Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spotřeba automobilů

Spotřeba automobilů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alžběta Řehůřková
Šetření:26. 05. 2011 - 05. 06. 2011
Počet respondentů:56
Počet otázek (max/průměr):16 / 12.68
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Výsledky tohoto dotazníku použiji k vypracování seminární práce ze statistiky, děkuji za váš čas.. :)

Odpovědi respondentů

1. Řídíte automobil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4682,14 %82,14 %  
ne1017,86 %17,86 %  

Graf

2. Kolik automobilů je ve Vaší domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21941,3 %33,93 %  
11634,78 %28,57 %  
3715,22 %12,5 %  
4 a více48,7 %7,14 %  

Graf

3. Jak staré je Vaše vozidlo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8-11 let1328,26 %23,21 %  
více než 12 let1226,09 %21,43 %  
4-7 let1123,91 %19,64 %  
1-3 roky1021,74 %17,86 %  

Graf

4. Jaký obsah motoru má Váš automobil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1,1 - 1,6 litrů2350 %41,07 %  
2,0 - 2,8 litrů1123,91 %19,64 %  
1,7 - 1,9 litrů715,22 %12,5 %  
2,9 a více litrů36,52 %5,36 %  
do 1 litu24,35 %3,57 %  

Graf

5. Jaké tankujete palivo do Vašeho automobilu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Benzín2860,87 %50 %  
Diesel1634,78 %28,57 %  
LPG24,35 %3,57 %  

Graf

6. Jaký je typ Vašeho vozidla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hatchback1430,43 %25 %  
Sedan1328,26 %23,21 %  
Combi1328,26 %23,21 %  
SUV24,35 %3,57 %  
Cupé, Kombi, Limuzína12,17 %1,79 %  
normální malej peugeot12,17 %1,79 %  
Cupé12,17 %1,79 %  
Offroad12,17 %1,79 %  

Graf

7. Kolik kilometrů nejazdíte průměrně za měsíc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
501- 1000 km1736,96 %30,36 %  
101- 500 km1226,09 %21,43 %  
1001- 4000 km919,57 %16,07 %  
0-100 km715,22 %12,5 %  
Více než 4000 km12,17 %1,79 %  

Graf

8. Jakou máte průměrnou spotřebu paliva na 100 km?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6,6 - 7,5 litrů1941,3 %33,93 %  
5 - 6,5 litrů1430,43 %25 %  
7,6 - 9 litrů613,04 %10,71 %  
9,1 - 12 litrů36,52 %5,36 %  
Do 5- ti litrů36,52 %5,36 %  
12,1 a více litrů12,17 %1,79 %  

Graf

9. Za jakým účelem vozidlo nejčastěji využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doprava do práce1736,96 %30,36 %  
Cestování817,39 %14,29 %  
Volný čas817,39 %14,29 %  
Doprava do školy715,22 %12,5 %  
V zaměstnání48,7 %7,14 %  
Práce, volný čas12,17 %1,79 %  
Nákupy12,17 %1,79 %  

Graf

10. Jak často řídíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Každý den2145,65 %37,5 %  
Třikrát týdně1736,96 %30,36 %  
Příležitostně48,7 %7,14 %  
Jednou týdně36,52 %5,36 %  
Dvakrát za měsíc12,17 %1,79 %  

Graf

11. Jak dlouhé máte řidičské zkušenosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 - 8 let2145,65 %37,5 %  
Více než 14 let817,39 %14,29 %  
9 - 13 let817,39 %14,29 %  
1 - 3 roky613,04 %10,71 %  
Méně než 1 rok36,52 %5,36 %  

Graf

12. Jak byste se popsal/a jako řidič?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Opatrný2860,87 %50 %  
Zkušený2452,17 %42,86 %  
Dodržující předpisy1736,96 %30,36 %  
Nezkušený510,87 %8,93 %  
Riskující24,35 %3,57 %  
Nezodpovědný12,17 %1,79 %  

Graf

13. Měl/a jste někdy dopravní nehodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 14, Neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3678,26 %64,29 %  
Ano1021,74 %17,86 %  

Graf

14. Kolik dopravních nehod jste již měl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1550 %8,93 %  
2440 %7,14 %  
1 - nezaviněnou110 %1,79 %  

Graf

15. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 24 let2554,35 %44,64 %  
25 - 35 let1532,61 %26,79 %  
36- 50510,87 %8,93 %  
50 a více12,17 %1,79 %  

Graf

16. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž2860,87 %50 %  
Žena1839,13 %32,14 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Jaké tankujete palivo do Vašeho automobilu?

  • odpověď Benzín:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 101- 500 km na otázku 7. Kolik kilometrů nejazdíte průměrně za měsíc?
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1,1 - 1,6 litrů na otázku 4. Jaký obsah motoru má Váš automobil?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Řídíte automobil?

2. Kolik automobilů je ve Vaší domácnosti?

3. Jak staré je Vaše vozidlo?

4. Jaký obsah motoru má Váš automobil?

5. Jaké tankujete palivo do Vašeho automobilu?

6. Jaký je typ Vašeho vozidla?

7. Kolik kilometrů nejazdíte průměrně za měsíc?

8. Jakou máte průměrnou spotřebu paliva na 100 km?

9. Za jakým účelem vozidlo nejčastěji využíváte?

10. Jak často řídíte?

11. Jak dlouhé máte řidičské zkušenosti?

12. Jak byste se popsal/a jako řidič?

13. Měl/a jste někdy dopravní nehodu?

15. Kolik je Vám let?

16. Jaké je Vaše pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Řídíte automobil?

2. Kolik automobilů je ve Vaší domácnosti?

3. Jak staré je Vaše vozidlo?

4. Jaký obsah motoru má Váš automobil?

5. Jaké tankujete palivo do Vašeho automobilu?

6. Jaký je typ Vašeho vozidla?

7. Kolik kilometrů nejazdíte průměrně za měsíc?

8. Jakou máte průměrnou spotřebu paliva na 100 km?

9. Za jakým účelem vozidlo nejčastěji využíváte?

10. Jak často řídíte?

11. Jak dlouhé máte řidičské zkušenosti?

12. Jak byste se popsal/a jako řidič?

13. Měl/a jste někdy dopravní nehodu?

15. Kolik je Vám let?

16. Jaké je Vaše pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Řehůřková, A.Spotřeba automobilů (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://spotreba-automobilu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.