Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spotřeba služeb zážitkového cestovního ruchu

Spotřeba služeb zážitkového cestovního ruchu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Bára Voříšková
Šetření:25. 09. 2015 - 09. 10. 2015
Počet respondentů:33
Počet otázek (max/průměr):23 / 23
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:34,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.10:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

Chtěla bych Vás tímto požádat o vyplnění dotazníku, jehož výsledky přispějí ke zmapování spotřeby služeb zážitkového cestovního ruchu českými spotřebiteli. Veškeré Vaše odpovědi jsou anonymní a budou sloužit pouze jako studijní materiál.

Obsahově je dotazník zaměřen na současný fenomén v cestovním ruchu a to zážitkový cestovní ruch (aktivity realizované ve volném čase mimo místo trvalého bydliště působící na lidské smysly a emoce), který v České republice zatím není statisticky zachycen. Vyplněním dotazníku pomůžete zjistit, jaká je spotřebou služeb v této oblasti cestovního ruchu a kdo jsou hlavní spotřebitelé zážitkového cestovního ruchu.

Dotazník je členěn na otázky meritorní týkající se spotřeby služeb cestovního ruchu a zážitkového cestovního ruchu a otázky analytické, které slouží k určení hlavních charakteristik spotřebitelů služeb (zážitkového) cestovního ruchu.

Dotazník prosím vyplňte celý - nedokončený dotazník není možné správně statisticky vyhodnotit. Vyplnění celého dotazníku by Vám nemělo zabrat více než 10 minut.

Velmi Vám děkuji za čas, který odpovědím na otázky dotazníku věnujete.

Odpovědi respondentů

1. Jak dlouho průměrně trvá Vaše dovolená? (Pobyt mimo místo Vašeho trvalého bydliště, realizovaný ve volném čase.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 dní až týden1545,45 %45,45 %  
10 dní až dva týdny824,24 %24,24 %  
Déle než dva týdny515,15 %15,15 %  
Maximálně 4 dny515,15 %15,15 %  

Graf

2. Kolikrát ročně (v průměru) jezdíte na dovolenou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11854,55 %54,55 %  
2824,24 %24,24 %  
3515,15 %15,15 %  
dle možností různě13,03 %3,03 %  
413,03 %3,03 %  

Graf

3. Na dovolenou jezdím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Častěji do zahraničí1648,48 %48,48 %  
Častěji po České republice927,27 %27,27 %  
Zhruba stejně do zahraničí jako po České republice824,24 %24,24 %  

Graf

4. Jaké jsou Vaše motivy cestování po České republice? (Neuvažujte pracovní cesty.) zhodnoťte všechny motivy uvedené na všech řádcích - 1 = naprosto souhlasím, 5 = zcela nesouhlasím, 6 = na dovolenou po ČR nejezdím.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

5. Jaké jsou Vaše motivy cestování po České republice? (Neuvažujte pracovní cesty.) zhodnoťte všechny motivy uvedené na všech řádcích - 1 = naprosto souhlasím, 5 = zcela nesouhlasím, 6 = na dovolenou do zahraničí nejezdím.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

6. Jaké jsou Vaše průměrné (obvyklé) výdaje za jeden týden dovolené v České republice (za jednu osobu)? (v Kč) (Obvyklé značí nezahrnutí neobvyklých výdajů v případě např. poruchy auta, krádeže majetku, ztráty peněženky, atp.)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5000412,12 %12,12 %  
10000412,12 %12,12 %  
300026,06 %6,06 %  
700026,06 %6,06 %  
nevím26,06 %6,06 %  
2k13,03 %3,03 %  
7 000 Kč13,03 %3,03 %  
pouze vydaje za cestu - tam i zpatky caa 600,- (na dovolenou jezdim domu na moravu)13,03 %3,03 %  
1000-2000 Kč/den13,03 %3,03 %  
Jak kdy, podle typu akce, ale vždy co nejmenší.13,03 %3,03 %  
ostatní odpovědi 15000
20000
6000
5000,-
2000
8000
4000 Kč
Niic, nejezdím
nedovolenkujem v čr
200
?
Nejezdím
nevím, do čr na dovolenou nejezdím
0
1442,42 %42,42 % 

