Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spotřebitele v ČR

Spotřebitele v ČR

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vendula Fenclová
Šetření:12. 02. 2009 - 17. 02. 2009
Počet respondentů:40
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:30 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
jsem studentka třetího ročníku Vyšší odborné školya nyní zpracovávám absolventskou práci na téma „Ochrana spotřebitele v ČR“. K tomuto účelu jsem sestavila dotazník, který bych ve své práci ráda vyhodnotila.
Dotazník je anonymní a informace z něj budou použity pouze k vypracování absolventské práce.

Odpovědi respondentů

1. Z jakého zdroje čerpáte informace o ochraně spotřebitele

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Média1742,5 %42,5 %  
Interent1640 %40 %  
Internet1025 %25 %  
Nezajímám se o to820 %20 %  
Zákony615 %15 %  
Orgány státní správy37,5 %7,5 %  
Spotřebitelské organizace25 %5 %  
Spotřebielské organizace12,5 %2,5 %  

Graf

2. Ústředním orgánem v úseku ochrany spotřebitele je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ministerstvo průmyslu a obchodu3587,5 %87,5 %  
Ministerstvo vnitra410 %10 %  
Ministerstvo financí12,5 %2,5 %  

Graf

3. Zaškrtněte, které z uvedených orgánů státní správy zabývající se ochranou spotřebitele znáte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká obchodní inspekce3792,5 %92,5 %  
Česká zemědělská a potravinářská inspekce2665 %65 %  
Ministerstvo průmyslu a obchodu2357,5 %57,5 %  
Česká inspekce životního prostředí1845 %45 %  
Česká veterinární správa1435 %35 %  

Graf

4. Zaškrtněte, kterou z uvedených spotřebitelských organizací zabývající se ochranou spotřebitele znáte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sdružení obrany spotřebitelů3177,5 %77,5 %  
Občanské sdružení spotřebitelů TEST1230 %30 %  
Sdružení českých spotřebitelů1127,5 %27,5 %  
Spotřebitel.cz1127,5 %27,5 %  
Asociace občanských poraden12,5 %2,5 %  

Graf

5. Využili jste někdy jejich služeb?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3485 %85 %  
ano615 %15 %  

Graf

6. V případě Vašeho nákupu prodejce prokazatelně porušuje zákon, co uděláte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Napomenu prodejce, že porušuje zákon2050 %50 %  
Upozorním spotřebitelskou organizaci922,5 %22,5 %  
Upozorním orgán státní správy615 %15 %  
Nereaguji512,5 %12,5 %  

Graf

7. Za jak dlouho musí být vyřízena reklamace od jejího uplatnění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 30 dnů3587,5 %87,5 %  
Do 10 dnů37,5 %7,5 %  
Do 20 dnů25 %5 %  

Graf

8. Musí být po celou otevírací dobu v obchodě pracovník pověřený vyřizovat reklamace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2562,5 %62,5 %  
nevím922,5 %22,5 %  
ne615 %15 %  

Graf

9. Musí se při reklamaci předložit i původní obal?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1947,5 %47,5 %  
ano1845 %45 %  
nevím37,5 %7,5 %  

Graf

10. Máte zkušenosti s reklamací zboží?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3895 %95 %  
ne (pokračujte otázkou č. 12)25 %5 %  

Graf

11. Jakým způsobem byla Vaše reklamace vyřízena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výměnou zboží1537,5 %37,5 %  
Opravou1332,5 %32,5 %  
Vrácením peněz1127,5 %27,5 %  
Jiným způsobem (např. sleva)12,5 %2,5 %  

Graf

12. Je prodávající povinen poskytnout návod k výrobku v českém návodu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3690 %90 %  
ne25 %5 %  
nevím25 %5 %  

Graf

13. Znáte nějakou z těchto spotřebitelských značek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Klasa3485 %85 %  
Ekologicky šetrný výrobek2357,5 %57,5 %  
Czech made2357,5 %57,5 %  
Český výrobek1947,5 %47,5 %  
CЄ Cz1127,5 %27,5 %  

Graf

14. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž2460 %60 %  
Žena1640 %40 %  

Graf

15. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 25 let2665 %65 %  
26 - 50 let1332,5 %32,5 %  
51 a více12,5 %2,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Fenclová, V.Spotřebitele v ČR (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://spotrebitele-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.