Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spotřebitel

Spotřebitel

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Kubec
Šetření:26. 03. 2022 - 01. 04. 2022
Počet respondentů:96
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.19
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je vytvořen jako podklad ke statistické části mé ročníkové práce. Mým cílem je získat data, ze kterých bych mohl tuto část vytvořit. Dopředu moc děkuji za vyplnění. 

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž5355,21 %55,21 %  
Žena4344,79 %44,79 %  

Graf

2. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-505254,17 %54,17 %  
51-652323,96 %23,96 %  
0-251616,67 %16,67 %  
66-55,21 %5,21 %  

Graf

3. Za co měsíčně nejvíce utratíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jídlo3233,33 %33,33 %  
Bydlení2728,13 %28,13 %  
Elektro2526,04 %26,04 %  
Jiné77,29 %7,29 %  
Oblečení55,21 %5,21 %  

Graf

4. Popřípadě kolik?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10000527,78 %5,21 %  
7000211,11 %2,08 %  
1000211,11 %2,08 %  
1800015,56 %1,04 %  
515,56 %1,04 %  
400015,56 %1,04 %  
800015,56 %1,04 %  
1350015,56 %1,04 %  
50.00015,56 %1,04 %  
500015,56 %1,04 %  
ostatní odpovědi 6000
300
211,11 %2,08 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:6428.13
Minimum:50
Maximum:13500
Variační rozpětí:13450
Rozptyl:17480656.25
Směrodatná odchylka:4180.99
Medián:7000
Modus:10000

Graf

5. Znáte nějakou organizaci která pomáhá spotřebitelům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5456,25 %56,25 %  
Ano4041,67 %41,67 %  
ČOI55,21 %5,21 %  
Česká obchodní inspekce22,08 %2,08 %  
Sdružení na obranu spotřebitele, Česká obchodní inspekce11,04 %1,04 %  
SOS11,04 %1,04 %  
ČOI, dTEST11,04 %1,04 %  
Sdružení obrany spotřebitelů11,04 %1,04 %  
Dtest11,04 %1,04 %  
čoi, sdružení spotřebitelů?11,04 %1,04 %  
čoi, Sdružení obrany spotřebitelů11,04 %1,04 %  

Graf

6. Měl/a jste někdy nějaký problém s prodejcem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5557,29 %57,29 %  
Ano4142,71 %42,71 %  

Graf

7. Máte zkušenost s nějakou nekalou praktikou prodejců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5557,29 %57,29 %  
Ano3940,63 %40,63 %  
Uvedení jiné regálové ceny, než jaká byla účtována na kase11,04 %1,04 %  
nerespektování mého přání o výmaz11,04 %1,04 %  
Klamavé reklamy11,04 %1,04 %  
Odmítli reklamaci/vrácení zboží i když byla objektivně chyba na jejich streně11,04 %1,04 %  
šmejdi11,04 %1,04 %  
Falešné slevy 11,04 %1,04 %  
neustálá obtěžující aktivita - nabízení nevyžádaných služeb a produktů, snaha manipulovat, nátlakové jednání11,04 %1,04 %  
uvádění jiných cen na prodejně a jiných na pokladně11,04 %1,04 %  
falešná sleva, záměrně a pravidelně špatné cenovky11,04 %1,04 %  
klamavá reklama, kartel...11,04 %1,04 %  
jiná cena na štítku u zboží než namarkovaná na pokladně, zdražování zboží krátce před "akcí"11,04 %1,04 %  

Graf

8. Co je pro Vás při nákupu nejdůležitější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kvalita4142,71 %42,71 %  
Cena4041,67 %41,67 %  
Značna1515,63 %15,63 %  

Graf

9. Myslíte si, že je v dnešní době výuka o finanční gramotnosti ve školách dostačující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6062,5 %62,5 %  
Ano3233,33 %33,33 %  
nevím22,08 %2,08 %  
netuším, nechodím do školy11,04 %1,04 %  
rozšířit11,04 %1,04 %  
více praktických příkladů11,04 %1,04 %  
Vše od základů11,04 %1,04 %  
Moje výuka vypadala jako matematika - jen počítání úroků nepropojené s praxí. Takže třeba z toho úplně vyřadit výpočty?11,04 %1,04 %  
Netuším, co se učí ve školách 11,04 %1,04 %  
nevím, jestli je dostačující11,04 %1,04 %  
více informací, a zaměření na praktický život11,04 %1,04 %  
Netuším, co se ve školách učí o financích. Stačilo by učit, že si nemám kupovat to, na co nemám, nemám investovat do toho, čemu nerozumím, nemám si kupovat nesmysly, nemám krmit příživníky (např. realitky, autobazary, lichváře) a nemám žít systémem "z ruky do huby". Toto dodržovat a všichni jsou finančně v pohodě. 11,04 %1,04 %  
všechno11,04 %1,04 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Váš věk:

3. Za co měsíčně nejvíce utratíte:

4. Popřípadě kolik?

5. Znáte nějakou organizaci která pomáhá spotřebitelům?

6. Měl/a jste někdy nějaký problém s prodejcem?

7. Máte zkušenost s nějakou nekalou praktikou prodejců?

8. Co je pro Vás při nákupu nejdůležitější?

9. Myslíte si, že je v dnešní době výuka o finanční gramotnosti ve školách dostačující?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Váš věk:

3. Za co měsíčně nejvíce utratíte:

4. Popřípadě kolik?

5. Znáte nějakou organizaci která pomáhá spotřebitelům?

6. Měl/a jste někdy nějaký problém s prodejcem?

7. Máte zkušenost s nějakou nekalou praktikou prodejců?

8. Co je pro Vás při nákupu nejdůležitější?

9. Myslíte si, že je v dnešní době výuka o finanční gramotnosti ve školách dostačující?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kubec, M.Spotřebitel (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://spotrebitel-ochrana.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.