Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sportovně-rekreační aktivity na Šumavě

Sportovně-rekreační aktivity na Šumavě

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eliška Popelková
Šetření:15. 07. 2011 - 14. 08. 2011
Počet respondentů:22
Počet otázek (max/průměr):16 / 13.55
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

  Tento dotazník je věnovaný potenciálu destinace Šumava pro sportovně-rekreační aktivity. Je součástí dotazníkového šetření prováděného v rámci zpracování bakalářské práce na téma Sportovně-rekreační aktivity a jejich význam pro turistickou destinaci Šumava.

  Vyplnění dotazníku Vám nezabere více než 5 minut. Děkuji za Váš čas věnovaný jeho vyplnění. Získané informace budou sloužit k vyhodnocení současné situace v regionu Šumava a na jejich základě budou navrženy možnosti zlepšení.

Odpovědi respondentů

1. Jak často Šumavu navštěvujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1krát až 3x do roka1150 %50 %  
byl/a jsem zde poprvé522,73 %22,73 %  
1krát až 3x do měsíce313,64 %13,64 %  
1krát až 3x do půl roka313,64 %13,64 %  

Graf

2. V jakém období na Šumavu nejčastěji jezdíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hlavně v létě1150 %50 %  
celoročně731,82 %31,82 %  
hlavně v zilmě313,64 %13,64 %  
Bydlím tam14,55 %4,55 %  

Graf

3. Hlavní důvod proč na Šumavu jezdíte.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sportovně-rekreační aktivity1672,73 %72,73 %  
návštěva příbuzných313,64 %13,64 %  
kulturně-poznávací aktivity29,09 %9,09 %  
Bydlím tam14,55 %4,55 %  

Graf

4. Jaké sportovně-rekreační aktivity zde převážně provozujete? Pokud není aktivita uvedena, napište ji jako vlastní odpověď.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cykloturistika1045,45 %45,45 %  
pěší turistika1045,45 %45,45 %  
lyžařská turistika940,91 %40,91 %  
vodácká turistika627,27 %27,27 %  
veškerý život14,55 %4,55 %  
moto,chlast14,55 %4,55 %  

Graf

5. Myslíte si, že sportovně rekreační aktivity působí negativně na životní prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne731,82 %31,82 %  
spíše ano731,82 %31,82 %  
spíše ne731,82 %31,82 %  
ano14,55 %4,55 %  

Graf

6. Myslíte si, že má Šumava dostatečnou infrastrukturu (sportoviště, areály, stezky) pro sportovně-rekreační aktivity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1150 %50 %  
spíše ano836,36 %36,36 %  
spíše ne29,09 %9,09 %  
nedokážu posoudit14,55 %4,55 %  

Graf

7. Jak byste ohodnotili stávající infrastrukturu pro sportovně rekreační aktivity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [výbornáotázka č. 9, dobráotázka č. 8, dostačujícíotázka č. 8, nedostačujícíotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrá1254,55 %54,55 %  
výborná627,27 %27,27 %  
dostačující418,18 %18,18 %  

Graf

8. Co byste v rámci infrastruktury změnili, předělali popřípadě dostavěli?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

hřiště pro děti

opravení a zkvalitnění některých cyklostezek

rozšířit např. lanová centra, bobové dráhy...

víc info

Více otevřených stezek, zrušení zákzu vstupu na cesty, které existují už staletí.

9. Myslíte si, že na Šumavě existují další možnosti rozvoje cestovního ruchu v rámci sportovně-rekreačních aktivit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1254,55 %54,55 %  
ne1045,45 %45,45 %  

Graf

10. Pokud jste v otázce v otázce č. 9 zaškrtli ano, napište prosím jaké.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

cyklostezky

in-line stezky

Lanová centra, centra outdoorových aktivit

Lázně

Například nějaké adrenalinové sporty.

vzždy se dá něco vylapšít

11. Z jakého jste kraje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jihočeský kraj1150 %50 %  
Karlovarský kraj29,09 %9,09 %  
Plzeňský kraj29,09 %9,09 %  
Středočeský kraj29,09 %9,09 %  
Jihomoravský kraj29,09 %9,09 %  
Hlavní město Praha14,55 %4,55 %  
Zlínský kraj14,55 %4,55 %  
Liberecký kraj14,55 %4,55 %  

Graf

12. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1881,82 %81,82 %  
muž418,18 %18,18 %  

Graf

13. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 261672,73 %72,73 %  
27 - 40418,18 %18,18 %  
41 - 6514,55 %4,55 %  
0 - 1814,55 %4,55 %  

Graf

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou1568,18 %68,18 %  
vysokoškolské29,09 %9,09 %  
vyšší odborné29,09 %9,09 %  
středoškolské s výučním listem29,09 %9,09 %  
základní14,55 %4,55 %  

Graf

15. Jaký je Váš status?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student1463,64 %63,64 %  
zaměstnaný522,73 %22,73 %  
nezaměstnaný313,64 %13,64 %  

Graf

16. Pokud chcete tento dotazník doplnit ještě o některé údaje, připomínky a informace, prosím, napište je na toto místo. Vaše další námitky a sdělení pomohou mé práci a probíhajícímu šetření.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

milujeme zimní šumavu

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Popelková, E.Sportovně-rekreační aktivity na Šumavě (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://sportovne-rekreacni-aktivity.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.