Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spotřebitel a product placement

Spotřebitel a product placement

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:product placement JR
Šetření:24. 04. 2015 - 02. 05. 2015
Počet respondentů:33
Počet otázek (max/průměr):18 / 16.18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:61,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studentkou Mendelovy univerzity a dotazník se týká product placementu (PP), tedy umístění produktu. Hledám způsoby, jakými PP ovlivňuje spotřebitele. 

 Vyplnění Vám nezabere více než 10 minut.

Děkuji za vyplnění!

Odpovědi respondentů

1. Co Vás motivuje k nákupu produktu nebo služby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vlastní fyziologické potřeby (tzn. potřeby jídla, vody, vzduchu, oblečení, přístřeší)3193,94 %93,94 %  
Cena1854,55 %54,55 %  
Reference1854,55 %54,55 %  
Potřeba pocitu z nákupu721,21 %21,21 %  
Potřeba sebeúcty618,18 %18,18 %  
Potřeba prestiže412,12 %12,12 %  
Potřeba sociálního postavení (tzn. koupě za účelem, že druhý vlastní předmět koupě)412,12 %12,12 %  
Jiné …………………………………………………………………….26,06 %6,06 %  
Potřeba moci26,06 %6,06 %  
Hezká reklama26,06 %6,06 %  

Graf

2. Co ovlivňuje Vaše rozhodnutí o koupi produktu nebo služby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vlastní osobnost (tzn. povaha, osobnostní vlastnosti, názory, postoje atd.)2678,79 %78,79 %  
Vlastní potřeby (tzn. fyziologické potřeby jako například potřeba jídla, či psychologické potřeby jako například potřeba prestiže)2369,7 %69,7 %  
Racionální motivy (tzn. objektivní kritéria, jako je velikost, hmotnost, cena atd.)2266,67 %66,67 %  
Emocionální motivy (tzn. osobní nebo subjektivní kritéria jako je hrdost, strach, cit nebo nadšení).1442,42 %42,42 %  

Graf

3. Které z následujících nástrojů nejvíce ovlivňují Vaše nákupní chování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Slevy1957,58 %57,58 %  
Akční zboží1648,48 %48,48 %  
Webové stránky1133,33 %33,33 %  
Zdarma vzorky k vyzkoušení927,27 %27,27 %  
Cenové balíčky927,27 %27,27 %  
OSOBNÍ PRODEJ927,27 %27,27 %  
Letáky721,21 %21,21 %  
Dárky618,18 %18,18 %  
Ochutnávky zdarma618,18 %18,18 %  
PODPORA PRODEJE515,15 %15,15 %  
On-line reklama515,15 %15,15 %  
Výstavy515,15 %15,15 %  
Osobním setkáním515,15 %15,15 %  
REKLAMA - ONLINE A ELEKTRONICKÁ MÉDIA515,15 %15,15 %  
Reklama na sociálních sítích515,15 %15,15 %  
Televize515,15 %15,15 %  
E-mailem39,09 %9,09 %  
SPONZORING (CHARITATIVNÍ AKTIVITY)39,09 %9,09 %  
Soutěže39,09 %9,09 %  
REKLAMA - VYSÍLANÁ MÉDIA26,06 %6,06 %  
Přednášky a prezentace26,06 %6,06 %  
Poštou26,06 %6,06 %  
Když mi danou věc někdo doporučí či a na ni najdu pozitivní recenze (na internetu)13,03 %3,03 %  
recenze13,03 %3,03 %  
PUBLIC RELATIONS13,03 %3,03 %  
Expozice13,03 %3,03 %  
Tiskové konference13,03 %3,03 %  
Plakáty13,03 %3,03 %  

Graf

4. Znáte pojem product placement?

Product placement je forma reklamy, kdy jsou výrobky či služby umísťovány do filmů, seriálů, hudebních klipů či televizních relací za účelem zviditelnění.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, znám tento propagační nástroj2678,79 %78,79 %  
Možná jsem se s ním setkal/a nebo jej někde viděl/a515,15 %15,15 %  
Nevím, zdali jsem se setkal/a s product placementem13,03 %3,03 %  
Ne neznám, nesetkal/a jsem se s product placementem13,03 %3,03 %  

