Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spotřebitelská práva

Spotřebitelská práva

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavlína Ježová
Šetření:04. 04. 2011 - 11. 04. 2011
Počet respondentů:31
Počet otázek (max/průměr):12 / 10.42
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:53,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený spotřebiteli,
věnujte prosím pár minut k vyplnění tohoto dotazníku. Jmenuji se Pavlína Ježová a jsem studentkou 3. ročníku prezenční formy bakalářského studia Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava, oboru Ekonomika a právo v podnikání. Údaje zjištěné z tohoto výzkumu budou sloužit spolu s dalším zdrojem informací pro zpracování mé bakalářské práce na téma „Státní kontrola v oblasti ochrany spotřebitele“.


Dotazník je anonymní a nezabere Vám více jak 5 minut. U otázek zakroužkujte (barevně označte) nejlépe vyhovující odpověď popřípadě doplňte odpověď na otázku.


Děkuji za spolupráci a velmi si vážím toho, že jste věnoval(a) čas k vyplnění tohoto dotazníku. V případě zájmu se s Vámi ráda podělím o výsledky mého výzkumu.
 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2270,97 %70,97 %  
Muž929,03 %29,03 %  

Graf

2. Věková kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30 let2580,65 %80,65 %  
41 - 50 let39,68 %9,68 %  
31 - 40 let26,45 %6,45 %  
do 20 let13,23 %3,23 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské1445,16 %45,16 %  
Vysokoškolské1445,16 %45,16 %  
Vyučen26,45 %6,45 %  
Základní13,23 %3,23 %  

Graf

4. Myslíte si, že máte základní znalosti v oblasti ochrany spotřebitele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 6, Nevímotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1858,06 %58,06 %  
Ne722,58 %22,58 %  
Nevím619,35 %19,35 %  

Graf

5. Z jakých zdrojů jste čerpal(a) znalosti k této problematice? (můžete zvolit více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet1161,11 %35,48 %  
Televize844,44 %25,81 %  
Tisk527,78 %16,13 %  
škola527,78 %16,13 %  
Rádio211,11 %6,45 %  
obšanský zákoník, zákon o ochraně spotřebitele15,56 %3,23 %  
studium VŠ15,56 %3,23 %  
15,56 %3,23 %  
přednáška, studium15,56 %3,23 %  
ze školy15,56 %3,23 %  

Graf

6. Které nejdůležitější zákony vztahující se k ochraně spotřebitele znáte? (maximálně 3 zákony)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

3 krat vada mam pravo na peniaze

ad ot. 5 - občanský zákoník, zákon o ochraně spotřebitele

Nevím

neznám

neznám

neznám žádné

Občanský zákoník, obchodní zákoník, zákon na ochranu spotřebitele.

občanský zákoník, zákon o ochraně hospodářské soutěže, zákon o ochraně spotřebitele

Obchodní zákon Občanský zákon Zákon o ochraně spotřebitele

reklamační lhůta

Výrobek nesmí ohrožovat zdraví či život spotřebitele.

zakon na ochranu spotrebitele

Zákon o duševním vlastnictví, Obchodní zákoník, Občanský zákoník

zákon o ochraně spotřebitele občanský zákoník

Zákon o ochraně spotřebitele směrnice EU o ochraně spotřebitele

zákon o ochraně spotřebitele

Zákon o ochraně spotřebitele

Zákon o ochraně spotřebitele, občanský zákoník, zákoník

Zákon o ochraně spotřebitele, Zákon o potravinách a tabákových výrobcích, Zákon o obalech

zákony nevím, ale spotřebitel má právo zboží vrátit a také reklamovat, pak by také neměla být lživá reklama

7. Můžete reklamovat zboží (např. televizi) v případě, že již nemáte originální obal?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2787,1 %87,1 %  
ne, výrobek je možno reklamovat pouze v originálním obalu412,9 %12,9 %  

Graf

8. Které státní organizace, zabývající se ochranou spotřebitele, znáte? (maximálně 3)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

antimonopolní úřad

Česká obchodní inspekce

česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce, česká potravinářská inspekce, Sdružení obrany spotřebitelů, FInanční arbitr ČR

ČOI

ČOI

ČOI, potravinářská inspekce

ČOI, SOS, Státní veterinární správa

ČOI, SPZI, SZÚ

nějaký úřad pro ochranu spotřebitele, jinak nevím

nevím

obchodníí inspekce, státní zkušrbny, ombudsman.

Sdružení na ochranu spotřebitele

Sdružení ochrany spotřebitelů, ČOI

SOS, ČOI, Potravinářská komora

Státní veterinární komise, ČOI,Spotřebitelská poradna

9. Na jakou státní organizaci se v první řadě obrátíte v případě podezření, že jsou potraviny zdravotně závadné z důvodu špatného skladování.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ČOI525 %16,13 %  
hygienická stanice210 %6,45 %  
Česká obchodní inspekce210 %6,45 %  
SZPI210 %6,45 %  
potravinářská inspekce15 %3,23 %  
státní zemědělská a potravinářská inspekce15 %3,23 %  
hygienické stanice15 %3,23 %  
na obchodní inspekci15 %3,23 %  
Česká potravinářská inspekce,15 %3,23 %  
Statní poravinářská komise15 %3,23 %  
ostatní odpovědi na úřad hygieny
ČESKÁ ZDRAVOTNÍ INSPEKCE
Potravinářská komora
315 %9,68 % 

Graf

10. Jaká je záruční lhůta spotřebního zboží?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24 měsíců, u použitého zboží ji lze krátit až na 12 měsíců1548,39 %48,39 %  
24 měsíců, prodejce však může tuto dobu zkrátit maximálně o 12 měsíců v případě, že prodává výrobek se slevou1341,94 %41,94 %  
12 měsíců, prodejce se však může rozhodnout záruku zvýšit až na 7 let39,68 %9,68 %  

Graf

11. Víte, jaká je zákonem stanovená doba pro vyřízení reklamace? Pokud ano, uveďte její délku.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 dní1754,84 %54,84 %  
30 dnů516,13 %16,13 %  
3 měsíce26,45 %6,45 %  
24 měsíců13,23 %3,23 %  
30dní13,23 %3,23 %  
mesiac13,23 %3,23 %  
měsíc13,23 %3,23 %  
30dnů13,23 %3,23 %  
1 měsíc13,23 %3,23 %  
nevím13,23 %3,23 %  

Graf

12. Jaká je doba odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu v případě, že zboží koupíte mimo obvyklé prostory podnikatele (zboží objednám přes internet, telefon, …)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14 dní2374,19 %74,19 %  
7 dní412,9 %12,9 %  
bez udání důvodu nemohu odstoupit od kupní smlouvy26,45 %6,45 %  
30 dní26,45 %6,45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ježová, P.Spotřebitelská práva (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://spotrebitelska-prava.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.