Graf

7. Jaké jsou Vaše průměrné (obvyklé) výdaje za jeden týden dovolené v zahraničí (za jednu osobu)? (v Kč) (Obvyklé značí nezahrnutí neobvyklých výdajů v případě např. poruchy auta, krádeže majetku, ztráty peněženky, atp.)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10000412,12 %12,12 %  
1500039,09 %9,09 %  
500026,06 %6,06 %  
2500026,06 %6,06 %  
nevím26,06 %6,06 %  
5-10k (včetně cesty)13,03 %3,03 %  
12 000 Kč13,03 %3,03 %  
013,03 %3,03 %  
cca 2000Kč/den13,03 %3,03 %  
Za lepší a zajímavější zážitky klidně připlatím.13,03 %3,03 %  
ostatní odpovědi 30000
12000
40000
6000
8000
5000,-
3000
7000 Kč
10 000
20000
1500
400
?
cca 15 000
18000
1545,45 %45,45 % 

Graf

8. Jaké jsou Vaše průměrné (obvyklé) výdaje za jeden týden dovolené v zahraničí (za jednu osobu)? (v Kč) (Obvyklé značí nezahrnutí neobvyklých výdajů v případě např. poruchy auta, krádeže majetku, ztráty peněženky, atp.)

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Ubytování, stravování, doprava56.576714.062
Nákup zboží a suvenýrů11.21989.296
Nákup služeb zážitkového cestovního ruchu (např. netradiční interaktivní prohlídky, kurz vaření, neobvyklé sportovní aktivity, neobvyklé gastronomické zážitky, atp.)5.7557.875
Nákup ostatních služeb (např. čistírna, fakultativní výlet po památkách či do akvaparku, vstupné do muzeí, hradů, zámků, atp.)11.93866.996
Ostatní11.548358.377
Na dovolenou po ČR nejezdím4.839192.716

9. Na jaké konkrétní služby zážitkového cestovního ruchu jste částky vydával/a.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím515,15 %15,15 %  
zadne26,06 %6,06 %  
?26,06 %6,06 %  
"Na dovolenou po ČR nejezdím:"???13,03 %3,03 %  
nic13,03 %3,03 %  
vstupné13,03 %3,03 %  
Gastronomie, prohlídky, zážitky atd.13,03 %3,03 %  
žádné13,03 %3,03 %  
poznávání13,03 %3,03 %  
Vstupy13,03 %3,03 %  
ostatní odpovědi na vstupné
žádné, nemám ráda organizovanou zábavu
prohlídky různých míst
jídlo
gastronomie
aquapark, netradiční výlety
fakultativní výlety, půjčení auta
průvodce
prohlídky apod.
.
parasailing, fakultativni vylety
Nevydávala
poznávací zájezdy
pujceni auta a cestovani
všemožně
např. výlet na raftech, pronájem hřiště, krmení slonů, potápění,...
auquapark
1751,52 %51,52 % 

Graf

10. Jakou část (v procentech) z Vašich výdajů vydáváte na dovolených po České republice za následující služby? (Pokud na dovolenou po České republice nejezdíte, stačí v posledním řádku vyplnit hodnotu 100.) Rozdělte 100 bodů.

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Ubytování, stravování, doprava45.606983.936
Nákup zboží a suvenýrů8.03148.843
Nákup služeb zážitkového cestovního ruchu (např. netradiční interaktivní prohlídky, kurz vaření, neobvyklé sportovní aktivity, neobvyklé gastronomické zážitky, atp.)7.688101.09
Nákup ostatních služeb (např. čistírna, fakultativní výlet po památkách či do akvaparku, vstupné do muzeí, hradů, zámků, atp.)14.5184.75
Ostatní6.87174.564
Na dovolenou po ČR nejezdím19.8391458.845

