Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spotřeba energie a životní prostředí

Spotřeba energie a životní prostředí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Urban
Šetření:04. 03. 2015 - 05. 03. 2015
Počet respondentů:0
Počet otázek (max/průměr):21
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:nelze zjistit
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto výzkumu je zkoumat každodenní chování a postoje související se spotřebou energie a ochranou životního prostředí. Výzkum je realizován Dr. Janem Urbanem, který působí na Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze a na katedře HEN Masarykovy Univerzity v Brně.

 

Tohoto výzkumu se může zúčastnit jakýkoli uživatel internetu.

 

Výzkum probíhá následovně: budete požádáni, abyste uvedli, jak často vykonáváte různé aktivity související se spotřebou energie a ochranou životního prostředí. V rámci tohoto dotazníku se vás také budeme ptát, jak hodnotíte využívání obnovitelné energie.

 

Vyplnění dotazníku trvá přibližně 10 minut. Vaše účast v tomto výzkumu je dobrovolná a vyplňování dotazníku můžete kdykoli ukončit.

 

V rámci výzkumu nebudeme zjišťovat žádné citlivé informace ani osobní údaje. Výzkum nezjišťuje ani žádné jiné informace, podle nichž by bylo možné identifikovat Vaše odpovědi. Data z výzkumu budou po skončení výzkumu veřejně přístupná na stránkách www.vyplnto.cz.

 

Vaše dotazy nebo komentáře můžete zasílat na:  jan.urban@czp.cuni.cz

 

Tím, že budete pokračovat ve vyplňování dotazníku dáváte najevo, že jste si tyto informace přečetl/a a s podmínkami výzkumu souhlasíte.

Odpovědi respondentů

1. Řekl/a byste, že na otázky spojené s klimatickou změnou máte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

2. Ve kterém měsíci se narodila Vaše matka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [V lednu.otázka č. 3, V únoru.otázka č. 5, V březnu.otázka č. 8, V dubnu.otázka č. 3, V květnu.otázka č. 5, V červnu.otázka č. 8, V červenci.otázka č. 3, V srpnu.otázka č. 5, V září.otázka č. 8, V říjnu.otázka č. 3, V listopadu.otázka č. 5, V prosinci.otázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

3. Nyní Vám předložíme seznam různých aktivit, které můžeme dělat pro snížení emisí skleníkových plynů. Označte prosím ty aktivity, která podle Vás mohou vést k významnému snížení emisí skleníkových plynů.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

4. Nyní Vám předložíme jiný seznam aktivit, které naopak mohou vést ke zvýšení emisí skleníkových plynů. Označte prosím ty aktivity, která podle Vás mohou vést k významnému zvýšení emisí skleníkových plynů

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

5. Nyní se Vás zeptáme, jestli často vykonáváte některé každodenní aktivity, které zmenšují emise skleníkových plynů a tím snižují rizika klimatické změny. U každého výroku prosím uveďte, jestli popisuje Vaše chování či nikoli.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

6. Nyní se Vás zeptáme, jestli někdy vykonáváte některé každodenní aktivity, které zvětšují emise skleníkových plynů a tím zvyšují rizika klimatické změny. U každého výroku prosím uveďte, jestli popisuje Vaše chování či nikoli.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

7. Zkuste si prosím vzpomenout na poslední aktivitu, kterou jste dnes nebo včera udělal/a a která vedla ke zvýšení emisí skleníkových plynů. O jakou aktivitu se jednalo? (Popište prosím stručně tuto aktivitu.)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

8. Nyní se Vás zeptáme, jestli někdy vykonáváte některé každodenní aktivity, které zmenšují emise skleníkových plynů a tím snižují rizika klimatické změny. U každého výroku prosím uveďte, jestli popisuje Vaše chování či nikoli.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

9. Nyní se Vás zeptáme, jestli často vykonáváte některé každodenní aktivity, které zvětšují emise skleníkových plynů a tím zvyšují rizika klimatické změny. U každého výroku prosím uveďte, jestli popisuje Vaše chování či nikoli.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

10. Zkuste si prosím vzpomenout na poslední aktivitu, kterou jste dnes nebo včera udělal/a a která vedla ke snížení emisí skleníkových plynů. O jakou aktivitu se jednalo? (Popište prosím stručně tuto aktivitu.)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

11. Myslíte si, že Vaše emise skleníkových plynů jsou menší, než kolik vyprodukuje průměrný obyvatel ČR Vašeho věku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

12. Snažit se snižovat svoje emise skleníkových plynů je, podle Vašeho názoru... (Označte prosím na každé škále svou odpověď.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
hloupé vs. moudré1-2-3-4-5-6-700
užitečné vs. neužitečné1-2-3-4-5-6-700
špatné vs. dobré1-2-3-4-5-6-700
správné vs. nesprávné1-2-3-4-5-6-700
nedůležité vs. důležité1-2-3-4-5-6-700

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

13. Zkuste prosím odhadnout, jaký podíl světově uznávaných klimatologů si myslí, že v současnosti dochází ke klimatické změně vyvolané člověkem. (Svůj odhad prosím uveďte v procentech.)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

14. Jaká je podle Vás pravděpodobnost, že v současnosti dochází ke globální změně klimatu, za níž je zodpovědný člověk? (Svůj odhad prosím uveďte v procentech.)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

