Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spotřebitelské chování a vliv na ekonomiku ČR

Spotřebitelské chování a vliv na ekonomiku ČR

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiří Vaněk
Šetření:16. 06. 2010 - 06. 07. 2010
Počet respondentů:28
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.54
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:42,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník slouží k obohacení kvantitativního výzkumu ohledně vlivu spotřebitelských rozhodnutí na celkovou ekonomiku v ČR a formování CSR.

Výsledky budou veřejně dostupné a budou sloužit jako podklad pro zpracování článku.

 

Předem děkuji za vyplnění, jde o dobrou věc.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Otázky jsou formulovány postupně a stačí pouze jedna odpověď. Dotazník není příliš dlouhý, takže to zabere pouze chvilku.

Odpovědi respondentů

1. Jste muž či žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2172,41 %75 %  
Muž827,59 %28,57 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 251657,14 %57,14 %  
26 - 30414,29 %14,29 %  
36 - 40310,71 %10,71 %  
41 - 4527,14 %7,14 %  
31 - 3513,57 %3,57 %  
56 - 6013,57 %3,57 %  
15 - 2013,57 %3,57 %  

Graf

3. Díváte se u potravinářských výrobků na zemi původu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1967,86 %67,86 %  
ne932,14 %32,14 %  

Graf

4. Víte nějaké bližší informace ohledně společenské odpovědnosti či původu firem, které Vámi nakupované potravinářské výrobky nabízejí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne1242,86 %42,86 %  
Ne932,14 %32,14 %  
Spíše ano621,43 %21,43 %  
Ano13,57 %3,57 %  

Graf

5. Jakým způsobem se informujete o firmách, které nabízejí Vámi kupované potravinářské výrobky?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
WWW stránky firem1178,57 %39,29 %  
Televize750 %25 %  
Přátelé a rodina642,86 %21,43 %  
Tiskoviny321,43 %10,71 %  
Internetové portály zabývající se CSR (společenskou odpoovědností firem)321,43 %10,71 %  
Rádio17,14 %3,57 %  

Graf

6. Ocenili byste, kdyby Vám tyto informace byly jednotně k dispozici?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1864,29 %64,29 %  
ne1035,71 %35,71 %  

Graf

7. Co vidíte jako největší překážky při sběru informací o firmách, které vyrábějí Vámi nakupované potraviny?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Jsou subjektivní a moc se vychvalují

korupce

málo objektivních informací na webu, spíš jen propagace

mohou lhát

nekdy neni puvod jasny

Nemám čas psát

nemožnost ověřit si pravdivost údajů

nemůžu tomu moc důvěřovat

Není k tomu žádný důvod

neochota sdělit vešketré informace

nepřečitelné

nesbírám žádné takové informace, je mi jedno od koho to je

nevěrohodnost informací

nevím

nevím

nevím

nevím kde je hledat

nezájem na obou stranách

nic

roztříštěnost informačních zdrojů

s

Slyšeli jste už o teorii racionální ignorance?

špatná dostupnost informací

zdlouhavé vyhledávání

že firmy zatajují realitu

že jsou součástí nadnárodní společnosti

že jsou spíše zprostředkované

že stejně budou lhát o složení

8. Slyšeli jste někdy o Společenské odpovědnosti firem nebo o zkratce CSR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1864,29 %64,29 %  
ano932,14 %32,14 %  
nevím13,57 %3,57 %  

Graf

9. Co si představujete pod tímto pojmem a co od něj očekáváte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

???

a

a

Aby měli spotřebytelé možnost získat všechny informace a ověřené informace

asi výrábět produkty tak aby to nikomu nezpůsobilo zdravotní potíže a dodržování dalších "dobrých zvyků" při výrobě

budoucnost

další blbost

firma by mela byt zodpovedna za svoje vyrobky a nasledky po konzumaci jejich produktu

firma se nesoustřeďuje pouze na ekonomický profit, ale i na vztahy se svým okolím (sociální),bere ohledy na životní prostředí apod.

firma, která jedná s ohledem na blaho společnosti

je to např. to, jak firma dělá sponzoring, jak pomáhá životnímu prostředí, jestli dbá na to, aby nezaměstnávala děti...

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevim

nezaměstnávání dětí, nezaměstnávání lidí za minimální mzdu, dobrý vztah k životnímu prostředí a k oblasti, ve které podnikají

nic od něj neočekávám

ochranu zaměstnanců firem, dodržování hygienických podmínek apod.

Představuji si pod tím netarifní překážku dovozu konkurenceschopného zahraničního zboží, kterou si jakási úzká (avšak mocná) zájmová skupina zformulovala na svou ochranu před "vážnou újmou", kterou by mohla utrpět tím, když zahraniční konkurent provozuje něco na způsob tzv. "sociálního dumpingu". Vzhledem k tomu, jak je dotazník formulován bych Vám doporučil zjistit si něco o komparativních výhodách a výhodnosti mezinárodní směny (bez překážek typu "sociální odpovědnosti").

sociální odpovědnost firmy

společenská odpovědnost firem, transparentnost jednání, zobrazování pravého původu věcí, dbání na životní prostředí, na pracovníky, investice do obnovitelných zdrojů

To, že budou podporovat sociální stránku své společnosti, budou šetřit životní prostředí (recyklace, úspory energií apod).

Týká se oblasti environmentální, ekonomické a sociální.

Zase nějaky eurohujerský projekt. Kolik mě to bude stát na zvýšených daních, aby bylo na dotace?

způsob, jakým se firma chová ke společnosti, ale i ke svým zaměstnancům a životnímu prostředí - vzbuzuje to ve mně větší důvěru ve firmu, pokud CSR implementuje do svého fungování

že nebudou podporovat nelegální práci, dovoz aj. u svých výrobků

10. Jste informován o tom, na jakém principu funguje tvorba "Hrubého domácího produktu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2175 %75 %  
ne725 %25 %  

Graf

11. Zajímáte se aktivně o ekonomickou a politickou situaci v ČR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1657,14 %57,14 %  
ne1242,86 %42,86 %  

Graf

12. Domníváte se, že spotřebitelé svým průběžným rozhodováním mohou ovlivnit ekonomiku v zemi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2175 %75 %  
nevím414,29 %14,29 %  
ne310,71 %10,71 %  

Graf

13. Podporoval byste raději firmy, které se chovají eticky a které investují do ekonomické infrastruktury země?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2071,43 %71,43 %  
ne414,29 %14,29 %  
nevím414,29 %14,29 %  

Graf

14. Co je pro Vás důležitější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Preferování domácích výrobků2071,43 %71,43 %  
Preferování zahraničních produktů, které jsou levnější828,57 %28,57 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Vaněk, J.Spotřebitelské chování a vliv na ekonomiku ČR (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://spotrebitelske-chovani-a-vliv-na-ekonomiku-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.