Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spotřeba biopotravin v České republice

Spotřeba biopotravin v České republice

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nela Luongová
Šetření:08. 02. 2021 - 15. 02. 2021
Počet respondentů:47
Počet otázek (max/průměr):20 / 17.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentka České zemědělské univerzity v Praze na Provozně ekonomické fakultě. V rámci řešení diplomové práce, která se zabývá vývojem produkce a spotřeby biopotravin v České republice, je vytvořené dotazníkové šetření o rozšíření databáze podkladových údajů o názory spotřebitelů.

Ráda bych Vás poprosila o chvíli Vašeho času, který byste věnovali vyplnění tohoto dotazníku.

Dotazník je anonymní a slouží ke studijním účelům.

Odpovědi respondentů

1. Zajímáte se o zdravý životní styl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3370,21 %70,21 %  
Ne1429,79 %29,79 %  

Graf

2. Zajímáte se o původ a složení potravin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3574,47 %74,47 %  
Ne1225,53 %25,53 %  

Graf

3. Setkali jste se s pojmem BIOPOTRAVINY?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano47100 %100 %  

Graf

4. Souhlasíte s názorem, že biopotraviny jsou zdravější než běžné potraviny?

1–souhlas

5-nesouhlas

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31634,04 %34,04 %  
21021,28 %21,28 %  
4817,02 %17,02 %  
1714,89 %14,89 %  
5612,77 %12,77 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.91
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.28
Směrodatná odchylka:1.13
Medián:3
Modus:3

Graf

5. Viděl(a) jste někdy tato loga na biopotravinách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Oba2655,32 %55,32 %  
Žádný1021,28 %21,28 %  
První612,77 %12,77 %  
Druhé510,64 %10,64 %  

Graf

6. Nakupujete biopotraviny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2553,19 %53,19 %  
Ne2246,81 %46,81 %  

Graf

7. Co by zvýšilo Váš zájem ke koupi biopotravin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nižší cena3676,6 %76,6 %  
Větší dostupnost2042,55 %42,55 %  
Širší sortiment1736,17 %36,17 %  
Vyšší kvalita1327,66 %27,66 %  
Doporučení714,89 %14,89 %  
Zdravotní problémy612,77 %12,77 %  

Graf

8. Jak často nakupujete biopotraviny? (Pokud biopotraviny nenakupujete, přejděte na otázku č.14)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Několikrát za měsíc824,24 %17,02 %  
Nenakupuji721,21 %14,89 %  
Zhruba 1x týdně618,18 %12,77 %  
Několikrát za rok515,15 %10,64 %  
Zhruba 1x za měsíc39,09 %6,38 %  
Několikrát týdně26,06 %4,26 %  
Nevím26,06 %4,26 %  

Graf

9. Kde obvykle nakupujete biopotraviny? (Pokud biopotraviny nenakupujete, přejděte na otázku č.14)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V supermarketu/hypermarketu2064,52 %42,55 %  
Ve specializovaných obchodech se zdravou výživou1135,48 %23,4 %  
V drogerii825,81 %17,02 %  
Na farmářských trzích722,58 %14,89 %  
Nenakupuji722,58 %14,89 %  
Na farmě přímo od zemědělce619,35 %12,77 %  
Na internetu26,45 %4,26 %  
V lékárně13,23 %2,13 %  

Graf

10. Kolik přibližně za biopotraviny měsíčně utratíte? (Pokud biopotraviny nenakupujete, přejděte na otázku č.14)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nenakupuji722,58 %14,89 %  
101–500 Kč619,35 %12,77 %  
501 –1000 Kč619,35 %12,77 %  
Do 100 Kč412,9 %8,51 %  
1001 a více Kč412,9 %8,51 %  
Nevím412,9 %8,51 %  

Graf

11. Jaké biopotraviny nakupujete? (Pokud biopotraviny nenakupujete, přejděte na otázku č.14)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zelenina1961,29 %40,43 %  
Ovoce1961,29 %40,43 %  
Vejce1341,94 %27,66 %  
Mléčné výrobky1341,94 %27,66 %  
Nenakupuji722,58 %14,89 %  
Mouka, obiloviny516,13 %10,64 %  
Maso, uzeniny516,13 %10,64 %  
Pochutiny (sladkosti, koření apod.)412,9 %8,51 %  
Luštěniny39,68 %6,38 %  
Pečivo26,45 %4,26 %  
Nápoje26,45 %4,26 %  
Dětská výživa13,23 %2,13 %  

Graf

12. Co Vás nejvíce zaujme na produktu? (Pokud biopotraviny nenakupujete, přejděte na otázku č.14)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Složení1032,26 %21,28 %  
Nenakupuji722,58 %14,89 %  
Označení "Bio"412,9 %8,51 %  
Původ412,9 %8,51 %  
Chuť39,68 %6,38 %  
Cena26,45 %4,26 %  
Obal13,23 %2,13 %  

Graf

13. Z jakého důvodu nakupujete biopotraviny? (Pokud biopotraviny nenakupujete, přejděte na otázku č.14)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Koupí podporuji ekologické zemědělce1343,33 %27,66 %  
Jejich výroba je šetrnější k přírodě1240 %25,53 %  
Jsou zdravější1033,33 %21,28 %  
Jsou kvalitnější930 %19,15 %  
Jsou chutnější930 %19,15 %  
Nenakupuji826,67 %17,02 %  
Mají vyšší nutriční hodnoty26,67 %4,26 %  
Ze zdravotních důvodů13,33 %2,13 %  
Je to trend13,33 %2,13 %  