15. Představte si, že budete muset vykonat cestu autobusem do města vzdáleného přibližně 200 km. Autobusová společnost by Vám nabídla dvě jednosměrné jízdenky. První jízdenka by byla zcela obyčejná jízdenka a stála by 200 Kč. Druhá jízdenka by stála 240 Kč, ale v této ceně by byla zahrnuta nejen cesta, ale i kompenzace (tzv. offset) emisí skleníkových plynů, které při cestě vzniknou v důsledku spalování motorové nafty. Offset by probíhal tak, že autobusová společnost by dala peníze získané navýšením jízdného organizaci, která by za ně vysázela stromy pohlcující oxid uhličitý z atmosféry. Výsadba stromů by proběhla ve vybrané zemi s tropickým klimatem, kde stromy rostou nejrychleji a proto zachytí největší množství oxidu uhličitého. Předpokládejme, že popisovaný offsetový program by skutečně fungoval. Jakou jízdenku byste si koupil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi
Na závěr Vám položíme ještě 3 sociodemografické otázky, které nám pomohou lépe pochopit rozdělení názorů ve společnosti.

16. Jste...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

17. Kolik je Vám let? Vypište prosím číslicí:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

18. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

19. Svoji ekonomickou situaci byste označil/a jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

20. Jsme téměř na konci dotazníku. Zkuste si prosím ještě tipnout hlavní hypotézu tohoto výzkumu...

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

Ještě jednou Vám děkujeme, že jste se zúčastnil/a našeho výzkumu.

 

Dovolte nám, abychom Vám před koncem dotazníku sdělili několik informací o tomto výzkumu. Pokud Vás tyto informace nezajímají, pokračujte prosím na závěrečnou stránku dotazníku.

 

Výzkum, kterého jste se zúčastnil/a, byl jednoduchým experimentem. Cílem tohoto experimentu byla částečná replikace studie, kterou realizoval v roce 2014 K. Lacasse (Lacasse, 2014). Tato studie, i naše současná studie, testují teorii vnímání sebe sama (self-perception theory), kterou navrhl D. Bem (Bem, 1972). Podle této teorie lidé často vytvářejí své postoje o určitých okolnostech tak, že hodnotí své minulé chování.

 

V našem experimentu jsou respondenti rozděleni do dvou experimentálních a jedné kontrolní skupiny. Zatímco v jedné experimentální skupině jsou respondenti dotázáni na to, jestli dělají často aktivity zvyšující emise skleníkových plynů a občas aktivity zmenšující emise skleníkových plynů, u druhé experimentální skupiny je tomu přesně naopak. To vede k tomu, že lidé v první experimentální skupině mají častěji dojem, že toho dělají pro ochranu klimatu relativně málo, zatímco lidé v druhé experimentální skupině získávají opačný názor. Lidé v kontrolní skupině pouze hodnotí, jak důležité jsou různé aktivity pro ochranu nebo poškozování klimatu, což by nemělo ovlivnit způsob, jak hodnotí své dřívější chování.

 

Podle Bemovy teorie by měli lidé v první experimentální skupině vnímat sami sebe jako někoho, kdo toho dělá pro ochranu klimatu méně, než lidé ve druhé experimentální skupině. V důsledku by pak měly tyto rozdíly vést k tomu, že obě experimentální skupiny by měly vyjadřovat jiný záměr chránit klima v budoucnosti a měly by i jinak uvažovat o klimatické změně. Tyto rozdíly jsou však relativně malé a efekt experimentu je pouze krátkodobý.

 

V případě, že byste chtěl/a objektivně posoudit, jak na tom jste se svými emisemi skleníkových plynů, můžete využít např. různé webové aplikace, tzv. uhlíkové kalkulačky, které umožňují spočítat Vaše emise skleníkových plynů (např. http://kalkulacka.zmenaklimatu.cz/ nebo http://www.cez.cz/cs/co-delat-kdyz/energeticky-radce/jak-usetrit/kalkulator-uhlikove-stopy.html).

 

Pokud byste se chtěl/a dovědět o tomto experimentu více, anebo nám chtěl/a sdělit jakékoli informace související s experimentem, můžete nám napsat na jan.urban@czp.cuni.cz.

 

Pokud nechcete, abychom vyhodnocovali Vaše odpovědi, stačí, když nyní opustíte tento dotazník a Vaše odpovědi nebudou uloženy.

 

V případě, že se chcete dozvědět více o teoriích, na nichž je tento výzkum založen, můžete si přečíst následující texty:

 

Bem, D. (1972). Self-perception theory. In L. Berkowitz (Ed.), Advances in experimental social psychology (Vol. 6, pp. 1-62). New York, NY: Academic Press.

 

Lacasse, K. (2014). The Importance of Being Green: The Influence of Green Behaviors on Americans’ Political Attitudes Toward Climate Change. Environment and Behavior, 0013916513520491. doi:10.1177/0013916513520491

 

V případě, že souhlasíte s tím, abychom vyhodnotili Vaše odpovědi, pokračujte prosím na konec dotazníku.

21. *******************************************************************

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Urban, J.Spotřeba energie a životní prostředí (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://spotreba-energie-a-zivotni-p-2.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.