11. Na jaké konkrétní služby zážitkového cestovního ruchu jste částky vydával/a.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím412,12 %12,12 %  
zadne26,06 %6,06 %  
?26,06 %6,06 %  
nejezdim26,06 %6,06 %  
"Na dovolenou po ČR nejezdím:" vy lajdáku13,03 %3,03 %  
nic13,03 %3,03 %  
výlet13,03 %3,03 %  
Gastronomie, prohlídky, zážitky.13,03 %3,03 %  
gastronomie, prohlídky13,03 %3,03 %  
poznávání13,03 %3,03 %  
ostatní odpovědi Kurz vaření
na vstupné
žádnou, nepovažuji organizované trávení volného času za zábavné
prohlídky různých míst
jídlo
různě
neobvyklé aktivity
vstupy do muzeí
Strava, doprava
prohlídky apod.
.
vstupy, zamky, hrady, vystavy, ochutnavky, atd.
Nevydávala
památky
chůze přírodou, táboráky a spaní pod širákem jsou zážitky, které si nemusím platit
nevíjm
hrady, zámky, vstupy do turistických areálů
1751,52 %51,52 % 

Graf

12. Jaké jsou podle Vás hlavní znaky významného, zapamatovatelného, pozitivního zážitku?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

13. Jaký(é) je/jsou Váš/Vaše nejvýznamější zážitek(y)? (Jednotlivé zážitky vypište do odstavce vymezeného pro Vaši odpověď.)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím618,18 %18,18 %  
návštěva památek26,06 %6,06 %  
silné13,03 %3,03 %  
Návštěva parfumerie ve Francii13,03 %3,03 %  
komáři13,03 %3,03 %  
konecne klid a odpocinek13,03 %3,03 %  
odpočinek13,03 %3,03 %  
Dobrodružství a gastronomie.13,03 %3,03 %  
výšlap na Kriváň ve Vysokých Tatrách13,03 %3,03 %  
poznávání země13,03 %3,03 %  
ostatní odpovědi Toulání se po nočních uličkách evropských měst, ochutnávání místní kuchyně, procházka u moře
skákání z útesů do moře
jídlo
narození syna, seznámení s Charlesem Barklay
netradiční výjimečné sportovní / kulturní aktivity, zážitky při kterých se něco stalo
poznávačka po Egyptě, koupání v Mrtvém moři a "patlání" bahnem, památky v Jordánsku, Hipokratova zahrada na Kosu
Výstup na horu Retezat (Rumunsko)
Pamukkale, vylet lodi
společná zábava s přáteli
.
žádné
skok padakem, parasailing, jizda hummerem
Návštěva Schönnbrunu
výbuchy sopek na islandu a jejich vliv na leteckou dopravu :)
To fakt nevím:)
potápění
návštěva hradů, pevností z meziválečné doby
1751,52 %51,52 % 

Graf

14. Jak byly nejčastěji významné pozitivní zážitky, které jste prožil/a organizovány? (Seřaďte od nejčastějšího způsobu organizování po nejméně častý způsob organizace Vašich zážitků).

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Zorganizoval/a jsem se sám/sama1.971.726
Zorganizoval je někdo z mých přátel/blízkých2.3031.06
Šlo o zážitek organizovaný komerčním subjektem (cestovní kanceláří, cestovní agenturou, atp.)3.3641.201
Šlo o zážitek organizovaný komerčním subjektem, pro něhož není organizace zážitků výdělečnou činností (škola, nezisková organizace, atp.)3.4241.032
Jinak3.9392.239

Graf

15. Co byste si přál/a v průběhu letošního roku prožít? (Vynechte životní události typu svatba, narození dítěte, …)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím515,15 %15,15 %  
život26,06 %6,06 %  
Chtěla bych na Krampuslauf a na Vánoční trhy do Salzburgu13,03 %3,03 %  
chvilku klidu13,03 %3,03 %  
klidná dovolená u teplého moře13,03 %3,03 %  
Westernové městečko.13,03 %3,03 %  
nevím asi nic13,03 %3,03 %  
cestování13,03 %3,03 %  
Kulturní zážitek13,03 %3,03 %  
hezký pobyt s rodinou13,03 %3,03 %  
ostatní odpovědi Dovolenou na historické plachetnici La Grace v Karibiku, kempování v národních parcích Skandinávie
několik dní na horách
žádné úmrtí
navštívit Lourdes
vycestovat a navštívit nové místo
užít si týden v lázních
Dovolená v nempálu
Zvýšení platu
lyže
,
niv
Vánoční trh ve Vídni
dovolená v Řecku
?
Taky nevím...
netuším
ferratový výstup, či naučit se s mačkami
úspěchy v práci
1854,55 %54,55 % 

