př. rugby) souhlasím??

9. Jsem

10. Věková skupina

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kouřil, J.Sport žen (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://sport-zen.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.