Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spotřebitele v ČR

Spotřebitele v ČR

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vendula Fenclová
Šetření:12. 02. 2009 - 17. 02. 2009
Počet respondentů:40
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:30 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
jsem studentka třetího ročníku Vyšší odborné školya nyní zpracovávám absolventskou práci na téma „Ochrana spotřebitele v ČR“. K tomuto účelu jsem sestavila dotazník, který bych ve své práci ráda vyhodnotila.
Dotazník je anonymní a informace z něj budou použity pouze k vypracování absolventské práce.

Odpovědi respondentů

1. Z jakého zdroje čerpáte informace o ochraně spotřebitele

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Média1742,5 %42,5 %  
Interent1640 %40 %  
Internet1025 %25 %  
Nezajímám se o to820 %20 %  
Zákony615 %15 %  
Orgány státní správy37,5 %7,5 %  
Spotřebitelské organizace25 %5 %  
Spotřebielské organizace12,5 %2,5 %  

Graf

2. Ústředním orgánem v úseku ochrany spotřebitele je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ministerstvo průmyslu a obchodu3587,5 %87,5 %  
Ministerstvo vnitra410 %10 %  
Ministerstvo financí12,5 %2,5 %  

Graf

3. Zaškrtněte, které z uvedených orgánů státní správy zabývající se ochranou spotřebitele znáte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká obchodní inspekce3792,5 %92,5 %  
Česká zemědělská a potravinářská inspekce2665 %65 %  
Ministerstvo průmyslu a obchodu2357,5 %57,5 %  
Česká inspekce životního prostředí1845 %45 %  
Česká veterinární správa1435 %35 %  

Graf

4. Zaškrtněte, kterou z uvedených spotřebitelských organizací zabývající se ochranou spotřebitele znáte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sdružení obrany spotřebitelů3177,5 %77,5 %  
Občanské sdružení spotřebitelů TEST1230 %30 %  
Sdružení českých spotřebitelů1127,5 %27,5 %  
Spotřebitel.cz1127,5 %27,5 %  
Asociace občanských poraden12,5 %2,5 %  

Graf

5. Využili jste někdy jejich služeb?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3485 %85 %  
ano615 %15 %  

Graf

6. V případě Vašeho nákupu prodejce prokazatelně porušuje zákon, co uděláte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Napomenu prodejce, že porušuje zákon2050 %50 %  
Upozorním spotřebitelskou organizaci922,5 %22,5 %  
Upozorním orgán státní správy615 %15 %  
Nereaguji512,5 %12,5 %  

Graf

7. Za jak dlouho musí být vyřízena reklamace od jejího uplatnění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 30 dnů3587,5 %87,5 %  
Do 10 dnů37,5 %7,5 %  
Do 20 dnů25 %5 %  

Graf

8. Musí být po celou otevírací dobu v obchodě pracovník pověřený vyřizovat reklamace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2562,5 %62,5 %  
nevím922,5 %22,5 %  
ne615 %15 %  

Graf

9. Musí se při reklamaci předložit i původní obal?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1947,5 %47,5 %  
ano1845 %45 %  
nevím37,5 %7,5 %  

Graf

10. Máte zkušenosti s reklamací zboží?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3895 %95 %  
ne (pokračujte otázkou č. 12)25 %5 %  

Graf

11. Jakým způsobem byla Vaše reklamace vyřízena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výměnou zboží1537,5 %37,5 %  
Opravou1332,5 %32,5 %  
Vrácením peněz1127,5 %27,5 %  
Jiným způsobem (např. sleva)12,5 %2,5 %  

Graf

12. Je prodávající povinen poskytnout návod k výrobku v českém návodu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3690 %90 %  
ne25 %5 %  
nevím25 %5 %  

Graf

13. Znáte nějakou z těchto spotřebitelských značek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Klasa3485 %85 %  
Ekologicky šetrný výrobek2357,5 %57,5 %  
Czech made2357,5 %57,5 %  
Český výrobek1947,5 %47,5 %  
CЄ Cz1127,5 %27,5 %  

Graf

14. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž2460 %60 %  
Žena1640 %40 %  

Graf

15. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 25 let2665 %65 %  
26 - 50 let1332,5 %32,5 %  
51 a více12,5 %2,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Fenclová, V.Spotřebitele v ČR (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://spotrebitele-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.