Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spotřeba ryb

Spotřeba ryb

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Šiková
Šetření:23. 02. 2014 - 02. 03. 2014
Počet respondentů:311
Počet otázek (max/průměr):8 / 6.35
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:90,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentkou Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a zpracovávám diplomovou práci na téma „Porovnání výtěžnosti kapra obecného (Cyprinus Carpio) dle typu ošupení“. V rámci této práce provádím u spotřebitelů průzkum týkající se spotřeby a oblíbenosti kapra obecného. Proto bych Vás ráda požádala o vyplnění dotazníku, který je důležitý k zpracování mojí práce. Dotazník je zcela anonymní, sloužící pouze ke statistickému vyhodnocení a zabere cca 2 minuty. Předem Vám děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Jak často konzumujete kapra obecného?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [často (1 – 2x za týden)otázka č. 2, méně často (1 – 2x za měsíc)otázka č. 2, málo (1 – 2x do roka)otázka č. 2, vůbecotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
málo (1 – 2x do roka)17756,91 %56,91 %  
vůbec6821,86 %21,86 %  
méně často (1 – 2x za měsíc)5317,04 %17,04 %  
často (1 – 2x za týden)134,18 %4,18 %  

Graf

2. V jaké podobě nejraději nakupujete kapra obecného?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
živého12554,35 %40,19 %  
chlazeného8235,65 %26,37 %  
mraženého187,83 %5,79 %  
uzené výrobky z kapra52,17 %1,61 %  

Graf

3. Jakou podobu výrobku upřednostňujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlastní opracování15564,05 %49,84 %  
filety, podkovy, kapří steaky (porce)7832,23 %25,08 %  
„trendy“ výrobky, např. kapří hranolky93,72 %2,89 %  

Graf

4. Zpracujete si kapra sám/a nebo využijete služeb prodejny?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sám/a16869,71 %54,02 %  
využiji služeb prodejny7330,29 %23,47 %  

Graf

5. Víte, že existuje kapr šupinatý a kapr lysý?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano21269,28 %68,17 %  
ne9430,72 %30,23 %  

Graf

6. Upřednostňujete při koupi jednoho z těchto druhů?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne24481,33 %78,46 %  
ano5618,67 %18,01 %  

Graf

7. Pokud ano, z jakého důvodu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lysý38,57 %0,96 %  
ChuŤ25,71 %0,64 %  
Kapr šupinatý se mi přijde chutnější12,86 %0,32 %  
Kapr lysý má více masa.12,86 %0,32 %  
šupináč má měkčí kůži12,86 %0,32 %  
z pověrčivosti - šupiny do peněženky12,86 %0,32 %  
šupinatý má chutnější kůži, vypadá lépe a je to "přírodní" varianta; navíc častěji bývají dobře rostlí :) DP zdar12,86 %0,32 %  
při koupi lisáče, nrení práce se šupinami12,86 %0,32 %  
chutná mi kůže šupináče :-)12,86 %0,32 %  
šupinatý má slabší kůži12,86 %0,32 %  
ostatní odpovědi š - slabší kůže
ze zvyku
lysce, méně práce se škrábáním
lysý - lehčí zpracování
Vánoce - šupinky pro peníze do peněženky
bez šupin - méně práce
lysák má příliš tuhou kůži, proto ho nekupuji
Kapr lysý se snáze očistí.
lysák
tolik se nemusí škrábat
Jsem vegetariánka, ryby nekupuji vůbec
lysého
lysý se nemusí odšupinovávat a kůže je měkčí...
ŠUPINÁČ JE LEPŠÍ, NEBOŤ NENÍ TOLIK CÍTIT RYBINOU
šupinatého
Vždy šupinatého. Lépe se mi zpracovává.
méně práce se šupinami
šupinatý, je s ním míň práce
lysý se lépe zpracovává
Šupinatý - z důvodu tradice. .)
Kapr šupinatý - šupiny pro štěstí, tradice ...
odstranovani supin
2262,86 %7,07 % 

Graf

8. Označte do jaké věkové kategorie patříte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 30 let15148,55 %48,55 %  
31 – 50 let9430,23 %30,23 %  
51 a více let6621,22 %21,22 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často konzumujete kapra obecného?

2. V jaké podobě nejraději nakupujete kapra obecného?

3. Jakou podobu výrobku upřednostňujete?

4. Zpracujete si kapra sám/a nebo využijete služeb prodejny?

5. Víte, že existuje kapr šupinatý a kapr lysý?

6. Upřednostňujete při koupi jednoho z těchto druhů?

8. Označte do jaké věkové kategorie patříte:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často konzumujete kapra obecného?

2. V jaké podobě nejraději nakupujete kapra obecného?

3. Jakou podobu výrobku upřednostňujete?

4. Zpracujete si kapra sám/a nebo využijete služeb prodejny?

5. Víte, že existuje kapr šupinatý a kapr lysý?

6. Upřednostňujete při koupi jednoho z těchto druhů?

8. Označte do jaké věkové kategorie patříte:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šiková, J.Spotřeba ryb (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://spotreba-ryb.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.