Graf

5. Vnímáte product placement na televizních obrazovkách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano vnímám1751,52 %51,52 %  
Spíše nevnímám618,18 %18,18 %  
Spíše vnímám618,18 %18,18 %  
Ne nevnímám26,06 %6,06 %  
Nevím13,03 %3,03 %  
Ano vn13,03 %3,03 %  

Graf

6. Jak na Vás působí používání product placementu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tato forma reklamy mě obtěžuje927,27 %27,27 %  
Ani jej nevnímám927,27 %27,27 %  
Je to zpestření show, pořadu, programu, filmu, či videohry721,21 %21,21 %  
Tato forma reklamy je mi nepříjemná515,15 %15,15 %  
Je to příjemná forma reklamy26,06 %6,06 %  
Vždy mě informuje o něčem aktuálním nebo důležitém13,03 %3,03 %  

Graf

7. Ovlivnila Vás někdy reklama v rámci product placementu k nákupu daného výrobku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3090,91 %90,91 %  
Ano39,09 %9,09 %  

Graf

8. Kolikrát?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Párkrát3100 %9,09 %  

Graf

9. Dokázala by reklama v product placementu ovlivnit Váš postoj k prezentované značce a případně ovlivnit i Vaše rozhodnutí o její koupi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1033,33 %30,3 %  
nevím826,67 %24,24 %  
nesouhlasím620 %18,18 %  
spíše souhlasím413,33 %12,12 %  
souhlasím26,67 %6,06 %  

Graf

10. V jakém audiovizuálním médiu by Vás product placementu oslovil nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve filmu1653,33 %48,48 %  
V televizi1136,67 %33,33 %  
V počítačových hrách310 %9,09 %  

Graf

11. Co byste raději upřednostnili v televizi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Klasickou reklamu (tzn. reklamními spoty před nebo po snímku)2066,67 %60,61 %  
Product placement (tzn. umisťování výrobku, služby či značky do pořadů či seriálů)1033,33 %30,3 %  

Graf

12. Jak vnímáte umisťování obchodní značek do filmů a seriálů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíš mi to nevadí1033,33 %30,3 %  
Spíše mi to vadí930 %27,27 %  
Určitě mi to vadí620 %18,18 %  
Určitě mi to nevadí413,33 %12,12 %  
Nevím13,33 %3,03 %  

Graf

13. Co by Vás více ovlivnilo při rozhodování o koupi prezentované značky v rámci product placementu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Aktivní prezentace značky 1. způsob (tzn., s produktem se v televizi pracuje)1756,67 %51,52 %  
Pasivní prezentace značky (tzn., produkt je dekorací v televizi)1033,33 %30,3 %  
Aktivní prezentace značky 2. způsob (tzn., o produktu se v televizi hovoří)310 %9,09 %  

Graf

14. Domníváte se, že má product placement jako propagační nástroj budoucnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše má budoucnost, ale jeho vliv na spotřebitele zůstane stále stejný1136,67 %33,33 %  
Ano určitě má budoucnost a bude ovlivňovat více spotřebitelů930 %27,27 %  
Nevím620 %18,18 %  
Určitě nemá budoucnost26,67 %6,06 %  
Spíše nemá budoucnost a jeho vliv na spotřebitele bude klesat26,67 %6,06 %  

Graf

15. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2480 %72,73 %  
Muž620 %18,18 %  

Graf

16. Do jaké věkové kategorie se řadíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 - 25 let1446,67 %42,42 %  
26 - 30 let1136,67 %33,33 %  
31 - 40 let310 %9,09 %  
41 - 50 let26,67 %6,06 %  

Graf

17. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou1136,67 %33,33 %  
vysokoškolské1033,33 %30,3 %  
bakalářské930 %27,27 %  

Graf

18. Velikost současného místa bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obec nad 20,1 tis. obyvatel1550 %45,45 %  
Obec nad 20 tis. obyvatel723,33 %21,21 %  
Vesnice či obec do 5 tis. obyvatel516,67 %15,15 %  
Obec o velikosti 5,1 - 10 tis. obyvatel310 %9,09 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

placement JR, p.Spotřebitel a product placement (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://spotrebitel-a-product-placem.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.