Graf

16. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2163,64 %63,64 %  
Muž1236,36 %36,36 %  

Graf

17. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 – 30 let1957,58 %57,58 %  
41 – 50 let412,12 %12,12 %  
31 – 40 let412,12 %12,12 %  
11 - 20 let412,12 %12,12 %  
51 – 60 let13,03 %3,03 %  
61 – 70 let13,03 %3,03 %  

Graf

18. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské2060,61 %60,61 %  
Středoškolské - střední škola s maturitou, vyučení s maturitou721,21 %21,21 %  
Středoškolské - vyučen/a nebo střední škola bez maturity412,12 %12,12 %  
Základní26,06 %6,06 %  

Graf

19. Jaký je Váš čistý měsíční osobní příjem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 10 000 Kč1545,45 %45,45 %  
30 001 – 40 000 Kč618,18 %18,18 %  
20 001 – 30 000 Kč515,15 %15,15 %  
15 001 – 20 000 Kč39,09 %9,09 %  
10 001 – 15 000 Kč26,06 %6,06 %  
Více než 80 001 Kč13,03 %3,03 %  
40 001 – 50 000 Kč13,03 %3,03 %  

Graf

20. V jak velké obci dlouhodobě žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha1133,33 %33,33 %  
Od 5 000 do 20 000 obyvatel618,18 %18,18 %  
Od 1 000 do 5 000 obyvatel515,15 %15,15 %  
Do 1 000 obyvatel515,15 %15,15 %  
Od 20 000 do 100 000 obyvatel39,09 %9,09 %  
Nad 100 000 obyvatel39,09 %9,09 %  

Graf

21. Jaký je Váš rodinný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svobodný/á1957,58 %57,58 %  
Žijící ve společné domácnosti824,24 %24,24 %  
Ženatý/vdaná/žijící v registrovaném partnerství412,12 %12,12 %  
Vdovec26,06 %6,06 %  

Graf

22. Jaký je váš zaměstnanecký stav? (Můžete vybrat více možností.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec1545,45 %45,45 %  
Student1236,36 %36,36 %  
Podnikatel412,12 %12,12 %  
Nezaměstnaný39,09 %9,09 %  
V domácnosti26,06 %6,06 %  
Pracující důchodce13,03 %3,03 %  

Graf

23. Jak byste se charakterizoval/a? (Uveďte aspoň 3 základní charakterové vlastnosti.)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevim39,09 %9,09 %  
je, dýchá, vnímá13,03 %3,03 %  
Klidná, cílevědomá, pracovitá13,03 %3,03 %  
chudý ubohý starý13,03 %3,03 %  
nemam tuseni13,03 %3,03 %  
cynický realista13,03 %3,03 %  
Čest, spravedlnost, sebejistota.13,03 %3,03 %  
Optimistická, tolerantní, přívětivá, nápomocná13,03 %3,03 %  
depressed13,03 %3,03 %  
normálně13,03 %3,03 %  
ostatní odpovědi Nemám rád otevřené otázky, milý, veselý
mám ráda lidi, společnost, ráda se někde podívám
introvertní, přesná, dochvilná, kreativní (pozor, v dotazníku je chyba v otázkách 4 a 5. Otázka je stejná a nebude tedy relevantní)
nevím, nevím, nevím
chudý bohatý zničený
ambiciozní,cílevědomá,přecitlivělá,perfekcionistka
introvertní, spolehlivý, malomluvny
realista, spolehlivá, organizující
Extrovert, optimista, pozitivista
Zodpovědný, unavitelny spolecensky
student, aktivní, pracující
d
realista,
Pohodářka, požitkářka, kreativní
milá, pracovitá, poctivá
Nevím, nevím a ještě jsem nevím.
nejvíc, nejlepší, nejskvělejší
Proč?
aktivní, společenská, drzá
netrpělivá tichá otrávená
pohodový, zábavný, spořivý
2163,64 %63,64 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Voříšková, B.Spotřeba služeb zážitkového cestovního ruchu (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://spotreba-sluzeb-zazitkoveho.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.