Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sportovní vyžití současné populace

Sportovní vyžití současné populace

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lukáš Ryšánek
Šetření:17. 01. 2011 - 19. 01. 2011
Počet respondentů:99
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.12
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento průzkum provádím v rámci seminární práce, ve které se budu zabývat současnou situací ve společnosti, co se týče sportu a sportovního vyžití. Dotazník je čistě anonymní, nevyplňujete zde žádné osobní informace vyjma pohlaví a věku. Dotazník je postaven na bázi testových otázek, na které odpovídáte podle vlastního pocitu. Nejedná se o žádný vědomostní test!

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5858,59 %58,59 %  
Muž4141,41 %41,41 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-204343,43 %43,43 %  
21-302828,28 %28,28 %  
10-151515,15 %15,15 %  
31-451010,1 %10,1 %  
46 a více33,03 %3,03 %  

Graf

3. Máte rádi sport?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6868,69 %68,69 %  
Trochu2525,25 %25,25 %  
Ne66,06 %6,06 %  

Graf

4. Jak často sportujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-2 krát týdně5353,54 %53,54 %  
3-5 krát týdně4040,4 %40,4 %  
6 a vícekrát týdně66,06 %6,06 %  

Graf

5. Sportujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rekreačně6666,67 %66,67 %  
Závodně1818,18 %18,18 %  
Nesportuji 1111,11 %11,11 %  
Sport sleduji jen v televizi 44,04 %4,04 %  

Graf

6. Proč nesportujete? (Pouze kdo zvolil v otázce č. 5 první dvě možnosti)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám čas939,13 %9,09 %  
Nechce se mi939,13 %9,09 %  
Ze zdravotních důvodů521,74 %5,05 %  

Graf

7. Jaký sport provozujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Individuálníotázka č. 8, Týmovýotázka č. 9, Žádnýotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Individuální5151,52 %51,52 %  
Týmový3737,37 %37,37 %  
Žádný1111,11 %11,11 %  

Graf

8. Individuální

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiný4486,27 %44,44 %  
Plavání1325,49 %13,13 %  
Atletika611,76 %6,06 %  
Tenis35,88 %3,03 %  

Graf

9. Týmový

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Fotbal1951,35 %19,19 %  
Jiný1643,24 %16,16 %  
Volejbal821,62 %8,08 %  
Basketbal410,81 %4,04 %  
Hokej38,11 %3,03 %  

Graf

10. Jak jste se k tomu dostal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sám od sebe6565,66 %65,66 %  
Kamarád mě přemluvil1212,12 %12,12 %  
Přes školu1010,1 %10,1 %  
Jinak1010,1 %10,1 %  
Rodiče mě donutili22,02 %2,02 %  

Graf

11. Sportuje někdo v rodině? (Rodiče + děti)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4242,42 %42,42 %  
Ano4242,42 %42,42 %  
Ano, všichni1414,14 %14,14 %  
Ne11,01 %1,01 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jak často sportujete?

 • odpověď 0-2 krát týdně:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádný na otázku 7. Jaký sport provozujete?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesportuji na otázku 5. Sportujete:

5. Sportujete:

 • odpověď Rekreačně:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Plavání na otázku 8. Individuální

7. Jaký sport provozujete?

 • odpověď Individuální:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiný na otázku 8. Individuální
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Plavání na otázku 8. Individuální
 • odpověď Týmový:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotbal na otázku 9. Týmový
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiný na otázku 9. Týmový
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Závodně na otázku 5. Sportujete:

11. Sportuje někdo v rodině? (Rodiče + děti)

 • odpověď Ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesportuji na otázku 5. Sportujete:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Máte rádi sport?

4. Jak často sportujete?

5. Sportujete:

7. Jaký sport provozujete?

8. Individuální

9. Týmový

10. Jak jste se k tomu dostal/a?

11. Sportuje někdo v rodině? (Rodiče + děti)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Máte rádi sport?

4. Jak často sportujete?

5. Sportujete:

7. Jaký sport provozujete?

8. Individuální

9. Týmový

10. Jak jste se k tomu dostal/a?

11. Sportuje někdo v rodině? (Rodiče + děti)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Ryšánek, L.Sportovní vyžití současné populace (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://sportovni-vyziti-sou.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.