Graf

14. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3165,96 %65,96 %  
Muž1634,04 %34,04 %  

Graf

15. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 – 29 let2144,68 %44,68 %  
30 – 39 let1123,4 %23,4 %  
50 a více let612,77 %12,77 %  
40 – 49 let510,64 %10,64 %  
Do 18 let48,51 %8,51 %  

Graf

16. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou2246,81 %46,81 %  
Vysokoškolské2042,55 %42,55 %  
Základní48,51 %8,51 %  
Střední bez maturity12,13 %2,13 %  

Graf

17. Jaký status vás vystihuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnaný2757,45 %57,45 %  
Student1531,91 %31,91 %  
OSVČ36,38 %6,38 %  
Na mateřské dovolené12,13 %2,13 %  
Nezaměstnaný12,13 %2,13 %  

Graf

18. Odhadněte, jaký je váš čistý příjem za měsíc:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20.001 – 30.000 Kč1327,66 %27,66 %  
Do 10.000 Kč1225,53 %25,53 %  
10.001 – 20.000 Kč817,02 %17,02 %  
Nechci odpovídat612,77 %12,77 %  
Nad 40.000 Kč510,64 %10,64 %  
30.001 – 40.000 Kč36,38 %6,38 %  

Graf

19. V jakém oboru jste zaměstnán/a, podnikáte, případně máte brigádu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracovníci ve službách a prodeji1634,04 %34,04 %  
Nepracuji919,15 %19,15 %  
Úředníci612,77 %12,77 %  
Oblast informačních a komunikačních technologií48,51 %8,51 %  
Učitelé a ostatní specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání48,51 %8,51 %  
Techničtí a odborní pracovníci36,38 %6,38 %  
Lékaři a další specialisté v oblasti zdravotnictví36,38 %6,38 %  
Oblast práva, sociální a v příbuzných oborech12,13 %2,13 %  
Oblast financí, personální, marketingu12,13 %2,13 %  

Graf

20. V jakém kraji žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha1327,66 %27,66 %  
Olomoucký kraj510,64 %10,64 %  
Jihomoravský kraj510,64 %10,64 %  
Moravskoslezský kraj48,51 %8,51 %  
Plzeňský kraj36,38 %6,38 %  
Jihočeský kraj36,38 %6,38 %  
Liberecký kraj36,38 %6,38 %  
Středočeský kraj36,38 %6,38 %  
Pardubický kraj36,38 %6,38 %  
Ústecký kraj24,26 %4,26 %  
Zlínský kraj12,13 %2,13 %  
Karlovarský kraj12,13 %2,13 %  
Královéhradecký kraj12,13 %2,13 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Metabáze tohoto průzkumu dosud nebyla analyzována, zkuste se vrátit později (cca za hodinu).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zajímáte se o zdravý životní styl?

2. Zajímáte se o původ a složení potravin?

3. Setkali jste se s pojmem BIOPOTRAVINY?

4. Souhlasíte s názorem, že biopotraviny jsou zdravější než běžné potraviny?

5. Viděl(a) jste někdy tato loga na biopotravinách?

6. Nakupujete biopotraviny?

7. Co by zvýšilo Váš zájem ke koupi biopotravin?

9. Kde obvykle nakupujete biopotraviny? (Pokud biopotraviny nenakupujete, přejděte na otázku č.14)

11. Jaké biopotraviny nakupujete? (Pokud biopotraviny nenakupujete, přejděte na otázku č.14)

12. Co Vás nejvíce zaujme na produktu? (Pokud biopotraviny nenakupujete, přejděte na otázku č.14)

13. Z jakého důvodu nakupujete biopotraviny? (Pokud biopotraviny nenakupujete, přejděte na otázku č.14)

14. Pohlaví:

15. Věk:

16. Nejvyšší dosažené vzdělání

17. Jaký status vás vystihuje?

18. Odhadněte, jaký je váš čistý příjem za měsíc:

19. V jakém oboru jste zaměstnán/a, podnikáte, případně máte brigádu?

20. V jakém kraji žijete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zajímáte se o zdravý životní styl?

2. Zajímáte se o původ a složení potravin?

3. Setkali jste se s pojmem BIOPOTRAVINY?

4. Souhlasíte s názorem, že biopotraviny jsou zdravější než běžné potraviny?

5. Viděl(a) jste někdy tato loga na biopotravinách?

6. Nakupujete biopotraviny?

7. Co by zvýšilo Váš zájem ke koupi biopotravin?

9. Kde obvykle nakupujete biopotraviny? (Pokud biopotraviny nenakupujete, přejděte na otázku č.14)

11. Jaké biopotraviny nakupujete? (Pokud biopotraviny nenakupujete, přejděte na otázku č.14)

12. Co Vás nejvíce zaujme na produktu? (Pokud biopotraviny nenakupujete, přejděte na otázku č.14)

13. Z jakého důvodu nakupujete biopotraviny? (Pokud biopotraviny nenakupujete, přejděte na otázku č.14)

14. Pohlaví:

15. Věk:

16. Nejvyšší dosažené vzdělání

17. Jaký status vás vystihuje?

18. Odhadněte, jaký je váš čistý příjem za měsíc:

19. V jakém oboru jste zaměstnán/a, podnikáte, případně máte brigádu?

20. V jakém kraji žijete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Luongová, N.Spotřeba biopotravin v České republice (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://spotreba-biopotravin-v-ceske.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.